شاخص پیشرفت اجتماعی چیست؟

✏️ بر اساس جدولی که موسسه آمریکایی «سوشال پراگرس ایمپرتیو» از شاخص پیشرفت اجتماعی کشورها در سال 2017 منتشر کرده، آمریکا از نظر شاخص هایی نظیر بهداشت، حمایت های زیست محیطی و مبارزه با تبعیض در رده هجدهم جهان قرار گرفته و فاصله زیادی با دیگر کشورهای توسعه یافته ای که در صدر این جدول جای گرفته اند دارد.

✏️نتایج بررسی های سالانه این گروه که هر کشور را از نظر 50 شاخص مورد ارزیابی قرار می دهد، نشان می دهد که کشورهای نروژ، دانمارک و ایسلند در رتبه های اول تا سوم شاخص پیشرفت اجتماعی 2017 قرار دارند.

✏️در این رتبه بندی کشور ایران با اختصاص نمره 61.93 از صد در رتبه هشتاد و هشتم جهان جای گرفته و جزو کشورهای با پیشرفت اجتماعی متوسط به پایین طبقه بندی شده است.

نمودار زیر را ببینید

پیشرفت اجتماعی ایران چقدر است؟

رتبه ایران در میان 128 کشور جهان 88ام است و در دسته پایین تر از متوسط جای دارد.

ر