تشریفات گمرکی

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با تشریفات گمرکی با شما صحبت نماییم.

تشریفات گمرکی به کلیه عملیاتی  گفته می شود که توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی و گمرک باید انجام گیرد تا کالا از گمرک ترخیص شود.

در ادامه همراه باشید تا از تشریفات گمرک آن بیش تر بدانیم.

تشریفات گمرکی

تشریفات گمرکی

تشریفات گمرکی می تواند موارد متعددی در بر داشته باشد.

عملیاتی که برای تطبیق کالا با قوانین گمرکی، اسناد و مجوزها انجام می شود که جزء عملیات تشریفات گمرکی هستند.

بررسی اظهار نامه و مدارک مربوطه ، اطمینان از ارزش کالای ورودی متعلقه که درست اظهار شده باشد نیز جزء این تشریفات است.

برخی از تشریفات گمرکی شامل موارد زیر است:

  1. تنظیم اظهارنامه اطلاعاتی از قبیل نوع کالا کمیت ، علامت تجاری، فنی، مدل ، ارزش و وزن کالا
  1. تحویل و اظهار اسناد از قبیل فاکتور ، پکینگ لیست ، مانیفست ، بارنامه و گواهی بهداشت
  1. تطبیق اسناد و تعیین ارزیاب
  1. ارزیابی و کنترل کالا با اسناد و صدور صورتحساب
  1. پرداخت وجه صورت حساب به حساب سازمان منطقه آزاد کیش و دریافت رسید
  1. صدور پروانه ترخیص کالا
  1. کنترل نهایی درب خروج و اخذ مجوز بارگیری کالا و صدور بیجک خروج کالا از گمرک

از آنجایی که تشریفات گمرکی شامل همه عملیات ترخیص کالا از گمرک می شود، می تواند موارد بسیاری را در بر بگیرد. در مطالب قبلی ما به برخی از این تشریفات اشاره کرده بودیم.

به طور مثال هزینه های گمرکی و یا اظهار نامه ها از جمله این موارد هستند.

ترخیص کالا در گمرک

برخی از واژه های کم تر شنیده شده در تشریفات گمرکی

 

ترخیص گمرکی:

عبارت است از انجام عملیات گمرکی تا اخذ پروانه سبز گمرکی، که این به معنی تسویه حساب با گمرک میباشد و

اقدامیکه به وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه میدهد که کالای موضوع ترخیص را در اختیار داشته باشد.

  مانیفست MANIFESTE

موسسات حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مکلفند هنگام ورود کالا ، یک نسخه رونوشت بارنامه هر قلم از کالای

وارداتی را به ضمیمه و اظهارنامه اجمالی به گمرک تسلیم نمایند (قانون 17)

مانیفست عبارت است از کل بار حمل شده در یک وسیله حمل کالا.

پته گمرکی  /پته تجاری:

 

همان پروانه سبز گمرکی است با این تفاوت که برای کالاهای با ارزش نازل، به ویژه در ارتباط باکالاهای

همراه مسافر و کالاهای رسیده از طریق پست اعمال میگردد.

.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برچسب های مرتبط

دریافت پروانه سبز گمرکی ،