شرایط ترخیص کالا

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با شرایط ترخیص کالا با شما صحبت کنیم. برای ترخیص کالا در ابتدا لازم است مدارم مورد نیاز را فراهم نماییم. مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا براساس این که چه کالایی و از چه مرزی وارد می شود، مدارک متفاوتی نیاز داریم. به طور مثال ممکن است کالا از طریق مناطق آزاد تجاری و یا بازارچه های مرزی وارد شده باشد. علاوه بر این گاهی مسافرانی که از خارج از کشور می آیند، ممکن است با خود کالایی را به داخل آورده باشند که در این مورد نیز مدارکی متفاوت برای ترخیص آن مورد نیاز می باشد.

ترخیص کالا از گمرک-روش ترخیص کالا

شرایط ترخیص کالا

ترخیص کالا از بازارچه های مرزی و مدارک مورد نیاز برای آن

بازارچه های مرزی نقاطی مشترک بین کشورهای همسایه هستند که دو کشور با عقد تفاهم نامه هایی مشترک، به انجام تبادلات در این مناطق می پردازند.
مدارک مورد نیاز برای ترخیص و مبادله کالا از طریق بازارچه های مرزی:
• ﻛﺎرت ﭘﻴﻠﻪ وری ﻳﺎ ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﻲ
• اﺳﻨﺎد ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ فاکتور
• قبض انبار
• ﮔﻮاهی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز

مدارک مورد نیاز برای ترخیص و مبادله کالا از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی:
• اﺳﻨﺎد ﺧﺮﻳﺪ
• اﺳﻨﺎد ﺣﻤﻞ
• ﺻﻮتﺠﻠﺴﻪ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای ﻛﺎﻻی وارده ﺑﻪ ﺳـﺮزﻣﻴﻦ اﺻـلی ﺑـﺮای ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ
• ﻗﺒﺾ اﻧﺒﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻳﮋه
• ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
• ﮔﻮاهی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺻﻮت ﻧﻴﺎز
• ﮔﻮاهی ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز
• ﮔﻮاهی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن
• ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ
• ثبت سفارش سهم مازاد بر ارزش افزوده
• مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالای همراه مسافر
• قبض انبار
• پاسپورت
• گواهی پایان تحصیل یا اشتغال به کار

مدارکی که باید شخص ترخیص کننده کالا ارائه دهد

• اصل و نسخه برداری کارت ملی ( برای احراز در گمرکات در مراجعه ابتدا )
• اصل و اسکن وکالت طومار محضری ( برای احراز در گمرکات در مراجعه در آغاز )
• اصل و نسخه برداری معرفی طومار برای گمرک ذی ربط( برای احراز در گمرکات در مراجعه ابتدا )
• نسخه برداری وکالت
• نسخه برداری معرفی طومار
• نسخه برداری دفترچه بیمه

مراحل ترخیص کالای ورودی به صورت قطعی

در مرحله اول کالا به انبار وارد شده، قبض انبار صادر و کالا به نام وارد کننده ظهر نویسی خواهد شد. پس از این مرحله اظهار نامه آماده می شود که برای آماده کردن آن ارباب رجوع فرم های معرفی شده را پر خواهد کرد. پس از ارائه اظهار نامه اطلاعات تطبیق داده شده و صحت اطلاعات بررسی می شود. اگر اطلاعات در این مرحله درست باشند، شماره ثبت کوتاژ به اظهار نامه تخصیص داده می شود. پروانه سبز گمرکی پس از این مراحل اخذ خواهد شد. پس از دریافت پروانه سبز گمرکی نوبت به امضا کردن آن وبارگیری کالا در انبار می رسد.سپس کالا به سمت درب خروج هدایت شده و دوباره مورد بازبینی قرار می گیرد واگر کسری در دریافتی ها وجود داشته باشد، نامه ای فرستاده خواهد شد.
مدارکی که باید در اظهارنامه ضمیمه باشد ( برای تشخیص هویت)

• اظهار نامه (به استناد تبصره 3 ماده 101 آئین نامه اجرائی)
• وکالتنامه رسمی (به استناد ماده 381 آئین نامه اجرائی)
• معرفی نامه رسمی
• کارت بازرگانی (به استناد ماده 377 آئین نامه اجرائی و ماده 3- م صادرات و وردات)
• کارت حق العملکاری (به استناد ماده 377 آئین نامه اجرائی)
• قبض انبار (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئین نامه اجرائی)
• قبض انبار تفکیکی (حسب مورد)
• بارنامه (به استناد ماده 60 آئین نامه )
• ترخیصیه (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئین نامه )
• گواهی مبدا (به استناد ماده 97 آئین نامه )
• فاکتور (سیاهه خرید
• اعلامیه تامین ارز (درصورت اعتباری بودن سیستم بانکی )

پروانه صادراتی
• پروفرما (پیش فاکتور )
• بیمه نامه (به استناد ماده 45 ق .1 . گ و 10 آئین نامه )
• ثبت سفارش (به استناد تبصره 2 ماده 5 مقررات صادرات و وردات)
• فهرست عدل بندی (حسب مورد ) (به استناد ماده 108 آئین نامه اجرائی
• گواهی بازرسی (حسب مورد)
• احکام معافیت از پرداخت حقوق ورودی (به استناد ماده 37 و 38 ق . 1 . گ )
• پروانه بهره برداری (حسب مورد برای شرکت های تولیدی )
• مجوز های قانونی شامل
– گواهی بهداشت (به استناد ماده 3 و 4 مقررات صادرات و واردات و ماده 16 مصوب تیر ماه 1346 )
– کشاورزی و منابع طبیعی (استناد ماده 7 ق . 1 . گ مصوب سال 1350 )
– استاندارد (به استناد ماده 66 مقررات صادرات و وردات )
– انرژی اتمی
– قرنطینه نباتی ( به استناد مواد 11 , 17 و 9 مصوب 1346 )
– پایانه
• کاتالوگ , بروشور ( حسب مورد )
• مجوز ترخیص ( بازارچه )
• فرم ثبت آماری ( بازارچه )
• پروانه صادراتی برابر اصل شده ( بازارچه )
• اظهار نامه تنظیمی گمرک مبدا (بازارچه )
• نامه گمرک مبدا ( اعلام سهمیه بازارچه مرزی )
• فیش واریزی 10% کرایه حمل ( کشتی خارجی )
• مجوز حمایت (به استناد ماده 28 مقررات صادرات و واردات و بخشنامه های مربوطه )

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب های مرتبط

مدارک مورد نیاز ترخیص کالا ،