قرار داد ترخیص کالا قسمت دوم

ما در این قسمت قصد داریم در مورد قمست دوم قراردادهای ترخیص کالا با شما گفت و گو نماییم.

در قسمت اول در مورد یک سری نکات بحث شد و در این قسمت در مورد نکات باقی مانده بحث خواهیم کرد.

قرارداد ترخیص کالا – نمونه قرار داد ترخیص کالا

د ر ادامه همراه ما باشید.

داوری بین طرفینی که قرارداد را بسته اند، چگونه انجام خواهد شد؟

در صورت بروز اختلاف در وهله اول با گفتگو و تبادل نظر طرفین موضوع اختلاف مورد بحث و توافق قرارداده خواهد شد. در صورت حل و فصل نشدن موضوع، نظر اتحادیه حق العمل کاران و ترخیص کاران گمرک با تفویض حق صلح و سازش که مورد رضایت طرفین قرار گرفت لازم الاجراست.

حق الزحمه داوری به سه قسمت تقسیم و تادیه دو جزء آن بر عهده محکوم علیه و یک جزء آن بر عهده محکوم له خواهد بود.

در چه صورتی اجباری برای اتمام مراحل ترخیص کالا وجود ندارد؟

در هر مرحله از ترخیص کالا چنانچه مصادیقی از قاچاق و موارد کالاهای ممنوع الورود طبق مقررات و قوانین جاری کشور کشف گردد، ترخیص کار مسوولیتی نسبت به اتمام مراحل ترخیص ندارد.

ولی در مورد کالاهای ممنوع الورود بنا به درخواست صاحب کالا ترخیص کار موظف به مرجوع نمودن کالا به مبدا یا کشور ثالث میباشد.

در موارد ظن به قاچاق (قبل از اثبات توسط مراجع ذیصلاح) ترخیص کار موظف است بنا به درخواست صاحب کالا مورد را در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و از حقوق صاحب کالا دفاع نماید.

هزینه قرارداد چگونه محاسبه خواهد شد؟

پرداخت و یا تامین تمامی حقوق ورودی، هزینه ها و عوارض گمرکی، هزینه های اخذ مجوز از ادارات و یا سازمانهای ذیربط بعلاوه کارمزد ترخیص که کارمزد ترخیص کار محسوب میشود و به طور کلی تمامی هزینه های عادی و فوق العاده مترتبه بر ترخیص کالا به عهده صاحب کالا میباشد.

فهرست هزینه های موضوع این ماده در هر مورد ترخیص پس از اخذ مدارک و مستندات خرید و حمل کالا توسط ترخیص کار از صاحب کالا طی فرمی تحت عنوان علی الحساب هزینه های ترخیص به اطلاع صاحب کالا رسیده و پس از تامین آن توسط صاحب کالا ترخیص کار بدون فوت وقت ملزم به آغاز مراحل ترخیص کالا میباشد.

پس از اتمام مراحل ترخیص و نظر به اینکه کالا به مقصد اعلامی صاحب کالا حمل شده باشد یا در انبار خصوصی موجود باشد و حداکثر به مدت یک هفته پس از پرداخت آخرین هزینه، صورتحساب قطعی توسط ترخیص کار به صاحب کالا اعلام و صاحب کالا ملزم به تسویه حساب خواهد بود.

اگر کالا کم تر از حد سفارش داده شده باشد، ترخیص کار چه وظیفه ای بر عهده دارد؟

ترخیص کار هیچگونه مسوولیتی در قبال کسری وزن  و یا تعداد نگلات کالای ترخیص نشده از گمرک نسبت به صاحب کالا ندارد، ولی پس از ترخیص کالا مسوولیت حسن نگهداری آن تا تحویل آن به وسیله حمل و با بیمه نمودن کافی به عهده ترخیص کار میباشد.