افزایش نرخ تورم در روزهای پایانی سال ۹۵!

در این مطلب می خواهیم در رابطه با نرخ تورم صحبت کنیم.

نرخ تورم در این روزها افزایش پیدا کرده است.

در این مطلب می خواهیم با هم این نرخ افزایش را بررسی نماییم و ببینیم دقیقا کدام کالاها و هر کدام به چه میزانی افزایش پیدا کرده اند!

افزایش نرخ تورم

با این که تورم نرخ نزولی را طی کرده بود؛ اما در بهمن ماه دوباره صعودی شد.

البته  این افزایش نرخ تورم پس از ۴۱ ماه کاهش رخ داده است.

نرخ تورم متوسط (۱۲ ماهه) در ماه میانی زمستان بعد از ۴۱ ماه کاهش، با افزایش ۰٫۱واحد درصدی به ۸٫۷درصد رسید.

براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماهه بهمن بعد از ۳ ماه (آبان، آذر و دی) توقف در کف خود و کانال ۸٫۶درصد، در ماه بهمن با یک‌دهم واحد درصد افزایش رو به سوی افزایش نهاد.

این افزایش ۰٫۱واحدی در شرایطی اتفاق می‌افتد که در ۳ سال و نیم گذشته یعنی از مهر ماه سال ۹۲ که شاخص تورم به اوج خود ۴۰٫۴ درصد رسیده بود، روند به‌طور مستمر نزولی بود تا اینکه بعد از این همه مدت شیب نزولی، دوباره در ماه بهمن صعودی شد.

گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم

گزارش بانک مرکزی حاکی از این است که نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به ۱۲ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۴ معادل ۸٫۷درصد افزایش یافته است.

این بدین معناست که نرخ تورم متوسط (۱۲ ماهه) در ماه بهمن امسال بعد از ۴۱ماه رو به افزایش گذاشته است.

براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به ماه بهمن ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۸٫۷درصد رسیده است.

این در حالی است که در ۳ سال و نیم گذشته یعنی از مهر سال ۹۲ که نرخ تورم متوسط افسار گسیخته ماه‌های قبل‌تر از آن در اوج خود متوقف و در ماه‌های بعد رو به کاهش مداوم نهاد (این شاخص در مهر ماه به اوج خود یعنی ۴۰٫۴درصد رسید و در ماه‌های بعد به تدریج رو به کاهش رفت) تا ماه گذشته این روند کاهشی ادامه یافت، اما در بهمن ماه برای نخستین‌بار بعد از ۴۱ ماه دوباره افزایش یافت.

بیش ترین و کم ترین میزان افزایش مربوط به کدام کالاهاست؟

از میان ۱۴ گروه از کالاها و خدماتی که خانوارهای شهری ایرانی استفاده می‌کنند، گروه بهداشت و درمان در شاخص نقطه به نقطه از بقیه گروه‌ها بیشترین افزایش را داشته است. این گروه در بهمن امسال نسبت با ماه مشابه سال گذشته به میزان ۱۷٫۱درصد افزایش داشته است.

کمترین گروه در این شاخص هم مربوط به گروه کیف و کفش است که به میزان ۶درصد صعود کرده است.
البته هر گروه از کالا و خدمات دارای وزن و ضریب اهمیت متفاوتی هستند، بدین معنا که تاثیر آنها در افزایش شاخص کل متفاوت است. گروه مسکن، برق و سایر سوخت‌ها با ضریب ۳۲ و بعد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با وزن  ۲۷درصد بالاترین اهمیت را بین این گروه‌ها دارند.

در ماه بهمن گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه گذشته (تورم ماهانه) با ۲٫۸ درصد افزایش بین تمام گروه‌های دیگر بیشترین افزایش را داشته است.

دو گروه تحصیلات و ارتباطات در این شاخص هیچ‌گونه تغییری نکرده‌اند و به همین دلیل بین همه گروه‌ها کمترین افزایش را تجربه کرده‌اند.