شرکت های وارادت و صادرات

ما در این مقاله قصد داریم در رابطه با انواع شرکت های واردات و صادرات با شما صحبت کنیم.

شرکت های واردات و صادرات از زمان ثبت و تا انجام فعالیت های مختلف موضوعات بسیاری را بر می گیرند که ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با انواع شرکت های بازرگانی، مالیات شرکت های بازرگانی و فعالیت های شرکت های بازرگانی با شما گفت و گو نماییم.

در ادامه با ما همراه باشید.

انواع شرکت

به صورت کلی شرکت به معنای شریک شدن است و تشکیل یک شرکت به معنای شریک شدن دو یا چند نفر با هم است.

در قانون ایران به صورت کلی شرکت ها به دو نوع مدنی و تجاری تقسیم می شوند که شرکت های تجاری به انجام فعالیت های تجاری و شرکت های مدنی هم به انجام فعالیت های غیر تجاری می پردازند. از آن جایی که بحث امروز ما در رابطه با شرکت های تجاری است، شرکت های معدنی را کنار می گذاریم.

تعریف شرکت های بازرگانی (واردات و صادرات)

در شرکت های واردات و صادرات هر فرد با خود آورده ای را به شرکت می آورد که پس از پیوستن به اموال شرکت این آورده دیگر در مالکیت آن شخص نبوده و به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید.

لیست شرکتهای بازرگانی تهران- شرکتهای بازرگانی ایران

شرکت های واردات صادرات

تفاوت های شرکت های واردات و صادرات با شرکت های مدنی

 • شرکت های مدنی دارای شخصیت حقوقی نیستند؛ اما شرکت های بازرگانی دارای شخصیت حقوقی هستند.
 • منظور از شخصیت حقوقی شرکت، افرادی به جز شرکاء می باشند.
 • شرکت تجاری می تواند اسم مخصوص به خود را داشته باشد؛ اما شرکت های مدنی نمی توانند اسم مخصوص به خود را داشته باشند.
 • شرکت تجاری دارای اقامت گاه است؛ اما شرکت مدنی خیر!
 • همان طور که قبلا گفتیم مالکیت اموال در شرکت های تجاری از آن ها سلب می شود؛ اما در شرکت های مدنی مالکیت اموال آن ها به صورت مشاع خواهد بود.
 • در شرکت تجاری تصمیم گیری ها با اکثریت آراء اتخاذ می شود که توسط قانون یا اساسنامه مقرر شده است، اما در شرکت مدنی تصمیم گیری ها به اتفاق آراء شرکاء است.

انواع شرکت های بازرگانی

 • شرکت های سهامی ( عام و خاص)
 • شرکت تضامنی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

مبنای تنوع شرکت های بازرگانی

امنیت اقتصادی شرکا: در شرکت های تجاری شریکان علاوه بر آورده های خود به شرکت هریک براساس فاکتورخای خاصی، سهمی از دارای های شرکت خواهند داشت. در این میان برخی از شرکت ها با مسئولیت محدود تشکیل می شوند که به معنای عدم مراجعه طلبکاران به شرکاء می باشد  و اگر شرکت با مسئولیت نامحدود تشکیل شود، طلبکاران می توانند با مراجعه به شرکاء طلب خود را وصول نمایند.

نقش شرکاء در اداره

در برخی شرکت ها نقش براساس میزان آورده تعیین می شود و در برخی شرکت ها عوامل دیگری هم در میزان نقش شرکاء در اداره سهیم است.

تعداد شرکاء وسرمایه

فاکتور دیگری که در انتخاب نوع شرکت های بازرگانی تاثیر دارد، تعداد شرکاء و سرمایه آن ها می باشد.

ثبت شرکت های واردات وصادرات

برای ثبت شرکت های بازرگانی باید به چند مورد توجه داشت. در ابتدا مسئله نام شرکت است و بعد هم موضوع فعالیت شرکت می باشد. گفته می شود که حتما در هنگام ثبت شرکت باید یکی از فعالیت های 4 گانه شرکت های بازرگانی( خرید، فروش، واردات و یا صادرات) ثبت شود.

انواع شرکت های بازرگانی مشمول مالیات

همان طور که در ابتدای مطلب هم اشاره شد، قصد داریم در این مطلب به مالیات شرکت های واردات وصادرات هم اشاره ای بکنیم. در ادامه انواع شرکت های واردات و صادرات را از نظر مالیات بررسی می کنیم.
شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به بخش خصوصی است(سهامی-غیر سهامی-تعاونی)
شرکت هایی که صد در صد سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها، دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ی آن ها متعلق به شهرداری ها،دولت یا موًسسات و شرکت های دولتی است.
اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود بین شرکا تشکیل نشده اند لیکن دارای فعالیت های انتفاعی هستند.
شرکت های اشخاص حقوقی خارجی شعب یا نمایندگان آن ها در ایران.

در آخر هم می خواهیم به شما بگوییم که قبل از هر چیز بهتر است ابتدا برای دریافت کارت بازرگانی خود اقدام نمایید.

برچسب های مرتبط

??????? ?????? ،