ما دراین مطلب قصد داریم در رابطه با شرکت های صادرات واردات با شما صحبت نماییم.

موضوع مورد نظر ما مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های بزرگانی است که در ادامه از آن بیش تر صحبت خواهیم کرد.

در ادامه با ما همراه باشید.

شرکت های صادرات واردات

شرکت های واردات و صادرات

شرکت های بازرگانی، شرکت هایی هستند که عمده فعالیت آن ها مربوط به امور بازرگانی است.موضوع بازرگانی عبارت است از:انجام خرید،فروش،توزیع،صادرات و واردات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ و اعطای نمایندگی شرکت در کلیه ی نمایشگاه ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی .بنابراین ملاک اصلی برای بازرگانی بودن یک شرکت موضوع شرکت است. البته در اساسنامه ها نام « صادرات و واردات» برای شرکت های بازرگانی در نظر گرفته شده است.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت واردات و صادرات عبارت است از:

 • تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت و واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)
 • تکمیل تقاضانامه شرکت چند منظوره که ذیل آن توسط سهامداران شرکت واردات و صادرات امضا شده باشد.(2 نسخه)
 • صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
 • شرکتنامه شرکت واردات و صادرات و تکمیل آن( 2 نسخه)
 • اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت و امضاء تمامی سهامداران(2 نسخه)
 • کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضای هیات مدیره باشد.
 • کپی روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن( در صورت وجود تغییر)
 • ارائهی گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیات مدیره
 • ارائه معرفی نامه نمایندگان،چنانچه سهامداران و اعضاء هیات مدیره شرکت واردات و صادرات از بین اشخاص حقوقی انتخاب شده باشند.
 • اخذ مجوز در صورت تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها
 • تایید هیات مدیره مبنی بر اینکه شرکت چند منظوره غیر دولتی می باشد.
 • محاسبه هزینه های ثبت توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه ها
 • اگر قسمتی از سرمایه شرکت غیر نقدی باشد، ارائه مستندات ضرورت دارد.

شرکت های بازرگانی به دو نوع سهامی خاص و با مسئولیت محدود، تقسیم می شوند که در ادامه به مدارکی که برای هر یک نیاز است، اشاره خواهیم کرد.

شرکت صادرات واردات

انواع شرکت های بازرگانی

شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و هر کس تنها به اندازه سرمایه ای که با خود آورده، نسبت به شرکت تعهد خواهد داشت.

 • وجود حداقل 2 نفر عضو
 • تعهد با پرداخت کل سرمایه
 • حداقل سن مدیر عامل شرکت باید 23 سال باشد.
 • مدارک ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود عبارتند از:
 • -کپی مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرارنامه
 • مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرکت بازرگانی سهامی خاص

مدارک مورد نیاز جهت تاسیس شرکت بازرگانی سهامی خاص

 • کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
 • امضای اقرارنامه
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود

مراحل ارسال مدارک و ثبت شرکت تا انتها

پس از این مراحل باید برای تهیه اظهارنامه شرکت،اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی شرکت اقدام شود. سایت www.sherkat.ssa.ir، قسمتی است که مدارک مربوط به ثبت شرکت در آن بارگذاری خواهد شد. پس از بارگذاری مدارک، کارشناسان به بررسی آن ها می پردازند و نواقص را رفع می کنند و در صورت عدم نقص اطلاعات، آن را تایید می کنند.

چنانچه مطالب تایید شده بود،در گام بعدی نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیهی پذیرش ارسال نمایید . پس از ارسال پستی،شماره مرسوله از طریق سامانه وارد پرونده می شود.

پس از این مراحل نوبت به ارسال مدارک می رسد، اگر مدارک ارسالی کامل باشند، مسئول مربوطه در دفتر ثبت و نسبت به اخذ امضا از متقاضی، اقدام خواهد کرد.

.یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگاهداری و نسخه دیگر از مدارک بعد از مهر شدن تحویل متقاضی می شود.

در این مرحله باید برای واریز مبلغ روزنامه رسمی از طریق اینترنتی و غیر حضوری جهت درج در روزنامه اقدام نمایید. درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آخرین مرحله جهت ثبت شرکت می باشد.

نکات نهایی

 • تمامی وارد کنندگان کالا، باید به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.
 • گمرک براس مسافران سقفی را تعیین کرده که می توانند بر اساس آن، کالا وارد کشور نمایند. ترخیص کالا،به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.(ماده 17 مقررات صادرات و واردات)

برچسب های مرتبط

نحوه ثبت شرکت بازرگانی ، دفتر واردات وصادرات ،