آیا میدانید در سال گذشته چه نوع گیاهان دارویی از ایران به سایر کشورهای دنیا صادر شده است؟

آیا میدانید وزن محموله های گیاهان دارویی صادراتی از ایران چقدر بوده است؟

آیا میدانید ارزش ریالی و دلاری این محموله ها چقدر بوده است؟

در جدول زیر آمار صادرات گیاهان دارویی از ایران به تفکیک گمرک مبدا به ذکر شده است.

توجه نمایید که این آمار برای اولین بار توسط صفر تا صد ارائه شده و کپی برداری از آن فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

در ادامه به ریز آمار صادرات گیاهان دارویی توجه نمایید,مشاهده این جدول به شما کمک میکند که بازار گیاهان دارویی صادراتی را تحلیل کنید.

آمار صادرات تعرفه و گمرکات شرح ذیل براساس اطلاعات موجود و مقدماتی طی  سال 1394
گمرک مبدا تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
پرویزخان 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 44,000 3,736,260,000 132,000
گناوه 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 2,290 193,710,420 6,526
آبادان 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 16,910 491,905,200 16,910
آستارا 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 30,077 1,634,006,013 54,176
ایلام 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 124,179 11,713,046,856 392,523
بازارچه صنم بلاغی 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 4,670 393,450,000 13,977
باشماق 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 179,360 15,606,345,386 537,953
بندر لنگه 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 29,277 2,689,564,908 92,731
تبریز 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 71,576 6,213,815,882 207,834
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 100 10,933,940 365
سهلان 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 1,571 136,221,498 4,713
شهیدرجایی 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 5,000 507,692,500 17,500
غرب تهران 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 174,353 51,620,102,955 1,725,944
فرودگاه لار 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 60 5,317,020 180
کرمان 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 6,320 571,814,640 18,960
کرمانشاه 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 137,250 12,691,976,625 424,125
مشهد 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 42,041 4,102,812,554 138,954
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 970 83,255,100 2,910
منطقه ازاد بندر انزلی 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 329,750 28,200,964,463 939,789
منطقه ویژه پیام 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 38,005 10,870,852,000 377,537
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 800 72,429,600 2,400
مهران 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 162,960 17,960,573,822 594,801
یزد 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 225,000 19,761,502,500 675,000
تبریز 14049020 وسمه 1,000 45,192,000 1,500
غرب تهران 14049020 وسمه 19,000 1,929,231,500 66,500
منطقه ازاد بندر انزلی 14049020 وسمه 77,230 8,020,527,270 270,305
فرودگاه شیراز 13012000 صمغ عربی طبیعی 64,500 4,725,062,500 161,155
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 13012000 صمغ عربی طبیعی 10,000 755,050,000 25,000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 13019010  باریچه 126 792,821,463 26,398
غرب تهران 13019010  باریچه 1,984 1,784,006,213 59,513
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 13019010  باریچه 11,000 9,441,300,000 330,000
یزد 13019010  باریچه 3,300 2,913,306,000 99,000
شهیدرجایی 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 167,188 63,276,150,191 2,126,999
فرودگاه شیراز 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 495 298,811,700 9,900
مشهد 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 4,965 2,998,998,196 99,298
یزد 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 2,700 2,028,243,600 68,400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 13019030  سقز 380 51,491,520 1,710
شهیدرجایی 13019030  سقز 7,500 4,479,000,000 150,000
اصفهان 13019040  کتیرا 84,580 37,218,544,725 1,257,856
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 13019040  کتیرا 200 159,202,400 5,600
شهرکرد 13019040  کتیرا 100 44,720,250 1,500
شهیدرجایی 13019040  کتیرا 1,060 344,441,200 11,800
غرب تهران 13019040  کتیرا 31,915 12,568,375,550 425,300
اصفهان 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 1,940 868,926,000 29,100
بندر لنگه 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 22,286 922,952,925 31,249
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 2,400 1,274,858,160 43,080
شهید باهنر 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 2,450 906,060,000 30,000
فرودگاه شیراز 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 4,524 1,569,043,524 52,057
مشهد 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 120 21,596,700 746
منطقه ویژه پیام 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 18,812 10,722,463,760 376,240
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 13019090  سایرگم لاک ، صمغ ها ، رزین ها ، صمغ های رزینی اولئورزین ها بصورت طبیعی غیر مذکور 1,972 714,155,856 23,664
بجنورد 12122900 گیاهان ودیگر جلبک های دریایی غیر از مورد مصرف انسان 18,542 279,835,864 9,271
سهلان 12122900 گیاهان ودیگر جلبک های دریایی غیر از مورد مصرف انسان 9,895 104,841,898 3,563
بازارچه میرجاوه 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 4,617 2,718,397,260 92,340
بندر لنگه 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 9,127 4,627,498,106 154,643
تبریز 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 468 248,822,658 8,424
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 28 16,908,080 560
زاهدان 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 10,578 3,907,083,800 133,160
غرب تهران 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 77,646 26,753,929,228 894,428
مشهد 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 470 396,373,500 13,500
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 40 24,714,520 820
اصفهان 12119020  ریشه شیرینکبیان تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده 63,925 9,585,313,250 319,625
قم 12119020  ریشه شیرینکبیان تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده 485 15,430,350 533
مشهد 12119020  ریشه شیرینکبیان تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده 90 5,129,820 180
امور نمایشگاهی تهران 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 141 53,062,750 1,878
غرب تهران 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 45,162 2,443,881,645 81,942
فرودگاه شیراز 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 13 867,964 29
فرودگاه لار 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 40 2,572,320 91
مشهد 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 15,422 1,006,283,900 35,470
منطقه ازاد بندر انزلی 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 51,519 2,896,876,935 95,994
دوغارون 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 122 30,656,831 1,037
غرب تهران 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 20,000 3,018,100,000 100,000
فرودگاه لار 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 70 3,775,590 126
مشهد 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 116,425 6,472,962,217 219,062
منطقه ازاد بندر انزلی 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 164,800 8,871,954,930 296,641
امور نمایشگاهی تهران 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 330 32,326,008 1,142
ایلام 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 9 808,650 27
تبریز 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 34 14,423,940 506
غرب تهران 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 31 67,736,251 2,251
فرودگاه شیراز 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 85 5,095,660 174
مشهد 09023010  چای کیسهکای (Tea Bag) 10,659 8,437,015,647 300,193
بندر لنگه 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 802 43,595,916 1,443
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 615 133,804,710 4,590
شهیدرجایی 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 16,960 496,155,420 16,960
غرب تهران 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 36,391 1,018,710,450 34,948
فرودگاه شیراز 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 271 14,127,058 471
مشهد 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 1,371,416 49,640,888,009 1,668,986
منطقه ازاد بندر انزلی 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 11,664 565,100,971 19,829
منطقه ویژه پیام 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 33,490 1,726,410,743 58,192
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 18 1,629,774 54
ارومیه 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 66,210 1,859,507,850 66,057
شهیدرجایی 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 31,300 461,988,900 15,300
غرب تهران 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 1,510 91,016,040 3,020
مشهد 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 2,946,094 88,649,675,016 2,975,371
منطقه آزاد حسن رود 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 1,934,721 244,946,224,287 8,395,373
منطقه ازاد بندر انزلی 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 26,136 868,307,500 28,750
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 61,600 1,486,235,520 49,280
پیرانشهر 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 147,430 4,431,823,360 147,432
آستارا 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 112,000 6,743,520,000 224,000
ارومیه 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 111,246 4,172,859,060 141,501
بازارچه رازی-خوی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 22,030 607,102,740 22,030
بازرگان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 6,696,694 134,031,685,264 4,460,683
بندر لنگه 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 5,083 1,301,710,368 43,206
تبریز 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 51,216 1,504,162,512 51,187
رازی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 222,000 6,683,464,000 222,000
سرو 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 5,530,908 161,151,297,164 5,537,705
سهلان 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 21,000 593,397,000 20,964
شهیدرجایی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 612,856 15,469,132,515 522,768
غرب تهران 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 1,269,170 31,258,228,110 1,071,896
فرودگاه لار 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 10 559,200 20
مشهد 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 175,992 3,557,604,933 121,214
منطقه آزاد حسن رود 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 211,266 31,619,153,665 1,071,426
منطقه ازاد بندر انزلی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 2,411,235 90,051,283,341 3,038,760
منطقه ازاد جلفا 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 33,018 994,238,016 33,018
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 35,800 1,119,730,260 38,368
منطقه ویژه بوشهر1 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 5,950 534,607,500 17,850
آستارا 09041110 فلفل  خردنشده  ونسابیده  دربسته  بندی  آماده  شده  برا ی  خرده  فروشی 90 6,740,100 225
بازارچه ماهیرود 09041190 فلفل  خرد نشده  ونسابیده  بصورت  غیرخرده  فروشی 7,750 145,050,860 4,805
سهلان 09041190 فلفل  خرد نشده  ونسابیده  بصورت  غیرخرده  فروشی 534 11,299,288 374
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) 09041190 فلفل  خرد نشده  ونسابیده  بصورت  غیرخرده  فروشی 8,424 100,951,720 3,370
مشهد 09041210 فلفل  خردشده  یاسابیده  دربسته  بندیهای  آماده  شده  برا ی  خرده  فروشی 720 53,913,600 1,800
تبریز 09041220 فلفل  خردبه  صورت  کوبیده  دربسته  بندیهای  غیرخرده  فروشی 383 28,179,909 957
سهلان 09041220 فلفل  خردبه  صورت  کوبیده  دربسته  بندیهای  غیرخرده  فروشی 2,173 95,762,973 3,383
غرب تهران 09041220 فلفل  خردبه  صورت  کوبیده  دربسته  بندیهای  غیرخرده  فروشی 7,500 385,075,500 12,750
سهلان 09041290 فلفل  خردشده  یا سائیده  بجز ردیفهای  09041210و09041220 9,759 620,742,437 21,584
تبریز 09042290 میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خشک شده، خرد شده وسابیده غیر از در بسته بندی برای خرده فروشی 145 10,847,330 362
مشهد 09051090  وانیل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی 376 18,443,970 614
آستارا 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 170 8,147,760 272
تبریز 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 1,520 65,544,340 2,276
غرب تهران 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 9 3,973,860 132
مشهد 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 1,212 61,127,540 2,175
پیرانشهر 09062010 دا رچین  خردشده یاساییده شده در بسته  بندی آماده شده برا ی خرده  فروشی . 8,464 1,226,345,736 40,629
مشهد 09062010 دا رچین  خردشده یاساییده شده در بسته  بندی آماده شده برا ی خرده  فروشی . 10 3,766,838 125
تبریز 09062020 دا رچین  به  صورت  کوبیده  در بسته  بندی های  غیر خرده  فروشی 1,800 84,958,400 2,880
تبریز 09062090 دا رچین  وگل  درخت  آن  خردشده  یا ساییده  بجز ردیفهای  09062010و09062020 500 18,932,550 650
تبریز 09071090  میخک خرد نشده وسابیده نشده در بستهکبندی آماده برای غیرخردهکفروشی 1,317 76,921,685 2,609
تبریز 09081190  جوز هندی (جوز بویا) خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی 468 50,461,060 1,684
مشهد 09083110  هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای خرده فروشی 2 86,930 3
تبریز 09083190  هل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی 120 6,472,440 216
مشهد 09091190   زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 3 173,860 6
بازارچه میرجاوه 09092110   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 552,862 19,613,099,342 663,434
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) 09092110   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 2,444 1,258,811,390 43,999
بازارچه میرجاوه 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 9,965,439 350,342,630,411 ########
بندر لنگه 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 95,237 3,395,105,337 114,282
زاهدان 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 4,696,101 166,361,974,278 5,544,723
منطقه ویژه بوشهر1 09092190   تخم گشنیز خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیر خرده فروشی 119,570 7,542,964,740 255,235
بازارچه میرجاوه 09092290   تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 586,999 20,360,824,840 704,399
بندر لنگه 09092290   تخم گشنیز خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 105,604 3,759,281,842 126,727
آبادان 09093110   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 1,358 115,819,746 4,074
شهیدرجایی 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 895,130 79,950,374,010 2,685,400
غرب تهران 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 250 21,622,500 750
مشهد 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 324,002 28,878,962,776 972,070
منطقه ویژه بوشهر1 09093190   تخم زیره سبزخرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 4,500 535,766,000 17,750
زاهدان 09093290   تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 49,805 4,238,903,550 149,415
شهیدرجایی 09093290   تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 59,940 5,088,016,620 179,757
مشهد 09093290   تخم زیره سبزخرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 48,000 4,060,080,000 143,834
مشهد 09096190  تخم رازیانه رومی ، تخم بادیان ، زیره سیاه یا مرزه ، تخم سرو کوهی در بستهکبندی آماده برای خرد نشده وساییده نشده در بسته بندی برای غیرخرده فروشی 48 4,345,920 144
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09101190  زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 510 4,124,665,800 137,709
اصفهان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 11 531,898,567 17,939
امور نمایشگاهی تهران 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 29 3,673,410,000 129,780
تبریز 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 16 808,918,826 26,867
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 556 45,969,490,236 1,552,714
شهیدرجایی 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 5 561,180,928 18,592
غرب تهران 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 10 1,180,801,350 39,405
فرودگاه شیراز 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 62 2,489,890,090 85,239
فرودگاه لار 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 2 102,008,400 3,380
کرمان 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 7 365,588,125 12,250
مشهد 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 4,320 200,539,830,694 6,841,174
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 09102011 زعفران اماده برای خرده فروشی دربسته بندی کمتراز 10گرم . 20 750,335,692 24,836
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 92 9,494,610,540 332,340
مشهد 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندی کمتراز 10گرم آماده برای خرده فروشی 163 8,858,896,459 300,730
اصفهان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 0.45 19,870,110 702
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 1,173 69,541,456,235 2,357,012
فرودگاه اصفهان 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 4 196,946,880 6,708
مشهد 09102013 انواع زعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 47,369 2,059,627,187,254 ########
مشهد 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندی 30-10گرم آماده برای خرده فروشی . 16 793,220,698 27,241
آبادان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 316 173,537,280 5,760
بیرجند 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 5 234,748,800 7,800
حوزه 3 امانات پستی 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 5 124,542,000 4,400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 7,131 340,762,302,515 ########
فرودگاه اصفهان 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 87 3,952,976,820 134,854
فرودگاه شیراز 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 9 408,618,600 14,040
مشهد 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 52,170 2,122,520,665,984 ########
پرویزخان 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 9,072 335,291,626 11,794
آستارا 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 4,692 199,319,938 6,650
بیله سوار 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 2,440 94,836,660 3,171
تبریز 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 43 1,582,392 56
قم 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 100 2,825,700 100
مشهد 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 3,570 146,169,780 4,882
بیله سوار 09103020 زرد چوبه به صورت  کوبیده  دربسته بندیهای غیرخرده  فروشی 43,875 2,035,803,880 68,142
سهلان 09103020 زرد چوبه به صورت  کوبیده  دربسته بندیهای غیرخرده  فروشی 16,072 558,830,945 19,267
پیرانشهر 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 35,908 1,397,832,063 47,418
آستارا 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 3,633 144,339,315 4,811
باشماق 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 7,194 203,280,858 7,182
بیله سوار 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 11,106 338,042,018 11,265
تبریز 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 497 25,683,820 852
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 180 10,784,160 360
غرب تهران 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 2,579 152,816,600 5,112
مشهد 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 63 5,595,498 186
پیرانشهر 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 15,594 1,731,123,786 58,453
تبریز 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 243 7,801,270 263
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 840 1,616,745,820 53,832
غرب تهران 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 17,238 978,216,699 32,942
مشهد 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 1,301 78,154,349 2,649
منطقه ویژه پیام 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 5,096 227,635,234 7,540
تبریز 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 1,600 86,981,760 2,880
غرب تهران 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 4,290 207,503,592 6,942
مشهد 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 691 107,973,960 3,800
منطقه ویژه پیام 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 2,390 104,185,032 3,452
پیرانشهر 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 57,123 7,668,651,056 257,311
تبریز 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 2,804 456,718,394 15,422
غرب تهران 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 1,093 125,372,990 4,550
مشهد 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 883 81,640,803 2,766
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 350 17,956,505 595
بندر لنگه 09109911 اویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 14,865 2,121,366,349 71,351
پیرانشهر 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 43,455 4,262,061,875 143,726
بندر لنگه 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 1,940 281,026,848 9,312
تبریز 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 297 52,690,176 1,782
غرب تهران 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 450 47,179,125 1,575
گناوه 09109921 آویشن وبرگ غار به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی . 490 70,806,960 2,352
بندر لنگه 09109921 آویشن وبرگ غار به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی . 34,648 5,388,187,644 181,946
تبریز 09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. 4,029 727,612,800 24,160
غرب تهران 09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. 160 5,152,432 172
مشهد 09109929 سایر ادویه جات به صورت کوبیده دربسته بندی های غیر خرده فروشی به غیراز آویشن وبرگ غار. 1,230 102,162,785 3,444
آستارا 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 760 106,970,000 3,786
ارومیه 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 11,785 1,950,747,480 64,818
اصفهان 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 1,300 180,494,340 5,980
تبریز 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 944 158,390,581 5,290
شهیدرجایی 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 1,000 135,814,500 4,500
فرودگاه شیراز 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 20 898,560 30
فرودگاه لار 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 20 1,348,425 45
مشهد 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 4,034 313,502,216 10,460
منطقه ویژه پیام 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 480 36,220,800 1,200
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 693 313,762,680 10,395
منطقه ویژه بوشهر1 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 10,000 104,825,000 3,500
دوغارون 10011990 سایر به صورت دانه بجز گندم دامی 50,053 4,997,948,908 166,843
پیرانشهر 08109020 زرشک تازه 2,271 587,150,975 20,444
آبادان 08109020 زرشک تازه 17,388 3,688,544,800 125,986
ایلام 08109020 زرشک تازه 1,905 451,142,154 15,651
بندر لنگه 08109020 زرشک تازه 33,583 7,351,635,347 250,434
بیرجند 08109020 زرشک تازه 4,000 1,021,320,000 36,000
تبریز 08109020 زرشک تازه 18,705 4,038,372,759 138,224
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08109020 زرشک تازه 27,088 6,734,464,492 225,961
دوغارون 08109020 زرشک تازه 422 34,443,495 1,149
زنجان 08109020 زرشک تازه 175 47,401,200 1,575
سیرجان 08109020 زرشک تازه 170 46,176,930 1,530
شهیدرجایی 08109020 زرشک تازه 20,572 4,997,957,289 169,938
غرب تهران 08109020 زرشک تازه 33,672 5,823,230,146 200,957
فرودگاه اصفهان 08109020 زرشک تازه 1,790 481,314,600 16,090
فرودگاه شیراز 08109020 زرشک تازه 8,473 2,236,983,327 76,253
فرودگاه لار 08109020 زرشک تازه 4,914 184,776,390 6,155
قزوین 08109020 زرشک تازه 7,748 213,099,040 7,060
قم 08109020 زرشک تازه 534 144,710,793 4,806
کرمان 08109020 زرشک تازه 47,006 12,340,320,747 426,054
مشهد 08109020 زرشک تازه 22,003 5,860,725,406 200,399
منطقه ویژه پیام 08109020 زرشک تازه 2,728 583,150,290 19,320
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 08109020 زرشک تازه 3,600 901,079,892 29,844
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 08109020 زرشک تازه 190 51,630,030 1,710
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08109020 زرشک تازه 435 16,288,950 565
مهران 08109020 زرشک تازه 1,299 284,512,662 9,450
بازارچه میرجاوه 08109030 عناب تازه 30,130 7,121,701,664 240,860
بندر لنگه 08109030 عناب تازه 320 77,317,120 2,560
بیرجند 08109030 عناب تازه 59,800 14,331,916,800 478,411
زاهدان 08109030 عناب تازه 22,033 5,305,195,216 176,264
سیرجان 08109030 عناب تازه 78 18,832,944 624
شهیدرجایی 08109030 عناب تازه 63,758 15,170,032,160 510,069
فرودگاه شیراز 08109030 عناب تازه 20 4,817,920 160
مشهد 08109030 عناب تازه 648 148,664,807 5,014
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 08109030 عناب تازه 8,520 2,042,414,400 68,160
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 08109030 عناب تازه 30 7,246,320 240