آمار صادرات پرتقال در سال 1396

در جدول زیر آمار صادرات پرتقال در سال 1396 قابل مشاهده است.اگر قصد صادرات میوه و سبزیجات را دارید مطالعه و بررسی این جدول میتواند کمک زیادی به تحلیل بازار صادرات میوه و مخصوصا صادرات پرتقال ایران داشته باشد.

در جدول زیر که تهیه موسسه صفر تا صد تهیه شده است وزن محموله های صادراتی,گمرک مبدا,کشور مقصد و ارزش ریالی و دلاری تعیین شده توسط گمرک ذکر شده است.

در صورتی که قصد دارید راجع به صادرات و واردات بیشتر بدانید از منوی ویدئوهای آموزش صادرات و واردات بازدید نمایید.

گمرک مبدا کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آستارا فدراسیون روسیه 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 188095 2257358142 71663
ارومیه ایالات متحده آمریکا 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 553 23600646 729
ارومیه ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 9270 118993428 3708
ارومیه ترکمنستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 1890 144046350 4725
ارومیه عراق 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 44419 1725409284 53303
ارومیه عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 118604 4501120810 142325
ارومیه کانادا 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 884 37750116 1167
امیرآباد قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 30100 387401640 12040
اینچه برون ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 17163 204526326 6394
اینچه برون قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 4337 59071516 1846
باجگیران ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 10086 125339865 4034
بازارچه میلک افغانستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 98790 1276279570 39516
باشماق عراق 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 1940 49721424 1552
باشماق عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 41832 1356001456 41832
بندر لنگه امارات متحده عربی 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 2125 27147810 850
بیله سوار آذربایجان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 1080 9423000 300
پرویزخان عراق 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 153650 1980442408 61460
پرویزخان عراق 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 21840 662822160 21840
پرویزخان عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 104826 3763546800 120810
پیرانشهر عراق 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 2024 52421601 1619
پیرانشهر عراق 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 9987 388473344 11984
جلفا آذربایجان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 2225 142639160 4450
چذابه -مرزبستان عراق 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 673120 7235311924 223503
چذابه -مرزبستان فدراسیون روسیه 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 11201 90619200 2800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی امارات متحده عربی 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 250 3799920 120
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فرانسه 33011900 روغن های ا سانسی(ا زجمله روغن های  ا سانسی کنسانتره وروغن های ا سانس  مطلق )مرکبات غیرازپرتقال ولیموترش 5 197268500 6500
دوغارون افغانستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 499613 5817113617 180692
زنجان عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 11250 162613396 5027
ساری ارمنستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 18000 231487200 7200
ساری ازبکستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 21000 266716800 8400
ساری تاجیکستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 20300 262438400 8120
ساری ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 142020 1826789798 56587
ساری عراق 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 6300 79543800 2520
ساوه افغانستان 20091100 آب پرتقال  یخ زده , تخمیرنشده  که  به  آن  ا لکل  ا فزوده  نشده  باشد 20790 774510660 24948
ساوه افغانستان 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 20790 759392172 24948
ساوه افغانستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 381292 14102664091 456291
ساوه پاکستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 150800 5515053888 180960
ساوه عراق 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 41040 1500069456 49248
ساوه عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 263493 9598333746 309149
سهلان عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 11240 452295048 14836
شلمچه عراق 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 138000 1786952800 55203
شهید باهنر امارات متحده عربی 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 12705 143668864 4445
شهیدرجایی انگلستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 11340 367019100 11340
شهیدرجایی بحرین 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 1984 210677804 6502
شهیدرجایی جماهیرعربی لیبی 20091100 آب پرتقال  یخ زده , تخمیرنشده  که  به  آن  ا لکل  ا فزوده  نشده  باشد 97018 4670106957 145527
شهیدرجایی مغولستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 13720 435637440 13720
شهیدرجایی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 6480 205752960 6480
شهیدرجایی هند 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 19320 93352196 2884
غرب تهران استرالیا 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 11800 296991840 9440
غرب تهران افغانستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 79043 6851117882 217367
غرب تهران تایلند 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 21487 1855545750 59075
غرب تهران سوئیس 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 380 18733680 590
غرب تهران عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 163918 13569948456 430961
فرودگاه شیراز امارات متحده عربی 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 192 2300748 72
فریدون کنار عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 20000 1213080000 40000
قم افغانستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 2880 81540580 2638
قم امارات متحده عربی 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 2233 57894976 1786
قم عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 286030 8473386747 263870
کرمانشاه عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 16000 517904000 16000
لطف آباد ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 734318 9026396031 280173
لطف آباد قرقیزستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 2308 37008780 1155
مشهد ازبکستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 20934 232646904 7327
مشهد افغانستان 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 5550 222175602 7326
مشهد افغانستان 33011900 روغن های ا سانسی(ا زجمله روغن های  ا سانسی کنسانتره وروغن های ا سانس  مطلق )مرکبات غیرازپرتقال ولیموترش 5619 861749254 28076
مشهد پاکستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 1892 46888017 1514
مشهد ترکمنستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 3507 90801340 2806
مشهد عراق 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 4459 110244320 3568
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 5 1524000 50
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه امارات متحده عربی 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 5880 261189222 8275
منطقه ویژه دوغارون افغانستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 28740 325931718 10059
منطقه ویژه دوغارون افغانستان 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 28780 873444220 28780
منطقه ویژه نوشهر عراق 20091100 آب پرتقال  یخ زده , تخمیرنشده  که  به  آن  ا لکل  ا فزوده  نشده  باشد 41600 2832360960 91520
مهران عراق 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 57960 739879088 22908
میلک افغانستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 15821 193574180 6307
میلک افغانستان 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 48924 1789450320 58709
میلک افغانستان 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 19440 484211520 15552
نوردوز ارمنستان 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 36300 583179880 18064
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *