نوشته‌ها

شرایط صادرات میوه

نامتفکیک کردن میوه ها به یک شکل و اندازه برای صادرات چیست

  • نامتفکیک کردن میوه ها به یک شکل و اندازه برای صادرات چیست

شایعه از وجود سم در هندوانه و گوجه فرنگی ایرانی و برگشت خوردن محصولات از عمان

برگشت گوجه فرهنگی از عراقوجود سم در هندوانه

  • برگشت گوجه فرهنگی از عراق
  • وجود سم در هندوانه