صادرات به عمان

در جدول زیر آمار صادرات به عمان در سال 1394 را میتوانید مشاهده نمایید

تهیه شده توسط موسسه صفر تا صد

آمار صادرات تعرفه و کشورهای شرح ذیل براساس اطلاعات موجود و مقدماتی طی سال 1394
سال کشور تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1394 عمان 01041000  از نوع گوسفند 158,500 23,920,412,500 792,500
1394 عمان 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 2,455,196 350,443,327,225 12,265,783
1394 عمان 01041090 سایرحیوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 8,873,327 1,327,138,601,940 44,460,194
1394 عمان 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 757,017 91,779,405,588 3,191,608
1394 عمان 01042090 بززنده به غیر از مولد نژاد خالص 3,458,818 410,103,446,540 13,791,408
1394 عمان 01059900  سایرمرغ ,خروس ,ا ردک  ,غاز ,بوقلمون  و مرغ  شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگی به وزن بیش از185گرم بغیرازماکیان ازگونه های Gِِallusdome 25 296,753,400 9,900
1394 عمان 01063190 سایر پرندگان  شکاری  بجز برا ی  تحقیقات  (پزشکی آزمایشگاهی و سرم  سازی  ) 15 3,904,589 130
1394 عمان 01063290 سایرطوطی هاا زجمله  طوطی معمولی بجز برا ی  تحقیقات  پزشکی و… 30 7,813,397 259
1394 عمان 01063390 سایر شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استرالیایی 508 320,610,000 11,050
1394 عمان 01063990 سایرحیوانات زنده از نوع پرندگان  بجز برای تحقیقات غیراز ردیفهای 010631لغایت 01063390 28 271,818,000 9,000
1394 عمان 02071200 گوشت  مرغ  وخروس از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  یخ  زده 343,169 20,475,637,536 681,756
1394 عمان 03061700 سایر انواع میگو. 112,830 15,008,184,600 520,500
1394 عمان 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 142,200 3,246,754,227 107,809
1394 عمان 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 50,204 4,487,804,988 150,612
1394 عمان 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 224,807 4,246,404,522 143,798
1394 عمان 04061000  پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 2,832 102,205,352 3,398
1394 عمان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه یکروزه گوشتی 156,036 59,593,803,378 1,993,005
1394 عمان 04072010 تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 179,016 6,605,954,864 232,351
1394 عمان 04079000  سایر تخم های پرندگان ذخیره شده ویا پخته شده 141,115 5,495,347,353 183,454
1394 عمان 04090000 عسل  طبیعی 92,546 9,944,076,800 342,263
1394 عمان 06031100 گل های سرخ (Rosos) 115 61,630,896 2,048
1394 عمان 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 9 5,239,897 181
1394 عمان 07019000  سیب زمینی ، تازهیا سردکرده 42,803 501,982,843 17,121
1394 عمان 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 208,225 1,981,205,074 66,634
1394 عمان 07031000 پیازوموسیر 124,270 1,474,620,287 49,706
1394 عمان 07041000 گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی ,(broccoli) 291,738 3,614,838,638 122,531
1394 عمان 07049000 کلم  قرمز و سفید ,کلم  پیچ  ,کلم  قمری …  و غیره  ,تازه  یا سرد کرده 89,939 845,800,923 28,779
1394 عمان 07051900 کاهو ,تازه  یا سردکرده  (باستثنای  کاهو کروی  )سالادی 2,505,534 23,399,872,296 798,592
1394 عمان 07061000 هویج , شلغم , تازه  یا سرد کرده 41,696 406,224,160 13,534
1394 عمان 07069000  چغندر سالادی ، شنگ ، کرفس غده دار ، ترب وریشه های خوراکی همانند، تازه یا سرد کرده 18,428 177,314,158 5,890
1394 عمان 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 26,250 351,575,125 12,075
1394 عمان 07082000 لوبیا ,تازه  یا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 7,736 107,074,944 3,635
1394 عمان 07089000 سایرسبزیجات  غلافدا ر ,تازه  یا سردکرده  ,که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 52,121 657,063,686 21,991
1394 عمان 07094000 کرفس به غیرازکرفس غده دار , تازه  یا سردکرده 4,406 45,946,078 1,627
1394 عمان 07095900 سایر قارچها ،دنبلان زمینی غیراز نوع آگاریکوس بصورت تازه یاسردکرده . 42,131 2,548,346,488 84,382
1394 عمان 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 335,309 6,184,556,736 207,893
1394 عمان 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی 10,000 124,608,120 4,200
1394 عمان 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 69,899 3,624,835,840 122,001
1394 عمان 07101000  سیبکزمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 4,910 58,169,840 1,964
1394 عمان 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 6,540 344,255,128 11,903
1394 عمان 07129090 سایر سبزیجات خشک شده حتی بریده شده که در جای دیگر مذکور نیاشد 3,870 200,213,340 6,825
1394 عمان 08021100 بادا م  با پوست , تازه  یا خشک کرده 120 9,057,900 300
1394 عمان 08021200 بادا م  بدون  پوست , تازه  یا خشک کرده 260 61,391,280 2,040
1394 عمان 08023100 گردوی  معمولی با پوست سخت , تازه  یا خشک کرده 200 24,154,400 800
1394 عمان 08023200 گردوی  معمولی بدون  پوست سخت  , تازه  یا خشک کرده 1,464 528,774,432 17,568
1394 عمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه یا خشک 1,890 515,118,732 17,076
1394 عمان 08025210  مغز پسته تازه یا خشک 130 63,691,650 2,145
1394 عمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 20 16,721,600 560
1394 عمان 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 45 1,095,540 38
1394 عمان 08042000 ا نجیر ,تازه  یا خشک  کرده 987 126,562,741 4,196
1394 عمان 08052000 نارنگی (از جمله tangerines و satsumas)، کلمانتین (clementines ، ویلکینگ wilkings ) و مرکبات دو گونه ای (hybrid) مشابه . 16,390 206,965,928 6,884
1394 عمان 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 4,140 64,525,410 2,153
1394 عمان 08061000 ا نگور تازه 29,827 681,286,147 22,966
1394 عمان 08062010 مویز( ا نگورخشک  کرده  ) 100 1,617,408 54
1394 عمان 08062070 کاشمری  سبز بی دا نه ( ا نگورخشک  کرده  ) 470 49,248,500 1,645
1394 عمان 08071100 هندوا نه , تازه 184,000 1,163,357,800 40,480
1394 عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 297,868 3,737,601,007 125,103
1394 عمان 08081000 سیب , تازه 596,722 7,225,203,687 239,727
1394 عمان 08091000 زردآلو ,تازه 16,825 425,333,011 14,498
1394 عمان 08092900 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه 48,036 1,778,264,977 60,710
1394 عمان 08093000 هلو ,همچنین  شلیل  و شفتالو ,تازه 17,168 370,090,864 12,362
1394 عمان 08094000 آلو و گوجه , تازه 11,774 227,454,749 7,691
1394 عمان 08101000 توت  فرنگی ,تازه 270 11,749,455 405
1394 عمان 08105000 کیوی، تازه 296,549 3,775,119,745 127,017
1394 عمان 08107000  خرمالوها 3,850 71,538,390 2,387
1394 عمان 08109010 انار تازه 24,295 599,123,157 19,922
1394 عمان 08109020 زرشک تازه 875 230,108,175 7,875
1394 عمان 08109030 عناب تازه 50 12,064,240 400
1394 عمان 08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است 422 56,096,172 1,872
1394 عمان 08121000 گیلاس  و آلبالو ,محفوظ شده  بطور موقت  ,که  بهمان  حالت  بلافاصله  قابل  خوردن  نباشند 5,000 179,577,900 6,100
1394 عمان 08129090  سایر 440 19,927,380 660
1394 عمان 08131000 زردآلو ,خشک  کرده 50 5,766,000 200
1394 عمان 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 2,203 430,379,778 14,294
1394 عمان 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 13 867,964 29
1394 عمان 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 7 8,191,552 272
1394 عمان 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 74 68,145,801 2,293
1394 عمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 43 2,370,443,079 81,265
1394 عمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 0.43 22,255,884 756
1394 عمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 51 2,356,094,874 79,509
1394 عمان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 62 2,896,197,342 98,694
1394 عمان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 20 898,560 30
1394 عمان 10063000 برنج نیمهکسفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده 330 29,909,880 990
1394 عمان 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 300,000 2,533,500,000 89,659
1394 عمان 12074000   دانه کنجد حتی خرد شده 80 4,106,248 136
1394 عمان 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 20 8,454,040 280
1394 عمان 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 60 2,717,370 90
1394 عمان 12129900 مغز هسته میوه ها وسایر محصولات نباتی تازه، سرد کرده، یخ زده یا خشک کرده که در جای دیگری گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 40 1,690,808 56
1394 عمان 16010000 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآوردهکهای غذایی بر اساس این محصولات. 33,992 3,761,286,825 129,806
1394 عمان 16041400 فرآورده ها و کنسروهای  ماهی تن , لیستائو بونیت (بااستثنای قیمه شده ) 25,870 1,557,712,000 52,000
1394 عمان 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهیها 26 3,914,560 130
1394 عمان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 66 2,472,401 83
1394 عمان 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 276 165,662,988 5,514
1394 عمان 17049000 شیرینی (همچنین  شکلات  سفید) ,بدون  کاکائو ,که  در جای  دیگری  مذکور نباشد 25,392 2,637,563,995 89,546
1394 عمان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 1,643 241,511,413 8,204
1394 عمان 19011000 فرآورده هابرا ی تغذیه  کودکان, که برا ی خرده فروشی بسته بندی  شده  باشد,ا ز آرد و غیره 430,433 76,488,830,294 2,582,361
1394 عمان 19021900 سایر خمیرهای غذایی پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوی دیگر بغیر از انواع حاوی تخم مرغ 217,310 5,431,107,855 185,610
1394 عمان 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 132 3,354,624 112
1394 عمان 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 143 12,646,236 423
1394 عمان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 2,420 305,494,860 10,132
1394 عمان 19053100 بیسکویت  هایی که  به  آنها موا د شیرین  کننده  ا فزوده  ا ند 31,382 2,229,812,953 75,319
1394 عمان 19059090 سایرنان  ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی  لاک  ومهروخمیرهای  خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر 26,826 1,845,710,511 61,207
1394 عمان 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 4,461 230,767,250 8,030
1394 عمان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 18,854 1,249,273,047 41,692
1394 عمان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 5 541,481 19
1394 عمان 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 328 28,043,016 984
1394 عمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره  و خمیر میوه  یا با ا فزودن  قند غیرمذکوردرجای  دیگرغیر هموژنیزه 562 73,170,151 2,439
1394 عمان 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 990 37,210,473 1,233
1394 عمان 20089900 سایر غیر از اقلام مشمول ردیفهای 20081100 لغایت 20089200 350 10,400,574 352
1394 عمان 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 7,946 562,790,225 19,804
1394 عمان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 16,293 416,529,246 14,226
1394 عمان 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 61 7,477,820 248
1394 عمان 21069030 پودر حالت  دهنده  خورا کی 67 30,447,276 1,011
1394 عمان 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 4,067 412,583,193 13,669
1394 عمان 22029090 ک کسایر نوشابه های غیر الکلی بجز مکمل های غذایی مایع 60 1,446,144 48
1394 عمان 25061010 شن  وماسه (به غیرا زطبیعی)دا را ی  95 درصدوزنی یا بیشتر سیلیس و6%درصد یاکمتر ا کسیدآهن 2,000,000 457,760,000 16,000
1394 عمان 25081000 بنتونیت 23,650 64,442,196 2,133
1394 عمان 25084090 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور 1,260 7,398,720 252
1394 عمان 25111010 سولفات  باریم  طبیعی( باریت ) آسیاب  شده 62,020 195,614,235 6,623
1394 عمان 25151100 ک کک سنگ های مرمر وسنگ های تراورتن کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 46,020 343,376,416 11,445
1394 عمان 25151200 فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل: 6,021 120,449,076 4,021
1394 عمان 25169000 – سایر سنگ های تراش یا ساختمان 66,000 485,015,168 16,193
1394 عمان 25171020 دولومیت  خردشده  یا بریده  شده 230,080 593,337,414 19,658
1394 عمان 25171090 سایرسنگهای  خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی راهها سایر بالاست ها 19,800 23,901,768 792
1394 عمان 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 215,689 532,150,546 18,129
1394 عمان 25232900 سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 28,103,768 34,734,113,158 1,150,877
1394 عمان 26100000 سنگ  کروم  وکنسانتره های آن 1,941,349 8,211,289,268 271,789
1394 عمان 27101210  بنزین 6,802,384 99,189,718,930 3,496,289
1394 عمان 27101290  سایر روغنهایسبک وفرآورده ها بجز بنزین 25,048,105 371,938,786,345 12,635,437
1394 عمان 27101920 گریس 14,400 155,240,640 5,472
1394 عمان 27122090 سایرموم  پارا فین  هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن  بجزگرید دا رویی 82,806 2,178,121,201 74,525
1394 عمان 27132000 قیرنفت 198,861,633 1,928,767,995,170 65,264,540
1394 عمان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 90,000 645,203,535 22,288
1394 عمان 28321020 متابی سولفیت 10,500 172,085,130 6,090
1394 عمان 28362000 کربنات  دی  سدیم 1,495,790 11,689,854,698 388,906
1394 عمان 28363090 سایر هیدروژن  کربنات  سدیم ( بی کربنات  سدیم) بجز بی کربنات – غیر تزریقی گرید دارویی 499,000 3,885,713,000 129,740
1394 عمان 28365000 کربنات  کلسیم 432,940 1,006,241,670 34,604
1394 عمان 28391910 سیلیکات  سدیم  جامد 1,188,170 6,452,255,472 213,870
1394 عمان 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 24,229,253 853,289,431,787 29,412,617
1394 عمان 30042090 سایردا روهای  حاوی سایر آنتی بیوتیک  که  تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده فروشی 6,450 1,012,533,129 33,777
1394 عمان 31023000  نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب 460,000 2,285,712,000 75,900
1394 عمان 32151900 مرکب  چاپ  به  غیر ا ز رنگ  سیاه , حتی تغلیظ شده  یا به  صورت  جامد 15,200 1,320,120,000 45,600
1394 عمان 33019011 گلاب استحصالی از گل محمدی 139,883 7,640,051,176 266,639
1394 عمان 33019012 سایر عرقیات سنتی 1,539 213,888,854 7,162
1394 عمان 33061000  مواد پاکککننده دندان 54 3,500,996 116
1394 عمان 33072000  بوزداهای بدن و ضد ترشح عرق 100 4,523,850 150
1394 عمان 34011110  صابون حمام و دستشویی 1,080 31,267,516 1,036
1394 عمان 34012010  صابون مایع 4,530 122,842,602 4,077
1394 عمان 34022010  دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 105,400 2,369,233,050 79,050
1394 عمان 34022020  پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بستهکبندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشینکهای شستشو 5,220 166,236,948 5,508
1394 عمان 34022090  سایرفرآورده هایتانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 47,545 1,544,269,232 51,602
1394 عمان 38140000 حلالکها و رقیقککنندهکهای آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 29,233,584 294,862,686,175 9,811,754
1394 عمان 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 4,880 940,276,718 31,391
1394 عمان 39172200 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  پروپیلن 3,400 306,979,200 10,200
1394 عمان 39172900 لوله وشیلنگ های سخت ا زسایرموا دپلاستیکی 200 18,108,000 600
1394 عمان 39174000 لوا زم  وملحقات  لوله  و شیلنگ  ا ز موا د پلاستیکی 8,500 767,448,000 25,500
1394 عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 34,440 3,057,543,240 103,320
1394 عمان 39232990 سایر غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 13,186 1,124,594,382 39,558
1394 عمان 39239090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 800 72,230,400 2,400
1394 عمان 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 42,817 3,013,257,312 102,650
1394 عمان 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 2,160 240,896,000 8,000
1394 عمان 39264000 مجسمه های  کوچک و سایرا شیاء تزئینی ا زموا د پلاستیکی 30 6,859,924 229
1394 عمان 39269099 سایرمصنوعات  ا زموا دپلاستیکی غیرمذکوربجزکپسول  دا روئی ا زنوع  ژلاتین  سخت 7,570 851,198,900 29,738
1394 عمان 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 22,745 2,719,392,200 90,980
1394 عمان 40114000 تایربادی  نو ا زکائوچو برا ی  موتورسیکلت 17,027 1,971,726,600 68,108
1394 عمان 40119990 سایرلاستیک  روی  چرخ  بادی  غیرمذکور درجای  دیگر 2,334 270,277,200 9,336
1394 عمان 40139020 تیوپ برای موتورسیکلت 2,583 299,111,400 10,332
1394 عمان 40139090 لاستیک تویی ا ز کائوچو بجز برای وسایل نقلیه 506 58,565,850 2,023
1394 عمان 42029900 جعبه ها و محفظه هائی غیرمذکوردرجای دیگرباسطح  خارجی ا زموا دی  که  درجای  دیگرمذکورنباش 100 23,646,000 837
1394 عمان 48195000 محفظه های  بسته بندی, وجلدصفحه  گرا مافون  غیرمذکوردرجای  دیگرا ز کاغذیامقوا 1,510 77,418,153 2,567
1394 عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 1,850 213,916,200 7,400
1394 عمان 49089000 عکس  برگردا ن  (غیرشفاف ) 508 52,315,165 1,785
1394 عمان 49111000 محصولات  چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های  بازرگانی و همانند 20 2,408,400 80
1394 عمان 55095900 سایر نخها از الیاف غیریکسره پلی استرمخلوط با الیاف , غیر مذکور درجای دیگر,آماده نشده برای خرده فروشی غیر از نخ دوخت 3,530 2,586,598,651 86,310
1394 عمان 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 490 44,947,500 1,500
1394 عمان 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 7,218 36,888,391,164 1,235,032
1394 عمان 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 176 4,760,399,248 158,042
1394 عمان 57021040  گلیم دورو پشمی 92 111,930,560 3,736
1394 عمان 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 1,548 3,752,719,723 125,600
1394 عمان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف, ا زمواد نسجی سنتتیک یامصنوعی آماده مصرف. 107,495 32,528,837,873 1,101,478
1394 عمان 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 3,780 925,910,004 30,909
1394 عمان 57049090 سایر کفپوش هابافته نشده یاپرزبافی نشده بجزآنهایی که مساحت حداکثر 3%مترمربع وازنمد باشد 84 5,598,600 199
1394 عمان 58019000 پارچه های مخمل وپلوش تاروپودباف وشنیل ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 920 1,094,395,200 36,800
1394 عمان 58090000 پارچهکهای تار و پودباف از نخ فلزی و پارچهکهای تار و پود باف از نخکهای نسجی جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعی که برای پوشاک، مبلمان یا مصارف همانند به کار میکروند، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند. 90 78,165,000 2,700
1394 عمان 63031200 پشت دری, پرده, غیره, وا لان ا زا لیاف سنتتیک, کشباف یاقلاب باف. 196 33,882,758 1,122
1394 عمان 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 5,995 766,873,143 25,427
1394 عمان 64029900 کفش, که درجای دیگرگفته نشده, قوزک پارا نمیپوشاند,ا زکائوچویاپلاستیک. 5,500 691,407,750 23,650
1394 عمان 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 11,500 2,464,815,022 83,434
1394 عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 560,410 5,342,842,299 178,859
1394 عمان 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 146,000 1,622,545,883 55,449
1394 عمان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 284,286 2,878,220,448 97,197
1394 عمان 68029990 سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده 510,433 6,263,735,946 211,671
1394 عمان 68062010 رسهای  منبسط شده 115,000 447,842,200 14,950
1394 عمان 68062090 ورمیکولیت  متورق  کف  جوش  و محصولات  معدنی متسع  همانند حتی مخلوط شده  آنها باهم 11,772 46,173,870 1,530
1394 عمان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 24,600 482,929,980 15,990
1394 عمان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشیاء همانند ، تزیین نشدهاز گچ یا ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یامقوا 241,990 1,267,728,000 42,000
1394 عمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ یا از ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد تزئیین نشده,که درجای دیگرگفته نشده 291,040 1,359,540,000 45,000
1394 عمان 68159940 تابلو معرق سنگی صنایع دستی 16,500 201,850,110 6,930
1394 عمان 68159990 سایرا شیاساخته  ا زسنگ  یا ا ز سایرموا د معدنی غیرمذکور در جای  دیگر 600 49,818,240 1,728
1394 عمان 69041000 آجرساختمان ا زسرا میک. 11,900 51,943,200 1,725
1394 عمان 69079000 ک کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،کحتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،ک که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 368 100,944,980 3,370
1394 عمان 69089000 ک کاشی و چهارگوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند، حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 2,919,480 25,698,361,671 860,598
1394 عمان 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 25,647 3,726,209,775 128,198
1394 عمان 69139090 سایر مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )غیرمذکور درجای دیگر 24 13,407,608 446
1394 عمان 70031290 سایرورق  های شیشه ا ی مسلح  نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر 19,550 118,019,440 3,910
1394 عمان 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 69,210 362,082,650 11,996
1394 عمان 70051090 شیشه  فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر 936,368 5,529,903,144 183,358
1394 عمان 70052190 سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  که  خمیرا ن  کلا درتوده  رنگ  شده غیر مذکور درجای دیگر 105,800 597,918,120 21,124
1394 عمان 70052920 سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده امسلح  نشده  غیرمذکورباضخامت  بیشترا ز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر 391,100 2,255,082,600 78,220
1394 عمان 70052990 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  غیرمذکوردرجای دیگر 6,397,847 55,828,826,820 1,915,931
1394 عمان 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 286,079 6,720,472,482 228,863
1394 عمان 70134119 سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر . 21,204 496,613,406 16,982
1394 عمان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 53,938 1,964,703,469 65,074
1394 عمان 70193910 پشم  شیشه 14,200 528,167,500 17,500
1394 عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغیرممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 54,500,000 589,375,984,000 19,522,400
1394 عمان 72071100 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج ,دا را ی کمترا ز25 درصد وزنی کربن, بامقطع چهارگوش باپهنای کمتراز دوبرابر ضخامت 140,867,455 1,607,341,581,178 54,309,063
1394 عمان 72071900 محصولات نیمه تمام ا زآهن یافولادغیرممزوج دا را ی کمترا ز25% کربن, که درجای دیگرذکرنشده. 36,689,369 373,005,959,340 12,365,515
1394 عمان 72082500 محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهنای 600میلیمتریابیشتربه ضخامت حداقل  75/4 میلیمتر پاک شده درسطح 45,619,903 989,339,197,926 33,294,791
1394 عمان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 3,279,853 37,793,140,325 1,255,225
1394 عمان 73082000 برج ومنجنیق ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 922,110 50,127,608,124 1,661,202
1394 عمان 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 350,000 31,475,850,000 1,050,000
1394 عمان 73110000 ظروف چدنی ،آ هنی یافولادی برای گازهای فشرده یامایع شده . 1,120 194,549,360 6,460
1394 عمان 73211110 ا جاق  گازفردا رمبله 1,550 142,281,500 4,750
1394 عمان 73211120 ا جاق  گازرومیزی توکار 300 13,996,500 498
1394 عمان 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 7,381 597,201,325 19,956
1394 عمان 73239190 سایرا شیاء سرمیزواشیاءآشپزخانه ا ز چدن  لعاب  دا ده  نشده 350 80,881,200 2,700
1394 عمان 73239290 سایرا شیا سرمیزآشپزخانه  خانه دا ری…  ا زچدن  لعاب  دا ده  شده 4,161 349,436,619 12,442
1394 عمان 73239390 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا زفولاد زنگ  نزن 15 5,374,800 180
1394 عمان 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 54 19,411,488 648
1394 عمان 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 15,090 830,412,216 27,792
1394 عمان 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 116,923 5,258,144,637 183,325
1394 عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفیه شده. 5,782,936 954,283,052,954 32,364,965
1394 عمان 74071000 میله وپروفیل ا زمس تصفیه شده. 40,497 7,458,667,080 255,128
1394 عمان 74111090 سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 57,051 11,691,490,479 402,045
1394 عمان 76109000 ا سکلت فلزی وقطعات آن , صفحه ،میله ،پروفیل ،لوله وهمانند ازآالومینوم برای استفاده درساختمان 13,000 574,025,400 20,280
1394 عمان 79011100 روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از لحاظ وزن 99/99 درصد یا بیشتر روی داشته باشد 51,449 3,059,790,170 105,470
1394 عمان 82159990 —سایرمجموعه ها از اشیاء جور شده غیرمذکور برای آشپزخانه یا سرمیز 380 28,701,400 950
1394 عمان 83021090 سایرلولا غیر از برای در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2,000 179,742,000 6,000
1394 عمان 84021100 دیگهای بخارآب لوله ا ی باتولیدبخاربیشترا ز45تن  درساعت 450 93,406,500 3,300
1394 عمان 84146010 —هود آشپزخانه 250 24,265,170 810
1394 عمان 84151090 سایرماشینهاودستگاههای تهویه مطبوع ا زنوع دیواری یا برای پنجره بجزدستگاه تهویه مطبوع دوتکه 3,800 539,172,000 18,001
1394 عمان 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 1,800 108,727,200 3,600
1394 عمان 84185000  سایر مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، کابینتکها، پیشخوانکهای (Display Counters) نمایش، ویترینکها (Show cases) و غیره) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده”. 2,592 265,307,625 9,036
1394 عمان 84194000 مجموعه ماشین آلات (Plants)تقطیریاتصفیه (Rectifying) 4,740 987,399,060 32,717
1394 عمان 84253110 موتورگیربکس  آسانسورشامل  ا لکتروموتور،جعبه  دنده  ،پولی وترمزبر روی  یک  پایه  مشترک باموتوربرقی 14,500 1,520,267,000 50,750
1394 عمان 84313190 سایرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار یا پلکان متحرک غیرمذکور 650 68,657,225 2,275
1394 عمان 84313900 قطعات مربوط;ماشین آلات شماره 8428(غیرا زآسانسور,بالاکشنده های محفظه دا ریاپلکان متحرک ) 3,600 284,888,284 9,430
1394 عمان 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 410 42,222,600 1,400
1394 عمان 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 13,719 1,166,395,893 40,063
1394 عمان 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 9,858 985,621,851 34,202
1394 عمان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات صنعتی برا ی تهیه یا تولید غذا هایانوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 3,000 697,250,400 23,100
1394 عمان 84501290 —سایر ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیک غیر از نیمه اتوماتیک 5 کیلو وبالاتر 450 166,150,350 5,870
1394 عمان 84512900 ماشین های خشک کردن باظرفیت بیشترا ز10کیلوگرم شستنی خشک 450 107,559,000 3,800
1394 عمان 84513090 سایرماشین ها وپرس های اتوکردن (از جمله پرس های داغ برای ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگی 450 83,499,750 2,950
1394 عمان 84615000 ماشین های ا ره کردن یاقطع کردن برا ی کاربرروی فلزا ت یاسرمت ها 1,590 270,649,800 9,540
1394 عمان 84619000 ماشین های ا بزا ربرا ی کاربرروی فلزا ت ا زطریق بردا شتن فلزیاسرمتها,غیرمذکوردرجای دیگر 21,000 1,047,497,468 34,733
1394 عمان 84622900 ماشین های خم کردن, تاکردن, را ست کردن یاتخت کردن (همچنین پرس ها)بدون کنترل شماره ای 3,100 341,988,000 12,000
1394 عمان 84631000 دستگاههای کشش میله, لوله, پروفیل ،مفتول یاهمانند 4,500 89,670,000 3,000
1394 عمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8462لغایت 8463 6,265 59,780,000 2,000
1394 عمان 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 3,790 258,980,000 9,165
1394 عمان 84743100 مخلوط کن های بتون وملاط. 34,900 4,155,579,360 139,610
1394 عمان 84743900 سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 90 9,959,730 330
1394 عمان 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 33,110 4,391,222,150 147,437
1394 عمان 84749090   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 3,550 172,043,100 5,700
1394 عمان 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 240 20,887,920 720
1394 عمان 84807900 قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (غیرازانوا ع تزریقی یافشاری ). 500 44,928,000 1,500
1394 عمان 84811010 رگلاتور مخصوص  سیلندر گاز مایع 1,730 396,063,975 13,405
1394 عمان 85016490 سایر ژنرا تورهای  جریان  متناوب (آلتر ناتورها ) به  قدرت  بیش  از1500 kva 65 19,120,806 634
1394 عمان 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بیش از یک وحداکثر 16

کیلو ولت آمپر غیر از ترانسفور ماتور دی الکتریک مایع

1,550 259,100,201 9,169
1394 عمان 85071010 انباره های برقی ،باسرب -اسید ،ازنوع مورد استفاده درموتورهای پیستونی ا زنوع  سربسته  (sealed ) 86,485 6,373,693,566 222,666
1394 عمان 85071090 سایرانباره های برقی با سرب -ا سیدبرا ی  به را ه اندا ختن  موتورهای  پیستونی بجز نوع سربسته 24,050 1,593,541,380 54,508
1394 عمان 85079090 اجزاء وقطعات انباره های برقی (همچنین جدا کننده های آنها)به جز پلیت باطری 480 202,065,300 6,700
1394 عمان 85098090 سایرلوازم خانگی الکترونیکی بجز دستگاه بخور التراسونیک 1,336 187,100,823 6,281
1394 عمان 85371090 سایر تابلو، پانل، کنسول،  میز …برا ی ولتاژتا 1000 ولت  بجزموا ردمذکور 341,350 16,417,272,225 551,523
1394 عمان 85381000 تابلو ،پانل ،کنسول میزها,کابینت وسایرتکیه گاههای   شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههای  مربوط به آنها 2,300 573,477,000 19,000
1394 عمان 85389090 ا جزا  وقطعات دستگاههای شماره  8537 بجز موا رد مذکور 2,007 166,999,500 5,900
1394 عمان 85447090 سایرکابلهای  ا لیاف  نوری بجزردیف 85447010 23,850 803,962,500 27,500
1394 عمان 87032319 ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 6,034 1,138,384,800 37,800
1394 عمان 87084030 اجزاء وقطعات ردیف 87084010 1,200 132,209,500 4,450
1394 عمان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری کار،وا نت وترا کتور 400 116,874,270 3,930
1394 عمان 87089419 —-غربیلک های فرمان غیراز مورد مصرف برای سواری ، ووانت وتراکتور کشاورزی 3,300 988,482,000 33,002
1394 عمان 87089921 اجزاء وقطعات برای سواری، وا نت وتراکتور کشاورزی غیر مذکور 1,478 331,188,180 11,055
1394 عمان 87089929 ا جزا وقطعات بغیرازا نواع مورد استفاده در سوا ری، وانت وتراکتور کشاورزی 915 188,972,784 6,279
1394 عمان 87112019 —-موتورسیکلت ها دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از 50 سی سی وحداکثر 250 سی سی از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پیست ونوع هیبریدی 900 71,175,240 2,360
1394 عمان 87112099 —-موتورسیکلت ها دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از 50 سی سی وحداکثر 250 سی سی بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پیست ونوع هیبریدی 20,240 3,504,969,000 117,000
1394 عمان 90059000 ا جزا ءوقطعات  ومتفرعات (همچنین پایه )دوربین دوچشمی, یک چشمی,تلسکوپهای ا پتیکی ودستگاههای نجومی غیررادیوئی 2,036 644,137,500 22,250
1394 عمان 90181110 —دستگاه الکتروکاردیوگراف 3 23,062,900 764
1394 عمان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحی شده برای مقاصدنمایشی(مثلابرا ی آموزش  یانمایش ) که موردمصرف دیگری نداشته باشند 6,060 90,551,000 3,000
1394 عمان 90241000 ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذیری ،کشش پذیری یاسایرخوا ص  مکانیکی فلزا ت 2,620 1,163,940,150 38,550
1394 عمان 90262000 آلات  و دستگاههابرا ی  سنجش  یاکنترل  فشار 220 1,432,515,000 49,000
1394 عمان 91012900 ساعت مچی غیربرقی بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهایاا زفلزات معمولی باروکش یاپوشش فلز گرانبها ) 2,300 347,116,000 11,500
1394 عمان 94017900 نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه نشده 2,500 151,010,000 5,000
1394 عمان 94032090 مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی 22 6,591,200 220
1394 عمان 94035090  سایر مبلهای چوبی از انواعی که دراتاق خواب مورد استفاده قرار می گیرند بغیر از نوع صنایع دستی 16,000 655,467,236 21,881
1394 عمان 94036010 مبلهای صنایع دستی ( خراطی ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ….) 6,260 768,754,624 25,688
1394 عمان 94036090 سایر مبلهای چوبی بغیراز صنایع دستی 28,789 2,011,063,098 67,433
1394 عمان 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبلهای  مشمول  9403 2,400 430,416,000 14,400
1394 عمان 94051090 —لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 352 137,069,504 4,576
1394 عمان 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 15,460 3,795,885,770 129,004
1394 عمان 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 22,000 1,326,066,000 44,000