آیا از آمار صادرات ایران به آلمان اطلاع دارید؟

آیا میدانید در سال گذشته چه کالاهایی از ایران به آلمان صادر شده است؟

آیا میدانید وزن محموله های صادراتی به آلمان چقدر بوده است؟

آیا میدانید ارزش ریالی و دلاری محموله ها چقدر بوده است؟

آیا میدانید کالاهای صادراتی به آلمان از کدام گمرک ها ترخیص شده اند؟

در جدول زیر , ریز آمار صادرات به آلمان با ذکر اعداد و ارقام ارائه شده است.

این جدول برای افراد و شرکت هایی که قصد ورود به بازار آلمان را دارند فرصت تحلیل دقیق این بازار را فراهم میکند.

توجه داشته باشید که این آمار برای اولین بار توسط “صفر تا صد” منتشر شده است و هر گونه کپی برداری تنها با ذکر منبع مجاز میباشد.

آمار صادرات به تفکیک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1395
گمرک تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آمار صادرات به تفکیک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1395
اراک 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 20240 733635900 24030
اراک 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 178 15130668 496
اردبیل 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 74064 4380223060 144330
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 49957 19192971602 600230
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 900 43403850 1350
ارومیه 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 7365 457675830 14730
ارومیه 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 166320 9015606600 282744
اصفهان 12119020 ریشه شیرین بیان تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده 21475 3256361625 107375
اصفهان 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 44000 6921512085 216609
اصفهان 13019040  کتیرا 63695 31009439475 985875
اصفهان 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 330394 48792393569 1530766
اصفهان 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 21156 691935126 21598
اصفهان 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 10080 35267120 1136
اصفهان 33012990  اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 2000 7451160000 240000
اصفهان 33074900 سایر غیر از ردیفهای مشمول 33071000 لغایت 33074100 12528 375830770 12106
اصفهان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 33068 282305753 8759
اصفهان 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 96673 1417842049 44700
اصفهان 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 16030 192061800 6300
اصفهان 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات  سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای  دیگر 260 1162420 38
اصفهان 69139090 سایر مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )غیرمذکور درجای دیگر 1100 239739500 7700
اصفهان 84553000 غلتک های ماشین های نورد 141630 12307362902 401306
اهواز 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 20960 1211448552 37415
اهواز 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 487 45409518 1467
اینچه برون 28012000 ید 40000 22009220000 680000
بازرگان 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی 21018 17885078400 551600
بازرگان 07129090 ک ک ک سایر 4287 198291984 6117
بازرگان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 48000 14353804800 442800
بازرگان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 17000 13776800000 425000
بازرگان 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 1058 17152296 529
بازرگان 08062080 کاشمری  سبز دا نه  دا ر ( ا نگورخشک  کرده ) 30 2204832 68
بازرگان 08071100 هندوا نه , تازه 19890 150418331 4973
بازرگان 08132000 آلو ,خشک  کرده 1461 179272296 5529
بازرگان 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 42 7488096 231
بازرگان 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 430 25096176 774
بازرگان 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 198 6419952 198
بازرگان 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 624 544527360 16848
بازرگان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 51 2139456 66
بازرگان 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 1700 33072480 1020
بازرگان 17049000 ک سایر 2265 195323984 6025
بازرگان 19021900 ک ک سایر 780 21459392 662
بازرگان 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 2419 66663744 2056
بازرگان 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 1182 136435944 4208
بازرگان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 900 44745120 1380
بازرگان 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 7608 493241856 15216
بازرگان 20079990 ک کک ک سایر 4289 396818736 12240
بازرگان 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 99 8041152 248
بازرگان 20089900 ک ک سایر 4149 307271264 9479
بازرگان 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 19200 1245081600 38400
بازرگان 22021000 آب  (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که  به  آن  قند,شیرین  کننده  … ,ا فزوده  شده  باشد 2142 52092512 1607
بازرگان 33019012 سایر عرقیات سنتی 3391 252874776 7799
بازرگان 39159000 آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول  در جای  دیگر 13180 426557520 13180
بازرگان 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 8170 4350583776 134211
بازرگان 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 6688 6324977504 195119
بازرگان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20675 972673015 30054
بازرگان 69089000 ک سایر 21460 123180800 3800
بازرگان 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد  وزنی سیلیسیوم 46060 1938476800 59800
بازرگان 73043900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زآهن یاا زفولادغیرممزوج باسطح مقطع,مدور,غیرازردیف 73043100 22860 821766708 25351
بازرگان 85072090 سایرا نباره  های  سرب-  ا سیدغیرمذکوردرجای دیگر 358 9724800 300
بناب 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 63500 3086111000 99500
بناب 08062070 کاشمری  سبز بی دا نه ( ا نگورخشک  کرده  ) 1003 73400272 2266
بناب 08131000 زردآلو ,خشک  کرده 16248 1421004648 43869
بناب 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 195 17070584 527
بناب 20094910 آب  آناناس تغلیظ شده  (کنسانتره ) 64125 4364007638 134663
بناب 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 42750 2910146400 89775
بندر امام خمینی 57011010 گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 186 272542870 8410
بندر امام خمینی 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 146 352977044 10892
بندر امام خمینی 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر 4500000 59896899000 1937783
پتروشیمی بندرامام خمینی 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 541750 20048389026 620304
پتروشیمی بندرامام خمینی 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 88000 3597126328 118672
تبریز 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 3300 241840170 7590
تبریز 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 270 20115432 621
تبریز 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 6989 383513880 12580
تبریز 07129090 ک ک ک سایر 3290 183781709 5893
تبریز 07132010 لپه 1108 56493099 1773
تبریز 07132090 — سایر 68310 7077768864 218592
تبریز 07133200 لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده 100 6478400 200
تبریز 07133390 ک ک ک سایر 20 1360464 42
تبریز 07133900 سایر سبزیجات غلافدار خشک باستثنای انوع لوبیا ، نخودفرنگی ها ، خشک ، غلاف کنده ، پوست کنده، لپه شده 130 10624576 328
تبریز 07139000 سبزیجات  غلافدا ر,غلاف  کنده , خشک  کرده , که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 948 56740602 1757
تبریز 08021200 بادا م  بدون  پوست , تازه  یا خشک کرده 20 6284048 194
تبریز 08023200 گردوی  معمولی بدون  پوست سخت  , تازه  یا خشک کرده 20 6154480 190
تبریز 08041020 خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 4746 99960170 3085
تبریز 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 105159 4345912086 137405
تبریز 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 5922 101495378 3161
تبریز 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 12337 118475673 3701
تبریز 08059000 سایر مرکبات , تازه  یا خشک  کرده , که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 6812 49692738 1542
تبریز 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 293000 14092432400 453600
تبریز 08062050 آفتابی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 7050 365156552 11281
تبریز 08071100 هندوا نه , تازه 227913 1035481687 34190
تبریز 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 275580 2593976688 83677
تبریز 08109010 انار تازه 5053 81349714 2527
تبریز 08109020 زرشک تازه 75 3815640 120
تبریز 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 298 16672120 538
تبریز 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 170 9911952 306
تبریز 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 191 21065826 691
تبریز 12079900 سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 120 9393680 290
تبریز 15220000 دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یاموم های حیوانی یا نباتی. 60 1943520 60
تبریز 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 481 18097508 568
تبریز 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 100 1943520 60
تبریز 17049000 ک سایر 5505 502037916 15622
تبریز 18040000 کره , چربی و روغن  کاکائو 210000 23116705500 735000
تبریز 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 2880 79019712 2592
تبریز 19042000 فرآورده های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه های غلات تفت داده نشده و برگه های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده 180 5723460 180
تبریز 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 2478 199746904 6342
تبریز 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 1360 158280192 4896
تبریز 19059090 ک کک ک سایر 1962 199357798 6308
تبریز 20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده  در سرکه  یا در جوهرسرکه 11975 690264045 21555
تبریز 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 19873 1121409316 35770
تبریز 20029010 رب  گوجه  فرنگی 2467 88434426 2865
تبریز 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 355 22622730 710
تبریز 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 3365 162357855 5155
تبریز 20079990 ک کک ک سایر 2161 161477184 5139
تبریز 20089900 ک ک سایر 1034 22767344 745
تبریز 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 676 52035100 1690
تبریز 21031000 سس  سویا 2332 106732512 3312
تبریز 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 2940 174916800 5400
تبریز 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 30 971760 30
تبریز 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 92850 401806581 13013
تبریز 33011300 روغن های  ا سانسی از لیموترش  (ا زجمله  روغن  های  ا سانسی کنسانتره و روغن  های  ا سانسی مطلق ) 2914 234820360 7285
تبریز 33019012 سایر عرقیات سنتی 2601 330556406 10378
تبریز 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 44500 1528689824 47472
تبریز 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 22500 783014185 25369
تبریز 39202010 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  شده

Bi oriented poly prolylene

367 8559000 264
تبریز 39241090 ک ک ک سایر 3880 373539240 11640
تبریز 39269099 ک ک ک ک سایر 3560 281736000 9005
تبریز 44190010 مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی ، معرق ومشبک منبت نازک کاری ، نقاشی روی چوب ، خاتم 14 1507680 48
تبریز 54071000 پارچه های تاروپودباف ا زنخ بسیارمقاوم نایلونی یا از سایر پلی امیدهایااز پلی استرها. 291 74707848 2328
تبریز 57049090 ک ک ک سایر 50 2182188 68
تبریز 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37035 332227770 10416
تبریز 68101990 سایرا شیاساخته شده ا زسیمان یاسنگ مصنوعی به شکل لوح آجروا شیاهمانندغیرمذکوردرجای  دیگر 42830 72078720 2381
تبریز 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 776 99610464 3104
تبریز 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 448 19528040 630
تبریز 73239190 سایرا شیاء سرمیزواشیاءآشپزخانه ا ز چدن  لعاب  دا ده  نشده 215 27598260 860
تبریز 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 1007 370301644 11961
تبریز 84581900 ماشین تراش افقی برای بردا شتن فلز(غیرا زنوع کنترل شماره ا ی ) 1450 562697432 17827
تبریز 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک 48 13993344 432
تبریز 90328990  سایر آلات ودستگاههای تنظیم یا کنترل خودکار غیرمذکور 18 80935000 2500
تبریز 94035090  سایر مبلهای چوبی از انواعی که دراتاق خواب مورد استفاده قرار می گیرند بغیر از نوع صنایع دستی 58 3080736 96
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 03032900 خانواده ماهی ازاد، (باستثنای ماهی ازاد اقیانوس ارام ، اطلس ودانوب ) یخ زده به استثنای جگر ، تخم ومنی ماهی 497 96637674 2982
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 03061100 خرچنگ  صخره ا ی  و سایر خرچنگ های  دریائی آب  شیرین  یا خاردا ر ,یخ  زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 300 192884040 6120
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 03062100 خرچنگ  صخره ا ی  و سایر خرچنگ های  دریائی آب  شیرین  یاخاردا ر(باستثنای  یخ  زده ) 600 75829740 2460
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی 121197 155174426908 4916204
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثنای پر برای انباشتن ، کرک) 1100 99907500 3300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 425 337843125 10625
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 06049000  شاخ وبرگ وسایر اجزاء نباتات برای دسته گل یا زینت خشک کرده سفیدکرده ، رنگ کرده آغشته یا آماده به نحو دیگر 420 335170500 10500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 610 12674159 413
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 07108000  سایر سبزیجات به استثنای انواع اسفناج وذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 2195 122601375 3995
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 07129090 ک ک ک سایر 308 14345096 446
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 1224 327200112 10129
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 80 19480960 640
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 5041 350355822 11099
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 7586 496431608 15672
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک  کرده 624 194252700 6368
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 5939 147117151 4612
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08059000 سایر مرکبات , تازه  یا خشک  کرده , که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 7537 170959755 5353
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08061000 ا نگور تازه 260 9408408 308
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08062070 کاشمری  سبز بی دا نه ( ا نگورخشک  کرده  ) 500 47275500 1500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 60 5340816 165
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2040 49268840 1598
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08081000 سیب , تازه 50 3869750 125
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08084000 میوه  به 70 1377591 43
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08091000 زردآلو ,تازه 90 2469366 81
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08092100 آلبالوهای ترش تازه 860 31572120 1028
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08093000 هلو ,همچنین  شلیل  و شفتالو ,تازه 160 2330208 72
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08094000 آلو و گوجه , تازه 760 20951809 689
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08109010 انار تازه 630 40527860 1260
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08109020 زرشک تازه 8871 1827603952 58986
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08131000 زردآلو ,خشک  کرده 2624 135796904 4198
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 7280 948029265 30671
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 19878 2127964122 67280
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 200 19290600 600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102010 زعفران خرد نشده و ساییده نشده در 1 71077592 2194
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102020 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندی کمتر از ده گرم 12 634332600 19800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندی 10-30 گرم 4 195230880 6240
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 671 33658829196 1058831
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 10063000 برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده 650 62821200 1950
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 11081900 سایر نشاسته  و فکول ها ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 8175 1168826750 37070
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 990 478178910 15756
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 1000 417469800 12900
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 13019040  کتیرا 1985 1294531500 41550
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 2304 418657152 13216
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 16021090 سایر فرا ورده  های  هموژنیزه  به  غیرا ز غذا های  رژیمی (چیکن  میت ) 1270 39255700 1270
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 16043100 خاویار 120 7790576445 252420
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 17049000 ک سایر 34417 3467667741 108978
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 1462 47049778 1462
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 390 12393630 390
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 19059090 ک کک ک سایر 7854 737164340 23080
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 2700 173178000 5400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 22011000 آب معدنی و آب گازدار شده 1040 4592179 142
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبریده  و ساقه  نبریده 1550 317515275 9793
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتی یا تمام  برگ های  آن  دور بریده  یا ساقه  بریده  باشد 1 252775 8
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 24022000 سیگار حاوی  توتون 117 73803804 2284
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 24031100  تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل 6132 681140307 22122
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 24031900 سایر تنباکوی سیگار غیرمذکور 3912 198735768 6259
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 24039900 سایر توتون ها و تنباکوهای ساخته شده وبدل آنها , که  در جای  دیگری  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباکو 6270 342298128 10608
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 3000 9111000 300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25051090 سایر شن  وماسه های سیلیسی وکوا رتزی  غیر مذکور درتعرفه 25051010 150 3211950 105
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25070090 خاکهای  رس  کائولینی حتی تکلیس  شده 1300 12604800 390
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25084090 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور 1400 4460820 140
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25169000 سایر سنگ های تراش یا ساختمان 1280 4734750 150
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25171010 قلوه  سنگ, ریگ, ریگ  های  صاف وسنگ چخماق 240 3884880 120
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 25210000 کاستین (Castines)؛ سنگ آهک یا سنگ سیمان. 2450 1919148 62
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 185 2299254 74
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 28273500 کلرورهای نیکل 23 6578799 206
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 28363010 سدیم  بی کربنات –  غیر تزریقی گرید دا رویی 100 3404200 110
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 29159099 سایر اسیدهای مونوکربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع شده واسید ریوها،هالوژنه ها ،پراکسیدها ،پراکسی اسیدهای آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نیتره یانیتروزه آنها،غیر مذکور درجای دیگر. 80 52334205 1617
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 29163990 سایر ا سیدهای منوکربوکسیلیک  بودا ر ,ا نیدریدها …غیرمذکور 783 81297809 2520
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 29223900 سایرآمینو-آلدئیدهاآمینو-ستن هاوآمینو-کینون هاکه دارای بیش ازیک نوع عامل اکسیژنه هستند وا ملاح  آن  غیرمذکور درجای  دیگر 120 2067955 67
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 30049090 ک ک ک سایر 253 14168249 450
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 32064990 ک ک ک سایرفرآورده ها ورنگ کننده ها غیرمذکور 30 62922 2
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 33012910 اسانس روغنی از گل محمدی 1 157825000 5000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 33012990  اسانس های روغنی غیر از اسانس روغنی گل محمدی 47 250367670 8070
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 35 19872110 614
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 38210000 کشت بوم های (Culture media) آماده برای رشد یا نگهداری از میکرو ارگانیسمکها (شامل ویروسکها و غیره) یا از سلول های گیاهی، انسانی یا حیوانی. 20 10578060 336
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 38220000 معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی روی تکیه گاه (reagents on a backing) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing)غیر از آنهایی که مشمول شماره های 0230 یا 0630 می باشند؛ مواد رفرانس تأیید شده. 33 357088514 11782
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39021010 گرید لوله پلی پروپیلن 450 14107050 450
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39029000 سایر پلیمرهای  پروپیلن  یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای  دیگر;به  ا شکال  ا بتدا ئی 510 6257400 200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 655 62158738 1922
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 1659 102170900 3290
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

800 83174400 2728
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39202090 صفحه  ها ورق  ها ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  پروپیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده 2633 142128660 4668
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 2663 240614628 7548
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 2780 208864320 6660
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 1000 92730000 3000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 830 12628308 417
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 930 38795400 1260
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39269060 پریفرم  (PET) 695 64373550 2085
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 39269099 ک ک ک ک سایر 200 18627000 600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 40121300 لاستیک  رویی روکش  شده  ا زا نوا ع  موردا ستفاده  در وسایل  نقلیه  هوا یی 4092 281457616 9085
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 41139000 چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ  همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات 420 1663007500 52500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 42022100 کیف  دستی باسطح  خارجی ا ز چرم  طبیعی,دوباره  ساخته  یاا زچرم  ورنی شده 70 21340200 700
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 42022210 کیف دستی حتی با بند برای آویختن به شانه،باسطح خارجی از جاجیم 40 36418800 1200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 42023900 ا شیاءا زنوعی که معمولادرجیب یاکیف دستی حمل  میشود,که  درجای  دیگرمذکورنباشد 160 50528458 1575
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 42031000 لباس ا زچرم  طبیعی یادوباره  ساخته  شده 500 242730000 7500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48139000 کاغذسیگارکه درجای دیگرگفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نباشد 5062 766554339 24350
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48173000 جعبه, کیسه, کیف ومجموعه های نگارشی ا زکاغذیامقوا, حاوی مجموعه ا ی ا زا شیاءنامه نگاری کاغذی 600 31909313 1021
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 1290 84754090 2790
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48192090 — سایر 4200 415484160 13440
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 500 5653800 180
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتی تا شده 280 25493160 840
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 11313 1220889666 38432
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 49029010 کاتالوگ های  تجاری  وهمانند که  کمترا ز چهارباردرهفته  منتشرمی شود 4480 432398400 13440
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 49029090 سایرروزنامه  مجله  ونشریات ا دوا ری  که  کمترا ز چهارباردر هفته  منتشرشودغیرمذکور 35 846875 26
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 49100000 تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود. 745 96572860 2980
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 51119000 سایرپارچه های تاروپودباف ا زپشم حلاجیشده یاموی نرم (کرک )حیوا ن حلاجیشده  غیرمذکوردرجای دیگر 28 33739212 1093
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 51121100 ک ک کبه وزن هر متر مربع حداکثر 200 گرم 251 312638508 10315
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57011010 گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 12468 14412420188 453058
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 54205 168483705032 5302182
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 7612 160836670684 5015949
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57021020  گلیم یک رو پشمی سیرجان (شیرپکی پیچ) 31 162024750 5350
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57021040  گلیم دورو پشمی 722 944196030 29528
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 7419 9061646378 290031
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 12894 4190315359 132870
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57049090 ک ک ک سایر 1651 205589985 6564
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 58019000 پارچه های مخمل وپلوش تاروپودباف وشنیل ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 650 417963000 13000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 58090000 پارچه های تار و پودباف از نخ فلزی و پارچه های تار و پود باف از نخ های نسجی جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعی که برای پوشاک، مبلمان یا مصارف همانند به کار میکروند، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند. 120 115743600 3600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 61031000 لباس رو(suits) متشکل ازدویاتعداد قسمتهای که در جنس ورنگ هماهنگومتناظر باشند(مانندکت,جلیقه وشلواربرای مردان یاکت ودامن برای زنان ) 300 145809000 4500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 62029900 آنورا ک, بادگیرزنانه یادخترا نه ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 850 272595000 8500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 62123000 کرست گن حتی کشباف وقلاب باف 167 43571585 1359
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 64032000 کفش با تخت بیرونی از چرم ورویه متشکل از تسمه هایی که از چرم طبیعی که از روی برآمدگی پا عبور وشست پا را دور می زند 120 27552570 885
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 100 77673600 2400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشیاء همانند ، تزیین نشدهاز گچ یا ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یامقوا 800 637260 20
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 68109900 اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوعی که در جای دیگر گفته نشده است 1040 1366720 42
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 69091910 هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزی ازسرامیک 880 146889160 4840
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 69091920 هسته مرکزی فیلترهای تصفیه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزی و پوشش داده شده ( coating) 118 2257587 71
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 1517 151600063 4726
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 69120013 اشیاء سرمیز ، اشیاء آشپزخانه از سفال، لعاب زده صنایع دستی 220 40378800 1320
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 70072120 شیشه  ا یمنی چندلایه درا ندا زه  وشکل  مناسب  برا ی  نصب  دروسایل  نقلیه  موتوری به جزهواپیما 200 3028500 100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 70101090 سایرآمپولها ا ز شیشه 406 79242236 2550
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 70109090 سایرقرا به  بطری  فلاسک  ظرف  دهان  گشادکوزه  لوله  جای  قرص  ا ز شیشه  غیرمذکوردرجای دیگر 1320 16150600 500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 70134111 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای نقاشی شده ،تراش خورده صنایع دستی 440 182039600 5960
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 70139119 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیر مذکوردرجای دیگر 260 6864138 213
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 200 6472400 200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 71141990 سایراز فلزات گرانبها حتی آبکاری شده یا روکش شده یا پوشش شده با فلزات گرانبها غیر مذکور در جای دیگر 1 1097891886 34671
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشی حاصل ا زریخته گری, ا زآهن یافولاد  که درجای دیگرذکرنشده. 420 43542024 1384
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73102110 قوطی نوشابه  وآبمیوه که بالحیم کردن یاپرس کردن بسته می شوند باگنجایش کمتراز 50لیتر 350 82028920 2682
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 600 44383780 1412
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 265 58332600 1800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73239310 سایرا جزا  وقطعات  ا شیاء سرمیزوا شپزخانه  ا ز فولادزنگ  نزن 260 46018500 1500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 400 51843200 1600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73259900 مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 1008 110379110 3561
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 70 68073600 2100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 251 75384000 2400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 74072900 میله وپروفیل ا زآلیاژهای مس, که درجای دیگرگفته نشده. 736 103534759 3240
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 76042900 میله  وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم. 776 200986650 6210
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 76129020  قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی 110 3237400 100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 76151090 ک ک ک سایر 680 90512455 2830
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 76169900 سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 500 48105000 1500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 80070010 ورقه ونوارهای (Foil) از قلع (حتی چاپ شده یا ملصق شده بر روی کاغذ ، مقوا ، مواد پلاستیک یا روی تکیه گاه از مواد حداکثر 0/2 میلیمتر (بدون در نظر گرفتن تکیه گاه ) پودر وفلس قلع 1500 130983174 4074
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 82075090 ا بزارها برای سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به  قطر بیش  ا ز 1.5 mm 2300 74546600 2300
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 82079000 ا بزارهای تعویضی برای ابزار آلات دستی یا ماشین ابزار ،که درجای دیگر گفته نشده ا ست. 1237 103398897 3411
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 82159990 ک ک ک سایر 1340 213463400 6700
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84039010 پره  (دیوا ره  ) چدنی جهت  دیگ  حرا رتی مرکزی 110 12974985 405
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84071000 موتورهای پیستونی درون سوزجرقه ای -احتراقی تناوبی یادوار برای وسایط نقلیه هوا یی 6130 208021760 6723
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84079000 سایر موتورهای درون سوزجرقه ا ی- ا حترا قی تناوبی یادوا رکه درجای دیگرمذکورنباشد. 200 25899200 800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84099190 سایرا جزوقطعات  منحصرا برا ی موتورهای پیستونی درون  سوزجرقه ا ی -ا حترا قی 130 17288500 544
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84099910 اجزاء وقطعات برا ی  موتورهای  صنعتی 300 41512932 1296
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84119910  پره های ثابت و متحرک داغ توربین گازی 75 10212600 330
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84119990 — سایر اجزاء وقطعات توربوجت ها یا توربوپراپلرها غیر از پره های ثابت ومتحرک توربین گازی 38 8569000 266
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84141000 – تلمبه های خلاء 500 1211828650 38450
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84191110 —پکیج دو منظوره (آبگرم بهداشتی وگرمایشی) 90 6479487 200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 32 10555800 332
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84229090 سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی 550 9212880 288
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84289000 سایر ماشین آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 110 38084200 1177
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84314990   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر 950 121523220 3755
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 900 804731130 26307
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84382000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات 1390 1841676240 57440
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 1168 377916500 12450
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات صنعتی برا ی تهیه یا تولید غذا هایانوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 100 3428300 106
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84483300 میله (spindle)وپره میله (spindle flyer),رینگ ریسندگی وشیطانک رینگ 247 61916000 2000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84484900 سایر (به جز شانه ماشین تاروپود باف ,میلمیلک وچارچوب آن ) 90 483294274 15636
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشینهای شماره 8451 55 25677000 792
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84619000 ماشین های ا بزا ربرا ی کاربرروی فلزا ت ا زطریق بردا شتن فلزیاسرمتها,غیرمذکوردرجای دیگر 1230 151300000 5000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8456لغایت 8461 300 202152000 6244
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 760 625060000 20000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84793000 پرس هابرا ی ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فیبر ساختمانی ازچوب یاسایر مواد چوبی وسایر دستگاههابرای عمل اوردن چوب یاچوب پنبه . 2260 220987140 7260
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84794000 ماشین های طناب سازی یاکابل سازی. 580 523770000 16184
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84795000 رباتهای صنعتی,(industrial robots ) که  درجای دیگر مذکورنباشد 200 21340200 700
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 95 13286870 410
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84807900 قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (غیرازانوا ع تزریقی یافشاری ). 3110 7282882163 232370
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84811090 سایر شیرهای  تقلیل  فشاربجزرگولاتورمخصوص  سیلندرگازمایع 480 175139136 5467
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 105 171072266 5495
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84818030 شیر مخصوص  سیلندر گاز مایع 5993 2857119696 89355
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84836000 کلاچ و کوپلینگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 155 904280200 28439
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85013200 الکتروموتورهاوژنرا تورهاباجریان مستقیم به قدرت بیشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کیلووا ت  (KW) 100 1020720 33
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85111000 شمع های  جرقه زن 144 532270944 17031
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههای  لحیم کاری,  زردجوشکاری, جوشکاری  وغیره  مشمول  شماره  8515 651 515951250 15981
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85162900 دستگاههای  برقی گرم  کردن  فضای  ا ماکن  و گرم  کردن  زمین , که  درجای  دیگر مذکور نباشد 150 27155752 839
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک 415 122230557 3794
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85321000 خازن های ثابت برا ی مدا رهای 50یا60هرتزباظرفیت تحمل قدرت واکنشی که کمتراز 5/0کیلوولت آمپررا کتیونباشد (خازنهای قدرت ) 5545 3283655201 104970
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85362090 سایرقطع  کننده  های  خودکارمدا رغیر مذکور درجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 225 21845700 675
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 85399090   سایر اجزاء وقطعات ردیف 8539 غیرمذکور 1200 43104875 1375
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87032319 ک ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 1260 213073000 7000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87071090 بدنه  و ا تاق  را ننده  برا ی  وسایط نقلیه  شماره  8703 بغیر ا ز سوا ری 350 42614600 1400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87079010 بدنه  برا ی  وا نت 300 38882400 1200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87081090 سایرسپرها واجزا وقطعات آنها بغیراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ری و وا نت 450 56043000 1800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87083022 کاسه و دیسک ترمز((Brake Disk با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 483 222359390 6901
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87085011 محورهای محرک بادیفرانسیل ،حتی مجهز به سایر اجزای تشکیل دهنده انتقال نیرو ، برا ی سوا ری، سوا ری کار،وا نت وترا کتورکشاورزی 324 25079062 805
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87085031 توپی محور (Hub) برای اتوبوس، مینی بوس، کامیون ، کامیونت وکشنده تریلر 364 80947500 2500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87088019 کمک فنر برای سایر وسایل نقلیه بجز سواری، وانت وتراکتور کشاورزی 150 7531920 232
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87089110 رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی  سوا ری ، سوا ری  کار،وا نت  و ترا کتور کشاورزی 264 100197900 3190
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87089411 غربیلک های فرمان، لوله های فرمان ، جعبه های فرمان برای سواری، وانت وتراکتور کشاورزی 450 220075200 6800
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 87089929 ا جزا وقطعات بغیرازا نواع مورد استفاده در سوا ری، وانت وتراکتور کشاورزی 430 3048600 100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90121000 میکروسکوپها,غیرا ز میکروسکوپهای ا پتیکی ,دیفرا کتوگرا فها 550 51224250 1650
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90181300 دستگاههای  تشخیص  ا مرا ض  ا زطریق  نمایش  رزنانس  مغناطیسی(MRI) 3850 16203500 500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90181911 دستگاه مانیتور علائم حیاتی 2010 31976658000 987000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90181919 اجزاء وقطعات دستگاه مانیتور علائم حیاتی 4333 54202822042 1720385
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90181920 دستگاه  پالس  ا کسی مترجهت  سنجش  درصد ا کسیژن  و تعدا د ضربان  قلب 400 164987154 5189
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90181990 سایر دستگاههای  برقی تشخیص  بیماری غیر مذکوردرجای دیگر 500 106051680 3340
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90183290 سایر سوزنهای  لوله  ا ی  فلزی و سوزن  بخیه  ،غیرمذکوردرجای دیگر 340 925560000 28617
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90185090 سایر آلات  و وسایل  ا متحان  ،تشخیص  بیماری  و جرا حی چشم ، غیرمذکوردر جای دیگر 70 89682775 2815
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90189029 اجزاء وقطعات دستگاه تورنیک 550 126669600 3984
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 45 34577000 1089
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90189090 سایر آلات  و وسایل  مورد ا ستفاده  در علوم  پزشکی ،جرا حی و دا مپزشکی ،غیرمذکور درجای دیگر 795 178358160 5615
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90192090 سایردستگاههای درمان تنفس 400 79492500 2500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90223000 تیوبهای  ا شعه  ا یکس 3960 15944800 500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90229000 پانلهای ومیزهای کنترل اشعه ایکس ،صفحه اشعه ایکس ،ا جزا ء وقطعات  و متفرعات دستگاههای مولد اشعه ایکس ،الفا،بتایاگاما 7230 15057735000 481168
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالی سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسیکرومتر 256 144343920 4459
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90289010 اجزا ء وقطعات  ومتفرعات  برا ی  کنتور گاز 530 546538710 16976
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90289090 سایر ا جزا  و قطعات  و متفرعات کنتورهای مشمول  9028،غیرمذکور درجای دیگر 90 31843040 1026
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90318090 سایر آلات  و وسایل  و ماشین  های  سنجش  یاکنترل  که  درجای  دیگر گفته  نشده ا ست 4 275836924 8739
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی آلات ووسایل وماشینهای مشمول ردیف 9031 120 47347500 1500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 92029000 آلات موسیقی یا زهی(غیرا زآنهائیکه باآرشه نوا خته میشوند) 30 30260000 1000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 94019020 اجزاء وقطعات نشیمنهای وسایل  نقلیه  زمینی 250 9968982 318
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 94035090  سایر مبلهای چوبی از انواعی که دراتاق خواب مورد استفاده قرار می گیرند بغیر از نوع صنایع دستی 400 64758000 2000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 94036090 ک ک ک سایر 800 293664000 9600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 94054010 چرا غ  سیالیتیک  برا ی  عمل  جرا حی 140 21130200 675
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 94059990 سایرقطعات برا ی چرا غ  و وسایل  روشنائی بجزا ز جنس  شیشه  ویا موا د پلاستیکی غیر مذکور درجای دیگر 540 49555800 1620
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 170 11066991 342
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 95069990 سایر ا دوا ت  برا ی  بازیهای  درهوا ی  آزا د 85 14104440 435
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 97011000 تابلوی نقاشی,نقاشی سیاه قلم ونقاشی با مداد رنگی، تماماً با دست کشیده شده. 180 110626000 3500
خرم آباد 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 18000 2733300000 90000
خرم آباد 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 89060 502615454 16523
خرم آباد 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد  وزنی سیلیسیوم 158000 6288721400 205400
زنجان 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 42250 2187806400 67600
زنجان 08062050 آفتابی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 23000 1192393600 36800
ساری 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 5260 1257907875 39125
ساوه 28491000 کربورهای کلسیم با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص 21000 540408750 17850
ساوه 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 3950 27887079 869
ساوه 70072900 شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 15580 328932750 10250
ساوه 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 40325 1493213802 48390
ساوه 73041990 سایر لوله ها ی بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز غیر فولاد زنگ نزن 22550 764196950 25072
سمنان 51053100 موی نرم (کرک) بزکشمیری حلاجی شده یا شانه زده 143 141213840 4633
سمنان 67010000 پوست پرندگان باپریاپرنرم, پر،واشیاء ساخته شده ازانها غیرازمحصولات مشمول شماره 0505 2000 2410251192 76351
سمنان 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 38530 1115826061 36741
سهلان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 64520 2927304660 96780
سهلان 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 43840 274026304 8768
سهلان 25151200 ک ک فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل: 10350 111383760 3440
سهلان 25161100 سنگ  خارا , کارنشده  یاناهموا ری  گرفته  شده 44120 277143688 8824
سهلان 25169000 سایر سنگ های تراش یا ساختمان 47850 1199286000 39600
سهلان 27075000  سایر مخلوطکهای هیدروکربورهایبودار (Aromatic) که در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود 1789 47996200 1482
سهلان 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 22500 799229592 25171
سهلان 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 33750 1000619025 33051
سهلان 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم  دربرا بر ضربه  (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 11250 358032150 11826
سهلان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 480 29640350 948
سهلان 40169990 سایرا شیاا زکائوچوی  ولکانیزه  سفت  نشده  غیرا سنفجی غیرمذکور درجای  دیگر 1088 27334400 844
سهلان 57029990 ک ک ک سایر 6120 314521327 9714
سهلان 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 180 46625760 1440
سهلان 68109900 اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوعی که در جای دیگر گفته نشده است 8000 21374150 706
سهلان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 4854 153756000 4745
سهلان 73239490 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا ز ا هن  یافولاد لعاب  دا ده  شده 7047 263093600 8120
سهلان 76151090 ک ک ک سایر 1838 153699650 4836
سهلان 83024190 یراق ها،اتصالات واشیاء همانند مناسب برای ساختمان 700 49863660 1540
سهلان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهای زره دا ر وکشوها برای خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمینان واشیاء همانند ،ا زفلزمعمولی. 720 23312880 720
سهلان 83062990 سایر مجسمه های کوچک واشیاء تزئینی غیر از صنایع دستی طلاکوب 15180 401016500 12831
سهلان 83089000 سایرچفت وبست, دوره های چفت وبست دار ،سگک،سگک چفت وبست دار وهمانند برای لباس ،کفش ،کیف وغیره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولی(هم چنین ا جزا ءوقطعات ). 7 5051124 156
سهلان 84659100 ماشین های ا ره کردن برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, وغیره 22 8094750 250
سیرجان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 519500 130665080000 4241375
سیرجان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 361230 127562026230 4098565
سیرجان 08109020 زرشک تازه 400 19810560 640
سیرجان 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 4228 322237020 10570
شهیدرجایی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 1579100 431633008680 13593630
شهیدرجایی 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 36000 10861272000 348000
شهیدرجایی 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 1800 1534125600 50400
شهیدرجایی 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 12086 499337884 15412
شهیدرجایی 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 18000 750929400 23400
شهیدرجایی 08062020 تیزا بی دا نه  دا ر( ا نگورخشک  کرده  ) 20000 909810000 30000
شهیدرجایی 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 277763 12994804515 417337
شهیدرجایی 08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است 500 4856100 150
شهیدرجایی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 359935 11186543887 347131
شهیدرجایی 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 6068 1521805856 48544
شهیدرجایی 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 105090 14038290952 444154
شهیدرجایی 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 543675 3391242289 110203
شهیدرجایی 26011190 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 1179400 915795315 29301
شهیدرجایی 27149000 قیرو آسفالت,  طبیعی, آسفالت  های  طبیعی وسنگ  های آسفالت  دا ر طبیعی 16940 157902822 5082
شهیدرجایی 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 8800 427270800 13200
شهیدرجایی 28151200 هیدرو کسیدسدیم بصورت  محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) 16000 390144000 12800
شهیدرجایی 29336100 ملامین 1500000 52323461360 1688640
شهیدرجایی 37019910 فیلمهای  مورد مصرف  درتصویربردا ری  پزشکی غیرازردیف 37013020 3640 2193442880 72224
شهیدرجایی 47069200 خمیرشیمیائی ا زسایرموا دا لیافی سلولزی, که  درجای  دیگر مذکورنباشد 49892 1049564585 32429
شهیدرجایی 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 138065 2218742785 68659
شهیدرجایی 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 584837 3643131039 116963
شهیدرجایی 68029110 رخام  پولیش  دا ده  شده  شکل  دا ده  شده  یا کار شده  اما کندکاری  و حکاکی  نشده 32190 401833542 13098
شهیدرجایی 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 46410 281328138 9282
شهیدرجایی 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 3800 631936500 19500
شهیدرجایی 86090000 کانتینرها(ا زجمله کانتینرهابرای ترا بری سیالات )مخصوص طراحی شده وتجهیز شده برا ی هرنوع  وسیله حمل  ونقل 6250 355083300 11700
شهیدرجایی 87085019 محورهای محرک بادیفرا نسیل ،بجزا نوا ع  موردا ستفاده درسوا ری, سوا ری کار،وا نت وترا کتورکشاورزی 14000 865400760 27255
غرب تهران 04031090 ک ک ک سایر 3510 152851782 4827
غرب تهران 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 2520 126570384 4176
غرب تهران 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 3500 132997200 4200
غرب تهران 05040000 روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی 1287581 ############ 52132453
غرب تهران 06031100 گل های سرخ (Rosos) 14355 8582400042 278547
غرب تهران 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 11558 5027660652 161812
غرب تهران 07108000  سایر سبزیجات به استثنای انواع اسفناج وذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 12000 686815200 21600
غرب تهران 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 1957 99340270 3271
غرب تهران 07129090 ک ک ک سایر 46723 15209018607 483767
غرب تهران 07132010 لپه 710 32376486 1044
غرب تهران 07133900 سایر سبزیجات غلافدار خشک باستثنای انوع لوبیا ، نخودفرنگی ها ، خشک ، غلاف کنده ، پوست کنده، لپه شده 1695 74756124 2432
غرب تهران 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 830600 213087244300 6853092
غرب تهران 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 355400 163363971800 5248728
غرب تهران 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 121671 5666424290 181295
غرب تهران 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 21600 1260811330 39378
غرب تهران 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک  کرده 6200 888977700 27900
غرب تهران 08109020 زرشک تازه 1390 862078250 26750
غرب تهران 08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است 504 490129920 15120
غرب تهران 08119000 سایر میوه ها ومغزهای نپخته یا پخته شده در آب یخ  زده، که در جای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 915 82840968 2609
غرب تهران 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 63494 10870507731 344565
غرب تهران 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 10990 1236236579 39926
غرب تهران 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 18605 960018596 29654
غرب تهران 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 61305 1939575300 61305
غرب تهران 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 2590 95290371 3093
غرب تهران 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 2000 127188000 4000
غرب تهران 12119020 ریشه شیرین بیان تازه یا خشک کرده ، حتی بریده شده ، خرد شده یا پودرشده 1025 775412500 25625
غرب تهران 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 71739 34144856991 1090798
غرب تهران 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 16456 12023836145 381230
غرب تهران 13012000 صمغ عربی طبیعی 3463 3367698240 103890
غرب تهران 13019040  کتیرا 35979 13513564640 426290
غرب تهران 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 118529 70346984290 2245975
غرب تهران 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 49288 15411056410 492880
غرب تهران 13023900 لعاب ها و موا د غلیظ کننده , مشتق  ا ز محصولات  نباتی غیرمذکور یا مشمول  درجای  دیگر 35446 32882291175 1018775
غرب تهران 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 111887 30513224956 958596
غرب تهران 15220000 دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یاموم های حیوانی یا نباتی. 110 3563120 110
غرب تهران 17049000 ک سایر 25800 2166362187 68482
غرب تهران 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 20550 2043250128 63147
غرب تهران 19021900 ک ک سایر 1565 43703832 1351
غرب تهران 19022000 خمیرهای  غذا ئی پرشده  ( حتی پخته  شده  یا ا ماده  شده  به  نحو ی دیگر) 2500 68739500 2125
غرب تهران 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 2060 78540640 2544
غرب تهران 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 14031 1626014577 50791
غرب تهران 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 10940 981672558 31720
غرب تهران 20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده  در سرکه  یا در جوهرسرکه 23970 1375780752 43114
غرب تهران 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 36126 2212486081 71759
غرب تهران 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 9950 628284800 19900
غرب تهران 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 480 29155200 960
غرب تهران 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 970 101719840 3158
غرب تهران 20079990 ک کک ک سایر 13370 3079370475 101453
غرب تهران 20089900 ک ک سایر 3980 451359860 13930
غرب تهران 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 3200 209731600 6595
غرب تهران 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 810 110476305 3645
غرب تهران 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها 3650 236461600 7300
غرب تهران 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 162830 10437309120 325120
غرب تهران 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل  خالص  شده ) 274400 736142144 23552
غرب تهران 25151100 ک کک کار نشده یا ناهمواری گرفته شده 113250 605602010 19555
غرب تهران 26011190 سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 66250 92625575 2981
غرب تهران 27012000 زغال قالبی،گلوله زغال سنگ و سوخت های جامد همانند که از زغال سنگ تهیه شده باشد 300 4363200 135
غرب تهران 27139000 سایرتفاله  های نفت  یا روغن  حاصل  ا ز موا د معدنی قیری 950 19298552 637
غرب تهران 27149000 قیرو آسفالت,  طبیعی, آسفالت  های  طبیعی وسنگ  های آسفالت  دا ر طبیعی 21000 340461225 10935
غرب تهران 28151200 هیدرو کسیدسدیم بصورت  محلول درآب (محلول قلیائی سودسوزآور) 20780 125822900 4156
غرب تهران 28211000 ا کسیدهاوهیدروا کسیدهای آهن 1950 5516238 182
غرب تهران 28365000 کربنات کلسیم 15780 43667760 1360
غرب تهران 30021000 آنتی سرم ها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیند های بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند . 378629 ############ 33471147
غرب تهران 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 13055 1435735010 46085
غرب تهران 33019012 سایر عرقیات سنتی 10000 1284142500 40482
غرب تهران 33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 5564 526081764 16692
غرب تهران 35051090 دکسترین  وسایرنشاسته ها وفکول های  تغییر یافته  به  غیر ا ز نشاسته  حفاری 36348 7823895754 258401
غرب تهران 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 30 518655 16
غرب تهران 38109010 فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 1000 36323820 1140
غرب تهران 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیتیک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 2083 12956800 400
غرب تهران 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 500 842300 26
غرب تهران 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 13700 291046910 9590
غرب تهران 39042200 پلی کلرور وینیل  مخلوط نرم  شده , به  ا شکال  ا بتدا ئی (Plasticised) 1800 89020800 2880
غرب تهران 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 12360 649391848 20604
غرب تهران 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 500 46365000 1500
غرب تهران 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 690 89005416 2788
غرب تهران 40121100 لاستیک  رویی روکش  شده  ا زا نوا ع  موردا ستفاده  درا تومبیلهای  سوا ری 300 19700850 650
غرب تهران 41022100 پوست  خام حیوا نات ا زجنس گوسفندوبره,  بدون  پشم, پیکله شده, دباغی نشده 43500 1819232325 57825
غرب تهران 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 6945 275549758 8508
غرب تهران 49019100 فرهنگ لغات ودا ئره ا لمعارف وقسمتهای مسلسل مربوط به انها 4860 590392800 19440
غرب تهران 49100000 تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود. 750 97044000 3000
غرب تهران 57011010 گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 1480 7129684384 228128
غرب تهران 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 599369 ############ 32657720
غرب تهران 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 39711 39028908951 1241871
غرب تهران 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 151351 163778548473 5198999
غرب تهران 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 10880 3988938166 124169
غرب تهران 57029990 ک ک ک سایر 140 22022700 700
غرب تهران 57049090 ک ک ک سایر 1560 327829291 10802
غرب تهران 57050010 جاجیم از موادنسجی حتی آماده مصرف 50 8037750 250
غرب تهران 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 4156 391898824 12684
غرب تهران 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 84650 1670358570 52680
غرب تهران 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 14573 57194085 1795
غرب تهران 68101990 سایرا شیاساخته شده ا زسیمان یاسنگ مصنوعی به شکل لوح آجروا شیاهمانندغیرمذکوردرجای  دیگر 1450 6667920 210
غرب تهران 68109900 اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوعی که در جای دیگر گفته نشده است 17400 58845150 1890
غرب تهران 69039090 سایرا شیاسرا میکی نسوز غیرمذکور در جای  دیگر 8750 87851307 2888
غرب تهران 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش  و ا شیاء همانندا زسرا میک. 550 52248900 1650
غرب تهران 69089000 ک سایر 1480 3043900 100
غرب تهران 69091990 اشیاءسرامیکی برای مصرف آزمایشگاهی باستثنای چینی واشیایی که سختی آنهادرمقیاس موهس (mohs)کمتراز9باشد 115205 887677270 28182
غرب تهران 69120090 سایر ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سایرا شیاخانه وپاکیزگی از سرا میک  غیرا زچینی غیرمذکوردرجای دیگر 11450 1113477450 34350
غرب تهران 70134111 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای نقاشی شده ،تراش خورده صنایع دستی 8 370380 12
غرب تهران 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 14000 648165000 21000
غرب تهران 72042100 قرا ضه وضایعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 13870 150037140 4854
غرب تهران 72042900 قرا ضه وضایعات ا زفولادممزوج (غیرا زفولادزنگ نزن ). 3420 38387790 1197
غرب تهران 72043000 قرا ضه وضایعات ا زآهن یافولادپوشانده شده باقلع. 10250 96102975 3075
غرب تهران 72044900 قرا ضه وضایعات آهن غیر مذکور درجای دیگر 79155 670608094 21093
غرب تهران 72161000 پروفیل بامقطعI,U یاHا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 900 17710875 585
غرب تهران 72221900 میله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده بامقطع غیردا یره. 7760 407764720 13192
غرب تهران 73043900 لوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زآهن یاا زفولادغیرممزوج باسطح مقطع,مدور,غیرازردیف 73043100 30520 1094598600 34280
غرب تهران 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 3800 230812000 7600
غرب تهران 73143100 شبکه توری , پرچین ا زآهن یاا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, آبکاری شده یاا ندودشده باروی. 140 17674586 582
غرب تهران 73181190 سایرمهره پیچ  بزرگ حدیده شده ،از چدن ،آهن  یا فولادغیرا ز جنس  ا ستنلس  ا ستیل 5320 200761296 6256
غرب تهران 73211120 ا جاق  گازرومیزی توکار 160 24292000 750
غرب تهران 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 5 1362375 45
غرب تهران 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 20504 1203166554 37941
غرب تهران 75052200 مفتول ا زآلیاژهای نیکل. 8450 406487250 12675
غرب تهران 76042900 میله  وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم. 10850 562498720 17360
غرب تهران 76169900 سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 16550 1051941400 33095
غرب تهران 78060010 سایر مصنوعات از سرب 680 30296000 1000
غرب تهران 80012000 آلیاژهای قلع, بصورت کارنشده. 7870 541114442 17314
غرب تهران 84069000 ا جزا ءوقطعات توربین های بخار 8800 370612000 11448
غرب تهران 84099190 سایرا جزوقطعات  منحصرا برا ی موتورهای پیستونی درون  سوزجرقه ا ی -ا حترا قی 3385 1556191000 50973
غرب تهران 84137090 سایر تلمبه های گریز از مرکز برای مایعات که در جای دیگر مذکور نباشد 3210 66990420 2212
غرب تهران 84143020 کمپرسورهای برودتی با گاز غیرفریونی (سازگار بالایه اوزون) با قدرت بیش از یک اسب بخار ( 75/0 کیلووا ت) 2680 324771174 10380
غرب تهران 84192090 سایر ا سترلیزه کننده های طبی وجرا حی یا ا زمایشگاهی غیرمذکوردرجای دیگر 1280 1234380000 39235
غرب تهران 84193100 خشک کننده هابرا ی محصولات کشاورزی 1345 231363000 7179
غرب تهران 84195000 دستگاههای مبدل حرا رتی غیر خانگی 4778 171134200 5445
غرب تهران 84212940 فیلتر( صافی دیالیز) 32191 38914558576 1200713
غرب تهران 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 600 102901900 3260
غرب تهران 84313900 قطعات مربوط;ماشین آلات شماره 8428(غیرا زآسانسور,بالاکشنده های محفظه دا ریاپلکان متحرک ) 2500 320910000 10000
غرب تهران 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات سورا خ کردن زمین یاچاه کندن مشمول شماره فرعی843041یا843049 16440 518991840 16556
غرب تهران 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای شیردوش وتهیه لبنیات 430 6074000 200
غرب تهران 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 8820 2122948402 67174
غرب تهران 84382000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات 510 718436400 22200
غرب تهران 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 19160 855325000 26393
غرب تهران 84484900 سایر (به جز شانه ماشین تاروپود باف ,میلمیلک وچارچوب آن ) 16600 515614000 16600
غرب تهران 84512900 ماشین های خشک کردن باظرفیت بیشترا ز10کیلوگرم شستنی خشک 2500 309580000 10000
غرب تهران 84542000 قالب شمش ریزی وملاقه فلزریزی ا زنوعی که در متالوژی یا ریخته گری فلزا ت بکارمیروند 80 9963200 320
غرب تهران 84552200 ماشین های نوردسردفلزا ت 450 40871250 1350
غرب تهران 84633000 ماشین های کارکردن روی مفتول, بدون بردا شتن قسمتی از ماده 2200 685460000 22570
غرب تهران 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدادن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن 1940 1410720000 44840
غرب تهران 84811090 سایر شیرهای  تقلیل  فشاربجزرگولاتورمخصوص  سیلندرگازمایع 5330 1100860350 34847
غرب تهران 84833000  پوسته یاتاقان، توام نشده با بلبرینگ یا رولربیرینگ، یاتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2446 391186950 12705
غرب تهران 85122020 دستگاه های روشنایی یاعلامت دادن بصری جهت  خودروهای  اتوبوس ، مینی بوس ، کامیون ، کامیونت  ،ماشین  آلات  راهسازی  وکشاورزی 2100 512904000 16800
غرب تهران 85158090 ماشین هاودستگاه های برای داغ افشانی فلزات یاسرمت ها ، غیرمذکوردرجای دیگر 740 129568000 4000
غرب تهران 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک 2835 544586850 17165
غرب تهران 87021010 اتوبوس ومینی بوس هیبریدی به صورتcbu دارای موتور درون سوز تراکمی احتراقی توأم با موتور الکتریکی 4170 63607775 2101
غرب تهران 87032290 ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهای هیبریدی 2186 187693840 6190
غرب تهران 87032319 ک ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 11582 2292151000 75000
غرب تهران 87071010 بدنه برا ی  سوا ری  و سوا ری  کار 1112 75713600 2485
غرب تهران 87071090 بدنه  و ا تاق  را ننده  برا ی  وسایط نقلیه  شماره  8703 بغیر ا ز سوا ری 400 80175000 2500
غرب تهران 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ی  سوا ری ، سوا ری  کار و وا نت 300 16486200 540
غرب تهران 87087021 ا جزا وقطعات  ومتفرعات چرخ ها ،برا ی سوا ری ،سوا ری کار، وا نت وترا کتورکشاورزی 2270 127133901 4041
غرب تهران 87089510 اجزاء وقطعات خاص کیسه ایمنی هوا 851 288099696 9391
غرب تهران 87163990 سایرتریلرهاونیمه تریلرهابرا ی حمل ونقل کالا ،غیر مذکور درجای دیگر 3450 278657200 8600
غرب تهران 87169090 اجزاء وقطعات برای تریلرها ونیمه تریلرها ، سایر وسایل نقلیه بجز کاسه و دیسک ترمز و قفل مخصوص تریلربرای تصب کانتینر غیر مذکور 34380 2625495485 86637
غرب تهران 90230000 آلات، دستگاهکها و مدلکها، طراحی شده برای مقاصد نمایشی (مثلاً، برای آموزش یا نمایش)،ک که مورد مصرف دیگری نداشته باشند: 9000 6430200 200
غرب تهران 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههای سنجش یاکنترل متغیرهای مایعات یاگازهامشمول ردیف 9026 7176 1855077660 57227
غرب تهران 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزردیف شماره 90318020 400 105804000 3363
غرب تهران 94016900 نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده 950 119126200 3800
غرب تهران 94019020 اجزاء وقطعات نشیمنهای وسایل  نقلیه  زمینی 369 2870112 89
غرب تهران 94036090 ک ک ک سایر 550 67069200 2200
غرب تهران 94038900 سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه . 696 32151000 1000
غرب تهران 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبل های  مشمول  9403 900 57763800 1800
غرب تهران 94055090 سایرچرا غهاووسایل  روشنایی غیربرقی بغیرا ز فانوس  بادی  وچرا غهای  توری 310 75590400 2480
فرودگاه اصفهان 17049000 ک سایر 68 6459864 204
فرودگاه اصفهان 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 165 385050905 12277
فرودگاه اصفهان 90183925 لوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی (صرفا شامل شیت شریانی -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن – استنت – استنت گراف -گاید وایر – کویل- مسدود کننده (occeluder ) – رابط فشار قوی-دریچه هموستاتیس -منیفولد) 30 121100000 4000
فرودگاه اصفهان 90271000 دستگاه  تجزیه  گاز یا دود 170 85532500 2639
فرودگاه شیراز 07129090 ک ک ک سایر 8 426804 14
فرودگاه شیراز 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 20000 2585600000 80000
فرودگاه شیراز 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 60 8231220 270
فرودگاه شیراز 33012910 اسانس روغنی از گل محمدی 19 37250800 1150
فرودگاه شیراز 39241090 ک ک ک سایر 15 1371870 45
فرودگاه شیراز 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 298 38520048 1192
فرودگاه شیراز 57011010 گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 58 25623864 807
فرودگاه شیراز 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 44 12617748 396
فرودگاه شیراز 63012000  پتو و زیرانداز سفری (غیر از پتوی برقی)، از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 19 3085841 101
فرودگاه شیراز 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 20 1524300 50
فرودگاه شیراز 69141000 سایر ا شیاءکه درجای دیگرذکرنشده, ا زچینی. 108 8283330 270
فرودگاه شیراز 94051090 لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 10 2438880 80
قزوین 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 192000 55611926400 1747200
قزوین 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 92000 37334422480 1169504
قزوین 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 3700 119783800 3700
قزوین 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 635750 32330175525 1010925
قزوین 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 17800 576257200 17800
قزوین 38109010 فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 70000 2536693800 79800
قزوین 69089000 ک سایر 434980 5160830976 165888
قزوین 84521000 چرخ دوزندگی از نوع خانگی 31750 38529715940 1194967
قزوین 95069190 سایرا شیاءوا دوا ت  برا ی  تمرینات  عمومی فیزیکی,ژیمناستیک یاورزش باپهلوا نی بجزTRAD MILL 10500 339801000 10500
قم 68029110 رخام  پولیش  دا ده  شده  شکل  دا ده  شده  یا کار شده  اما کندکاری  و حکاکی  نشده 21969 258050990 8381
قم 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 92 52835640 1716
کرمان 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 600 384600000 12000
کرمان 07081000 نخود فرنگی ,تازه  یا سردکرده(pisum sativum) 4870 495524448 15584
کرمان 07132090 — سایر 19000 1955203200 60800
کرمان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 3236300 902750412763 28346976
کرمان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 1528253 825478662278 26409041
کرمان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 398381 303003637936 9458519
کرمان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 13534 570327104 17594
کرمان 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک  کرده 2570 304188027 10023
کرمان 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 26130 1863852354 57734
کرمان 08109020 زرشک تازه 53328 14834011068 479952
کرمان 08132000 آلو ,خشک  کرده 5400 1118744900 35100
کرمان 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 3690 214721622 6642
کرمان 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 17016 2516506944 83064
کرمان 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 7564 413207705 13615
کرمان 20089900 ک ک سایر 24870 2434397856 79584
کرمان 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 1219 87490172 2726
کرمان 74071000 میله وپروفیل ا زمس تصفیه شده. 10150 1690723905 54303
کرمان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفیه شده, بصورت طومار,به ضخامت بیش ا ز0.15میلیمتر. 3311 551525390 17714
کرمان 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 800 435999711 13561
کرمان 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 350 78582350 2450
مشهد 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 140 13927494 434
مشهد 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 1186 88221708 2726
مشهد 06031100 گل های سرخ (Rosos) 4 3209100 100
مشهد 06039000 گل وغنچه گل ، برای دسته گل یا برای زینت ، خشک کرده، سفید کرده، رنگ کرده، آغشته یا آماده شده به نحوه دیگر 406 210843093 6739
مشهد 07031000 پیازوموسیر تازه یا سرد کرده 270 10661903 329
مشهد 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 10397 602824337 18713
مشهد 07129090 ک ک ک سایر 9938 555882709 17678
مشهد 07132010 لپه 1320 64722528 2112
مشهد 07132090 — سایر 4141 240268796 7453
مشهد 07133200 لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده 839 31604802 1007
مشهد 07133500 لوبیا چشم بلبلی 180 6343326 198
مشهد 07133900 سایر سبزیجات غلافدار خشک باستثنای انوع لوبیا ، نخودفرنگی ها ، خشک ، غلاف کنده ، پوست کنده، لپه شده 180 8733960 270
مشهد 07135000  باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفهکای Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا شده 288 3915389 121
مشهد 07139000 سبزیجات  غلافدا ر,غلاف  کنده , خشک  کرده , که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 1314 65169132 2030
مشهد 08021200 بادا م  بدون  پوست , تازه  یا خشک کرده 348 91792286 2947
مشهد 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 352 124256352 3872
مشهد 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 17 19960602 622
مشهد 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 496 139406736 4336
مشهد 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 7100 348974132 11124
مشهد 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک  کرده 2056 183213716 5668
مشهد 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 902 64083963 2059
مشهد 08059000 سایر مرکبات , تازه  یا خشک  کرده , که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 438 38235600 1192
مشهد 08062050 آفتابی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 723 37931032 1171
مشهد 08062060 ک ک ک انگوری بیکدانه 2726 197411994 6162
مشهد 08062070 کاشمری  سبز بی دا نه ( ا نگورخشک  کرده  ) 155 16877176 542
مشهد 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 1512 156752394 4877
مشهد 08109020 زرشک تازه 7246 2030021391 64974
مشهد 08109030 عناب تازه 90 14563800 450
مشهد 08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است 23 907256 28
مشهد 08132000 آلو ,خشک  کرده 11615 922220284 28994
مشهد 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 7117 980191263 30939
مشهد 08140000 پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخکزده، خشک ککرده، عرضه کشده در آبکنمک، در آب گوگردی یا  در سایر محلولکهای محافظت کننده موقت. 635 87669951 2857
مشهد 09021000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بستهکهای اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 6 3303384 102
مشهد 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 6 9532992 294
مشهد 09023010 چای کیسه ای (Tea Bag) 31 36694224 1134
مشهد 09041290 فلفل  خردشده  یا سائیده  بجز ردیفهای  09041210و09041220 480 37362000 1200
مشهد 09083190 هل خرد نشده ونسابیده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 250 23077650 750
مشهد 09083290 هل خرد شده وسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی 38 12109986 378
مشهد 09101290   زنجبیل خرد شده وسابیده شده در بسته بندی آماده برای غیرخرده فروشی 27 840645 27
مشهد 09102010 زعفران خرد نشده و ساییده نشده در 60 3387134067 106113
مشهد 09102020 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندی کمتر از ده گرم 6 337679133 10506
مشهد 09102030 زعفران خرد نشده و ساییده نشده در 6 270196433 8383
مشهد 09102040 ک ک ک پودر زعفران در بسته­بندی 10-30 گرم 8 425383200 13200
مشهد 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 285 14436493718 457221
مشهد 09103010 زردچوبه  دربسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 57 5461476 170
مشهد 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 298 12049245 387
مشهد 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 71 5768446 178
مشهد 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 224 39898287 1232
مشهد 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 387 25285096 808
مشهد 09109919 سایر ادویه جات به غیرازآویشن وبرگ غاردربسته بندی آماده برای خرده فروشی . 10 1476186 46
مشهد 11029010 آردبرنج 300 8900484 276
مشهد 11029090 سایر ارد غلات غیر از ارد گندم یا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 400 14556960 480
مشهد 11041900 دا نه های  پهن  شده  یا فلس شده  سایر غلات  که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 53 1714444 53
مشهد 11042200 سایر دانه های غلات کارشده ازجودوسر 948 31995180 996
مشهد 11042900 دا نه های  کار شده  ا ز دیگر غلات , که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 296 9581224 296
مشهد 11061000 آرد ,زبره  و پودر سبزیجات  غلافدا ر خشک  کرده  شماره 0713 948 44121231 1422
مشهد 11081900 سایر نشاسته  و فکول ها ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 663 11335607 351
مشهد 12019000  لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده 48 2759826 86
مشهد 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 240 10971912 339
مشهد 12079900 سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 5432 350344573 10893
مشهد 12099900 سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی  کشت  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 5062 251876963 7833
مشهد 12119091 گل خشک وگلبرگ تازه محمدی 5130 890903506 28410
مشهد 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 57767 9038575834 285621
مشهد 13019010  باریچه 2988 1607387200 49600
مشهد 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 10 6473800 200
مشهد 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 666 63768411 1998
مشهد 14049090 سایر محصولات نباتی یغیراز حناووسمه غیر مذکور درجای دیگر . 4000 171043320 5320
مشهد 15171000 مارگارین  (باستثنای  مارگارین  مایع ) 640 39852800 1280
مشهد 15220000 دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یاموم های حیوانی یا نباتی. 500 16196000 500
مشهد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 7556 227632872 7405
مشهد 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 2716 85200516 2662
مشهد 17049000 ک سایر 16755 2019913819 62990
مشهد 19021900 ک ک سایر 4246 113141782 3520
مشهد 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 8149 200328000 6471
مشهد 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 2223 215387327 6684
مشهد 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 405 36339996 1174
مشهد 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 2536 131012542 4060
مشهد 19059090 ک کک ک سایر 2925 330234300 10530
مشهد 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 5832 338192286 10498
مشهد 20029010 رب  گوجه  فرنگی 8902 424736916 13242
مشهد 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 78 16532243 511
مشهد 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 8298 510678116 16402
مشهد 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 26553 1986425148 61482
مشهد 20060000 سبزیجات، میوه،میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور). 11877 1084572009 35631
مشهد 20079990 ک کک ک سایر 4070 419458533 13110
مشهد 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 680 31341691 1025
مشهد 20089700 مخلوط ها آماده یا محفوظ شده به نحو دیگر… 672 80631328 2506
مشهد 20089900 ک ک سایر 16428 1455418721 45565
مشهد 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 3296 254465840 8171
مشهد 20096900 اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100 625 21847860 675
مشهد 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 44000 1099744800 36300
مشهد 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 2875 122063150 3950
مشهد 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 20000 562554000 18000
مشهد 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 105 3269269 101
مشهد 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها 134 12942948 404
مشهد 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 429 13883193 429
مشهد 21061090 سایر تغلیظ شده های پروتئینی ومواد پروتئینی تکستوره غیر از شماره های 21061010 لغایت 21061030 720 23148720 720
مشهد 21069040 ژل کیک 576 55359936 1728
مشهد 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 2773 111762315 3496
مشهد 22021000 آب  (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که  به  آن  قند,شیرین  کننده  … ,ا فزوده  شده  باشد 4391 195412059 6035
مشهد 22029090 — سایر 2268 223305324 6897
مشهد 22090000 سرکه  خورا کی و بدل  سرکه  خورا کی که  ا ز جوهر سرکه  بدست  میآید 2040 31689251 979
مشهد 25131000 سنگ پا (pumicestone) 14 194352 6
مشهد 25140000 سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر؛ به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل. 345 7506990 239
مشهد 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 3385 308277396 9772
مشهد 33019012 سایر عرقیات سنتی 3157 267158071 8306
مشهد 33074900 سایر غیر از ردیفهای مشمول 33071000 لغایت 33074100 585 3572010 117
مشهد 33079090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیفهای 33071000 لغایت 33079010 500 4855350 150
مشهد 38249060 ا سانسهای  موردمصرف  درصنایع  غذایی 6 194184 6
مشهد 39201010 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  شده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 7 2981444 92
مشهد 39209990 ک ک ک سایر 140 12926220 420
مشهد 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 5961 563726552 17916
مشهد 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 8 728376 24
مشهد 39241010 ک ک ک ظروف ملامین 100 16052940 500
مشهد 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 2826 258580605 8478
مشهد 39253000 پشت  دری  وپشت  پنجره ا ی, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شیاءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستیک 36 4660416 144
مشهد 39269099 ک ک ک ک سایر 3160 301999230 9480
مشهد 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کیف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه های همانند باسطح خارجی ا زموا دپلاستیک یانسجی 20 9495251 293
مشهد 44140090 قاب چوبی برای تابلو ،عکس ،آینه واشیاءهمانند غیرازصنایع دستی 9 920370 30
مشهد 44190090  اشیاءچوبی برای سرویس میز یاآشپزخانه بجز مصنوعات صنایع دستی 32 2904960 96
مشهد 44211090 رخت آویز چوبی بجز صنایع دستی 400 38836800 1200
مشهد 44219090 سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای  دیگر 400 25629600 800
مشهد 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 15 622700 20
مشهد 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 6708 173556846 5634
مشهد 48209000 دسته های کاغذخشک کن, جلدکتاب وسایرنوشت ا فزا رکه درجای دیگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 450 2881731 89
مشهد 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 30 647580 20
مشهد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 39 4725756 156
مشهد 49090000 کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت های چاپ شده با مضمون تهنیت، پیغام یا اطلاعیه های شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا ملحقات. 43 5530428 172
مشهد 49100000 تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود. 88 11406184 352
مشهد 53021000 شاهدانه ، خام یا خیسانده 60 4043466 126
مشهد 54012000 نخ دوخت ا زرشته های مصنوعی. 5 589116 18
مشهد 54072090 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنوا ریاا شکال همانندا زنخ  رشته های سنتتیک غیرا زپلی پروپیلن 90 13107420 405
مشهد 55070000 الیاف مصنوعی غیر یکسره، حلاجی شده، شانهکزده یا به نحو دیگری برای نخکریسی عملکآورده شده باشند. 10 307506 10
مشهد 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 175 225740450 7083
مشهد 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 50823 17500565375 557712
مشهد 57029990 ک ک ک سایر 182 172984045 5482
مشهد 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 996 388893811 12317
مشهد 57049090 ک ک ک سایر 44 4910797 155
مشهد 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 21 2336526 74
مشهد 61033900 ژا کت وژا کت ورزشی,مردا نه یاپسرا نه, کشباف, ا زسایرموا دنسجی 24 10879913 353
مشهد 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشی زنانه یادخترا نه, کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 10 3424850 110
مشهد 62069000 پیرا هن, بلوز,بلوزشمیزه, زنانه یادخترا نه ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده 8 6429280 208
مشهد 62103000 لباس دوخته ومهیاازانواع مذکور درشماره های 620111لغایت 620119ا ز پارچه های مشمول 5906، 5903، 5907 3 4327400 140
مشهد 62105000 سایر لباس های دوخته ومهیا,زنانه یادخترا نه, ا زپارچه های مشمول شماره 5906 ، 5903 یا 5907 38 31685160 988
مشهد 63014000 پتو(غیرا زپتوی برقی)وزیرا ندا زسفری, ا زا لیاف سنتتیک. 70 11439108 368
مشهد 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 11 2012076 66
مشهد 63031900 پشت دری, پرده وغیره, وا لان ا زموا دنسجی,کشباف یاقلاب باف. 21 5445888 168
مشهد 63039900 پشت دری, پرده وپرده کرکره ا ی درونی,وا لان پرده یاتختخوا ب ا زسایرموا دنسجی. 189 52962022 1661
مشهد 63041900 روتختی ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 20 3658254 114
مشهد 63079090 سایر ا شیادوخته  و مهیا وهمچنین  ا لگوی  لباس  غیرمذکور درجای  دیگر 6 4858800 150
مشهد 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 15 1388925 45
مشهد 68159990 سایرا شیاساخته  ا زسنگ  یا ا ز سایرموا د معدنی غیرمذکور در جای  دیگر 15 2723400 90
مشهد 69089000 ک سایر 26976 230959080 7260
مشهد 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 120 2330208 72
مشهد 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام… وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 76 2462070 78
مشهد 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 587 96624599 3048
مشهد 70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 30 5253987 167
مشهد 70131000 سفالینه ها شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز، آشپزخانه ،توالت ،محل کار،تزئینات داخلی یامقاصد مشابه غیرازردیفهای 7010یا7018 می باشد 9 349585 11
مشهد 70134119 سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر . 172 22403392 693
مشهد 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 30 728376 24
مشهد 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 35 4380180 140
مشهد 73158900 زنجیرکه درجای دیگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 20 2209550 70
مشهد 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 926 80024636 2527
مشهد 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 1357 92933025 2951
مشهد 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 1858 110325177 3491
مشهد 74181090  سایراشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه ، اشیاء خانه داری واجزاء وقطعات آن ازمس 13 3851529 127
مشهد 74199990 مصنوعات دیگرازمس که درجای دیگر گفته نشده است 12 1215974 38
مشهد 76151090 ک ک ک سایر 2401 223782186 6990
مشهد 76169900 سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 104 9108260 301
مشهد 82054090 —سایرآچارپیچ گوشتی ها بجز فازمتر 30 4986366 154
مشهد 82055900 ا بزا رهای دستی,که درجای دیگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شیشه بری ). 15 831330 27
مشهد 82159990 ک ک ک سایر 46 5751216 184
مشهد 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولی. 40 58448704 1888
مشهد 83040000 قفسه بایگانی,قفسه جای فیش… یاملزومات وتجهیزا ت میزکارا زفلزمعمولی. 800 135117567 4173
مشهد 84185000 سایر مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، کابینت ها، پیشخوان های (Display Counters) نمایش، ویترین ها (Show cases) و غیره) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده”. 3400 378290250 12150
مشهد 84198990 سایرماشین آلات برا ی عمل آوردن موا د غیرمذکوردرجای دیگر 13 3635307 117
مشهد 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 48 14399527 452
مشهد 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 23 5567840 184
مشهد 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 50 11650100 385
مشهد 84382000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات 1200 149448000 4800
مشهد 84385000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن گوشت یاپرندگان خانگی 420 119955020 3952
مشهد 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 279 128163180 4030
مشهد 84624900 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون کنترل شماره ای 90 8283330 270
مشهد 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 28 9968112 308
مشهد 85167100 دستگاه های  ا لکتروترمیک  درست  کردن  قهوه  یا چای 9 2451060 81
مشهد 85393190 سایر لامپهای فلورسنت ,  کاتد گرم غیر مذکور درجای دیگر 172 93046500 2875
مشهد 87091900 ا را به های کارگاهی,وتراکتورهای ایستگاه راه آهن (غیربرقی),مجهز نشده  به  تجهیزا ت  بلند کردن  و جابه جاکردن 300 6119631 189
مشهد 87120000 دوچرخه و سایرچرخهای  پائی (ا زجمله  سه چرخه های  حمل  و نقل  کالا) بدون  موتور 17 1122450 35
مشهد 90230000 آلات، دستگاهکها و مدلکها، طراحی شده برای مقاصد نمایشی (مثلاً، برای آموزش یا نمایش)،ک که مورد مصرف دیگری نداشته باشند: 30 27999648 864
مشهد 94031000 مبلهای فلزی ا زا نواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرارمیگیرند 300 105199371 3249
مشهد 94033000 مبلهای  چوبی ا ز انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار میگیرند 270 27021898 854
مشهد 94034000 مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده  قرا ر میگیرند 175 16345875 525
مشهد 94036010 مبلهای صنایع دستی ( خراطی ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ….) 80 17992050 570
مشهد 94036090 ک ک ک سایر 690 130248540 4140
مشهد 94051090 لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 1215 135163212 4290
مشهد 94052090 چراغ کنارتختخواب، چراغ رومیزی وچراغ های پایه دار داخل ساختمان برقی غیر از نوع (LED) 5 1101135 35
مشهد 94054040 چراغ های شیلنگی ویا نواری متشکل از دیودهای نورافشان (LED)حتی دارای تجهیزات نصب پیچی ، چسب و 100 9709200 300
مشهد 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 100 1942740 60
مشهد 94056000 چرا غهای تبلیغاتی,علائم نورا نی,تابلوهای نورا نی را هنما و ا شیاء همانند 49 17848700 580
مشهد 95030010 سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده “مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع.” 14 2202270 70
مشهد 96089900 قلم دوپلیکاتور,قلم گیر,مدا دگیروا شیاءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغیرمذکوردرجای  دیگر 120 2946489 91
مشهد 96170000 فلاسک وسایرظروف عایق حرا رت بامحفظه, عایق خلاء,وهمچنین  اجزاء وقطعات آنها(غیرا زشیشه یدکی داخلی) 24 2676492 84
ملایر 08062030 تیزا بی بی دا نه  ( ا نگورخشک  کرده  ) 41250 2013570750 63875
منطقه ازاد بندر انزلی 09022000  چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر 44000 2405304000 79200
منطقه ازاد بندر انزلی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 158187 5740880634 181359
منطقه ازاد بندر انزلی 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 13300 1291722600 39900
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 1277300 322976053025 10293475
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 226754 128003306082 4075877
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 109375 74598400625 2393125
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک  کرده 5000 382072200 11800
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 20000 644520000 20000
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 2400 185073180 5921
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 1875 180002250 5625
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 1690 33504114 1099
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 4081 197887360 6436
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 44958 3213025675 100741
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 28800 1621918080 51840
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 07129090 ک ک ک سایر 15593 1062361480 33868
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 07132010 لپه 1017 49477910 1627
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 07133200 لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده 100 3703800 120
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 07133900 سایر سبزیجات غلافدار خشک باستثنای انوع لوبیا ، نخودفرنگی ها ، خشک ، غلاف کنده ، پوست کنده، لپه شده 4362 180154847 5704
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 07139000 سبزیجات  غلافدا ر,غلاف  کنده , خشک  کرده , که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 1426 55374804 1710
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 29386 1197362274 37568
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 3057 79316940 2598
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 33669 695913531 21699
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 08109020 زرشک تازه 3518 170242755 5295
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 08119000 سایر میوه ها ومغزهای نپخته یا پخته شده در آب یخ  زده، که در جای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 94724 5314949673 166610
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 124151 8290244390 265411
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 08135000 مخلوط میوه های خشک کرده ومخلوط میوه های سخت پوست خشک کرده,این فصل غیرمذکوریامشمول  درجای  دیگر 27741 2276003028 73037
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 09103090 زردچوبه  بجز ردیفهای 09103010 و 09103020 260 8566566 281
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 10063000 برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده 11000 776922000 24000
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 12081000 آرد و زبره  دا نه  سویا 1490 47034195 1492
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 15220000 دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یاموم های حیوانی یا نباتی. 4200 116198400 3840
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 3853 159861070 5216
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 17049000 ک سایر 197323 16535049436 519427
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 7574 364494429 11567
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 8047 930138200 28978
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 9668 1098541017 35397
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 110 3688806 121
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 19059090 ک کک ک سایر 37182 4263434096 133906
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده  در سرکه  یا در جوهرسرکه 26064 1351537530 41742
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 162966 9394418861 299799
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20029010 رب  گوجه  فرنگی 10430 537006712 17525
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20029090 ک ک ک سایر 2200 88995500 2750
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 3917 239172020 7834
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 9600 594393600 19200
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 9425 640593771 20077
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20079990 ک کک ک سایر 23019 2393324365 77568
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20089900 ک ک سایر 8350 1104574050 35550
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 9775 693466294 21486
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 44583 2657007427 86783
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 20099000 مخلوط آب  میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 23379 1765687296 55479
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 21031000 سس  سویا 9737 473896194 14794
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 1000 34627340 1070
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها 5880 337618150 10941
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 152689 9726654742 308154
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 21069010 ا ستابیلایزر 4780 303979320 9560
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 45627 3044038413 94616
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 22029090 — سایر 8105 300812192 9690
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 3581 269282838 8833
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 25131000 سنگ پا (pumicestone) 800 25925600 800
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 18646 1940682418 61181
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 33019012 سایر عرقیات سنتی 24115 2880661144 90741
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 33019019 سایر آبهای مقطر خوشبو ومحلول های آبی روغن های اسانسی باستثنای گلاب استحصالی از گل محمدی وسایر عرقیات سنتی 3816 312580389 10313
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 13055 1309625027 41831
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 33051000  شامپوها 370 21500970 670
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 33079090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیفهای 33071000 لغایت 33079010 5455 356779512 11242
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 400 36636000 1200
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 2940 282461434 8742
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 39269099 ک ک ک ک سایر 150 13909500 450
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 1170 30400756 982
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 48192090 — سایر 540 14659986 453
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 89 21813120 720
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 1380 7567686 238
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 370 58495680 1921
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 73211900 وسائل خورا ک پزی, خورا ک  گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 1590 72507030 2248
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 130 11716488 368
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 73218900 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءخورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 1025 31293250 1025
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 2500 279686600 8990
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 3946 207254615 6594
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 76151090 ک ک ک سایر 5632 411507333 12904
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک 9211 2874995446 91850
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 87071010 بدنه برا ی  سوا ری  و سوا ری  کار 1170 74966580 2340
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 94036090 ک ک ک سایر 1000 97119220 3142
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبل های  مشمول  9403 2150 117643140 3633
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 94051090 لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 10500 2560824000 84000
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 25000 5510720000 170000
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 22000 713152000 22000
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 190380 416578016 12851
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی 69089000 ک سایر 23882 194236672 5992
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 28888 1635541002 52838
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 13019010  باریچه 5100 3396855000 112200
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 1663260 201836969681 6443353
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده  در سرکه  یا در جوهرسرکه 15862 917952254 28550
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 85581 4850142883 153421
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20029010 رب  گوجه  فرنگی 6168 311787546 10059
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 384 55942272 1728
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20079990 ک کک ک سایر 160 11055706 351
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20086000 گیلاس  وآلبالو,آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که  مشمول  شماره  2006 و 2007 میشوند) 504 35357196 1108
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20093100 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند 7284 580828092 18209
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 13342 1047635610 33352
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 9613 1356224473 43259
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 1440 83376000 2592
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 22090000 سرکه  خورا کی و بدل  سرکه  خورا کی که  ا ز جوهر سرکه  بدست  میآید 4647 70103684 2228
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 1742 153892241 4909
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 33019012 سایر عرقیات سنتی 13461 837085350 26089
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 33019019 سایر آبهای مقطر خوشبو ومحلول های آبی روغن های اسانسی باستثنای گلاب استحصالی از گل محمدی وسایر عرقیات سنتی 11019 826587822 26790
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 39092010 پودرقالبگیری ازرزینهای ملامینیک 19000 1082977200 34200
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 57011010 گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 3719 2763985020 86186
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 5339 9995104531 318474
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 83 134028192 4272
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 85049000 ا جزا ءقطعات  ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهای ا ستاتیک برقی 11 315650 10
منطقه ویژه اقتصادی لرستان 72022110 فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 55درصدولی مساوی یاکمترا ز 80درصد  وزنی سیلیسیوم 341000 13851054100 443300
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 07108000  سایر سبزیجات به استثنای انواع اسفناج وذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 80 5098080 160
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08023200 گردوی  معمولی بدون  پوست سخت  , تازه  یا خشک کرده 234 85040280 2808
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 490886 22150081641 705657
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 21080 511539874 16797
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک  کرده 2000 321473400 10200
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08109090 سایرمیوه ها،تازه که مذکور نبوده است 1968 188119152 5904
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08132000 آلو ,خشک  کرده 2903 255732438 8026
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 193 30747795 965
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 11880 398312640 13068
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 09096290 تخم رازیانه رومی ، تخم بادیان ، زیره سیاه یا مرزه ، تخم سرو کوهی در بستهکبندی آماده برای خرد شده وساییده شده در بسته بندی برای غیرخرده فروشی 748 95334096 2992
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 7878 731287644 22842
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 2886 257787005 8368
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 19059090 ک کک ک سایر 5400 616053600 19440
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 20029010 رب  گوجه  فرنگی 450 17712554 562
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 20051000 سبزیجات  هموژنیزه, محفوظ شده  بجز در سرکه,  یادرقند غیره,  یخ  نزده 240 11470680 360
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 792 74884392 2376
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 2880 183530880 5760
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 1980 228372182 7246
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 33019012 سایر عرقیات سنتی 396 28680470 910
منطقه ویژه پیام 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 3900 332650080 10980
منطقه ویژه پیام 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 5741 1267554344 41839
منطقه ویژه پیام 10063000 برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده 120 10906560 360
منطقه ویژه پیام 17049000 ک سایر 17290 1495507557 48297
منطقه ویژه پیام 19021900 ک ک سایر 1360 41293448 1363
منطقه ویژه پیام 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 650 85413510 2730
منطقه ویژه پیام 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 7910 479282720 15820
منطقه ویژه پیام 33019012 سایر عرقیات سنتی 6820 713844192 22816
منطقه ویژه پیام 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 650 36605790 1170
منطقه ویژه پیام 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک 90 70488016 2255
منطقه ویژه پیام 87169090 اجزاء وقطعات برای تریلرها ونیمه تریلرها ، سایر وسایل نقلیه بجز کاسه و دیسک ترمز و قفل مخصوص تریلربرای تصب کانتینر غیر مذکور 34220 1773723648 54756
منطقه ویژه پیام 96091000 مدا دومدا درنگی,بامغزی دا را ی غلاف سخت. 8572 1308074000 43206
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 74250 2651714881 81838
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 99000 3469977828 107531
همدان 69149020 سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی 46000 8679084000 276000
همدان 76151090 ک ک ک سایر 58 6165110 203
همدان 84301000 ماشینک پایه کوبی و ماشین پایه درآوردن 2960 614520000 18985
همدان 94042900 تشک ا زسایر موا د,که درجای دیگری مذکورنباشند 830 107574640 3320
یاسوج 13021200 شیره  و عصاره  شیرین  بیان 875575 109930717000 3500268
یزد 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 119250 30095657500 984900
یزد 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 26840 13528046400 442860
یزد 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 4635 1654837326 51351
یزد 57029990 ک ک ک سایر 11800 1297233000 41300
یزد 72283090 ک ک ک سایر 377428 19161007755 603885
یزد 76169900 سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 19 2786572 86
یزد 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 1500 137385000 4500
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *