مشاوره صادرات | قسمت اول

ما در این مطلب قصد داریم نکاتی کاربردی را در رابطه با صادارت به شما آموزش دهیم.

تمرکز اصلی ما بر موضوعاتی که که یک صادر کننده باید از آنها اطلاع داشته باشد و هم چنین مواردی است که توسط شرکت های بازرگانی به عنوان مشاوره صادرات به افراد ارائه می شود.

دانش افراد در این حوزه بسیار تاثیر گذار است، به شما توصیه می کنیم، قبل از شروع هر کاری در این زمینه ابتدا دانش خود را با استفاده از روش های متفاوت هم چون شرکت در کلاس های آموزش صادرات واردات، مطالعه کتاب و … بالا ببرید.

علاقه مندان در شهرهای دیگر می توانند به اتاق های بازرگانی مراجعه کرده و منابع آموزش را از آنها دریافت کنند و یا از پکیج های موسسه صفر تا صد استفاده نمایند.

مشاوره صادرات کالا – مراحل صادرات کالا

مراحل انجام صادرات

مراحل انجام صادرات، به صورت کلی به قسمت های زیر تقسیم می شود:

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﺻﺪورﭘﺮوﻓﺮﻣﺎ(ﭘﯿﺶﻓﺎﮐﺘﻮر)

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪارک و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﮔﻤﺮﮐﯽ

کسب مجوز از سازمان های زیربط

اظهار کالا به  گمرک

عقد قرارداد حمل  و بیمه

دریافت گواهی بازرسی کالا

صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا

ارسال کالا

اطلاعاتی که توسط شرکت های بازرگانی فراهم می شود

اگر قصد آغاز فعالیت های صادراتی را دارید و کم تجربه هستید، بهتر است از شرکت های بازرگانی در این زمینه کمک بگیرید. شرکت های بازرگانی با داشتن افراد خبره در این حوزه، می توانند به شما کمک های بسیاری نمایند. موارد ذیل نمونه هایی از کمک های شرکت های بازرگانی به افراد می باشد:

1- ارائه اطلاعات عمومی بازار (قوانین واردات، صادرات و تجارت)

2- مشاوره جهت خریدهای داخلی و خارجی

3- طراحی استراتژی بلند مدت و ارائه توصیه های لازم در ارتباط با کانالهای مناسب داخلی و خارجی

4- ارائه پیشنهاد در رابطه با شرکاء داخلی و خارجی و انجام مذاکرات قرارداد های مربوطه

5- ارائه خدمات مشاوره ای جهت استفاده از روشهای معتبر پرداخت و خدمات گشایش انواع اعتبار اسنادی و همچنین فرمت های استاندارد بین المللی در قبال ضمانت نامه (درموارد خاص)

6- مشاوره بازرگانی جهت خرید کالا و همچنین تنظیم اسناد تجاری کالا

7- تشکیل جلسات تخصصی مشورتی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کسب اطلاع از مشکلات در زمینه‌ امور گمرکی و استاندارد و ارایه‌ راه حل برای رفع مشکلات

8- ارایه نظرات تخصصی و کمک های فنی لازم در زمینه‌ استاندارد کالاهای صادراتی

9- کمک در جهت ایجاد فضای سالم رقابتی در کسب و کار منصفانه و اعمال محدود کننده‌ فعالیت‌های رقابتی طبق مقررات مربوط

آشنایی با موسسات بیمه اعتبار صادراتی ECAs

گاهی اوقات صادر کنندگان به دلیل عدم وصول مطالبات خود، با بحران نقدینگی مواجه می شوند . در این گونه مواقع موسسات اعتباری بیمه صادراتی، می توان به آنها کمک کند.

وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﯿﻤﻪﻧﻤﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻄﺮ ﮐﻼﻫﺒﺮداری،ﺗﻘﻠﺐ و ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﻮده و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

موسسات بیمه های صادراتی می توانند سازو کارهای زیر را فراهم نمایند:

  • افزایش اعتماد صادر کننده
  • افزایش رقابت پذیری صادر کنندگان
  • تسهیل تجارت جهانی
  • گسترش فرصت های بازار