در این مطلب می خواهیم در رابطه با انواع تخلف ها در حوزه گمرک صحبت نماییم.

تخلفات گمرکی این روزها مباحثی بسیار داغ هستند که هر روزه افراد بسیاری را درگیر خود می کنند.

جهت به دست آوردن اطلاعات بیشتر در رابطه با تخلفات گمرکی با ما همراه باشید.

تخلفات گمرکی

اخذ مالیات و حقوق گمرکی یکی از منابع درآمدی هر دولت می باشد. از آنجایی گمرکات کشور مبادی ورود و خروج کالا هستند، همیشه تقلب ها در حوزه فرار از پرداخت و چگونگی پرداخت یا هر نوع حیله دیگر، ممکن است رخ دهد.

گاهی هم سوء استفاده ها در خصوص اقدامات اجرایی و اداری انجام می شود که به آنها اصطلاحا فراکیفری و یا غیرکیفری می گوییم.

مفاهیم و انواع حقوقی گمرکی را باید از دو حیث؛ یکی حقوق گمرکی به معنای “اعم” و دیگری به مفهوم “خاص” بررسی کرد.

 تعریف گمرک

گمرک سازمانی دولتی است که وظیفه دارد قوانین را اجرا کند و عوارض ورودی و خروجی را از بازرگانان دریافت نماید. حقوق گمرکی در واقع یک مالیات غیر مستقیم است. جالب است بدانید، ریشه کلمه گمرک در commerce است که یعنی در واقع به همان تجارت مربوط می شود.

حقوق گمرکی به دو دسته اعم و اخص تقسیم می شود که در ادامه می خواهیم آن ها را شرح دهیم.

 ۱)حقوق گمرکی به معنای اعم

حقوق گمرکی به معنی اعم که وصف غیرمالی دارد عبارت است از: امتیازات قانونی که برای ذیحق آن وضع گردیده است. مانند حق بازدید از کالا و توزین بسته ها یا باز کردن و دیدن محتویات آنها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه برداری و اعتراض به آراء کمیسیون ها عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دگیر از عناوین پنج گانه ماده ۱۹ قانون امور گمرکی.

۲)تعریف حقوق گمرکی به معنای خاص

در مقررات گمرکی هر جا سخن از حقوق گمرکی به میان آید، منظور همان حقوق ورودی است که کاملاً وصف مالی داشته و از نوع مالیات های غیرمستقیم می باشد.

 تعریف تخلف گمرکی

هرگونه فعالیتی که مخالف مقررات گمرکی باشد را تخلف گمرکی می دانیم.

 معرفی انواع  تخلفات گمرکی

الف- تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (عدم اظهار)

وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده، در مواردی که کالای اظهار نشده از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی (حقوق ورودی) و عوارض آن کمتر از مأخذ حقوق گمرکی و سد بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده باشد.

ب- تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی (اقدام عملی)

بیرون بردن کالای تجارتی بخشوده و مجاز از گمرک ؛ بدون تسلیم اظهار نامه،خواه عمل در حین خرج از گمرک یا بعد از خروج از گمرک کشف شود؛ از نوع تخلفات گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی محسوب می گردد.

 ج) تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی

ج- اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع؛ تخلف گمرکی ناشی از نقض قانون امور گمرکی تلقی می گردد.

د- تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای (تخلفات انتظامی)

در تخلفات گمرکی از نوع «انتظامی» صرفاً نقض مقررات آیین نامه ای صورت گرفته بدون این که عمل ارتکاببی متضمن زیان مالی دولت باشد (مثال فوق)

– هر گاه در اظهار نامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولی این اظهار خلاف متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد با اجازه کتبی رییس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه انتظامی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال؛ اصلاح خواهد شد.

ه- تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت

– در مورد کالاهایی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین می گردد، هرگاه ارزش کالا در اظهار نامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰ و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد علاوه بر اخذ تفاوت جریمه ای نیز از ده درصد تا یک برابر ما به التفاوت به تشخیص رییس گمرک محل و با توجه به اوضاع و احوال تعیین و وصول خواهد شد.

– هر گاه نام کشور مبدأ کالا بر خلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد علاوه بر دریافت مابه التفاوت ؛ مبلغ دیگری به عنوان جریمه معادل ده درصد تا یک برابر مابه التفاوت به تشخیص رییس گمرک محل توجه به اوضاع و احوال تعیین و دریافت می‌گردد.

و- طبقه بندی اجمالی تخلفات عام گمرکی:

در نظام کیفری، فعال یا ترک فعل مقید به مجازات مغینه قانونی را، حسب اهمیت ( ماهیت ) فعل یا ترک فعل، شدت مجازات، آثار سوء مترتب بر نظم همگانی یا تعدی به حقوق جامعه، طبقه بندی می نمایند.

با استفاده از همین ملاک، تخلفات گمرکی به معنای اعم آن و مطابق تعریفی هم که سازمان جهانی گمرک از آن به عمل آوده ؛ می توان به نحو اجمالی زیر طبقه بندی نمود:

 انواع تخلفات عام گمرکی

۱- قاچاق

جرم متضمن عناصر عمومی (سه گانه) جرایم به انضمام عناصر اختصاصی مربوطه (شمول حقوق ورودی و شرط یا شرایط محدود کننده یا ممنوعه، توأمان یا به تنهایی)

۲- تخلف گمرکی به معنای اخص

تخلف گمرکی (اظهار کالا یا عدم اظهار کالا)، زیان مالی دولت را در پی دارد.

۳- تخلف انتظامی

در این مورد، صرفاً نقض مقررات آیین نامه ای صورت گرفته بدون این که موجب ایراد زیان مالی به دولت گردد.

۴- اشتباه گمرکی

هر گاه اظهار کننده ای تعداد بسته ها را به جای  بسته یا صندوق را کارتن یا بالعکس قید نموده باشد و یا در شماره یا علامت آن ها اختلاف جزیی مشاهده گردد، بدون این که در کمیت یا کیفیت و یا ارزش کالا و یا تعلق مالکیت آن ها تردیدی حاصل گردد و در اثر رسیدگی و ارزیابی محرز و مسلم گردد که هیچ گونه سوءنیتی در بین نبوده؛ موضوع صرفاً اشتباه گمرکی تلقی و دستور رفع اختلاف در متن و یا ظهور اظهارنامه صادر خواهد شد.

در مقالات بعدی در رابطه باانواع راه های پیشگیری از تخلفات گمرکی صحبت خواهیم کرد.

برچسب های مرتبط

تحلفات گمرکی ، تخلفات گمرکی چیست ، جریمه ها وتخلفات گمرکى ،