محتوای بسته های آموزشی شامل چیست؟

هر بسته آموزشی حاوی ۲ دی وی دی است. یک DVD شامل فایل های آموزشی در قالب PDF , و یک DVD حاوی ۴ ساعت فیلم آموزش مذاکره و ساعتها فیلم مستند که مرتبط با عنوانِ همان بسته میباشد

0 پاسخ

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *