در جدول زیر آمار صادرات فرش و آمار صادرات کفپوش و کالاهای مرتبط در سال 1394 قابل مشاهده است

%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b4-1%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b4-2%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%b4-3