آمار صادرات سنگ تراورتن 96

در جدول زیر که توسط موسسه صفر تا صد تهیه شده آمار صادرات سنگ تراورتن در سال 96 ارائه شده است.

همانطور که میدانید سنگ تراورتن ایران یکی از پرطرفدارترین سنگ های صادراتی در جهان است. افرادی که در حوزه صادرات سنگ فعال هستند یا قصد ورود به عرصه تجارت سنگ را دارند , برای تحلیل علمی و اصولی بازار نیاز دارند که هر ساله ریز آمار صادرات سنگ را بررسی دقیق کنند. به همین منظور موسسه صفر تا صد ریز آمار صادرات سنگ تراورتن در سال 1396 را برای شما عزیزان تهیه و منتشر کرده است.

اطلاعات این جدول شامل : 

وزن محموله صادراتی تراورتن, کشور مقصد, گمرک مبدا ,کد تعرفه و ارزش ریالی و دلاری ثبت شده توسط کمیسیون نرخ گذاری گمرک میباشد.

در صورتی که قصد ورود به این عرصه را دارید پیشنهاد میکنیم از پکیج صفر تا صد صادرات سنگ بازدید نمایید.

گمرک مبدا کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آستارا آذربایجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3299006 29458614704 936705
آستارا آذربایجان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 5122379 60682556163 1929123
آستارا اوکراین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 33240 305467224 9593
آستارا اوکراین 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 7140 85554480 2640
آستارا فدراسیون روسیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 213700 2628618116 82464
آستارا فدراسیون روسیه 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 86108 1216454438 37922
آستارا فدراسیون روسیه 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 18800 560982600 17860
آستارا قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63900 671725376 22208
آستارا گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 122500 2568168665 80615
آستارا گرجستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 111160 2863658590 90930
اراک عراق 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 85800 1164580800 37100
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان امارات متحده عربی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43100 495657420 16098
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان ایتالیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 374540 4159512382 133091
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70060 781916156 24641
ارومیه ترکیه 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 25000 99066240 3120
ارومیه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 14000 199334928 6256
اصفهان (بلوروس ( روسیه سفید 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21140 191169846 5946
اصفهان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 33068 282305753 8759
اصفهان آلمان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 16030 192061800 6300
اصفهان اتریش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19850 153704147 4903
اصفهان امارات متحده عربی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 74691 917887053 29116
اصفهان امارات متحده عربی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 19500 424957720 13420
اصفهان اوکراین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21740 199985185 6399
اصفهان ایتالیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 27300 206747622 6614
اصفهان ایرلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70 6400800 210
اصفهان تاجیکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63530 554701203 17253
اصفهان ترکیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 150540 1882076803 61058
اصفهان ترکیه 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 209560 2345920495 75679
اصفهان ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23400 254184000 8400
اصفهان چین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 203000 3793776899 117168
اصفهان رومانی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 801870 8938673623 287169
اصفهان سوئیس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 309805 3083477057 98983
اصفهان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 709070 9149910005 295886
اصفهان عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 161300 1760532935 56987
اصفهان فدراسیون روسیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 78250 1039339685 33321
اصفهان قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 618530 6457089342 208037
اصفهان کانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23000 304403760 9987
اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 91610 1050522034 34372
اصفهان لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 84330 926824776 30468
اصفهان هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 68620 687656200 22340
اصفهان یونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 134060 1318888481 42341
امیرآباد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 262732 3286447968 102862
امیرآباد قزاقستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 303213 4353277507 134534
اینچه برون ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8260 81250665 2615
اینچه برون قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 68732 591911544 18493
اینچه برون قزاقستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 18400 200162160 6567
بازارچه ماهیرود افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 562610 6216528502 200838
بازرگان آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20675 972673015 30054
بازرگان اتریش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22310 183418851 5657
بازرگان ترکیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 189144 1934528203 62063
بازرگان ترکیه 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 438730 4238854611 133354
بازرگان ترکیه 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 193283 1535562750 48490
بازرگان رومانی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42240 466790400 14400
بازرگان رومانی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 15591 119050400 3920
بازرگان سوئد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8000 97248000 3000
بازرگان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 58220 652305080 20120
بازرگان گرجستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 14600 143467100 4690
باشماق عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 194620 1783177344 57664
باشماق عراق 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 246790 2209090968 71192
بندر لنگه امارات متحده عربی 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 653130 20025958056 639499
بیله سوار آذربایجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 240960 1132140636 36821
بیله سوار آذربایجان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 1018875 3900239942 125247
پرویزخان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 105180 960873150 31050
پرویزخان عراق 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 3117154 17346184571 566932
پرویزخان عراق 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 3108426 36898115020 1151260
پیرانشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6660826 80343199204 2542022
پیرانشهر عراق 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 65500 973063488 30018
تبریز آذربایجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 86866 605635572 19016
تبریز آذربایجان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 80606 1065548724 34553
تبریز آذربایجان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 18565 242286080 7936
تبریز آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37035 332227770 10416
تبریز ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 93806 804154859 25541
تبریز ارمنستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 19110 101757600 3360
تبریز انگلستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 21500 267330570 8390
تبریز اوکراین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43330 339128965 10952
تبریز ایتالیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 247209 2888129100 91958
تبریز ایتالیا 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 32720 356104960 11680
تبریز بلغارستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43200 333806534 10527
تبریز تاجیکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1100 11789616 368
تبریز ترکیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 459213 5904694628 190240
تبریز ترکیه 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 186183 2027512950 65515
تبریز ترکیه 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 22910 343111400 10600
تبریز ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3751 37243853 1203
تبریز رومانی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 28944 310600872 9641
تبریز رومانی 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 21427 340662384 10512
تبریز صربستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49300 430255255 13520
تبریز صربستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 28800 336515500 10500
تبریز گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1862132 22006287501 705579
تبریز گرجستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 335863 3781040358 120384
تبریز لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17790 212961700 6580
تبریز هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 176853 2032021769 64623
تبریز یونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24500 262273500 8350
تبریز یونان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 66127 837178270 27202
جلفا آذربایجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6300 88544400 2880
جلفا آذربایجان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 61550 767288244 25084
جلفا ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5110 57562400 1900
جلفا ارمنستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 4050 54253440 1790
جلفا گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20500 167783400 5400
چذابه -مرزبستان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22681332 ######### 5577809
چذابه -مرزبستان عراق 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 48345 627471360 20726
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 550 17815600 550
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 800 10188425 325
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 5000 64074000 2000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی برزیل 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 400 25889600 800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 1680 56498630 1790
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی سوئد 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 1500 26456640 868
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی قطر 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 1000 12790540 412
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی لهستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 6000 62698000 2000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هنگ کنگ 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 5390 36583200 1200
خرم آباد امارات متحده عربی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 10400 80739122 2648
خرم آباد پرتغال 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70024 943709142 30633
خرم آباد ترکیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 373944 4067404429 131163
خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 445778 6155534032 197108
خرم آباد کلمبیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 50270 850210748 27744
خرم آباد هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42097 404571687 13281
خرم آباد یونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 67894 869218723 27853
دوغارون افغانستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 70 2171872 67
دیلم کویت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4363 61685610 2037
زنجان ایتالیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 375944 4289721791 137789
زنجان ترکیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 86960 3599537631 111105
زنجان ترکیه 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 20500 1430375305 44138
زنجان ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23490 223184255 6895
زنجان رومانی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21880 699488298 22234
زنجان قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19900 269451840 8337
زنجان کویت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 83391 681975979 22375
زنجان مکزیک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 87450 1027069260 33762
سرخس ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25280 145290600 4680
سرخس ترکمنستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 121240 1184066452 36542
سرخس قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63000 642967920 19830
سمنان ترکمنستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 24800 148676109 4899
سهلان ترکیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 912751 11043633871 355843
سهلان ترکیه 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 243670 1955777612 62163
سهلان ترکیه 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 640 3091000 100
سهلان رومانی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43385 412108350 13370
سهلان عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19900 196661520 6480
شلمچه ایتالیا 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 37910 434007310 14041
شلمچه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15281852 ######### 8376959
شلمچه عراق 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 8558957 96868191676 3098906
شهید باهنر امارات متحده عربی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6483648 68880313382 2198447
شهید باهنر امارات متحده عربی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 85650 953441093 30298
شهیدرجایی آرژانتین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21450 317442394 9797
شهیدرجایی آرژانتین 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 22500 324614598 10318
شهیدرجایی آفریقای جنوبی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 132300 1560948102 50364
شهیدرجایی آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 138065 2218742785 68659
شهیدرجایی آلمان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 46410 281328138 9282
شهیدرجایی اتریش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 143000 2216149583 68505
شهیدرجایی اسپانیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 239270 2749029543 88032
شهیدرجایی اسپانیا 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 133961 1529639112 49839
شهیدرجایی استرالیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4996860 58990530983 1877286
شهیدرجایی استرالیا 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 102900 1449003211 46763
شهیدرجایی امارات متحده عربی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1410200 16213065587 513101
شهیدرجایی امارات متحده عربی 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 281060 2838153746 90009
شهیدرجایی امارات متحده عربی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 1338173 16468850216 531742
شهیدرجایی انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 243810 4314433866 135423
شهیدرجایی انگلستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 419203 5057557089 157239
شهیدرجایی اوکراین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 48524 681580178 21230
شهیدرجایی ایتالیا 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 23640 150336216 4728
شهیدرجایی بحرین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 146869 1755335661 55129
شهیدرجایی بحرین 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 26540 221717133 7227
شهیدرجایی برزیل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 110500 1544341824 48016
شهیدرجایی برزیل 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 23680 265090386 8426
شهیدرجایی برزیل 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 43660 599237667 19047
شهیدرجایی بلژیک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46200 547187010 17115
شهیدرجایی بلژیک 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 18460 245227500 8100
شهیدرجایی پاکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 102640 1181763719 38225
شهیدرجایی پرتغال 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 21340 254070880 7840
شهیدرجایی پرو 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21000 131901018 4093
شهیدرجایی پرو 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 43188 492919868 15220
شهیدرجایی تایلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23800 221841900 6900
شهیدرجایی تایوان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 76540 739026431 24089
شهیدرجایی جمهوری کره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 389399 5940537536 190038
شهیدرجایی جمهوری کره 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 125830 1906979400 61480
شهیدرجایی جمهوری متحده تانزانیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43000 235148940 7380
شهیدرجایی جمهوری متحده تانزانیا 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 22600 165206415 5385
شهیدرجایی چین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 748046 17902569719 570091
شهیدرجایی چین 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 26640 138845850 4290
شهیدرجایی ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21700 201404200 6345
شهیدرجایی سوئد 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 24580 516679254 17082
شهیدرجایی عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1111837 13033351987 415657
شهیدرجایی عمان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 67500 487091200 15100
شهیدرجایی عمان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 127934 501093193 15937
شهیدرجایی غنا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 36905 547522500 17500
شهیدرجایی فنلاند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25545 171365913 5349
شهیدرجایی فنلاند 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 20315 228776217 7141
شهیدرجایی فیلیپین 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 31800 394963380 12525
شهیدرجایی قبرس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 97140 1178063839 37171
شهیدرجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 108330 1206369411 38683
شهیدرجایی قطر 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 43260 632112000 19500
شهیدرجایی قطر 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 42210 529207370 16812
شهیدرجایی کانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 82810 1138281838 35588
شهیدرجایی کانادا 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 82000 268193314 8283
شهیدرجایی کویت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 540540 5451580717 172799
شهیدرجایی کویت 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 59750 556515143 17636
شهیدرجایی لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 437340 4640751679 147344
شهیدرجایی لبنان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 116780 1228052676 39499
شهیدرجایی لبنان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 128154 1591098393 50719
شهیدرجایی لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 213565 3083258880 96591
شهیدرجایی مالزی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 31650 166618515 5367
شهیدرجایی مکزیک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 262202 3504190606 110088
شهیدرجایی مکزیک 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 33560 430922035 13922
شهیدرجایی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 116189 1196404010 39139
شهیدرجایی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 99090 503159580 16020
شهیدرجایی نیجریه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 14185 243194880 7680
شهیدرجایی نیوزیلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23360 268937248 8482
شهیدرجایی ویتنام 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 600 4837600 160
شهیدرجایی هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 107860 1712346060 52860
شهیدرجایی هند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9870 138357426 4394
شهیدرجایی هند 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 2640 35611400 1100
غرب تهران (بلوروس ( روسیه سفید 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9400 116503200 3600
غرب تهران آفریقای جنوبی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 870 9177000 300
غرب تهران آلمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 84650 1670358570 52680
غرب تهران آلمان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 14573 57194085 1795
غرب تهران اتریش 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21740 214341840 6824
غرب تهران افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3800 268978100 8300
غرب تهران انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44840 615963160 19663
غرب تهران ایتالیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 58435 366571943 11929
غرب تهران بلغارستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 61010 357746031 11309
غرب تهران تاجیکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 348600 2854115547 91130
غرب تهران ترکیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23000 194412000 6000
غرب تهران رومانی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 35550 335466180 10539
غرب تهران سوئد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5220 56950681 1853
غرب تهران عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41860 3450651750 111150
غرب تهران فدراسیون روسیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 160030 2285189708 74956
غرب تهران کویت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24200 585978294 19322
کرمانشاه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 125650 1475528740 47908
کرمانشاه عراق 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 79500 521556000 16800
کرمانشاه عراق 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 282420 2547423200 83440
لطف آباد ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 385195 2983111764 96524
لطف آباد ترکمنستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 8833720 77442229509 2469878
مشهد افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 198793 2825256400 89760
مشهد افغانستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 401188 5054335016 160666
مشهد افغانستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 25875 357017500 11500
مشهد تاجیکستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 7825 113728720 3760
مشهد ترکمنستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 4130173 32962383815 1041775
مشهد رومانی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19030 217645892 6964
مشهد عراق 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 22000 334589000 10600
مشهد عمان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 1550 10058478 319
مشهد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 61210 829784340 27126
مشهد قزاقستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 58716 828482460 26660
مشهد قزاقستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 176180 1608996960 52959
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) کویت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8437723 97322012760 3101318
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) کویت 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 22402 252648720 8289
منطقه ازاد بندر انزلی آذربایجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 700199 6083369268 194810
منطقه ازاد بندر انزلی آذربایجان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 132182 1068027782 34499
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 180713 2290019098 71324
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 9386 115912392 3803
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 103788 1400175423 43995
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5142650 45955965987 1483388
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 1281956 12510817613 401436
منطقه ازاد بندر انزلی قزاقستان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 2657403 28975961812 926151
منطقه ازاد بندر انزلی منطقه ازاد بندرانزلی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 227382 2463284559 80297
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه آلمان 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 1380 7567686 238
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی اسپانیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 51350 719635200 22200
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی استرالیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 180000 3267152280 100775
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی امارات متحده عربی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 59000 574585176 17724
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23250 259652160 8010
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی عمان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 45500 433466752 13372
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 39490 553697696 17081
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی کانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 11670 238581760 7360
منطقه ویژه اقتصادی شیراز استرالیا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9080 208572088 6439
منطقه ویژه اقتصادی شیراز امارات متحده عربی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 456643 5091010872 158456
منطقه ویژه اقتصادی شیراز عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42405 492280542 15366
منطقه ویژه اقتصادی شیراز لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 93329 1130252600 34940
منطقه ویژه اقتصادی لرستان امارات متحده عربی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 700000 5918173864 184649
منطقه ویژه بوشهر1 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 727930 5510548658 172182
منطقه ویژه بوشهر1 قطر 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 150700 2153279730 69978
منطقه ویژه بوشهر1 کویت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 70000 1015569399 31873
مهران عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3462618 38551996246 1234201
مهران عراق 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 16257208 ######### 5360949
میلک افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25065 164890960 5296
میلک افغانستان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 493136 3930307600 124944
یزد عراق 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 288345 3672381257 118848
یزد عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 164550 2220579033 69813
یزد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 64870 857187025 26485
یزد مالزی 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 4260 53271060 1660
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *