صدور بیش از ۳٫۶ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به بازارهای بین المللی

بیش از هشت میلیون و ۷۲۴ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از آغاز امسال تا پایان مردادماه، به بازارهای بین المللی صادر شد. روند صادرات محصولات پتروشیمی کشور پس از اجرای برجام و رفع تدریجی موانع بانکی و سایر محدودیت ها در حال افزایش است. در همین پیوند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش کرد مجموع تولید واقعی صنعت پتروشیمی از آغاز سال تاکنون پس از تولید چهار میلیون و ۲۱۵ هزار تن انواع محصول در مردادماه به بیش از ۲۱ میلیون و ۲۳۸ هزار تن رسید. از مجموع بیش از ۲۱ میلیون تن تولید صنعت پتروشیمی، سهم مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تن، سهم مجتمع های منطقه عسلویه بیش از ۱۰ میلیون تن و سهم مجتمع های سایر مناطق کشور بیش از چهار میلیون تن بود. صادرات انواع محصولات پتروشیمی در مردادماه نیز همانند ماه های پیشین امسال، روندی مطلوب را شاهد بود؛ به طوری که در مردادماه، یک میلیون و ۸۵۹ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۵۶۹ میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد. اکنون ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به ۶۱ میلیون تن در سال رسیده است که در صورت راه اندازی واحدهای نیمه کاره تا چشم انداز سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ میلیون تن افزایش می یابد.