صادرات آلبالو به آلمان !

طبق آمار گمرک در ۷ ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از ۷۰۰  تن آلبالوترش از کشور صادر شده است. ارزش دلاری این میزان صادرات ۱,۲۸۲,۹۴۵ و ارزش ریالی آن ۳۹,۵۱۶,۹۰۹,۸۰۵ بوده است. بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای ، آلمان ، انگلستان ، آذربایجان ،بحرین ، روسیه ، ترکمنستان و امارت بوده است.

برچسب های مرتبط

صادرات آلبالو ،