لیست کالاهای وارداتی به ایران | قسمت اول

ذرت دامی
لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده
سایر به صورت دانه بجز گندم دامی
برنج نیمه سفیدشده یا برنج کامل سفید شده حتی صیقلی یا براق شده
کنجاله و سایر آخالکهای جامد، حتی خردکشده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلولهک که از استخراج روغن سویا به دست می آید.
سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه .
قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا کمتر از 30% به استثنای لاستیک
سایر مکمل های دارویی برای خرده فروشی که تولید داخلی مشابه ندارند
ماژول نمایشگر متشکل از صفحه lcdیاledپلاسما فقط دارای برد آدرس دهی
1سایر وسایل نقلیه ، دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی جرقه ای – احتراقی با حجم سیلندر 2000 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد غیر ازآمبولانس ونوع هیبریدی
موز سبز تازه یا خشک کرده
محصولات از فولادهای ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجای دیگر ذکرنشده, باپهنای 600mmیابیشتر.
محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومار باپهنای 600mmیا کمتر به ضخامت کمترا زmm3
سایر قطعات بی استخوان منجمداز نوع گاو
جو باستثنای بذر
سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی
روغن خام سویا ک، حتی صمغ گرفته .
دستگاه تهویه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع دیواری ،برای پنجره ،به حالت محفظه ای سایر ماشینها و دستگاههای مکانیکی با کار خاص غیرمذکوردرجای دیگر
روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ یا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام
تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9 میلمتر کارنشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره های آن به غیر ازپیریت های آهن تفته شده
گوشی تلفن همراه .
ماشین های بافندگی تاروپودباف برای پارچه بافی به عرض بیش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو
دستگاه های فرستنده و گیرنده تلفن همراه به استثنای (1+1+1) bts
ماشین های نوردگرم وماشین های نوردگرم وسردتوا م شده برای فلزات
قطعات منفصله جهت تولیداتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبیشتر به استثنای لاستیک
سایردا روهایی که تولید داخلی ندارند دارای هورمون یامحصولات 2937فاقد انتی بیوتیک غیرمذکور 403,299
آنتی سرمکها دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیندهای بیو تکنولوژیک بدست آمده باشند .
محصولات از آهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط سرد نورد شده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر
سایر کاغذ مقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیافیاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور
کره بسته بند ی شده به صورت بسته های بیش ا ز 500 گرم
تایر بادی نو از کائوچو برای اتومبیل سواری (همچنین اتومبیل های استیشن واگن واتومبیل های مسابقه )
سوپر فسفاتکها
چوب اره شده یاناهموا ری گرفته شده ازدرا زا, لایه بری شده با,…بضخامت بیش ا ز6mmا زتیره کاج
سوئیچ شبکه کامپیوتر، روترشبکه کامپیوتر، هاب شبکه کامپیوتر، هاب سوئیچ شبکه کامپیوتر، فایروال شبکه کامپیوتر، مالتی پلکسر، شبکه کامپیوتر، بی رأس شبکه کامپیوتر، اکسس پوینت، دی اس لم شبکه کامپیوتر، کانورتورشبکه کامپیوتر 990,364
الیاف سنتتیک غیریکسره, ا زآکریلیکیامدآکریلیک, حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده
اجزاءوقطعات توربین های بخار RBD
پالم اویل درظروف 200 لیتری وبیشتر

مکمل غذایی،
سایردستگاههابجز مودم باسیم ودستگاههای قطع ووصل .
بوژی محرک و بوژی را هنمای لکوموتیوهای را ه آهن یاترا موا یانوا قل روی خط را ه آهن
محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر
قوطی وجعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی
چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهفروشی دا نه آفتابگردا ن , حتی خردشده
سایر فرآورده هایی غیرمذکور که دا را ی 70% وزنییابیشترنفتیاروغن های معدنی قیریلوازم مصرفی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی (صرفا شامل شیت شریانی -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن – استنت – استنت گراف -گاید وایر – کویل- مسدود کننده (occeluder ) – رابط فشار قوی-دریچه هموستاتیس -منیفولد)
انواع کابینتیخچال،یخچال فریزر، فریزروساید بای ساید
ماشین های جورکردن, غربال کردن, جدا کردن یاشستن خاک, سنگ وکلوخه ها وسایر مواد معدنی جامد
چای سیاه (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به نحوی دیگر بجز ردیفهای
پلی اوره تان ها ,به اشکال ابتدائی
الکترودهای زغالی برای کوره ها
سایر اجزاء وقطعات ماشین های رختشوئی خانگی وغیرخانگی غیر مذکور درجای دیگر
سایر کاغذ ومقواهای چند لایه عایق رطوبت غیر مذکور
کمپرسورهای برودتی مخصوص کولرخودروهای سوا ری سوا ری کار و وا نت سایر اجزاء وقطعات توربوجت ها یا توربوپراپلرها غیر از پره های ثابت ومتحرک توربین گازی
سیگار حاوی توتون
خمیرچوب شیمیائی,آماده شده یاسودیاباسولفات, غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, نیمه سفیدشده تیره کاج
محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر
موتورهای پیستونی تناوبی با ظرفیت بیشتر از 50تا250 سانتیمتر مکعب برای وسایل نقلیه فصل 87 ،به جز دوزمانه
دستگاههای کارت خوان که ترمینال پرداخت الکترونیکی انها بوسیله کارت های اعتباری می باشند
پودرجاذب وپلیمرهای اکریلیک جامد
ترا کتورهای جاده ا ی برا ی نیمه تریلرها
تخم سبزیجات برا ی کشت
عدس خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا شده
خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن یاا زفولاد ریل
محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهنای 600mmیابیشتربه صورت غیر طومار غیر مذکور درجای دیگر
—-روغن پالم کرنل تصفیه شده RBD غیراز استئارین وپالم کرنل استئارین
ترمزهای لکوموتیورا ه آهن یانوا قل روی خط را ه آهن (غیرا زترمزهای هوا ی فشرده )وقطعات آنها
محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmرنگ شده , ورنی زده ,یاا ندودشده باموا دپلاستیک.
سایر شیرها و وسایل همانند برا ی لوله ،دیگ ،اب گرم یابخار ،متبع ،بشکه وهمانند ،…. غیرمذکوردرجای دیگر
متیونین
سایرا جزوقطعات منحصرا برا ی موتورهای پیستونی درون سوزجرقه ا ی -ا حترا قی
آلومینیوم بصورت کارنشده, غیرممزوج.
لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود به استثنای سایز 5/22
ماشین آلات ودستگاههابرای ساختن کاغذیامقوا
سایرواحدهای حافظه بجز دیسک خوان نواری
سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لیافیاباحدا کثر0
ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدارکردن نوشابه ها
سایردا روهای حاوی سایر آنتی بیوتیک که تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده فروشی
ایزوسیاناتکها
فرومنگنز دا را ی بیش ا ز 1درصد ولی مساوییا کمترا ز 2درصد وزنی کربن سایر ا بعاد
سایر لوله ها ی بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز غیر فولاد زنگ نزن
ماشین های ریخته گری قالب ریزی از نوعی که در متالوژییاریخته گری فلزا ت بکارمیروند
شیره کائوچوی طبیعی,حتی پیش ولکانیزه شده به ا شکال ا بتدا ئییابصورت صفحه, ورق یانوا ر
ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهای هیبریدی
سایر پلی ا تیلن گرید لوله با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع پودری
دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفیت 155 مگابیت بر ثانیه (STM1) و بالاتر
سایر زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجای دیگری مذکور نباشد
سایرکک ها ونیمه کک ها ی,زغال سنگ ,لینیتیاتورب زغال قرع غیرمذکوردرجای دیگر
لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود
آلیاژهای آلومینیوم, کارنشده.
وا گن های خودروی را ه آهن یاترا موای مسافری, باری سبک یاسنگین, که درجای دیگری مذکورنباشد
وسایل نقلیه حمل ونقل کالا ،باموتور جرقه ای -احتراقی ،به وزن ناخالص وسیله نقلیه (g.v.w ) حدا کثر5 تن
سایرا جزا وقطعات یخچالها,فریزرهاووسایر تجهیزات سردکننده یامنجمدکننده به ردیفهای
میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده.
—سایر اجزاء روغن پالم
ماشینهابرای مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن
محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0میلیمترآبکاری شده… باقلع
کرا فت لانیر,سفیدنشده قشرنزده, به شکل رول یاورق

اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه
رایانه لوحی (tablet PC) با صفحهکنمایش لمسی حداقل 7 اینچ حتی با قابلیت نصب سیم کارت
متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب های مرتبط

کالاهای وارداتی ایران ، لیست کالاهای وارداتی ، کالاهای وارداتی ایران ، لیست واردات ایران ،