موضوع محرمانگی در FATF

✏️برابر دستورالعمل های fatf اصل محرمانه گی باید برتمام اقدامات واحد اطلاعات مالی حاکم باشد و هیچ گونه گزارش دوره ای در مورد رصد مبادلات قرار نیست بین کشورها رد و بدل شود.

✏️جرم انگاری پولشویی و رصد تبادلات مالی فاسفه ایجاد fatf است و این بدون تمرکز و تبادل اطلاعات امکان پذیر نیست. اما هراس افکنی به این شکل که ایجاد مرکز اطلاعات مالی برای تمرکز بخشیدن به اطلاعات تبادلات و کنترل ریسک پولشویی به معنی گردن نهادن به هر گونه درخواست تحویل اطلاعات است سراسر کذب است و حقیقت ندارد.

✏️بدون تردید اگر چنین بود هیچ کشوری از 205 کشوری که با fatf همکاری دارند قطعا چنین خفتی را گردن نمی گذاشتند که اطلاعات حساس مالی شهروندان خود را به هر کسی و به هردلیلی تسلیم کنند.

✏️در fatf برای تبادل اطلاعات قواعدی در نظر گرفته شده است. بر اساس اصول اگمونت Egmont که ناظر بر روابط واحد های اطلاعات مالی است واحد اطلاعات مالی کشور درخواست کننده باید توجیه لازم را برای درخواست اطلاعات داشته باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *