قابل توجه بازرگانان محترم : کالاهای وارداتی کشاورزی که خارج از لیست کالاهای باریسک کم و متوسط میباشند به عنوان کالاهای با ریسک زیاد محسوب شده و متقاضیان می بایست قبل از انجام ثبت سفارش مجوز مربوطه را از سازمان حفظ نباتات اخذ نمایند .

فهرست کالاهای وارداتی با ریسک کم

(برای ورود آنها تنها داشتن گواهی بهداشت نباتی کافیست)

(شرایط قرنطینه ای ریسک کم)

نام علمی گیاه منشاء نام انگلیسی محموله نام فرآورده کشاورزی ردیف
Secale  cereale Rye powder آرد چاودار

1

Glycine max Soybean  powder آرد سویا 2
Thymus vulgaris Thyme آویشن 3
Spice ادویه جات 4
Elettaria cardamomum Kinds of lesser cardamom اقسام هل 5
Prunus cerasus Dried sour cherry آلبالو خشک 6
Musa textilis Abaca fibres الیاف آباکا 7
Agave spp. Tampico fibres الیاف تامپیکو 8
Raphia sp. Raffia  fibres الیاف رافیا 9
Linum spp.  Flax fibres الیاف کتان    10
Hibiscus cannabinus Kenaf hibiscus fibres الیاف کنف 11
Ficus carica  Dried common fig انجیر(میوه خشک) 12
Arachis  hypogaea Pea nut بادام زمینی پوست کنده 13
Araucaria  excelsa Seed of norfolk island pine بذر آروکاریا(کاج مطبق) 14
Solanum  melongena Seed of egg plant بذر بادنجان 15
Ranunculus asiaticus Seed of ranunculus بذر پلت شده آلاله از فرانسه 16
Raphanus  sativus Seed of radish بذر تربچه 17
Allium  porrum Seed of leek بذر تره فرنگی 18
Pinus sp., cupressus sp.,
Abies sp., Picea sp.,
Juniperus
sp., Cedrus sp.
Seed of pines trees بذر درختان سوزنی برگ 19
Rosmarinus officinalis Seed of rosemary بذر رزماری
20
Hesperis persica Seed of rocket بذر گل شب بو 21
Chamaerops humilis Seed of fan palm بذر نخل زینتی 22
Daucus  carota Seed of carrot بذر هویج 23
Pennisetum glaucum Coated seed of pearl millet بذر پوشش دار ارزن نوتریفید از هندوستان 24
Abelmoschus esculentus Coated seed of okra بذر پوشش دار بامیه از هلند 25
Zinnia elegans Coated seed of zinnia بذر پوشش دار گل آهار از انگلستان 26
Anthirhinum majus Coated seed of snapdragon بذر پوشش دارگل میمون 27
Pelargonium hortorum Coated seed of granium بذر پوشش دار گل شمعدانی از انگلستان 28
Calendula officinalis Coated seed of pot marigold بذر پوشش دار گل همیشه بهار 29
Ageratum houstonianum Coated seed of blue billygoatweed بذر پوشش دار گل ابری 30
Primula acaulis Coated seed of common primrose بذر پوشش دار گل پامچال 31
Dichondra repens Coated seed of dichondra بذر پوشش دار شبدر زینتی 32
Cyrtostachys renda Coated seed of lipstick palm بذر پوشش دار درخت زینتی 33
Hyophorb lagencaulis

(Mascarena lagencaulis)

Coated seed of bottle palm بذر پوشش دار درخت زینتی 34
Archontophoenix alexandrae Coated seed of Alexandra palm بذر پوشش دار درخت زینتی 35
Phoenix robelinii Coated seed of date palm بذر پوشش دار درخت زینتی 36
Cordyline australispurpurea Coated seed of  palm بذر پوشش دار درخت زینتی 37
Berberis thunbergii Coated seed of apanese barberry بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 38
Phoenix canariensis Coated seed of palm (Canary Island) بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 39
Continus coggygria Coated seed of smoketree بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 40
Dicentra spectabilis Coated seed of bleeding heart بذر پوشش دار درخت زینتی (کشورهای عضو اتحادیه اروپا) 41
Hyophorbe verschaffeltii Coated seed of spindle palm بذر پوشش دار درخت زینتی

(کشورهای عضو اتحادیه اروپا)

42
Silybium marianum Coated seed of variegated thistle بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 43
Agastache rugosa Coated seed of purple giant hyssop بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 44
Mellisa officinalis Coated seed of common balm بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 45
Thymus vulgaris Coated seed of thyme بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 46
Angelica archangelica Coated seed of angelica بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 47
Cheiranthus allionii, Cheiranthus cheiri Coated seed of wallflower بذر پوشش دار گیاه زینتی 48
Alyssum L. Coated seed of alyssum بذر پوشش دار قدومه (هلند) 49
Celosia crhstata Coated seed of celosia بذر پوشش دار تاج خروس (هلند) 50
Cineraria maritima Coated seed of cineraria بذر پوشش دار سینره (هلند) 51
Coleus L. Coated seed of  coleus بذر پوشش دار حسن یوسف (هلند) 52
Dimorphotheca Vaill. Coated seed of cape-marigold بذر پوشش دار آصف السلطنه (هلند) 53
Eustoma grandiflorum Coated seed of lisianthus بذر پوشش دار لیسیانتوس (هلند) 54
Gazania splendes Coated seed of gazania بذر پوشش دار قازانیا (هلند) 55
Geranium rotundifoiium Coated seed of geranium بذر پوشش دار شمعدانی (هلند) 56
Gomphrena L. Coated seed of globe-amarnth بذر پوشش دار گل تکمه ای (هلند) 57
Impatiens balsamina Coated seed of balsam بذر پوشش دار گل حنا (هلند) 58
Matthiola incana Coated seed of gilliflower بذر پوشش دار چلیپا 59
Brassica oleracea Coated seed of ornamental cabbage بذر پوشش دار انواع کلم ( زینتی، سبزی) 60
Pelargonium zonale Coated seed of plargoniums بذر پوشش دار شمعدانی (هلند) 61
Portulaca oleracea Coated seed of purslane بذر پوشش دار خرفه (هلند) 62
Vinca minor Coated seed of periwinkle بذر پوشش دار پیچ تلگرافی (هلند) 63
Zinnia elegans Coated seed of zinnia بذر پوشش دار گل آهار (هلند) 64
Callistephus chinensis Coated seed of china aster بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 65
Lobelia L. Coated seed of  lobelia بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 66
Nemesia L. Coated seed of nemesia بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 67
Osteospermum L. Coated seed of bonseed بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 68
Pentas L. Coated seed of pentas بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 69
Thunbergia L. Coated seed of thunbergias بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 70
Verbena hybrids Coated seed of vervain بذر پوشش دار گیاه زینتی شاه پسند 71
Mesembryanthemum criniflorum Coated seed of fig marigold بذر پوشش دار گیاه زینتی 72
Viola wittrockiana Coated seed of wild pansy بذر پوشش دار گیاه زینتی 73
Lawsonia spinosa Dried leaf of henna برگ خشک حنا 74
Thea sinensis Tea برگ خشک چای 75
Cassia sp. Senna leaf برگ گیاه سنا 76
Prunus manshurica Dried anchurian apricot برگه زردآلو خشک 77
Pyrus communis Dried pear slices برگه گلابی از قرقیزستان 78
Zea mays Maize groats بلغور ذرت
79
Bambusa vulgaris Bamboo پارکت چوبی خشک بامبو 80
T&G Panel پانل های چوبی چسب و پرس شده از ترکیه 81
Pitmas پیت ماس 82
Thea sinensis Tea seed powder پودر بذر چای جهت مصرف خوراکی و صنعتی 83
Brassica nigra Mustard powder پودر خردل 84
Glycine max Soyabean powder پودر سویا
85
Curcuma  longa Curcuma پودر زردچوبه 86
Capsicum annuum Dry sweet pepper paprika powder پودر فلفل شیرین از ترکیه 87
Humulus lupulus پودر گل رازک از آلمان در بسته بندی آلومینیومی جهت مصارف خوراکی 88
Cinnamomum zeylanicum Cinnamon tree پوست دارچین و  گل درخت دارچین 89
Ocimum basilicum Basil seeds تخم شربتی از هند 90
Beta vulgaris Dried granulated baggase of beet تفاله خشک گرانوله چغندر قند از روسیه جهت خوراک دام 91
Nicotiana  tabacum Common  tobacco تنباکو خام ، نساخته و آخال 92
Nicotiana  tabacum Common  tobacco توتون  خام ، نساخته و آخال 93
Myristica fragrans Mace جوزبویا 94
Ochroma pyramidale Balsa چوب بالسا 95
Panicum miliaceum Millet دانه ارزن جهت خوراک دام و طیور 96
Peganum harmela Harmel دانه اسپند 97
Plantago ovata Spogel seed plantain دانه اسفرزه 98
Oryza sativa Rice دانه برنج 99
Trachyspermum copticum Bishop’s weed دانه  بادیان 100
Hordeum vulgare Malted barley دانه جو جوانه زده خشک(مالت)از بلژیک 101
Hordeum vulgare Malted barley دانه جو جوانه زده خشک(مالت)از هلند 102
Sinapis alba Mustard دانه خردل 103
Foeniculum  vulgare Common fennel دانه رازیانه
104
Cuminum  cyminum Cumin دانه زیره سبز 105
Bunium  persicum Hawk nut دانه زیره سیاه 106
Nigella sativa Fennel flower دانه سیاه دانه(تخم شربتی) 107
Cannabis sativa Hemp دانه شاه دانه 108
Cotoneaster spp. Cotoneaster دانه شیر خشت 109
Lens orientalis Lentils دانه عدس 110
Capsicum spp. Pepper دانه فلفل 111
Piper nigrum Black pepper دانه فلفل سیاه 112
Coffea sp. Coffee دانه قهوه 113
Theobroma cacao Seed of cocoa tree دانه کاکائو 114
Coriandrum sativum Coriander دانه گشنیز 115
Linum usitatissimum Seed of common flax دانه کتان 116
Ricinus communis Castor bean دانه کرچک 117
Sesamum indicum Oriental sesamum دانه کنجد 118
Satureja hortensis Annual savory دانه مرزه 119
Citrullus vulgaris Watermelon دانه هندوانه جهت مصرف خوراکی 120
Panax ginseng Ginseng ریشه جین سینگ 121
Eremurus stenophyllus Desert candle ریشه سریش 122
Glycyrrhiza  glabra Common licorice ریشه شیرین بیان 123
Crocus   sativus Saffron زعفران خوراکی 124
Zingiber  officinale Ginger زنجبیل 125
Dorema ammoniacum Gum ammoniacum plant صمغ کندل 126
Acacia spp. Acacia صمغ عربی 127
Gum صمغ وشاء 128
Cannabis sp. Cannabis ضایعات کنف جهت مصرف صنعتی 129
Hordeum vulgare Malt extract عصاره مالت از هند جهت مصارف خوراکی 130
Cocos nucifera Coconut کپرا (نارگیل خرد شده و خشک) 131
Vitis vinifera Raisins کشمش 132
Gossypium hirsutum Cotton seed cake کنجاله تخم پنبه از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان،تاجیکستان ازبکستان 133
Helianthus annus Sun flower کنجاله آفتابگردان 134
Arachis  hypogaea Pea nut کنجاله بادام زمینی 135
Glycine max Soybean کنجاله سویا 136
Carthamus tinctorius Safflower cake کنجاله گلرنگ 137
Elaeis guineensis Oil palm cake کنجاله نخل روغنی 138
Brassica  napus Rape  seed کنجاله کلزا 139
Valeriana officinalis Valerian گیاه خشک سنبل الطیب جهت مصرف دارویی 140
Triticum aestivum Wheat تفاله گندم 141
Cocos nucifera Coco peat کوکوپیت 142
Althaea officinalis Marsh-mallow گل ختمی خشک 143
Areca catechu Arecanut palm فوفل 144
Pisum sativum Split peas لپه نخودفرنگی 145
Ilex paraguayensis Matte ماته 146
Helianthus annus Sun flower kernel مغز دانه آفتابگردان 147
Amygdalus  communis Sweet almond kernel مغز بادام 148
Armeniaca vulgaris Apricot kernel مغز زردآلو 149
Corylus avellana Hazel مغز فندق 150
Juglans regia Walnut kernel مغز گردو 151
Caryophyllus aromaticus Clove tree میخک دارویی 152
Prunus cerasus IQF Sour cherry fruit میوه آلبالو فریز شده به روش IQF از ترکیه 153
Ananas sativus IQF pineapple fruit میوه آناناس خرد و فریز شده به روش IQF از چین 154
Anacardium occidentale Indian almond میوه بادام هندی 155
Cydonia oblonga IQF Quince fruit میوه به فریز شده به روش IQF از ترکیه 156
Tamarindus indica Sauted tamarind میوه تمبر هندی تفت داده شده 157
Fragaria ananassa IQF Strawberry fruit میوه توت فرنگی فریز شده به روش IQF از ترکیه

158

Rubus fructicocus IQF Blackberry fruit میوه تمشک فریز شده به روش IQF از ترکیه 159
Tamarindus indica Tamarind میوه خشک تمبر هندی بدون غلاف 160
Corylus avellana Hazel میوه خشک فندق 161
میوه زیتون با هسته در آب نمک 162
Ananas sativus Dried pineapple fruit میوه فرآوری شده و خشک آناناس 163
Carica papaya Dried papaya fruit میوه فرآوری شده و خشک پاپایا 164
Musa sp. Dried banana fruit میوه فرآوری شده و خشک موز 165
Armenica vulgaris Apricot میوه فراوری شده قیسی (همرا هسته) 166
Cocos nucifera Coconut tree نارگیل پوست کنده خشک 167

Thred of modal wood pulp and bamboo fibres نخ حاصل از خمیر چوب Modal و الیاف بامبو جهت مصرف صنعتی 168
Vanilla sp. Vanille وانیل 169
Terminalia citrina Yellow myrobalan هلیله زرد از هند 170
Terminalia chebula black myrobalan هلیله سیاه از هند

شرایط قرنطینه ای کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم

 

1- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا تولید کالا و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت نباتی در آن کشور .

توجه : درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت نباتی  صدور مجدد (Re- Export) معتبر از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء تولید کالا ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث  باشد.

2- عدم وجود خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز به همراه محموله.

3- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در صورت آلودگی به عوامل خسارت زای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء می گردد.)

4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء  یا گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد کشور ثالث و نسخه کپی گواهی بهداشت نباتی کشور مبداٴ به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.

5- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

قابل توجه بازرگانان محترم : کالاهای وارداتی کشاورزی که خارج از لیست کالاهای باریسک کم و متوسط میباشند به عنوان کالاهای با ریسک زیاد محسوب شده و متقاضیان می بایست قبل از انجام ثبت سفارش مجوز مربوطه را از سازمان حفظ نباتات اخذ نمایند .

فهرست کالاهای وارداتی با ریسک کم

(برای ورود آنها تنها داشتن گواهی بهداشت نباتی کافیست)

نام علمی گیاه منشاء نام انگلیسی محموله نام فرآورده کشاورزی ردیف
Secale  cereale Rye powder آرد چاودار

1

Glycine max Soybean  powder آرد سویا 2
Thymus vulgaris Thyme آویشن 3
Spice ادویه جات 4
Elettaria cardamomum Kinds of lesser cardamom اقسام هل 5
Prunus cerasus Dried sour cherry آلبالو خشک 6
Musa textilis Abaca fibres الیاف آباکا 7
Agave spp. Tampico fibres الیاف تامپیکو 8
Raphia sp. Raffia  fibres الیاف رافیا 9
Linum spp.  Flax fibres الیاف کتان    10
Hibiscus cannabinus Kenaf hibiscus fibres الیاف کنف 11
Ficus carica  Dried common fig انجیر(میوه خشک) 12
Arachis  hypogaea Pea nut بادام زمینی پوست کنده 13
Araucaria  excelsa Seed of norfolk island pine بذر آروکاریا(کاج مطبق) 14
Solanum  melongena Seed of egg plant بذر بادنجان 15
Ranunculus asiaticus Seed of ranunculus بذر پلت شده آلاله از فرانسه 16
Raphanus  sativus Seed of radish بذر تربچه 17
Allium  porrum Seed of leek بذر تره فرنگی 18
Pinus sp., cupressus sp.,
Abies sp., Picea sp.,
Juniperus
sp., Cedrus sp.
Seed of pines trees بذر درختان سوزنی برگ 19
Rosmarinus officinalis Seed of rosemary بذر رزماری
20
Hesperis persica Seed of rocket بذر گل شب بو 21
Chamaerops humilis Seed of fan palm بذر نخل زینتی 22
Daucus  carota Seed of carrot بذر هویج 23
Pennisetum glaucum Coated seed of pearl millet بذر پوشش دار ارزن نوتریفید از هندوستان 24
Abelmoschus esculentus Coated seed of okra بذر پوشش دار بامیه از هلند 25
Zinnia elegans Coated seed of zinnia بذر پوشش دار گل آهار از انگلستان 26
Anthirhinum majus Coated seed of snapdragon بذر پوشش دارگل میمون 27
Pelargonium hortorum Coated seed of granium بذر پوشش دار گل شمعدانی از انگلستان 28
Calendula officinalis Coated seed of pot marigold بذر پوشش دار گل همیشه بهار 29
Ageratum houstonianum Coated seed of blue billygoatweed بذر پوشش دار گل ابری 30
Primula acaulis Coated seed of common primrose بذر پوشش دار گل پامچال 31
Dichondra repens Coated seed of dichondra بذر پوشش دار شبدر زینتی 32
Cyrtostachys renda Coated seed of lipstick palm بذر پوشش دار درخت زینتی 33
Hyophorb lagencaulis

(Mascarena lagencaulis)

Coated seed of bottle palm بذر پوشش دار درخت زینتی 34
Archontophoenix alexandrae Coated seed of Alexandra palm بذر پوشش دار درخت زینتی 35
Phoenix robelinii Coated seed of date palm بذر پوشش دار درخت زینتی 36
Cordyline australispurpurea Coated seed of  palm بذر پوشش دار درخت زینتی 37
Berberis thunbergii Coated seed of apanese barberry بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 38
Phoenix canariensis Coated seed of palm (Canary Island) بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 39
Continus coggygria Coated seed of smoketree بذر پوشش دار درخت زینتی (هلند) 40
Dicentra spectabilis Coated seed of bleeding heart بذر پوشش دار درخت زینتی (کشورهای عضو اتحادیه اروپا) 41
Hyophorbe verschaffeltii Coated seed of spindle palm بذر پوشش دار درخت زینتی

(کشورهای عضو اتحادیه اروپا)

42
Silybium marianum Coated seed of variegated thistle بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 43
Agastache rugosa Coated seed of purple giant hyssop بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 44
Mellisa officinalis Coated seed of common balm بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 45
Thymus vulgaris Coated seed of thyme بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 46
Angelica archangelica Coated seed of angelica بذر پوشش دار گیاه دارویی (آلمان) 47
Cheiranthus allionii, Cheiranthus cheiri Coated seed of wallflower بذر پوشش دار گیاه زینتی 48
Alyssum L. Coated seed of alyssum بذر پوشش دار قدومه (هلند) 49
Celosia crhstata Coated seed of celosia بذر پوشش دار تاج خروس (هلند) 50
Cineraria maritima Coated seed of cineraria بذر پوشش دار سینره (هلند) 51
Coleus L. Coated seed of  coleus بذر پوشش دار حسن یوسف (هلند) 52
Dimorphotheca Vaill. Coated seed of cape-marigold بذر پوشش دار آصف السلطنه (هلند) 53
Eustoma grandiflorum Coated seed of lisianthus بذر پوشش دار لیسیانتوس (هلند) 54
Gazania splendes Coated seed of gazania بذر پوشش دار قازانیا (هلند) 55
Geranium rotundifoiium Coated seed of geranium بذر پوشش دار شمعدانی (هلند) 56
Gomphrena L. Coated seed of globe-amarnth بذر پوشش دار گل تکمه ای (هلند) 57
Impatiens balsamina Coated seed of balsam بذر پوشش دار گل حنا (هلند) 58
Matthiola incana Coated seed of gilliflower بذر پوشش دار چلیپا 59
Brassica oleracea Coated seed of ornamental cabbage بذر پوشش دار انواع کلم ( زینتی، سبزی) 60
Pelargonium zonale Coated seed of plargoniums بذر پوشش دار شمعدانی (هلند) 61
Portulaca oleracea Coated seed of purslane بذر پوشش دار خرفه (هلند) 62
Vinca minor Coated seed of periwinkle بذر پوشش دار پیچ تلگرافی (هلند) 63
Zinnia elegans Coated seed of zinnia بذر پوشش دار گل آهار (هلند) 64
Callistephus chinensis Coated seed of china aster بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 65
Lobelia L. Coated seed of  lobelia بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 66
Nemesia L. Coated seed of nemesia بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 67
Osteospermum L. Coated seed of bonseed بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 68
Pentas L. Coated seed of pentas بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 69
Thunbergia L. Coated seed of thunbergias بذر پوشش دار گل زینتی (هلند) 70
Verbena hybrids Coated seed of vervain بذر پوشش دار گیاه زینتی شاه پسند 71
Mesembryanthemum criniflorum Coated seed of fig marigold بذر پوشش دار گیاه زینتی 72
Viola wittrockiana Coated seed of wild pansy بذر پوشش دار گیاه زینتی 73
Lawsonia spinosa Dried leaf of henna برگ خشک حنا 74
Thea sinensis Tea برگ خشک چای 75
Cassia sp. Senna leaf برگ گیاه سنا 76
Prunus manshurica Dried anchurian apricot برگه زردآلو خشک 77
Pyrus communis Dried pear slices برگه گلابی از قرقیزستان 78
Zea mays Maize groats بلغور ذرت
79
Bambusa vulgaris Bamboo پارکت چوبی خشک بامبو 80
T&G Panel پانل های چوبی چسب و پرس شده از ترکیه 81
Pitmas پیت ماس 82
Thea sinensis Tea seed powder پودر بذر چای جهت مصرف خوراکی و صنعتی 83
Brassica nigra Mustard powder پودر خردل 84
Glycine max Soyabean powder پودر سویا
85
Curcuma  longa Curcuma پودر زردچوبه 86
Capsicum annuum Dry sweet pepper paprika powder پودر فلفل شیرین از ترکیه 87
Humulus lupulus پودر گل رازک از آلمان در بسته بندی آلومینیومی جهت مصارف خوراکی 88
Cinnamomum zeylanicum Cinnamon tree پوست دارچین و  گل درخت دارچین 89
Ocimum basilicum Basil seeds تخم شربتی از هند 90
Beta vulgaris Dried granulated baggase of beet تفاله خشک گرانوله چغندر قند از روسیه جهت خوراک دام 91
Nicotiana  tabacum Common  tobacco تنباکو خام ، نساخته و آخال 92
Nicotiana  tabacum Common  tobacco توتون  خام ، نساخته و آخال 93
Myristica fragrans Mace جوزبویا 94
Ochroma pyramidale Balsa چوب بالسا 95
Panicum miliaceum Millet دانه ارزن جهت خوراک دام و طیور 96
Peganum harmela Harmel دانه اسپند 97
Plantago ovata Spogel seed plantain دانه اسفرزه 98
Oryza sativa Rice دانه برنج 99
Trachyspermum copticum Bishop’s weed دانه  بادیان 100
Hordeum vulgare Malted barley دانه جو جوانه زده خشک(مالت)از بلژیک 101
Hordeum vulgare Malted barley دانه جو جوانه زده خشک(مالت)از هلند 102
Sinapis alba Mustard دانه خردل 103
Foeniculum  vulgare Common fennel دانه رازیانه
104
Cuminum  cyminum Cumin دانه زیره سبز 105
Bunium  persicum Hawk nut دانه زیره سیاه 106
Nigella sativa Fennel flower دانه سیاه دانه(تخم شربتی) 107
Cannabis sativa Hemp دانه شاه دانه 108
Cotoneaster spp. Cotoneaster دانه شیر خشت 109
Lens orientalis Lentils دانه عدس 110
Capsicum spp. Pepper دانه فلفل 111
Piper nigrum Black pepper دانه فلفل سیاه 112
Coffea sp. Coffee دانه قهوه 113
Theobroma cacao Seed of cocoa tree دانه کاکائو 114
Coriandrum sativum Coriander دانه گشنیز 115
Linum usitatissimum Seed of common flax دانه کتان 116
Ricinus communis Castor bean دانه کرچک 117
Sesamum indicum Oriental sesamum دانه کنجد 118
Satureja hortensis Annual savory دانه مرزه 119
Citrullus vulgaris Watermelon دانه هندوانه جهت مصرف خوراکی 120
Panax ginseng Ginseng ریشه جین سینگ 121
Eremurus stenophyllus Desert candle ریشه سریش 122
Glycyrrhiza  glabra Common licorice ریشه شیرین بیان 123
Crocus   sativus Saffron زعفران خوراکی 124
Zingiber  officinale Ginger زنجبیل 125
Dorema ammoniacum Gum ammoniacum plant صمغ کندل 126
Acacia spp. Acacia صمغ عربی 127
Gum صمغ وشاء 128
Cannabis sp. Cannabis ضایعات کنف جهت مصرف صنعتی 129
Hordeum vulgare Malt extract عصاره مالت از هند جهت مصارف خوراکی 130
Cocos nucifera Coconut کپرا (نارگیل خرد شده و خشک) 131
Vitis vinifera Raisins کشمش 132
Gossypium hirsutum Cotton seed cake کنجاله تخم پنبه از کشورهای آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان،تاجیکستان ازبکستان 133
Helianthus annus Sun flower کنجاله آفتابگردان 134
Arachis  hypogaea Pea nut کنجاله بادام زمینی 135
Glycine max Soybean کنجاله سویا 136
Carthamus tinctorius Safflower cake کنجاله گلرنگ 137
Elaeis guineensis Oil palm cake کنجاله نخل روغنی 138
Brassica  napus Rape  seed کنجاله کلزا 139
Valeriana officinalis Valerian گیاه خشک سنبل الطیب جهت مصرف دارویی 140
Triticum aestivum Wheat تفاله گندم 141
Cocos nucifera Coco peat کوکوپیت 142
Althaea officinalis Marsh-mallow گل ختمی خشک 143
Areca catechu Arecanut palm فوفل 144
Pisum sativum Split peas لپه نخودفرنگی 145
Ilex paraguayensis Matte ماته 146
Helianthus annus Sun flower kernel مغز دانه آفتابگردان 147
Amygdalus  communis Sweet almond kernel مغز بادام 148
Armeniaca vulgaris Apricot kernel مغز زردآلو 149
Corylus avellana Hazel مغز فندق 150
Juglans regia Walnut kernel مغز گردو 151
Caryophyllus aromaticus Clove tree میخک دارویی 152
Prunus cerasus IQF Sour cherry fruit میوه آلبالو فریز شده به روش IQF از ترکیه 153
Ananas sativus IQF pineapple fruit میوه آناناس خرد و فریز شده به روش IQF از چین 154
Anacardium occidentale Indian almond میوه بادام هندی 155
Cydonia oblonga IQF Quince fruit میوه به فریز شده به روش IQF از ترکیه 156
Tamarindus indica Sauted tamarind میوه تمبر هندی تفت داده شده 157
Fragaria ananassa IQF Strawberry fruit میوه توت فرنگی فریز شده به روش IQF از ترکیه

158

Rubus fructicocus IQF Blackberry fruit میوه تمشک فریز شده به روش IQF از ترکیه 159
Tamarindus indica Tamarind میوه خشک تمبر هندی بدون غلاف 160
Corylus avellana Hazel میوه خشک فندق 161
میوه زیتون با هسته در آب نمک 162
Ananas sativus Dried pineapple fruit میوه فرآوری شده و خشک آناناس 163
Carica papaya Dried papaya fruit میوه فرآوری شده و خشک پاپایا 164
Musa sp. Dried banana fruit میوه فرآوری شده و خشک موز 165
Armenica vulgaris Apricot میوه فراوری شده قیسی (همرا هسته) 166
Cocos nucifera Coconut tree نارگیل پوست کنده خشک 167

Thred of modal wood pulp and bamboo fibres نخ حاصل از خمیر چوب Modal و الیاف بامبو جهت مصرف صنعتی 168
Vanilla sp. Vanille وانیل 169
Terminalia citrina Yellow myrobalan هلیله زرد از هند 170
Terminalia chebula black myrobalan هلیله سیاه از هند 171

شرایط قرنطینه ای کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم

 

1- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبدا تولید کالا و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت نباتی در آن کشور .

توجه : درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت نباتی  صدور مجدد (Re- Export) معتبر از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء تولید کالا ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث  باشد.

2- عدم وجود خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز به همراه محموله.

3- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در صورت آلودگی به عوامل خسارت زای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء می گردد.)

4- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشت نباتی صادره از کشور مبداء  یا گواهی بهداشت نباتی صدور مجدد کشور ثالث و نسخه کپی گواهی بهداشت نباتی کشور مبداٴ به کارشناسان قرنطینه نباتی در هنگام بازدید کالا الزامی بوده و در غیر این صورت از ترخیص محموله به دلیل نقص مدارک جلوگیری شده و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان احتمالی بر عهده وارد کننده خواهد بود.

5- پاساوان محموله به گمرکات داخلی، بعد از بررسی و تائید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

تذکر: شرایط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه نباتی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

برچسب های مرتبط

واردات فوفل ،