وام های بلا عوض به روستاییان برای نوسازی خانه های قدیمی
ما در این خبر به کمک های دولتی برای بازسازی خانه های قدیمی روستایی خواهیم پرداخت.
کمک های دولت در قالب وام هایی است که به روستاییان برای بازسازی خانه ها پرداخت می شود.
امسال این وام به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است که نسبت به مبلغ سال گذشته دو برابر شده است.

عزیزالله مهدیان، معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می گوید:
کمک های بلا عوض برای بازسازی خانه های روستایی با وام های ۸۰ میلیونی تسهیل خواهد شد.
عزیزالله مهدیان روز شنبه با بیان اینکه منابع مالی کمک های بلاعوض بنیادمسکن از محل حساب ۱۰۰ امام بسیار محدود است، افزود: اما تلاش ما این است که این کمک ها به برخی از روستائیان که آورده ای برای مقاوم سازی واحدهای خود ندارند، انجام شود.
به گفته این مقام مسئول در سال های گذشته این کمک ها ۴۰ میلیون تومان بوده و بنیاد مسکن در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۴۰ هزار نفر از روستائیان نیازمند برای نوسازی واحدهای خود کمک هایی بین ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال ارایه دهد.

معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پیش بینی کرد: امسال نیز کمک های بلاعوض بنیاد مسکن به روستاییانی که آورده ای برای نوسازی و یا مقاوم واحدهای خود ندارند به ۱۴ و یا ۱۵ هزار واحد برسد.
البته با وجود پرداخت این کمک ها هنوز هم برخی از روستاییان به دلیل وسع پایین مالی نتوانستند خانه های خود را بازسازی کنند و از این کمک های بلا عوض چیزی دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه از ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در کشور تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آن مقاوم سازی شده است، اظهار داشت: هم اکنون ۴۳ و یا ۴۴ درصد واحدهای مسکن روستایی در سطح کشور نوسازی و یا مقاوم سازی شده که بیش از ۴۰ درصد آن با نظارت بنیاد مسکن انجام شده است.

معاون بازسازی روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره برنامه بنیاد برای مقاوم سازی واحدهای مسکن روستایی یادآورشد: برنامه بنیاد مسکن تا سال ۱۴۰۵ مقاوم سازی ۷۵ درصد واحدهای مسکن روستایی در کشور است.

به گفته مهدیان، از سال ۸۴ تاکنون یک میلیون و ۵۴۰ هزار واحد روستایی در سطح کشور نوسازی شده، ۳۵۰ هزار واحد بازسازی شده و بخشی نیز توسط خود مردم در روستاها ساخته شده است.

با حمایت دولت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم اکنون سالیانه ۲۰۰ هزار واحد روستایی با استفاده از تسهیلات ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون ریالی بانک های عامل نوسازی می شود.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن روستایی درمناطق مرزی ۲۰۰ میلیون ریال و برای سایر مناطق روستایی ۱۸۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.