نوشته‌ها

تخلفات گمرکی و معرفی انواع آن

مهمترین تخلفات گمرکی در واردات و صادرات

  • مهمترین تخلفات گمرکی در واردات و صادرات

قوانین و تبصره های مرتبط با بعد از ترخیص کالا از گمرک، قسمت اول