حسابداری واردات

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با حسابداری کالاهای واردتی و برخی نکات مهم در این حوزه صحبت کنیم.

علاوه بر نکات حسابداری کالاهای وارداتی در مورد برخی شاخص های اقتصادی در محاسبه کالاهای واردتی هم اطلاعاتی را به دست خواهیم آورد.

کاربرد شاخص های اقتصادی در محاسبه بهای کالای وارداتی

به صورت کلی می توان گفت شاخص های اقتصادی اهمیت بسیاری در محاسبه برنامه ریزی های اقتصادی دارد. در واقع شاخص های اقتصادی می توانند تصویری کلی از فعالیت های اقتصادی انجام شده، نشان دهند. یکی از شاخص های عمده اقتصادی شاخص قیمت است؛ اما شاخص بهای کالاهای وارداتی یکی از شاخص های مرکب می باشد و از قسمت های مختلفی مانند ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻗﻴﻤﺖﺟﻬﺎﻧﻲ،ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻧﺮخ ارز و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎی  اﻗﺘﺼﺎدیدوﻟﺖتشکیل شده است.

برای استفاده از این شاخص ابتدا باید قیمت کلیه کالاهای وارداتی را به دست آورد که این اطلاعات زیر نظر واردکنندگان می باشد و از آن جایی که هماهنگ کردن آن ها با هم مشکل است، باید راه حلی دیگر برای این مشکل در نظر گرفته شود.

امروزه در بیش تر کشورها از نوعی شاخص تغییر یافته که بر مبنای شاخص فیشر است، استفاده می شود. اگرچه شاخص های فیشر و لاسپیرز تفاوت چندانی با هم ندارند؛ اما در برخی شرایط خاص تفاوت های آن ها با هم بسیار زیاد خواهد شد.

روش ثبت حسابداری سفارشات خارجی-حسابداری سفارشات کالا

ثبت حسابداری صادرات

محاسبه قیمت تمام شده جهت ثبت رسید واردات کالا

به صورت کلی برای ثبت رسید خرید در واردات کالا دو روش وجود دارد. اگر کلیه هزینه هاو پرداخت ها تا قبل از ورود کالا به انبار و ثبت خرید انجام شود، باید از روش قطعی استفاده کرد؛ اما اگر بخشی از هزینه ها و پرداخت ها پس از ورود کالا انجام شود باید از روش نرخ جذبی استفاده کرد.

در این روش در واقع براساس  شرایط قبلی، نرخ ارز، شرایط واردات و نرخ گمرک استانداردهایی محاسبه می شود

برای بدهی های ارزی همچنیناگر کالا بر اساس Lcیا برات بانکی وارد شده است بایستی طبق نرخ روز بانکییا در شرایط خاص طبق نرخ های آتی محاسبه شود و در حالتی که کالا با ارز آزاد وارد شده است.

 ثبت های حسابداری در واردات کالا

کلیه پرداخت ها باید در حساب ها ثبت شود. در یک مدل می توان پس از ورود کالا به انبار، خرید را به بستانکار شرکت تامین کننده لحاظ نمود و حساب های زیر مجموعه شماره پروفرمای مربوطه را به حساب بدهکار شرکت تامین کننده بست. در مدلی دیگر هم می تواند خرید را به بستانکار حساب خرید بست و هزینه ها را به قسمت تمام شده برد.

راه حل برای زمانی که فاصله ترخیص تا تحویل کالا طولانی است چیست؟

اگرفاصلهزمانی ترخیص تا تحویل کالا به انبار مقصد طولانی باشد می توان از حساب کالای در راه به جای حساب خریداستفاده نموده و پس از تحویل به انبار ، حساب کالای در راه را به خرید منتقل نمایید.

برای تسریع در انجام روال مالیاتی باید چه مدارکی تهیه شود؟

۱- Proforma invoice-پیش فاکتور

۲- Invoice- فاکتور

۳-Bill of lading- بارنامه

۴-برگ سبز گمرکی

۵-تصویر تمام مخارج گمرکی و حمل و…

۶- گزارش خلاصه ای شامل شماره برگ سبز،تاریخ برگ سبز، شماره کوتاژ، شماره ارزیابی، مبلغ ارز، نرخ تبدیل ، ریز هزینه ها وقیمت و نرخ ریالی هر واحد کالا

بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی‌ مواد و کالا از موارد زیر تشکیل میشود

بهای تمام شده موجودی مواد شامل مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی می باشد که برای رسیدن آن به مکان مورد نظر انجام می شود.

مخارج خرید هم شامل هزینه خرید و کلیه حقوق و عوارض گمرکی می شود.

اشتباهات رایج و مهم حسابداران در فرآیند خرید خارجی:

مطمئن باشیم که تمام مخارج خرید ، در حساب محموله ثبت شده باشد.

۲-مخارج حمل و گمرکی و ترخیص یک محموله ، در حساب محموله ای دیگر ثبت نشده باشد.

۳-ارزش افزوده دریافتی در برگ سبز گمرکی را باید جدا کنیم و در حساب پیش پرداخت ارزش افزوده ثبت نماییم

برچسب های مرتبط

حسابداری حمل و واردات ، حسابداری حمل و واردات ، حسابداری واردات و صادرات pdf ،