شرکت  بازرگانی

شرکت های بازرگانی شرکت هایی هستند که به انجام هر گونه فعالیت بازرگانی می پردازند. برای ثبت شرکت های بازرگانی نیاز به مدارک و شرایط خاصی هستیم که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

ثبت شرکت بازرگانی

شرکت بازرگانی

ضرورت ثبت شرکت های بازرگانی

قبل از این که به مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های بازرگانی بپردازیم، لازم است بدانید که ثبت این شرکت ها ضرورت دارد و از سوی قانون تعیین شده است.

با مطالعه مواد قانونی زیر می توانید این ضرورت را بیش تر درک کنید:

قانون تجارت در ماده 220:

ماده 220 می گوید هر شرکتی که ثبت نشود، تضامنی محسوب شده و باید مبلغی را به عنوان غرامت بپردازد.

ماده 195 نیز صریحا می گوید، ثبت شرکت های بازرگانی الزامی است.

شرایط ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص:

1-حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس

2-حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.

3-حداقل سرمایه 1000000ریال

4-حداقل سن مدیر عامل شرکت باید 23 سال باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص عبارتند از:

1-کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)

2-مضای اقرارنامه

3-اصل گواهی عدم سوپیشینه

4-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

5-(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

شرایط ثبت شرکت بازرگانی بامسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد:

1-وجود حداقل 2 نفر عضو

2-حداقل سرمایه 10.0000 ریال

3-تعهد با پرداخت کل سرمایه

4-حداقل سن مدیر عامل شرکت باید 23 سال باشد.

مدارک ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود عبارتند از:

-کپی مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی)

-اصل گواهی عدم سوء پیشینه

-امضای اقرارنامه

-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

پس از ثبت شرکت بازرگانی، این شرکت می تواند چه فعالیت هایی را داشته باشد:

شناخت شرکت به عنوان شخصی قانونی و واجد شرایط

آغاز روابط اقتصادی

به رسمیت شناخته شدن اسناد شرکت

اطمینان کارکنان از رسمی بودن شرکت

آسودگی خاطر دیگر معامله کنندگان شرکت

رسیدگی به فعالیت های شرکت در زمان انحلال

 انواع شرکت های بازرگانی شامل موارد ذیل هستند:

تجاری داخلی

تجاری خارجی

فرعی

دارای امتیاز

بیمه

کسبه جزیی

موسسات غیر تجاری

تعریف ضمائم در هر یک از شرکت های بازرگانی چیست؟

تعریف ضمائم در شرکت های سهامی:

در سند برای شرکت های سهامی باید اسم شرکاء وسهم آن ها ذکر گردد. در واقع تعهد پرداخت تمام سرمایه در شرکت های خاص و 20 درصد در شرکت های عام می باشد.

در شرکت های با مسئولیت محدود نیز باید به همراه اسم شرکا امضای رییس شرکت هم بیاید.

در شرکت های تضامنی، یک نسخه مصدق از شرکتنامه ،یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت ( اگر باشد) ، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی، اسامی شریکیا شرکایی که برای اداره شرکت معین شده اند.

در شرکت های نسبی:

یک نسخه مصدق از شرکتنامه ، یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد) ، اسامی مدیریا مدیران شرکت ، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

ه-در شرکت های مختلط سهامی:

یک نسخه مصدق از شرکتنامه، یک نسخه مصدق از اساسنامه ، اسامی مدیریا مدیران شرکت، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه سهامی و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه، سواد مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40 و 41 و 44، نوشته ای به امضاء مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیرنقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

و- در شرکت های مختلط غیر سهامی:

یک نسخه مصدق از شرکتنامه.یک نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد) ، اسامی شریک یا شرکاء ضامن که سمت مدیریت دارند.

ز-در شرکت های تعاونی:

یک نسخه از شرکتنامه،یک نسخه مصدق از اساسنامه( اگر باشد)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --