بررسی عملکرد صادرات و واردات میان ایران و آلمان نشان می دهد که واردات از کشور آلمان در نه ماهه امسال با ۹۰ درصد افزایش به ۱.۸ میلیارد دلار و صادرات به این کشور به ۱۷۹ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کشور آلمان یکی از پنج کشور عمده وارداتی ایران در نه ماه نخست امسال بوده که سهم ۵.۶ درصدی از ارزش کل واردات کشور را داشته است.

در نه ماه نخست امسال حدود ۸۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار از کشور آلمان وارد ایران شده است که این واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد ۹۰.۴ درصدی در حجم واردات و رشد ۳۸.۲ درصدی در ارزش واردات برخوردار است. در همین مدت حدود ۲۵.۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۷۹ میلیون دلار به کشور آلمان صادر شده است.

از سال ۱۳۹۱ تاکنون میزان واردات ایران از آلمان همواره بیشتر از صادرات بوده که تراز تجاری منفی را نشان می دهد. تراز تجاری ایران و آلمان در نه ماهه نخست امسال ۱.۶ میلیارد دلار و به سود آلمان بوده است.

در نه ماه نخست امسال، حدود ۴۰ درصد از ارزش کل واردات ایران از آلمان مربوط به ۲۴ قلم عمده است. در این مدت تعداد ۲ هزار و ۵۶۱ تعرفه  متفاوت از آلمان به ایران وارد شده که از این میان، ۲۸۸ قلم کالا ارزش بیش از یک میلیون دلار داشته اند.

بیشترین قلم کالای وارداتی از آلمان که حدود ۶ درصد از کل واردات ایران از آلمان را شامل می شود، مربوط به گندم به جز گندم دامی است. میزان واردات این محصول ۴۲۱ هزار تن به ارزش ۱۰۶ میلیون دلار بوده است.

سهم ۵۵.۱ درصدی کالاهای واسطه ای از واردات

ترکیب تعرفه کالاهای عمده وارداتی ایران از آلمان نشان می دهد که از مجموع واردات انجام شده، ۵۵.۱ درصد کالاهای واسطه ای، ۲۲.۹ درصد کالاهای مصرفی و ۲۲ درصد کالاهای سرمایه ای بوده است.

در نه ماه نخست امسال، حدود ۹۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران به آلمان مربوط به ۱۴ قلم کالا بوده است. در همین مدت تعداد ۴۰۹ قلم کالای متفاوت از ایران به آلمان صادر شده که از این میان تنها ۱۴ قلم کالا ارزش بیش از یک میلیون دلار داشته اند.

بیشترین ارزش کالاهای صادراتی ایران به آلمان، مربوط به روده، بادکنک و شکمبه حیوانات به حجم ۸۴۰ تن و ارزش ۳۶ میلیون دلار بوده است. این تعرفه حدود ۲۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران را به آلمان شامل می شود.

ترکیب کالاهای عمده صادراتی ایران به آلمان نشان می دهد که ۵۷.۷ درصد کالاهای واسطه ای، ۴۱.۴ درصد کالاهای مصرفی و ۰.۹ درصد کالاهای سرمایه ای را شامل می شوند.

برچسب های مرتبط

صادرات و واردات آلمان ،