حق العمل کاری گمرک

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با حق العمل کاری در گمرک با شما صحبت کنیم و تفاوت این واژه را به دو واژه دیگر به نام های ترخیص کار گمرک، کارگزار گمرک،و راجع به خدمات گمرک بیش تر بدانیم.

ترخیص کار گمرک

ترخیص کار گمرک کسی است که به جای تاجر، عملیات ترخیص کالا را بر عهده می گیرد. این شخص در واقع می تواند در نقش های کارگزار گمرک،حق العمل کار گمرک و یا فورواردها، ظاهر شود. در برخی از مناطق این فرد توسط گمرک تایید یا رد صلاحیت می شود.

در ایران این شخص همان « کارگزار گمرک» نامیده می شود. کار گزار گمرک، شخصی است که از تاجر وکالت می گیرد تا عملیات ترخیص کالا را به صورت حضوری و یا غیر حضوری به انجام برساند.

حق العمل کار گمرک-ترخیص کار

حق العمل کار

انواع ترخیص کار یا حق العمل کار گمرک

ترخیص کاران هم افراد حقیقی و هم شرکت های حقوقی، می توانند باشند. این افراد و شرکت ها با گرفتن وکالت نامه از بازرگانان، فعالیت های مربوط به آن ها را انجام می دهند. مسئولیت های آنان شامل مواردی است که در وکالت نامه مشخص شده و بازرگان معین کرده است. اگر وکالت به شخص حقیقی داده شوند، تنها او مسئول فعالیت های انجام شده در گمرک می باشد؛ اما اگر کارگزار گمرک شخصی حقیقی باشد، نه تنها او بلکه کارمندانی هم که در شرکت کار می کنند، مسئول انجام فعالیت ها می باشند.

قاعدتا در راس شرکت ترخیص کالا بایدیک حق العمل کار گمرک یا همان کارگزار گمرک که دارای کارت حق العمل کاری و مجوز حق العمل کاری گمرک می باشد به عنوان مدیر عامل یایکی از اعضای هیات مدیره شرکت بازرگانی و ترخیص کالا مشغول به فعالیت باشد. البته در کنار دارا بودن کارت حق العمل کاری گمرک  اعتبار پروانه کارگزاری گمرک یا اعتبار پروانه حق العمل کار گمرک هم ببسیار حائز اهمیت می باشد.

شرایط ادامه فعالیت ترخیص کاران

اگر فعالیت ترخیص کاران توسط گمرک مورد تایید قرار بگیرد، آن ها می توانند به فعالیت های خود ادامه دهند.

مجوز انجام حق العمل کاری

این مجوز پس از برگزاری آزمونی توسط گمرک صادر می شود.کسانی که در این آزمون پذیرفته می شوند، مجاز به انجام فعالیت در این حوزه خواهند بود. اغلب کسانی که در این دوره ها پذیرفته می شوند، در قالب شرکت های ترخیص کاری به انجام فعالیت می پردازند و با استخدام ترخیص کاران دیگر، این خدمات را ارائه می دهند.

معنی واقعی حق العمل کار گمرک

حق العمل کار گمرک، فردی است که تمام فعالیت های ترخیص کالا را با نام فرد صادر کننده و یا وارد کننده انجام می دهد.

این حق العمل کار اگر بدون واژه گمرک باشد طبق قانون تجارت شخصی است که به نام خود کالایی را واردات و صادرات می کند و تاجر یا بازرگانی در پشت این قضیه قرار دارد که از حق العمل کار درخواست صادرات واردات کالا را ر عهده بگیرد.

پس به صورت کلی حق العمل کار کسی است که تمام فعالیت های بازرگانی شخص یا شرکت واردات صادرات را به نام خود انجام می دهد و دارای کارت بازرگانی بوده و خدمات بازرگانی را شخصا و راسا انجام می دهد.

معنی واقعی ترخیص کار

ترخیص کاران کسانی هستند که تنها مسئولیت خارج کردن کالا را بر عهده دارند و اگر اشتباهی از آن ها سر بزند، صاحب کالا نیز علاوه بر خودشان مسئول خواهد بود( در حالی که در حق العمل کار، تمامی مسئولیت ها را بر عهده داشته است)

البته آن چه که در گمرک مجازا حق العمل کار گمرک نامیده می شود به جای واژه کارگزار گمرکی مورز استفاده می باشد. و همون فردی است که به نام دیگران عمل ترخیص کالا از گمرک را انجام می دهد و نزد گمرک به عنوان صاحب کالا محسوب نمی شود.

در نتیجه عملا هرخطایی که از طرف کارگزار گمرک( ترخیص کار) سربزند مسئولیت قانونی سنگینی نخواهد داشت و بر اساس وکالت نامه هر آن چه که از طرف موکل خود مشخص شده را انجام داده و مسئولیت آن برعهده صاحب کالا است نه کارگزار گمرک یا ترخیص کار گمرک که ممکن است حق العمل کار گمرک نیز نامیده شود.

نتیجه گیری

ترخیص کار و کارگزار گمرک نقش و مسئولیت های یکسانی را بر عهده دارند و در واقع مترادف هستند. حق العمل کار گمرک شخصی است که از حیث مسئولیت ها با این دو شخص متفاوت خواهد بود. ترخیص کاران مسئولیت کم تری را بر عهده دارند؛ اما حق العمل کاران گمرک، مسئولیت تمامی فعالیت های انجام شده را بر عهده گرفته و در واقع با نام تاجر به انجام فعالیت ها می پردازند و اگر خطایی از آن ها سر بزند، صاحب کالا هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *