واردات پوشاک بزرگسالان از دانمارک و ترکیه

بر اساس آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۳۶۵ تن پوشاک بزرگسالان به ارزش دلاری ۱,۳۷۵,۳۱۷ و ارزش ریالی ۴۲,۳۰۶,۶۳۶,۲۷۱ وارد کشور شده است. کشور دانمارک با صادرات ۱۵۲ تن و ۵۳ کیلوگرم پوشاک بزرگسالان  به کشور با ارزش دلاری ۵۲۰,۲۴۸ و ارزش ریالی  ۱۶,۱۴۴,۹۲۰,۳۸۶ در رتبه اول و پس از ترکیه با صادرات ۱۱۰ تن و ۱۱۳ کیلوگرم به کشور با ارزش دلاری  ۳۱۸,۷۵۸ و ارزش ریالی  ۹,۷۳۰,۴۱۷,۴۸۲ در رده دوم قرار دارد.

بیست درصد صادرات غیرنفتی کشور مربوط به استان تهران است

برچسب های مرتبطتجارت چمدانی ،

برچسب های مرتبط

تجارت چمدانی ،

ششصد و هفتاد و نه میلیون دلار کالا از مبادی گمرکی آذربایجان شرقی صادر شد