اداره مقررات صادرات و واردات

وظیفه مدیرکل ، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر کلیه امور مربوط به تنظیم مقررات صادرات و واردات و ثبت سفارشات خارجی در حوزه فعالیتهای تحت نظر بشرح وظایف واحد های تابعه بوده و همچنین سایر وظایف و ماموریت هایی است که از طرف مقامات مافوق سازمانی ارجاع گردد. مدیرکل مسئول پاسخگویی در خصوص کلیه امور اجرایی و وظایف ابلاغی به واحدهای تابعه می باشد.

گروه تنظیم مقررات صادرات و واردات

تنظیم و جمع بندی آمار و اطلاعات مربوط به میزان و حجم واردات و صادرات کشور جهت تدوین مقررات صادرات و واردات

تهیه طرح تصویب نامه در مورد مقررات صادرات و واردات جهت تقدیم به هیات محترم دولت

اظهار نظر در مورد تصویب نامه ها و لوایح قانونی که سازمانهای دیگر تهیه نموده اند و به نحوی در ارتباط با صادرات و واردات کالا و خدمات می باشند

همکاری هماهنگی در گردآوری و تدوین بانک اطلاعاتی کالاها از لحاظ مشخصات کمی و کیفی ، قیمت منابع تولید ، منابع واردات و تهیه گزارشهای لازم

اظهار نظر و مشارکت در تهیه و تدوین دستور العملهای و فهرست کالایی مربوط

تنظیم و هدایت بازار مصرف و ایجاد هماهنگی بین واردات و تولیدات داخلی در جهت حمایت از صنایع داخلی و متناسب با نیاز کشور با هماهنگی وزارت بازرگانی و وزارتخانه های ذیربط

تهیه و اجرای دستور العملهای لازم در جهت تسهیل و حسن اجرای واردات و ترخیص کالاها و رفع موانع و مشکلات گریبانگیر اجرایی

بررسی و مطالعه مستمر قوانین و مقررات و دستور العملهای مربوط به واردات و صادرات و اظهار نظر در مورد خط مشی های کلی مبادلات بازرگانی

گروه مناطق آزاد و بازارچه های مرزی

انجام امور مربوط به بازارچه های مرزی

نظارت بر حسن اجرای واردات کالاها از طریق مناطق آزاد ،‌ مبادلات مرزی ،‌پیله وری ،‌ بازارچه ها و مصوبات خاص و سایر طرق و مجاری مجاز وارداتی کشور

نظارت بر فعالیتهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

گروه حقوق تجاری و کارت بازرگانی

انجام مطالعات تطبیقی مقررات صادرات و تنظیم و تدوین مقررات سالانه صادرات و واردات کشور

اعمال ترجیحات ،‌محدودیتها و ممنوعیت های وضع شده توسط دولت یا سایر مراجع ذیربط در خصوص مبادلات پایاپای منطقه ای ،‌دو جانبه و چند جانبه و قراردادهای خاص با کشورها بر اساس رفتار متقابل

تشریک مساعی و هماهنگی با اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن در سراسر کشور و همچنین اتاق های تعاون و نظارت بر فعالیتهای مربوط در چارچوب قانون و مقررات سیاست های جاری مملکت

فراهم نمودن امکانات لازم به منظور برگزاری جلسات و گردهمایی با مسئولان اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و هیات های تجاری در سراسر کشور

نظارت بر اجرای ضوابط صدور و تمدید کارت بازرگانی

گروه اجرای مقررات

گردآوری و تمرکز و طبقه بندی قیمت کالا از منابع مختلف اطلاعاتی

اظهار نظر نسبت به تقاضاهای ورود و صدور کالاهایی که به موجب مقررات موکول به موافقت است بر اساس ضوابط مربوط و همچنین کسب نظر سازمان ذیربط در مورد کالاهایی که اظهار نظر مثبت به آنها جنبه فنی خاصی داشته باشد

نظارت بر نحوه بررسی ضوابط ورود و صدور و همچنین سود بازرگانی و حقوق گمرکی اقلامی از کالا در طول سال با توجه به میزان تولیدات داخلی

نظارت بر حسن اجرای مقررات صادرات و واردات

ایجاد هماهنگی با وزارتخانها و سازمانهای صادر کننده مجوز ورود و همچنین با بانک مرکزی و گمرکات کشور

گروه دبیرخانه کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات

انجام وظایف دبیرخانه کمیته موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

گروه ثبت سفارشات خارجی

ثبت نام متقاضیان ثبت سفارش و صدور کارت عضویت پس از احراز هویت

پذیرش پرونده های ثبت سفارش واردات کالا بر اساس اوراق ثبت سفارش تنظیم شده توسط متقاضیان منضم به پروفرمای معتبر و اسناد مربوط و مجوزهای ماخوذه از وازرتخانه ها و سازمانهای ذیربط

هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای ثبت سفارش کالا توسط سازمانهای بازرگانی استانها (بر اساس تفویض اختیارات انجام شده )‌و سایر عملیاتی که سازمانهای مذکور در زمینه بازرگانی خارجی اعمال می نمایند .

رسیدگی به تقاضاهای ثبت سفارش ورود کالاهای واردکنندگان بخش دولتی و غیر دولتی

بررسی پرونده از لحاظ نوع ارز و نوع کالاهای مجاز و قابل ورود بر اساس ضوابط مربوط، کنترل سهمیه و سقف ارزی دستگاههای تخصیص دهنده

کنترل واردات از کشورها یا فروشندگانی که انجام معامله با آنها ممنوع یا محدود و یا مشروط اعلام شده باشد

بررسی و تنظیم نیازهای وارداتی کشور

اعمال سیاستهای دولت و سایر مراجع ذیربط در خصوص تخصیص بهینه منافع ارزی واردات در جهت اولویتها و مزیتهای تولیدی کشور بر اساس الگوی مصرف

هماهنگی و نظارت بر تامین و خرید کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز کشور توسط شرکتهای عامل خرید و پیگیری ثبت سفارشات مربوط از طریق بانک مرکزی و رفع مشکلات مربوط

تخصیص ارز از محل سهمیه ارزی وزارت بازرگانی بر اساس اولویتها و نقطه نظرات وزارتخانه

ارائه پیشنهادات به شورای عالی صادرات غیر نفتی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *