چرا همه کالاها را خودتان صادر نمیکنید؟

ما نمیتوانیم صادرات تمام کالاهای ایران را در انحصار بگیریم.هیچ کس دیگر هم نمیتواند.ما با چند معدن دار در داخل و با 3 مشتری خارجی در حال مراوده هستیم که به سختی از پسِ همین حجم صادرات برمیاییم.

در ضمن آقای احد عظیم زاده بزرگترین تاجر فرش دنیا هستند , آقای اسدالله عسگر اولادی هم بزرگترین تاجر زیره و پسته هستند, اما این دو شخص و بسیاری از تجار موفق فقط در یک رشته خاص رشد میکنند.توصیه ما به مشترکین نیز همین است.

بهتر است شما هم در یک رشته فعالیت کنید

0 پاسخ

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *