0
0

سلام

کار من صادرات قیر هست . چند تا از مشتریهای بنده از من درخواست سنگ کردن میخواستم بدونم در رابطه با این موضوع شما می توانید کمکی بکنید. فقط به دلیل اینکه همکارانم الان در هند  هستند عجله دارم خیلی ممنون میشم ازتون اگر بتوانید در این رابطه ما رو راهنمایی کنید.با منشی شما تماس گرفتم فرمودن ایمیل کنیم .جسارتا ما آلان به این امید که شما رو ملاقات کنیم اومدیم میرداماد . 09382360610

  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
0
0

با سلام و احترام

 

کمک در چه خصوصی نیاز دارید دقیقا؟

 

اگر برای تامین نیاز به کمک دارید باید اول بپرسید خریداران شما چه سنگی نیاز دارند: تراورتن،مرمریت،مرمر،تراونیکس،گرانیت و ….

 

و در مرحله دوم اگر رنگ خاصی مد نظرشان هست آن را هم تعیین کنید و در نهایت با معدن داران مربوطه در ایران تماس بگیرید.

 

در پکیج صفر تا صد صادرات سنگ، لیست معدن داران سنگ و کارخانه های سنگ بری وجود دارد.

 

در خصوص مراحل صادرات ،پروسه آن با صادرات قیر تفاوتی ندارد و چون قبلا کار کرده اید از این بابت فکر نمیکنم ابهامی داشته باشید.

 

فقط پیدا کردن سنگ شاید کمی زمان بر باشد،معمولا هم بعد از رویت عکس های یک سنگ،باید به معدن مراجعه کنید،بعد از اینکه عکس های کامل و واضح از کوپ سنگ و سینه کارها گرفتید برای مشتری ارسال میکنید و اگر همان سنگ مد نظرش بود میپرسید تک کوپ میخواهد یا دو کوپ یا لاشه یا ……. و طبق سفارش خریدار سنگ را از درب معدن خرید کرده و ارسال میکنید بندر و آنجا در کانتینر بارگیری و برای خریدار ارسال مینمایید

  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
0
0

با سلام و احترام

 

کمک در چه خصوصی نیاز دارید دقیقا؟

 

اگر برای تامین نیاز به کمک دارید باید اول بپرسید خریداران شما چه سنگی نیاز دارند: تراورتن،مرمریت،مرمر،تراونیکس،گرانیت و ….

 

و در مرحله دوم اگر رنگ خاصی مد نظرشان هست آن را هم تعیین کنید و در نهایت با معدن داران مربوطه در ایران تماس بگیرید.

 

در پکیج صفر تا صد صادرات سنگ، لیست معدن داران سنگ و کارخانه های سنگ بری وجود دارد.

 

در خصوص مراحل صادرات ،پروسه آن با صادرات قیر تفاوتی ندارد و چون قبلا کار کرده اید از این بابت فکر نمیکنم ابهامی داشته باشید.

 

فقط پیدا کردن سنگ شاید کمی زمان بر باشد،معمولا هم بعد از رویت عکس های یک سنگ،باید به معدن مراجعه کنید،بعد از اینکه عکس های کامل و واضح از کوپ سنگ و سینه کارها گرفتید برای مشتری ارسال میکنید و اگر همان سنگ مد نظرش بود میپرسید تک کوپ میخواهد یا دو کوپ یا لاشه یا ……. و طبق سفارش خریدار سنگ را از درب معدن خرید کرده و ارسال میکنید بندر و آنجا در کانتینر بارگیری و برای خریدار ارسال مینمایید

  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
0
0

با سلام و احترام

 

کمک در چه خصوصی نیاز دارید دقیقا؟

 

اگر برای تامین نیاز به کمک دارید باید اول بپرسید خریداران شما چه سنگی نیاز دارند: تراورتن،مرمریت،مرمر،تراونیکس،گرانیت و ….

 

و در مرحله دوم اگر رنگ خاصی مد نظرشان هست آن را هم تعیین کنید و در نهایت با معدن داران مربوطه در ایران تماس بگیرید.

 

در پکیج صفر تا صد صادرات سنگ، لیست معدن داران سنگ و کارخانه های سنگ بری وجود دارد.

 

در خصوص مراحل صادرات ،پروسه آن با صادرات قیر تفاوتی ندارد و چون قبلا کار کرده اید از این بابت فکر نمیکنم ابهامی داشته باشید.

 

فقط پیدا کردن سنگ شاید کمی زمان بر باشد،معمولا هم بعد از رویت عکس های یک سنگ،باید به معدن مراجعه کنید،بعد از اینکه عکس های کامل و واضح از کوپ سنگ و سینه کارها گرفتید برای مشتری ارسال میکنید و اگر همان سنگ مد نظرش بود میپرسید تک کوپ میخواهد یا دو کوپ یا لاشه یا ……. و طبق سفارش خریدار سنگ را از درب معدن خرید کرده و ارسال میکنید بندر و آنجا در کانتینر بارگیری و برای خریدار ارسال مینمایید

  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
0
0

با سلام و احترام

 

کمک در چه خصوصی نیاز دارید دقیقا؟

 

اگر برای تامین نیاز به کمک دارید باید اول بپرسید خریداران شما چه سنگی نیاز دارند: تراورتن،مرمریت،مرمر،تراونیکس،گرانیت و ….

 

و در مرحله دوم اگر رنگ خاصی مد نظرشان هست آن را هم تعیین کنید و در نهایت با معدن داران مربوطه در ایران تماس بگیرید.

 

در پکیج صفر تا صد صادرات سنگ، لیست معدن داران سنگ و کارخانه های سنگ بری وجود دارد.

 

در خصوص مراحل صادرات ،پروسه آن با صادرات قیر تفاوتی ندارد و چون قبلا کار کرده اید از این بابت فکر نمیکنم ابهامی داشته باشید.

 

فقط پیدا کردن سنگ شاید کمی زمان بر باشد،معمولا هم بعد از رویت عکس های یک سنگ،باید به معدن مراجعه کنید،بعد از اینکه عکس های کامل و واضح از کوپ سنگ و سینه کارها گرفتید برای مشتری ارسال میکنید و اگر همان سنگ مد نظرش بود میپرسید تک کوپ میخواهد یا دو کوپ یا لاشه یا ……. و طبق سفارش خریدار سنگ را از درب معدن خرید کرده و ارسال میکنید بندر و آنجا در کانتینر بارگیری و برای خریدار ارسال مینمایید

  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
0
0

با سلام و احترام

 

کمک در چه خصوصی نیاز دارید دقیقا؟

 

اگر برای تامین نیاز به کمک دارید باید اول بپرسید خریداران شما چه سنگی نیاز دارند: تراورتن،مرمریت،مرمر،تراونیکس،گرانیت و ….

 

و در مرحله دوم اگر رنگ خاصی مد نظرشان هست آن را هم تعیین کنید و در نهایت با معدن داران مربوطه در ایران تماس بگیرید.

 

در پکیج صفر تا صد صادرات سنگ، لیست معدن داران سنگ و کارخانه های سنگ بری وجود دارد.

 

در خصوص مراحل صادرات ،پروسه آن با صادرات قیر تفاوتی ندارد و چون قبلا کار کرده اید از این بابت فکر نمیکنم ابهامی داشته باشید.

 

فقط پیدا کردن سنگ شاید کمی زمان بر باشد،معمولا هم بعد از رویت عکس های یک سنگ،باید به معدن مراجعه کنید،بعد از اینکه عکس های کامل و واضح از کوپ سنگ و سینه کارها گرفتید برای مشتری ارسال میکنید و اگر همان سنگ مد نظرش بود میپرسید تک کوپ میخواهد یا دو کوپ یا لاشه یا ……. و طبق سفارش خریدار سنگ را از درب معدن خرید کرده و ارسال میکنید بندر و آنجا در کانتینر بارگیری و برای خریدار ارسال مینمایید

  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
0
0

با سلام و احترام

 

کمک در چه خصوصی نیاز دارید دقیقا؟

 

اگر برای تامین نیاز به کمک دارید باید اول بپرسید خریداران شما چه سنگی نیاز دارند: تراورتن،مرمریت،مرمر،تراونیکس،گرانیت و ….

 

و در مرحله دوم اگر رنگ خاصی مد نظرشان هست آن را هم تعیین کنید و در نهایت با معدن داران مربوطه در ایران تماس بگیرید.

 

در پکیج صفر تا صد صادرات سنگ، لیست معدن داران سنگ و کارخانه های سنگ بری وجود دارد.

 

در خصوص مراحل صادرات ،پروسه آن با صادرات قیر تفاوتی ندارد و چون قبلا کار کرده اید از این بابت فکر نمیکنم ابهامی داشته باشید.

 

فقط پیدا کردن سنگ شاید کمی زمان بر باشد،معمولا هم بعد از رویت عکس های یک سنگ،باید به معدن مراجعه کنید،بعد از اینکه عکس های کامل و واضح از کوپ سنگ و سینه کارها گرفتید برای مشتری ارسال میکنید و اگر همان سنگ مد نظرش بود میپرسید تک کوپ میخواهد یا دو کوپ یا لاشه یا ……. و طبق سفارش خریدار سنگ را از درب معدن خرید کرده و ارسال میکنید بندر و آنجا در کانتینر بارگیری و برای خریدار ارسال مینمایید

  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
نمایش 6 نتیجه
پاسخ شما
در صورتیکه آدرس ایمیل ندارید می توانید از آیکون ( پائین وب سایت ) برای پرسیدن سوالات خود استفاده نمائید
ارسال پست توسط میهمان یا به حساب کاربری
نام*
ایمیل*
کد امنیتی