۳مفهوم مهم که قبل از شروع هر گونه فعالیت تجاری باید از آن مطلع باشید.
تجارت بین المللی یکی از صنایع داغ هزاره جدید است.
البته تجارت از دوران کهن در میان انسانها رواج داشته است؛ از زمانی که کاروان های بزرگ کوله باری از غنایم و محصولات نفیس را از جاده ابریشم به سرزمین های دور می بردند. پس تجارت مخصوص به این روزها و عصر حاضر نیست.
در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی، روش های تجارت هم پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده است؛ به طوری که ما می بینیم رضایت هر دو طرف در تجارت افزایش یافته است. حتی می توان گفت رقبای قوی تر کسانی هستند که بهتر توانسته اند رضایت طر¬ف مقابل را تامین نمایند.
واردات و صادرات این روزها فقط مخصوص کشورهای نیازمند و یا ثروتمند نیست.
هر کشوری که بالاخره دارای محصولی به خصوص است که ممکن است کشورهای دور و یا نزدیک به آن، از داشتنش محروم
باشند. به همین دلیل نیاز است تا در این گونه مواقع هوشمندانه عمل کنیم و از امتیازات این تجارت بهره مند گردیم.
قبل از شروع به هر گونه تجارت خارجی نیازمندیم تا در رابطه با سه مفهوم مهم در این حوزه آشنا شویم:
Export management company (EMC)
EMC، شرکت های مدیریت صادرات می توانند کلیه فعالیت های مربوط به صادرات محصول به کشورهای خارجی را بر عهده بگیرند. این شرکت ها می توانند تمامی مسئولیت های این حوزه را بر عهده بگیرند و در نتیجه شرکت های تازه کار از این بابت نگرانی خاصی نخواهند داشت.
سازمان های مدیریت صادرات عمدتا در مدیریت محصول و شناخت بازار خارجی تبحر دارند، به همین دلیل هم هست که می توانند کمک بزرگی برای شرکت هایی باشند که قصد واردات و صادرات دارند.

Export trading company (ETC)
ETC، به سازمان هایی گفته می شود که به دنبال فرصت های صادراتی هستند.
این سازمان ها برای یافتن پر سودترین محصولات و بازارها تلاش می کنندو شرکت های تازه کار را راهنمایی خواهند کرد تا بتوانند این بازارها را شناسایی کنند.
بازرگانان
بازرگان به فردی گفته می شود که می تواند هر گونه محصولی را در بازارهای داخلی و بین المللی خرید و فروش نماید.
برای این افراد نوع محصول مهم نیست و تنها به خرید و فروش می پردازند.