آمار صادرات ایران به افغانستان در سال 1396

همانطور که میدانید بازار کشور افغانستان یکی از بهترین بازارهای کالاهای ایرانی است.همه ساله میزان بسیار زیادی از کالاهای ایرانی به افغانستان صادر میشود و معمولا این میزان هر سال رو به افزایش است.

در صورتی که شما هم مایل هستید وارد بازار صادرات به افغانستان بشوید بهتر است قبل از آن ریز آمار صادرات به افغانستان را مطالعه کنید تا بتوانید تحلیل دقیقی روی بازار کالاهای صادراتی ایران به افغانستان داشته باشید

در جدول زیر ریز آمار صادرات ایران به افغانستان در سال 96 را برایتان آماده کرده ایم.امیدواریم این جدول که بر اساس نوع کالا,وزن محموله ی صادراتی و ارزش ریالی و دلاری آن ارائه شده بتواند برای تحلیل بازار افغانستان مفید واقع شود.

آمار صادرات به تفکیک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1396
گمرک تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آمار صادرات به تفکیک گمرک، کشور و کدتعرفه طی سال 1396
گمرک تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آبادان 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 88320 1605790080 52992
آبادان 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 8274030 68796865987 2222509
آبادان 39041010 سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد 2122661 49285416271 1570411
آستارا 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 125000 1404505650 43795
اراک 02071200 گوشت  مرغ  وخروس از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  یخ  زده 23547 1425064440 47094
اراک 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 6210 193535188 6348
اراک 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 29935 3787178777 123353
اراک 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 22436 2179504212 67308
اراک 04031090 ک ک ک سایر 840 25860786 798
اراک 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 106189 4688897361 145563
اراک 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 6495 772629094 24477
اراک 11031300 بلغور و زبره  ذرت 120710 1221603621 39074
اراک 15141900 روغن  غیر خام کلزایاکانولا دارای مقدار کمی اسید اروسبک 38250 3438236100 112120
اراک 23099040 خوراک آماده دام و طیور 4537300 60766604256 1906213
اراک 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 3631984 31013302764 999570
اراک 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 1143177 10043864209 312691
اراک 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 2576278 24234975021 757708
اراک 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 33963933 292356680089 9514398
اراک 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 222113081 3834196426753 121736985
اراک 29051400 سایربوتانول  ها ,که  درجای  دیگری  مذکور نباشند 61600 1530771200 49280
اراک 29153100 استات اتیل 73570 2299514009 72828
اراک 29153900 سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso) 239950 4618389624 142558
اراک 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 16600 1320148200 43575
اراک 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 366396 5304745916 164283
اراک 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 720000 24632047620 768960
اراک 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 90000 2993160690 92430
اراک 39021099 ک ک ک ک سایر 90000 3535039800 111060
اراک 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 1015 12759198 394
اراک 55012000 دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها. 177605 8178113766 258958
اراک 55032000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 1849024 84388847629 2712848
اراک 57029990 ک ک ک سایر 22870 1934309016 59688
اراک 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 1692475 30107234170 963428
اراک 73082000 برج ومنجنیق ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 2835 195583500 6300
اراک 76042100 پروفیل توخالی از آلیاژهای آلومینیوم. 10635 1015520729 31373
اراک 84182100 یخچال های خانگی ا زنوع ترا کمی(Compression) 6040 478700346 15794
اراک 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 5940 470860891 15469
اردبیل 04071118 تخم مرغ نطفه دار جوجه یکروزه گوشتی 81050 7071498500 227917
اردبیل 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1742437 9865493276 309777
اردبیل 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 32028 1733233380 53535
اردبیل 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 132246 16634180862 528873
اردبیل 40116110 لاستیک  رویی چرخ  بادی باسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشین الات  کشاورزی یا جنگلدا ری دارای تولید داخلی 155620 19834160100 622480
اردبیل 40131000 لاستیک  تویی ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبیل سوا ری (ا زجمله ا ستیشن  وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبیل های باری 440 56078880 1760
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 04031090 ک ک ک سایر 17026 522986048 16283
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 24142 2573252618 80773
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 3702 401351026 12842
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 39042200 پلی کلرور وینیل  مخلوط نرم  شده , به  ا شکال  ا بتدا ئی (Plasticised) 625220 14588059955 462661
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 39049000 پلیمرهای سایر  ا ولفین های  هالوژنه  که  در جای  دیگرمذکورنباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 132090 3035079742 97703
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 39069099 سایرپلیمرهای ا کریلیک  به  ا شکال  ا بتدا یی غیرمذکور 23980 540867600 17745
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 39172300 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  کلروروینیل 55040 5029265730 165120
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 500 76200000 2500
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 53071000 نخ ا زکنف یاا زسایرا لیاف نسجی پوسته ساقه نباتات شماره 5303 یک لا. 9000 41148000 1350
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 54023400 نخ تکستوره ازپلی پروپیلن اماده نشده برای خرده فروشی غیرازنخ دوخت همچینین تک رشته ازپلی پروپیلن کمتراز 67دسی تکس . 121015 9715606268 314640
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 55052000  آخال الیاف مصنوعی(همچنین ضایعات ، آخال نخ ها والیاف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 609786 3923893466 124520
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 55093200 نخ چندلایاکابله, باحدا قل 85%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 92150 13051042000 408200
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 31050 4551120269 148592
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 2623960 695672709418 22233913
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 210014 57241586092 1819025
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 51620 4699767420 154860
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 68138100 لنتها وبالشتکها ی ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 41400 3762141960 124200
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 68138900 سایر قطعات سایش واشیاء مربوط به آنها سوارنشده برای ترمز برای کلاج یاهمانند فاقد پنبه نسوز که درجای دیگر گفته نشده است . 171813 16549024409 526394
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 72131010 میلگردکلاف  باقطرکمترا ز9میلیمتر ازآهن یافولاد غیر ممزوج 317170 3632524493 119807
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 72131090 سایرمیله  های  گرم  نورد شده  بصورت  طومارهای نامنظم  پیچیده شده دا را ی  دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 1359220 15139756943 475734
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 72139190 میله های گرم ا زا هن یافولاد غیر ممزوج بامقطع عرض دا یره به قطرکمترا ز14میلیمتربصورت طومارغیرمذکوردرجای دیگر 24700 261908920 8645
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 74081100 مفتول ا زمس تصفیه شده, که بزرگترین بعدسطح مقطع عرضی آن بیش ا ز6میلیمترباشد. 17699 2873716461 94689
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 82029900 تیغه ا ره, که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 10 1864260 60
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 84233000 باسکول توزین ثابت وترازوها وباسکول کیسه گیری یاکیله گیری ،همچینین ترازوهای قیفی شکل 12030 548026650 18045
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 11010 848841500 27950
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 84515000 ماشین های پیچیدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن یاکنگره دارکردن منسوجات 1350 31302960 1027
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 84743900 سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 12000 1515120000 48000
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 84831090 سایربازوهای  ا نتقال  نیرو و دسته  محور غیرمذکوردرجای  دیگر 570 27633600 855
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 9100 1075792000 34750
ارزیابی گمرک اصفهان درکاشان 90318090 سایر آلات  و وسایل  و ماشین  های  سنجش  یاکنترل  که  درجای  دیگر گفته  نشده ا ست 64080 3114960840 96120
ارومیه 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 169886 15556508220 509658
ارومیه 08081000 سیب , تازه 24803970 224230796163 6944057
ارومیه 17049000 ک سایر 151497 11385738931 354987
ارومیه 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 127664 10289829313 328629
ارومیه 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 8173 741789676 22885
ارومیه 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 266442 13738780344 437689
ارومیه 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 188774 10666402679 339796
ارومیه 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 284770 7250462504 231467
ارومیه 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 1280135 32598396551 1057675
ارومیه 39173200 سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 3593 217544040 7185
ارومیه 39251000 مخزن , ا نباره , خم  و خمره  و باگنجایش  بیش  ا زلیتر  300 ا ز موا د پلاستیکی 48856 4448377562 146569
ارومیه 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 1971625 43356223272 1380137
ارومیه 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 19844 674703480 21828
ارومیه 76072000 ورق ونوار نازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،روی تکیه گاه 14732 3815929908 117852
ارومیه 85071010 انباره های برقی ،باسرب -اسید ،ازنوع مورد استفاده درموتورهای پیستونی ا زنوع  سربسته  (sealed ) 298047 26363336740 827720
ارومیه 90311090 ماشین برای بالانس کردن قطعات مکانیکی بغیراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 840 122120000 4000
اصفهان 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 115395 10626632588 346186
اصفهان 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 294849 24167295484 754002
اصفهان 04021030 شیر خشک صنعتی 728889 84081995930 2667055
اصفهان 04021090 ک ک ک سایر 12416 1551772781 49668
اصفهان 04022900 شیروخامه شیربه شکل جامدکه میزا ن موا دچرب آن  بیش  ا ز 5/1 درصد باشد ,شیرین  شده 50000 6061800000 200000
اصفهان 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 931 15105856 466
اصفهان 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 1357480 148708020050 4665861
اصفهان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 1108803 118213614471 3857298
اصفهان 04090000 عسل  طبیعی 58220 8517574871 276585
اصفهان 08081000 سیب , تازه 70703 749956032 23184
اصفهان 15162010 ک ک ک روغن جانشین کره کاکائو 6000 272781000 9000
اصفهان 19021900 ک ک سایر 1940408 45912391916 1455309
اصفهان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 6959 353526768 11134
اصفهان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 4800 72741600 2400
اصفهان 20029010 رب  گوجه  فرنگی 33122 1505196168 49683
اصفهان 20079990 ک کک ک سایر 122054 7328594211 229268
اصفهان 21050000 بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. 13137 1390726813 45979
اصفهان 23099040 خوراک آماده دام و طیور 148000 1885333266 58861
اصفهان 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 18000 604263264 18672
اصفهان 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 6000 17402100 570
اصفهان 25051090 سایر شن  وماسه های سیلیسی وکوا رتزی  غیر مذکور درتعرفه 25051010 24750 113164032 3712
اصفهان 25081000 بنتونیت 35000 145266159 4609
اصفهان 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 853500 1945993392 60588
اصفهان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 894000 1075257902 34759
اصفهان 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 303090 2303672661 75855
اصفهان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 80179782 1018411828823 31970136
اصفهان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 28954118 352088065168 11379750
اصفهان 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 493100 4664970255 145479
اصفهان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 1618310 19146510236 621193
اصفهان 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله  کابل 1378664 48204485467 1538311
اصفهان 27129010  پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن 64750 2088629270 66150
اصفهان 27129090 سایرمومهای  نفتی ومعدنی غیرمذکور درجای دیگر 4073040 67068774329 2124305
اصفهان 27132000 قیرنفت 5156888 34633203864 1109546
اصفهان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 2218260 21869612261 704171
اصفهان 29011000 هیدروکربورهای  غیرحلقوی, ا شباع  شده 60050 759984000 24000
اصفهان 29051100 متانول  (ا لکل  متیلیک) 41330 127265432 3947
اصفهان 29053100 ا تیلن  گلیکول  (ا تان  دی  ئول ) 72362 2090484010 67365
اصفهان 29053900 دی ئول  ها غیر از اتیلن گلیکول ، پروپیلن گلیکول 13926 256762930 8175
اصفهان 29161900 سایر اسیدهای مونوکربوکسیلیک غیرحلقوی ،انیدریدها ، هالوژنورها ، پراکسیدها ، پراکسی اسیدها ومشتقات آنها غیر از ردیف های 29161100 لغایت 29161600 17980 818512530 26970
اصفهان 29181400 اسید سیتریک 300 3236400 100
اصفهان 29232010  لستینکها 1300 47282040 1560
اصفهان 30042019 سایرداروها بصورت خرده فروشی ، حاوی سایرانتی بیوتیک  دارای تولید داخل غیرمذکوردرجای دیگر 475371 146401895061 4607436
اصفهان 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 99410 3162102135 100847
اصفهان 38160000 سیمان های نسوز؛ ملاط های نسوز؛ بتون های نسوز و ترکیبات همانند نسوز، غیر از محصولات شماره 0138. 49984 430325040 13296
اصفهان 39051900 پلی ا ستات  وینیل  که بصورت  دیسپرسیون  مایع  نباشد,به  ا شکال  ا بتدا ئی 325600 12236149200 387440
اصفهان 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 5670 688468201 21263
اصفهان 39172200 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  پروپیلن 286255 24565087475 781490
اصفهان 39199020 شبرنگ غیرمذکور درجای دیگر 1780 159412130 5249
اصفهان 39211390 ک ک ک سایر 1000 80910000 2500
اصفهان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 540 52084620 1620
اصفهان 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 1450 81980100 2610
اصفهان 39251000 مخزن , ا نباره , خم  و خمره  و باگنجایش  بیش  ا زلیتر  300 ا ز موا د پلاستیکی 1736 161626320 5208
اصفهان 39269060 پریفرم  (PET) 37127 3042066678 95667
اصفهان 39269099 ک ک ک ک سایر 1268 78948900 2600
اصفهان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435ودیگرا ز297 mmبیشترنباشد 5844 195010152 6136
اصفهان 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 12090 410873675 12695
اصفهان 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 1100 4581291 143
اصفهان 48202000 دفترچه  مشق 1498400 68915763307 2142674
اصفهان 53072000 نخ ا زکنف یاا زسایرا لیاف نسجی پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابیده )یاکابله. 970 32994765 1073
اصفهان 54023400 نخ تکستوره ازپلی پروپیلن اماده نشده برای خرده فروشی غیرازنخ دوخت همچینین تک رشته ازپلی پروپیلن کمتراز 67دسی تکس . 266840 22515278278 712096
اصفهان 54024700 سایر نخ هااز پلی استرها یک لا باحداکثر 50 دور در متر ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 118969 10178996315 328730
اصفهان 54024800 سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 37108 3315892644 105016
اصفهان 54072020 سایرپارچه  های تاروپودباف  ا زنوا ریاا شکال  همانند ا زپلی پروپیلن  غیرمذکور درجای دیگر 25000 1703300928 52584
اصفهان 55093200 نخ چندلایاکابله, باحدا قل 85%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 295381 34217861964 1101410
اصفهان 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 32194 3974856193 122687
اصفهان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 20216 2722431053 84008
اصفهان 57029990 ک ک ک سایر 24960 1440080800 44425
اصفهان 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 100 15730500 500
اصفهان 57039000 کف پوش های منگوله باف, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 1111385 68483117701 2165072
اصفهان 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 136850 6479484908 205154
اصفهان 57049090 ک ک ک سایر 192790 9330432137 295412
اصفهان 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 21980 2045196320 65440
اصفهان 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 323000 3452884548 113039
اصفهان 68029310 سنگ خارا (گرانیت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده 52000 684603549 22491
اصفهان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 245740 5686338268 179308
اصفهان 69079000 کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،ک که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 33400 241228800 7680
اصفهان 69089000 ک سایر 2225961 14096348706 453477
اصفهان 70072120 شیشه  ا یمنی چندلایه درا ندا زه  وشکل  مناسب  برا ی  نصب  دروسایل  نقلیه  موتوری به جزهواپیما 35340 1682638200 53010
اصفهان 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 1827170 77643431131 2518878
اصفهان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 1098030 33549426673 1042834
اصفهان 72131010 میلگردکلاف  باقطرکمترا ز9میلیمتر ازآهن یافولاد غیر ممزوج 25860 274209096 9051
اصفهان 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 45740 681471698 21848
اصفهان 72163300 پروفیل بامقطعH ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 49120 865511592 27016
اصفهان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غیر طومار , باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت بیش ا ز10.mm 48430 635458563 19629
اصفهان 73063020 لوله با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 میلیمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 734040 18416635112 577776
اصفهان 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 451900 8630059353 273927
اصفهان 73110090 ک ک ک سایر 2484036 159909767997 5103617
اصفهان 73211110 ا جاق  گازفردا رمبله 9191 1171740879 37281
اصفهان 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن 500 14986497 467
اصفهان 73219090 ک ک ک سایر 25700 1633132200 53970
اصفهان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشی از آلیاژهای مس. 297 133728508 4130
اصفهان 76082000 لوله ا زآلیاژهای آلومینیوم 11 1618200 50
اصفهان 76151090 ک ک ک سایر 70 15990286 494
اصفهان 84181000 یخچال فریزرهای مجهزبه درهای خارجی مجزا جداگانه 4246 877092440 28788
اصفهان 84191900 آبگرم کن های زودجوش یامخزنی,غیربرقی,که درجای دیگرمذکورنباشد 32005 3109782988 98773
اصفهان 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 2185 56785800 1860
اصفهان 84321010 گاوا هن (خیش ) دا را ی خاک  برگردا ن 24970 1234969775 39665
اصفهان 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 2950 152950000 5000
اصفهان 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 500 124898172 3892
اصفهان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات صنعتی برا ی تهیه یا تولید غذا هایانوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 4000 299980635 9535
اصفهان 84501100 ماشین های رختشوئی تمام ا توماتیک باظرفیت حدا کثر10کیلوگرم 21350 3247767545 103855
اصفهان 84649000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 17600 599987342 18533
اصفهان 84743900 سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 3760 559278000 18000
اصفهان 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 28700 1572600300 51510
اصفهان 84793000 پرس هابرا ی ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فیبر ساختمانی ازچوب یاسایر مواد چوبی وسایر دستگاههابرای عمل اوردن چوب یاچوب پنبه . 8820 238357170 7577
اصفهان 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 300 27477000 900
اصفهان 84818030 شیر مخصوص  سیلندر گاز مایع 3550 419988513 13063
اصفهان 84818035 شیرمخصوص  ا جاق  گاز 5925 1866460200 59250
اصفهان 85071010 انباره های برقی ،باسرب -اسید ،ازنوع مورد استفاده درموتورهای پیستونی ا زنوع  سربسته  (sealed ) 546925 42928662732 1352738
اصفهان 85072010 انباره های برقی سرب -اسید ،ا ز نوع  سربسته  (sealed) به جز برای موتورهای پیستونی 258772 19628196662 642554
اصفهان 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 9900 917700000 30000
امیرآباد 15079000 روغن  سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 374400 17779911021 553010
امیرآباد 73063020 لوله با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 میلیمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 62590 1896569970 62590
امیرآباد 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 373050 11320414250 373050
اهواز 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 480 13208592 408
اهواز 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 61920 5783542560 185760
اهواز 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 90480 8744476320 271440
اهواز 04021030 شیر خشک صنعتی 22000 1553204400 48400
اهواز 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 1031328 57228556972 1814256
اهواز 40131000 لاستیک  تویی ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبیل سوا ری (ا زجمله ا ستیشن  وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبیل های باری 56441 5119205560 158511
اهواز 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور 554119 4192029714 129850
اهواز 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 991360 17491112595 545248
اهواز 73041910 سایر لوله های بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت یاگاز ،غیراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 1044800 49106374620 1567200
اینچه برون 03027300 انواع ماهی کپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثنای جگر ماهی ، تخم ماهی 14500 849979936 26221
اینچه برون 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 237208 25396285600 830182
اینچه برون 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 305259 25613182540 802215
اینچه برون 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 70000 2363838160 74200
اینچه برون 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 142000 4787659600 150520
اینچه برون 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 3252 299621384 9420
اینچه برون 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 156607 17154270977 547860
اینچه برون 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 23000 169650300 5290
اینچه برون 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 589880 4692922961 149968
اینچه برون 15162090 چربی ها و روغن  های  نباتی هیدروژنه شده و…و ا جزا  آنها به  غیر ا ز روغن  جانشین  کره  کاکائووروغن C.B.E 46063 1816820797 56159
اینچه برون 20029010 رب  گوجه  فرنگی 1529066 62525584584 2002327
اینچه برون 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 44652 2748381552 89304
اینچه برون 21069040 ژل کیک 15000 862515640 28196
اینچه برون 23099040 خوراک آماده دام و طیور 205508 3151033528 103191
اینچه برون 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 141705 1982929034 64644
اینچه برون 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 561486 601152294 19305
اینچه برون 34021130  الکیل بنزن سولفونه 93741 3006092668 95193
اینچه برون 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 1207355 24378824592 794183
اینچه برون 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 333587 6919373600 217916
اینچه برون 39031110 پلی استایرن قابل انبساط ومقاوم  دربرا بر آتش 130000 7819058600 247000
اینچه برون 39269060 پریفرم  (PET) 17713 934827040 30112
اینچه برون 44101110 تخته ازخرده ریر چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراک شده یانشده ،کارنشده یافقط سمباده خور 71130 456489402 14489
اینچه برون 44101190 تخته ازخرده ریز چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراکم شده یانشده ،کارشده 242490 2923779432 94459
اینچه برون 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 538501 4999640176 159642
اینچه برون 68109900 اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوعی که در جای دیگر گفته نشده است 18720 180560016 5616
اینچه برون 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 717600 7894335549 253050
اینچه برون 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 20768130 231405851223 7273963
باجگیران 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 20625 376700170 12187
باجگیران 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 24000 817921440 25440
بازارچه ماهیرود 01051120 ک ک ک جوجه مادر گوشتی یکروزه 3000 759984000 24000
بازارچه ماهیرود 01051150 جوجه یکروزه گوشتی 117698 28061388900 908463
بازارچه ماهیرود 02071200 گوشت  مرغ  وخروس از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  یخ  زده 28425 1842849600 56850
بازارچه ماهیرود 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 3670 133375140 4404
بازارچه ماهیرود 04072010 ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 7980 335899746 10374
بازارچه ماهیرود 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 5342715 28693603463 901030
بازارچه ماهیرود 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 3234330 23821777632 741765
بازارچه ماهیرود 07031000 پیازوموسیر تازه یا سرد کرده 556962 6443066413 212781
بازارچه ماهیرود 07041000 گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی ,(broccoli) 19208 122729859 3842
بازارچه ماهیرود 07049000 کلم  قرمز و سفید ,کلم  پیچ  ,کلم  قمری …  و غیره  ,تازه  یا سرد کرده 18280 332029080 10968
بازارچه ماهیرود 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 154835 1505179887 46492
بازارچه ماهیرود 07082000 لوبیا ,تازه  یا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 912 56467392 1824
بازارچه ماهیرود 07093000 بادمجان , تازه  یا سرد کرده 1124112 10634733909 338443
بازارچه ماهیرود 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 94636 1116540897 34568
بازارچه ماهیرود 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی تازه یا سرد کرده 96226 795226575 24635
بازارچه ماهیرود 07119000  سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 6640 421188960 13280
بازارچه ماهیرود 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 1791160 8767402037 277174
بازارچه ماهیرود 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 172333 2785252684 86166
بازارچه ماهیرود 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 659820 11749032956 367414
بازارچه ماهیرود 08052000 نارنگی (از جمله tangerines و satsumas)، کلمانتین (clementines ، ویلکینگ wilkings ) و مرکبات دو گونه ای (hybrid) مشابه . 2850 31688496 998
بازارچه ماهیرود 08061000 ا نگور تازه 143 2730672 86
بازارچه ماهیرود 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 16395 126894156 3984
بازارچه ماهیرود 08081000 سیب , تازه 94547 1602827165 52185
بازارچه ماهیرود 08105000 کیوی، تازه 87507 987319834 30630
بازارچه ماهیرود 08109010 انار تازه 11250 181957500 5625
بازارچه ماهیرود 08119000 سایر میوه ها ومغزهای نپخته یا پخته شده در آب یخ  زده، که در جای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 40998 5698496448 175992
بازارچه ماهیرود 08133000 سیب , خشک کرده 16438 1041057372 32876
بازارچه ماهیرود 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 95373 15266223880 476865
بازارچه ماهیرود 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 24975 202405504 6244
بازارچه ماهیرود 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 12070 519095486 16898
بازارچه ماهیرود 16010000 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات. 342511 42247482487 1335789
بازارچه ماهیرود 17011200 شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از چغندر 24457 779818909 24457
بازارچه ماهیرود 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 22525 592648275 18765
بازارچه ماهیرود 17049000 ک سایر 82800 6506787633 209071
بازارچه ماهیرود 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 24024 2034624949 67267
بازارچه ماهیرود 19021900 ک ک سایر 255075 6011557752 189186
بازارچه ماهیرود 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 4447 259193895 8005
بازارچه ماهیرود 19059090 ک کک ک سایر 68514 2098186546 67754
بازارچه ماهیرود 20029010 رب  گوجه  فرنگی 4125975 216531967187 6891392
بازارچه ماهیرود 20029090 ک ک ک سایر 24614 22463982 738
بازارچه ماهیرود 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 60270 3731900458 120540
بازارچه ماهیرود 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 75297 4160215104 129818
بازارچه ماهیرود 20060000 سبزیجات، میوه،میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور). 44167 4950065316 160344
بازارچه ماهیرود 20079990 ک کک ک سایر 84677 10884127060 352960
بازارچه ماهیرود 20089900 ک ک سایر 28542 1846730130 57084
بازارچه ماهیرود 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 75302 2688524172 84582
بازارچه ماهیرود 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 166475 5242000385 163699
بازارچه ماهیرود 21061019 سایر تغلیظ شده های پروتئین و مواد پروتئینی تکستوره 104350 3268925050 104350
بازارچه ماهیرود 22021000 آب  (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که  به  آن  قند,شیرین  کننده  … ,ا فزوده  شده  باشد 9619 291311415 9619
بازارچه ماهیرود 23099030 افزودنی های خوراک اماده دام وطیور 517991 7989367645 258995
بازارچه ماهیرود 23099040 خوراک آماده دام و طیور 493840 7723806120 242314
بازارچه ماهیرود 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 1329565 20617858790 664782
بازارچه ماهیرود 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 2325901 6707507655 213945
بازارچه ماهیرود 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل  خالص  شده ) 35915285 45952879890 1457087
بازارچه ماهیرود 25059000 ک سایر 25800 82740600 2580
بازارچه ماهیرود 25171090 سایرسنگهای  خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی راهها سایر بالاست ها 25000 28023800 925
بازارچه ماهیرود 25174100 دا نه  دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ  مرمر 495619 589062189 18338
بازارچه ماهیرود 25174900 دا نه  دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثنای  مرمر) 235235 279178951 8731
بازارچه ماهیرود 25201000  سنگ گچ؛ انیدریت 197500 120419700 3950
بازارچه ماهیرود 25202000 ک گچ 23482846 16635610694 528619
بازارچه ماهیرود 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 30049203 35485145095 1123103
بازارچه ماهیرود 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 128950 252256176 7968
بازارچه ماهیرود 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 184312496 211129028051 6695401
بازارچه ماهیرود 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 28699470 33463914303 1063533
بازارچه ماهیرود 25309090 سایر موا د معدنی غیر مذکور 98555 319427264 9854
بازارچه ماهیرود 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 32872186 408032042586 13014191
بازارچه ماهیرود 29173200 اورتو فتالات های دی اکتیل 32000 1970892800 60800
بازارچه ماهیرود 32081010 پوشش  ورنگها براساس پلی استرها 10656 832977648 25848
بازارچه ماهیرود 32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 24615 925250676 29538
بازارچه ماهیرود 32099090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس پلیمرهای  سنتتیک یا پلیمرهای  طبیعی تغییریافته  دیسپرسه یامحلول  درمحیط آبی….غیرمذکور 575 30552220 1006
بازارچه ماهیرود 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 11900 974384750 31250
بازارچه ماهیرود 33051000  شامپوها 374487 27273363470 868820
بازارچه ماهیرود 34011150  صابون رختشویی 108936 3326683172 107109
بازارچه ماهیرود 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 166736 4053685632 125052
بازارچه ماهیرود 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 113068 3202508217 101760
بازارچه ماهیرود 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 75000 1580280000 48750
بازارچه ماهیرود 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 9634 963205416 31734
بازارچه ماهیرود 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 45079 1459549368 45079
بازارچه ماهیرود 38244090 — سایر 25000 124230450 4075
بازارچه ماهیرود 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 6400 581280000 19200
بازارچه ماهیرود 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 25460 2343758571 76380
بازارچه ماهیرود 39199090 صفحه.  ورق  ونوا رخودچسب بصورت  ورق  یارول  باپهنای  بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 9880 958794720 29640
بازارچه ماهیرود 39209990 ک ک ک سایر 52648 5111546568 157944
بازارچه ماهیرود 39211390 ک ک ک سایر 1089 152123330 5009
بازارچه ماهیرود 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 31032 2485168746 81523
بازارچه ماهیرود 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 7145 694043865 21435
بازارچه ماهیرود 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 17082 1617956586 51246
بازارچه ماهیرود 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 30942 2791732988 87826
بازارچه ماهیرود 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 300 22860000 750
بازارچه ماهیرود 39269099 ک ک ک ک سایر 898193 84486422196 2660108
بازارچه ماهیرود 44109090 سایر مواد بارزین یاسایر موادچسباننده کارشده 61840 1202429328 37104
بازارچه ماهیرود 44111291 پروفیل روکش شده 1600 48768000 1600
بازارچه ماهیرود 54034900 سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 20655 2742358650 88965
بازارچه ماهیرود 55052000  آخال الیاف مصنوعی(همچنین ضایعات ، آخال نخ ها والیاف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 193409 1669094545 53918
بازارچه ماهیرود 55109000 سایر نخها از الیاف غیریکسره مصنوعی , غیر مذکور در جای دیگر,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 18157 3412403394 108942
بازارچه ماهیرود 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجی وگره ولوله های کوچک ا زا لیاف نسجی. 115854 572624194 18030
بازارچه ماهیرود 64019200 کفش های ضدآب که قوزک پارا میپوشاندولی زا نورا فرا نمیگیرد بارویه کائوچو یاپلاستیک 9960 906170760 29880
بازارچه ماهیرود 64029900 ک ک سایر 3150 612662400 18900
بازارچه ماهیرود 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 8500 583321660 18251
بازارچه ماهیرود 68021000  چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربعکمستطیل، که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از هفت سانتیمتر جای گیرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعی 27784 249080000 8000
بازارچه ماهیرود 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 562610 6216528502 200838
بازارچه ماهیرود 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 1200299 10664746306 333026
بازارچه ماهیرود 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 49690 1369122176 42236
بازارچه ماهیرود 68101110  بلوک وآجر برای ساختمان از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانهکبندی شده) 188144 336167603 11109
بازارچه ماهیرود 69079000 کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،ک که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 1093332 6866961854 216934
بازارچه ماهیرود 69089000 ک سایر 3374460 21279211231 674289
بازارچه ماهیرود 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 22250 1009478050 31150
بازارچه ماهیرود 70049090 ورق  شیشه ای  غیرمذکور باضخامتهای  بیشتر از 2.5 میلیمتر 60880 294756608 9741
بازارچه ماهیرود 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 281280 1804228368 56256
بازارچه ماهیرود 70051090 شیشه  فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر 51648 324200214 10329
بازارچه ماهیرود 70052120 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بیشتراز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر 13882 89251176 2776
بازارچه ماهیرود 70052130 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت  بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار  شده 164592 1050577988 32918
بازارچه ماهیرود 70052190 سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  که  خمیرا ن  کلا درتوده  رنگ  شده غیر مذکور درجای دیگر 14958 90867040 2992
بازارچه ماهیرود 70052990 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  غیرمذکوردرجای دیگر 46350 330545952 10197
بازارچه ماهیرود 70053000 ورق های کارنشده مسلح شده باسیم ا زشیشه فلوت/ سائیده شده/ صیقلی شده. 15000 291816000 9000
بازارچه ماهیرود 70133700 سایر لیوانهای نوشیدن ،غیرازسفالینه های شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 20422 744571062 24506
بازارچه ماهیرود 70134290 سایرظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیر یاآشپزخانه ای ازشیشه دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هر کلوین  ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300غیراز اوپال غیر مذکور درجای دیگر 1384345 49477869369 1587898
بازارچه ماهیرود 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 928240 10532130064 324883
بازارچه ماهیرود 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 46208 500401925 16168
بازارچه ماهیرود 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 736910 9879433920 304749
بازارچه ماهیرود 72166900 پروفیل ا زآهن یاا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده یاسردتمام شده, که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 6300 70760655 2205
بازارچه ماهیرود 72173090 سایرمفتولهاا ز آهن یافولاد غیرممزوج آبکاری یاا ندودشده باسایرفلزات معمولی بجزمفتول  بیدوا یر 78100 2043759267 64789
بازارچه ماهیرود 72179090 ک ک ک سایر 3990 109848690 3591
بازارچه ماهیرود 73065010 لوله وپروفیل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع  مدور,ا زسایرفولادهای ممزوج, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 69930 1238266270 40559
بازارچه ماهیرود 73069010 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 121532 2146159216 70488
بازارچه ماهیرود 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 62050 3026156144 99280
بازارچه ماهیرود 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 5708 357880184 11416
بازارچه ماهیرود 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 164105 26838470823 839336
بازارچه ماهیرود 73110090 ک ک ک سایر 39434 2568226860 82811
بازارچه ماهیرود 73144100 سایر تور,شبکه, پرچین ازآهن یاازفولاد ،ا بکاری شده  یاا ندوده  شده  باروی  که  درجای دیگرگفته  نشده 13390 868100480 26780
بازارچه ماهیرود 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 121025 6810752115 214955
بازارچه ماهیرود 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن 161480 13795546664 444364
بازارچه ماهیرود 73219090 ک ک ک سایر 67600 7294737172 233060
بازارچه ماهیرود 73221100 را دیاتور,باگرم کننده غیربرقی,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن یاازفولاد . 10000 381564000 12000
بازارچه ماهیرود 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 36448 2122953562 65607
بازارچه ماهیرود 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 95924 3462505828 111212
بازارچه ماهیرود 84321010 گاوا هن (خیش ) دا را ی خاک  برگردا ن 160054 20479416140 640216
بازارچه ماهیرود 84335190 سایرکمباین  بردا شت ،غیر مذکور درجای دیگر 1800 219456000 7200
بازارچه ماهیرود 84335200 ماشین آلات ودستگاههای خرمن کوبی(threshing)برا ی محصولات کشاورزی, غیرمذکوردرجای دیگر 20322 2482011052 81288
بازارچه ماهیرود 84522900 چرخهای دوزندگی از نوع صنعتی(غیراز چرخهای اتوماتیک) 8000 764712000 24000
بازارچه ماهیرود 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 2040 186574320 6120
بازارچه ماهیرود 85363090 سایردستگاه هابرا ی حفاظت مدا رهای برقی غیرا زکلیدهای قطع ووصل دوطرفه وغیرا توماتیک یک طرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 4350 1059277200 34800
بازارچه میلک 01051150 جوجه یکروزه گوشتی 12310 997602400 30775
بازارچه میلک 02071200 گوشت  مرغ  وخروس از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  یخ  زده 22307 1383353314 44614
بازارچه میلک 04072010 ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 39000 1636711700 50700
بازارچه میلک 04090000 عسل  طبیعی 51993 8374694715 259965
بازارچه میلک 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 12140572 67255676895 2121507
بازارچه میلک 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 25596104 189477321980 5886723
بازارچه میلک 07031000 پیازوموسیر تازه یا سرد کرده 1856317 11244567403 371260
بازارچه میلک 07039000 تره فرنگی وسایرسبزیجات سیرگونه 198000 1575659250 49500
بازارچه میلک 07041000 گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی ,(broccoli) 283610 2663950621 82512
بازارچه میلک 07051100 کاهو کروی  (سالادی ) ,تازه  یا سردکرده 3748 35627719 1105
بازارچه میلک 07061000 هویج , شلغم , تازه  یا سرد کرده 23355 332112847 10412
بازارچه میلک 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 3680802 35827634097 1106515
بازارچه میلک 07093000 بادمجان , تازه  یا سرد کرده 4256524 31719647417 985209
بازارچه میلک 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 2457427 29722269939 920100
بازارچه میلک 07097000  اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche) 9880 102195840 3162
بازارچه میلک 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی تازه یا سرد کرده 345737 3347054752 103720
بازارچه میلک 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 354511 6822134988 212089
بازارچه میلک 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 22896 1251638810 41213
بازارچه میلک 07129090 ک ک ک سایر 2430 137747578 4373
بازارچه میلک 07132090 — سایر 1082221 24941569630 779184
بازارچه میلک 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 2167574 36237447304 1129754
بازارچه میلک 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 273556 7203846573 236687
بازارچه میلک 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 1808493 37496423030 1198732
بازارچه میلک 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 98790 1276279570 39516
بازارچه میلک 08052000 نارنگی (از جمله tangerines و satsumas)، کلمانتین (clementines ، ویلکینگ wilkings ) و مرکبات دو گونه ای (hybrid) مشابه . 21514 242213363 7530
بازارچه میلک 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 33100 321033844 9929
بازارچه میلک 08061000 ا نگور تازه 149410 2847827862 89646
بازارچه میلک 08071100 هندوا نه , تازه 1018324 4633200589 152747
بازارچه میلک 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10240 130531049 4301
بازارچه میلک 08081000 سیب , تازه 1680745 14640823474 473135
بازارچه میلک 08105000 کیوی، تازه 76217 984832133 30487
بازارچه میلک 08109010 انار تازه 240646 4649519073 144388
بازارچه میلک 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 5135 400681461 12837
بازارچه میلک 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 384863 12400041665 389141
بازارچه میلک 12079900 سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 2440 196578600 6100
بازارچه میلک 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 40500 2622663360 81000
بازارچه میلک 16025000 فرآورده های  گوشت  ا ز نوع  گاو 52936 4939684101 158809
بازارچه میلک 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهی ها 36367 5663174445 181835
بازارچه میلک 17011200 شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از چغندر 94335 1797194952 56601
بازارچه میلک 17011300 شکر خام بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر 25943 492912956 15524
بازارچه میلک 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 57206 1067584804 34323
بازارچه میلک 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 158 18156972 568
بازارچه میلک 17049000 ک سایر 5354313 319586515372 10195974
بازارچه میلک 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 220170 40185465012 1253357
بازارچه میلک 19021900 ک ک سایر 808297 22716654552 724654
بازارچه میلک 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 1186 31384080 1008
بازارچه میلک 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 845320 99519598335 3112369
بازارچه میلک 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 567877 74659880074 2385088
بازارچه میلک 19051000  نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot) 22136 1124528832 35416
بازارچه میلک 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 7485372 377753788522 11967681
بازارچه میلک 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 1947871 110641231180 3516129
بازارچه میلک 19059090 ک کک ک سایر 8276257 494553506154 15730615
بازارچه میلک 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 170314 7348379425 241701
بازارچه میلک 20029010 رب  گوجه  فرنگی 5197611 332384774029 10606397
بازارچه میلک 20029090 ک ک ک سایر 409941 614935797 20175
بازارچه میلک 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 128711 26111016902 844058
بازارچه میلک 20054000  نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 12524 790640120 25048
بازارچه میلک 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 4265984 270304683020 8529290
بازارچه میلک 20060000 سبزیجات، میوه،میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور). 298025 18395007336 596010
بازارچه میلک 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، لیچی و آناناس 812525 12091937085 376002
بازارچه میلک 20079990 ک کک ک سایر 2831929 325428345046 10318035
بازارچه میلک 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 4476 151077002 4834
بازارچه میلک 20086000 گیلاس  وآلبالو,آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که  مشمول  شماره  2006 و 2007 میشوند) 26762 1705254840 53524
بازارچه میلک 20089900 ک ک سایر 1070820 23460276115 762388
بازارچه میلک 20093100 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند 279935 6794565949 223947
بازارچه میلک 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 10260 560873160 18468
بازارچه میلک 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 960310 24212306624 750966
بازارچه میلک 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 2563647 63034949288 2032182
بازارچه میلک 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 4750 296903500 9500
بازارچه میلک 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 19304 875032412 27025
بازارچه میلک 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 141077 22632752145 705061
بازارچه میلک 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 85681 2709651660 85681
بازارچه میلک 21061090 سایر تغلیظ شده های پروتئینی ومواد پروتئینی تکستوره غیر از شماره های 21061010 لغایت 21061030 218169 6905209518 218169
بازارچه میلک 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 15431 716461284 23146
بازارچه میلک 22029010 مکمل های غذایی مایع (نوشیدنی) 15080 457979600 15080
بازارچه میلک 22029090 — سایر 94566 2606210644 85159
بازارچه میلک 22090000 سرکه  خورا کی و بدل  سرکه  خورا کی که  ا ز جوهر سرکه  بدست  میآید 177714 2720317320 85302
بازارچه میلک 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 347153 1043792119 32973
بازارچه میلک 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل  خالص  شده ) 77105 188762494 6168
بازارچه میلک 25152000 سنگ های اکوسین و سایر سنگ های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 23244 308650000 10000
بازارچه میلک 25171090 سایرسنگهای  خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی راهها سایر بالاست ها 171985 963232000 30500
بازارچه میلک 25174900 دا نه  دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثنای  مرمر) 76825 287222298 9218
بازارچه میلک 25202000 ک گچ 6619799 5569392582 178122
بازارچه میلک 25253000 آخال  میکا 21171 1012539404 31730
بازارچه میلک 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 96942848 1187450125071 38345708
بازارچه میلک 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 10090056 145538192978 4630782
بازارچه میلک 28044000 ا کسیژن 3948 90505900 2960
بازارچه میلک 28530090 سایرترکیبات غیر آلی غیر از آب مقطر 32544 1335613693 42306
بازارچه میلک 32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 26434 2679988977 87283
بازارچه میلک 32091010 رنگ  رویه  وآستری  ا تومبیل براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 19104 1823869668 57312
بازارچه میلک 32099010 رنگ  رویه  وا ستری ا تومبیل براساس سایرپلیمرهای سنتتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،دیسپرسه یاحل شده درمحیط آبی 4359 399240810 13077
بازارچه میلک 32099090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس پلیمرهای  سنتتیک یا پلیمرهای  طبیعی تغییریافته  دیسپرسه یامحلول  درمحیط آبی….غیرمذکور 17766 810379049 25361
بازارچه میلک 32139000 رنگها برا ی  نقاشی هنری, آموزش, تابلو تغییرشدت  رنگ  سرگرمی ورنگهای  مشابه غیرازرنگهابه صورت مجموعه 30014 2930510772 91166
بازارچه میلک 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 83209 9599568990 306759
بازارچه میلک 33051000  شامپوها 426694 27150011424 872098
بازارچه میلک 33052000 فرآورده ها برا ی  فرزدن  دا ئمی و بازکردن  فرمو 43637 2752945166 87274
بازارچه میلک 33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 3489 212403342 6978
بازارچه میلک 34011150  صابون رختشویی 1470345 48000649055 1518983
بازارچه میلک 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 25200 722652840 22680
بازارچه میلک 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 261147 6217662282 197123
بازارچه میلک 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 146686 2150356197 67446
بازارچه میلک 34053000 واکس و فرآورده های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس ها برای فلزات 4540 168397680 5448
بازارچه میلک 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 38875 2996989256 97186
بازارچه میلک 38089111 50 LD حداکثر 2000 دارای تولید داخل ، تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 234914 14156855566 457510
بازارچه میلک 38089119 سایر LD50 بیشتر از 2000 تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی حشره کش 19488 1177542912 38976
بازارچه میلک 38089321 LD50 حداکثر 2000 محصول اماده شیمیایی 69196 7065519704 218072
بازارچه میلک 38200000 فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 68944 2122659879 67559
بازارچه میلک 39011031 پلی اتیلن گرید فیلم  به  صورت  پودرباچگالی کمتراز94% 150199 5635933872 180238
بازارچه میلک 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 50513 2081638955 65615
بازارچه میلک 39091010 پودرقالبگیری  ا ز رزینهای  ا وره ئیک 14974 1211920690 37435
بازارچه میلک 39159000 آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول  در جای  دیگر 12052 239937853 7721
بازارچه میلک 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 368926 16412176282 524673
بازارچه میلک 39172200 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  پروپیلن 11300 601678790 19210
بازارچه میلک 39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 85465 4573486553 143890
بازارچه میلک 39173100 لوله هاوشیلنگهای  قابل ا نعطاف که دا را ی یک  حدا قل  تحمل  فشارتاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند 27750 1184148000 38850
بازارچه میلک 39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 3700 178671520 5920
بازارچه میلک 39189090 پوشش کف از سایر مواد پلاستیکی 2050 105581560 3485
بازارچه میلک 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 215944 11761744728 370186
بازارچه میلک 39202090 صفحه  ها ورق  ها ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  پروپیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده 1579 148045461 4737
بازارچه میلک 39209990 ک ک ک سایر 6470 334420651 10999
بازارچه میلک 39211390 ک ک ک سایر 1000 53578900 1700
بازارچه میلک 39229000 مخزن  آب, سیفون  و لوا زم بهدا شتی همانند,که  درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 38597 922117002 28759
بازارچه میلک 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 1216886 64657637128 2068653
بازارچه میلک 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 3338 172075398 5674
بازارچه میلک 39241090 ک ک ک سایر 33470 1763733799 56899
بازارچه میلک 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 84538 4401586011 143710
بازارچه میلک 39251000 مخزن , ا نباره , خم  و خمره  و باگنجایش  بیش  ا زلیتر  300 ا ز موا د پلاستیکی 21892 1194921418 37216
بازارچه میلک 39269099 ک ک ک ک سایر 622264 33281044792 1054976
بازارچه میلک 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 6309 799123176 25236
بازارچه میلک 40169970  روکش عاجدار لاستیک خودرو بصورت رول از کائوچویولکانیزه ، غیرا سفنجی 43336 5107590124 161412
بازارچه میلک 40170090 کائوچوی  سفت  شده  به  هرشکل  همچنین  آخال  وخرده ریزه وا شیاساخته شده ا زآن  به غیرا ز ردیف 40170010 3942 203304180 6701
بازارچه میلک 42032900 دستکش, دستکش های یک ا نگشتی ونیم دستکش ا ز چرم یاا زچرم دوباره ساخته شده, غیرا زورزشی 15285 2360214000 73800
بازارچه میلک 44050000 پشم  چوب (کاوه یاپوشال ) ,آرد چوب 30460 548903870 17030
بازارچه میلک 44182090  در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنایع دستی غیرمذکور 5050 561943800 18180
بازارچه میلک 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 114674 3068644649 96326
بازارچه میلک 54034900 سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 7000 361403000 11900
بازارچه میلک 55052000  آخال الیاف مصنوعی(همچنین ضایعات ، آخال نخ ها والیاف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 121437 568810530 18215
بازارچه میلک 56072100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زسیزا ل, یاا زگونه آگاو. 1388 75009123 2359
بازارچه میلک 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 250391 13319154850 425662
بازارچه میلک 56090000 ا شیاءا زنخ, نوا ر,یااشکال همانند , ریسمان, طناب یاکابل, که درجای دیگرگفته نشده. 39611 6684519214 217859
بازارچه میلک 57029110 ک ک ک احرامی (سجاده) 410 45073350 1435
بازارچه میلک 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 61131 9782332506 319596
بازارچه میلک 57029990 ک ک ک سایر 46030 14407019475 463275
بازارچه میلک 57039000 کف پوش های منگوله باف, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 2450 635460000 21000
بازارچه میلک 57049090 ک ک ک سایر 263457 33835950723 1075752
بازارچه میلک 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 18456 2028960360 64596
بازارچه میلک 58089000 مصنوعات علاقبندی وا شیاءتزئینی همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغیرمذکوردرجای دیگربدون قلابدوزی وگلدوزی 18126 3033493650 99693
بازارچه میلک 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 64001 3297649509 108801
بازارچه میلک 64019200 کفش های ضدآب که قوزک پارا میپوشاندولی زا نورا فرا نمیگیرد بارویه کائوچو یاپلاستیک 238988 24147981465 766844
بازارچه میلک 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 595111 97518211795 3092897
بازارچه میلک 64022000 کفش بارویه تسمه ای یا نواری که باتوپی به تخت متصل شده، از کائوچو یا از پلاستیک. 29949 8942980750 295350
بازارچه میلک 64029900 ک ک سایر 112964 22262968321 719682
بازارچه میلک 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 85094 18370315640 577460
بازارچه میلک 64069090 ک ک ک سایر 7440 384992472 12648
بازارچه میلک 68101920 ک ک ک مورد مصرف برای سنگفرش 54665 212262358 6559
بازارچه میلک 69089000 ک سایر 27085 33987450 1050
بازارچه میلک 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 25580 475143384 15348
بازارچه میلک 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام… وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 12685 234913515 7611
بازارچه میلک 70071110 شیشه  ا یمنی ا ب  دا ده  درا ندا زه  وشکل  مناسب  برا ی  نصب  دروسائل  نقلیه  زمینی 10000 181962000 6000
بازارچه میلک 70132800 سایر لیوانهای نوشیدن پایه دار (گیلاس )به غیر ازسفالینه شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 53476 2941610000 97243
بازارچه میلک 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 209462 7308622081 228590
بازارچه میلک 70200091 حباب شیشه ای برای فلاسک یاسایر ظروف عادی 94379 2513125496 78821
بازارچه میلک 73083090 سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور 6155 373561870 12310
بازارچه میلک 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 10000 603620000 20000
بازارچه میلک 73101000 منبع, چلیک, بشکه, پیت… (غیرا زبرا ی گاز)ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,باگنجایش 50لغایت 300لیتر. 302846 19111600008 598757
بازارچه میلک 73110090 ک ک ک سایر 24021 1545880041 50443
بازارچه میلک 73144100 سایر تور,شبکه, پرچین ازآهن یاازفولاد ،ا بکاری شده  یاا ندوده  شده  باروی  که  درجای دیگرگفته  نشده 48730 3106277560 97460
بازارچه میلک 73211110 ا جاق  گازفردا رمبله 500 106893600 3300
بازارچه میلک 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 10724 1343720556 43543
بازارچه میلک 73211200 وسائل خورا ک پزی, خورا ک  گرم کن, باسوخت مایع, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 49806 2527020738 79332
بازارچه میلک 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 680 42380600 1360
بازارچه میلک 73218200 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت مایع, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 7417 943353396 29668
بازارچه میلک 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن 11411 700475114 22822
بازارچه میلک 73219090 ک ک ک سایر 33422 2039753900 66844
بازارچه میلک 73229010 ا جزا وقطعات دستگاههای گرماتاب که  درآنهاا نتقال حرا رت به روش تابش بوده وباسوخت  گازکارمی کند 2970 179892900 5940
بازارچه میلک 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 214628 13591260310 429256
بازارچه میلک 76041000 میله, پروفیل ا زآلومینیوم غیرممزوج. 54810 3137491063 100705
بازارچه میلک 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر 4980 463812300 14940
بازارچه میلک 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومینیوم. 2800 156253650 5145
بازارچه میلک 76130000 ظروف آلومینیوم برا ی گازهای فشرده یامایع شده. 9916 47087342 1483
بازارچه میلک 76141000 مفتول به هم تابیده ، کابل ، نوارگیس باف وهمانند ازآلومینیوم عایق نشده برای مصرف برق با مغزی از فولاد 3975 1088955225 35775
بازارچه میلک 76149000 ک سایر 8217 2241877041 73953
بازارچه میلک 76169900 سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 9880 1688398140 54340
بازارچه میلک 83024900 ک ک سایر 16460 1012282700 32920
بازارچه میلک 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهای زره دا ر وکشوها برای خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمینان واشیاء همانند ،ا زفلزمعمولی. 32318 2020784456 64636
بازارچه میلک 83040000 قفسه بایگانی,قفسه جای فیش… یاملزومات وتجهیزا ت میزکارا زفلزمعمولی. 2900 179556400 5800
بازارچه میلک 83089000 سایرچفت وبست, دوره های چفت وبست دار ،سگک،سگک چفت وبست دار وهمانند برای لباس ،کفش ،کیف وغیره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولی(هم چنین ا جزا ءوقطعات ). 49184 3084976544 98368
بازارچه میلک 84145100 بادزنهای رومیزی, زمینی,دیوا ری, سقفی ,هواکشهای پنجره یاپشت بام ,توا م باموتوربرقی بقدرت حدا کثر125وا ت 9296 1358520480 41940
بازارچه میلک 84172000 تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی  )،غیربرقی 24543 2083510400 67492
بازارچه میلک 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 150300 23186090861 749455
بازارچه میلک 84185000 سایر مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، کابینت ها، پیشخوان های (Display Counters) نمایش، ویترین ها (Show cases) و غیره) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده”. 5530 380529495 12555
بازارچه میلک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات… برا ی ا زصافی گذرا ندن یاتصفیه مایعات یاگازها 1800 81005000 2500
بازارچه میلک 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 3844 1358242620 43782
بازارچه میلک 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 23154 2450478640 79172
بازارچه میلک 84229090 سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی 1200 111448800 3600
بازارچه میلک 84239010 قطعات ماشین آلات وادوات توزین 14550 886968000 29100
بازارچه میلک 84283900 بالابرهاونقاله های باعمل مدا وم, که درجای دیگرمذکورنباشد 500 106926600 3300
بازارچه میلک 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 14962 3579417180 115207
بازارچه میلک 84391000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن خمیرا زموا دسلولزی ا لیافی 4800 1196727840 36960
بازارچه میلک 84615000 ماشین های ا ره کردن یاقطع کردن برا ی کاربرروی فلزا ت یاسرمت ها 2070 125553780 4140
بازارچه میلک 84649000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 10024 2188394488 70168
بازارچه میلک 84659900 ماشین ا بزا ر,غیرمذکوردرجای دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, مواد پلا ستیکی سخت وغیره 8200 220227000 7000
بازارچه میلک 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 800 58323600 1800
بازارچه میلک 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 4000 777408000 24000
بازارچه میلک 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 224682 20886077685 674046
بازارچه میلک 84811010 رگلاتور مخصوص  سیلندر گاز مایع 394 83526030 2758
بازارچه میلک 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 21193 7274090527 233123
بازارچه میلک 85043390 سایر ترا نسفورماتورهای برقی به  قدرت  بین  16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجریان  وولتاژ وترانسفور ماتور دی الکتریک مایع 6000 400041180 12474
بازارچه میلک 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 13184 1665212740 52736
بازارچه میلک 85162900 دستگاههای  برقی گرم  کردن  فضای  ا ماکن  و گرم  کردن  زمین , که  درجای  دیگر مذکور نباشد 9700 925710546 28886
بازارچه میلک 85363020 کلیدهای  قطع  و وصل  دوطرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 9506 2296608608 76048
بازارچه میلک 85446010 کابل  زمینی ا عم  ا زروغنی یاخشک بالاتر ا زیک  کیلوولت لغایت 132کیلوولت 13087 3643279515 117783
بازارچه میلک 87087021 ا جزا وقطعات  ومتفرعات چرخ ها ،برا ی سوا ری ،سوا ری کار، وا نت وترا کتورکشاورزی 68397 3651725069 120292
بازارچه میلک 94016900 نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده 2930 268358700 8790
بازارچه میلک 94019090 ا جزا وقطعات  نشیمنهاغیراز نشیمنهای وسایل  نقلیه  هوا یی یازمینی 11220 1045849860 33660
بازارچه میلک 96032900 فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص 87862 12046293783 386549
بجنورد 20029010 رب  گوجه  فرنگی 942536 47059204398 1456697
بجنورد 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 47403100 44053044050 1420847
بجنورد 31021000 ک اوره حتی به صورت محلول در آب 91857000 660764354699 20895171
بناب 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 361200 2916425700 90351
بناب 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 9500 129254625 4275
بناب 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 19340 467795920 15472
بناب 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 72390 788586950 25337
بندر امام خمینی 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 338549 17613866138 578298
بندر امام خمینی 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 427690 4818996262 149504
بیرجند 02071200 گوشت  مرغ  وخروس از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  یخ  زده 1154931 70514051127 2051576
بیرجند 04031090 ک ک ک سایر 257079 7585602203 244211
بیرجند 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 1800 25055280 828
بیرجند 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 15720 74185038 2358
بیرجند 07132090 — سایر 71551 2356172260 75676
بیرجند 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 27050 1106793753 36495
بیرجند 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 77896 2010152132 66197
بیرجند 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 25970 417480735 12985
بیرجند 15079000 روغن  سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 37616 2062510401 67691
بیرجند 19021900 ک ک سایر 206944 5519878771 175851
بیرجند 20029010 رب  گوجه  فرنگی 772332 41156359085 1310102
بیرجند 23099040 خوراک آماده دام و طیور 4711673 71722038596 2355665
بیرجند 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 20750004 328282951068 10373544
بیرجند 25059000 ک سایر 99438 322032022 9943
بیرجند 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 347942550 340128038707 10838868
بیرجند 25309090 سایر موا د معدنی غیر مذکور 778382 2434602368 77813
بیرجند 28331900 سایر سولفات های سدیم  (باستثنای  سولفات  دی سدیم ) 70150 513789952 16024
بیرجند 28369900 سایر کربنات  ها، پرا کسو کربنات ها وکربنات امونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد غیراز موارد مذکور در شماره های 28369200 تا 28362000 48000 392664480 12480
بیرجند 39041010 سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد 39974 1106865150 36255
بیرجند 39199090 صفحه.  ورق  ونوا رخودچسب بصورت  ورق  یارول  باپهنای  بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 13347 1292859285 40041
بیرجند 55052000  آخال الیاف مصنوعی(همچنین ضایعات ، آخال نخ ها والیاف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 19780 87373792 2848
بیرجند 55113000 نخ از الیاف غیر یکسره مصنوعی,آماده شده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 26109 2513591757 78327
بیرجند 56074100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 85517 8291290398 256284
بیرجند 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 1704998 31405641943 993414
بیرجند 68101110  بلوک وآجر برای ساختمان از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانهکبندی شده) 864780 1793803568 57777
بیرجند 69089000 ک سایر 49397473 368651129742 11775847
بیرجند 70053000 ورق های کارنشده مسلح شده باسیم ا زشیشه فلوت/ سائیده شده/ صیقلی شده. 13530 252234378 8118
بیرجند 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 21531897 237278985158 7565226
بیرجند 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهای زره دا ر وکشوها برای خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمینان واشیاء همانند ،ا زفلزمعمولی. 720 74299200 2400
بیرجند 84335190 سایرکمباین  بردا شت ،غیر مذکور درجای دیگر 24939 3024196620 99742
پتروشیمی بندرامام خمینی 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 1718873 21878800185 549309
پتروشیمی بندرامام خمینی 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 1151087 14872080520 460435
پتروشیمی بندرامام خمینی 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 340000 3620244313 111777
پتروشیمی بندرامام خمینی 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 2384886 21623675370 691617
پتروشیمی بندرامام خمینی 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 860000 6541821371 207965
پتروشیمی بندرامام خمینی 29011000 هیدروکربورهای  غیرحلقوی, ا شباع  شده 281000 2409794617 75907
پتروشیمی بندرامام خمینی 29012300 بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن اشباع نشده 18981000 199323989880 6263284
پتروشیمی بندرامام خمینی 29024400 ا یزومرهای  ا کسیلن  مخلوط شده 25000 592777100 18325
پتروشیمی بندرامام خمینی 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 100000 1606640840 51752
پتروشیمی بندرامام خمینی 29051100 متانول  (ا لکل  متیلیک) 81700 101595171960 3199860
پتروشیمی بندرامام خمینی 29153900 سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso) 21700 492421608 15624
پتروشیمی بندرامام خمینی 29173200 اورتو فتالات های دی اکتیل 132000 7592970000 250800
پتروشیمی بندرامام خمینی 29291010 تولوئن دی سیانات ها (TDI) 184000 10428202800 331200
پتروشیمی بندرامام خمینی 29291090 ایزوسیانات ها 20000 1090656000 36000
پتروشیمی بندرامام خمینی 31054000  دی هیدروژنواورتو فسفات آمونیوم (فسفات مونو آمونیک) حتی به صورت مخلوط با هیدروژنواورتوفسفات دی آمونیوم (فسفات دی آمونیک) 1237000 15739652051 487518
پتروشیمی بندرامام خمینی 32081050 موا د ا فزودنی رنگ براساس پلی استرها 360103 12501479397 402887
پتروشیمی بندرامام خمینی 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 6182000 218808682164 6956344
پتروشیمی بندرامام خمینی 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 224000 6906519180 214500
پتروشیمی بندرامام خمینی 39023010 کوپلیمر های پرو پیلن گرید لوله 90000 3427033545 111033
پتروشیمی بندرامام خمینی 39029000 سایر پلیمرهای  پروپیلن  یاپلیمرهای سایر ا ولفین ها غیرمذکوردرجای  دیگر;به  ا شکال  ا بتدا ئی 1806000 59299537479 1879701
پتروشیمی بندرامام خمینی 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 5750500 137445508528 4412474
پتروشیمی بندرامام خمینی 39059110 کوپل?مرو?ن?ل کلرا?د و?ن?ل ا?زوبوت?ل اتر 66000 1968869760 60918
تبریز 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 36642 1008080635 31147
تبریز 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 330310 30784757250 990930
تبریز 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 109161 8588542358 265459
تبریز 04021090 ک ک ک سایر 39 1004617 31
تبریز 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 211599 19624441427 614053
تبریز 08081000 سیب , تازه 10934197 96440297873 3000302
تبریز 09019090 غلاف  و پوست  قهوه  با بدل  قهوه  حاوی  قهوه  بجز ردیفهای  09019010و09019020 567 89952558 2778
تبریز 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 20250 2221860375 70875
تبریز 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 1233 161157409 4978
تبریز 17049000 ک سایر 212523 19264067863 612427
تبریز 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 160300 13828139280 448200
تبریز 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 435479 75304433649 2338754
تبریز 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 444806 26034950601 822709
تبریز 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 28518 1677187609 52677
تبریز 19059090 ک کک ک سایر 120939 7315041307 235188
تبریز 20029010 رب  گوجه  فرنگی 652 25298602 781
تبریز 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 60 7777680 240
تبریز 20079990 ک کک ک سایر 9765 1421451990 43943
تبریز 20089900 ک ک سایر 9315 1044486293 32603
تبریز 20094910 آب  آناناس تغلیظ شده  (کنسانتره ) 38736 981082020 31188
تبریز 20097100 آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند 30240 735219072 24192
تبریز 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 14112 349458278 11290
تبریز 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 95148 2269026945 74190
تبریز 21032000 کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس های گوجه فرنگی 40 1555296 48
تبریز 21069080  کمکمل غذایی، 18 1166652 36
تبریز 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 825000 7661877477 243132
تبریز 28289010 هیپوکلریت  سدیم 183545 2793140769 86869
تبریز 39011099 سایرپلی ا تلین  با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری  غیرمذکور در جای  دیگر 337500 11339108020 351692
تبریز 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 270000 9495667464 304428
تبریز 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 45000 1343223120 44069
تبریز 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم  دربرا بر ضربه  (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45000 1473093864 47304
تبریز 39201020 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  نشده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 23320 1511882240 46640
تبریز 39202010 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  شده

Bi oriented poly prolylene

691615 44645911504 1420194
تبریز 39206190 سایرصفحه  هاوورقهاا زپلی کربنات  غیرا سفنجی بجزورق دوجدا ره وفیلم متالایز 4840 516432840 16940
تبریز 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 2009 182377020 6027
تبریز 39241090 ک ک ک سایر 40208 3835495599 120624
تبریز 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 14943 1448031495 44829
تبریز 39269060 پریفرم  (PET) 14500 745909000 24650
تبریز 54011000 نخ دوخت ا زرشته های سنتتیک. 700 66286500 2100
تبریز 54023400 نخ تکستوره ازپلی پروپیلن اماده نشده برای خرده فروشی غیرازنخ دوخت همچینین تک رشته ازپلی پروپیلن کمتراز 67دسی تکس . 950 88552350 2850
تبریز 54026100 نخ ا زنایلون یاسایرپلی آمیدها,چندلایاکابله, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 307 29833032 921
تبریز 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 162600 14965333500 487800
تبریز 63059000 جوا ل وکیسه برا ی بسته بندی, ا زسایرمواد نسجی غیر مذکور در جای دیگر 253101 24119090940 765948
تبریز 64051000 سایرکفشها که درجای دیگرگفته نشده, بارویه ا زچرم طبیعی یاچرم دوباره ساخته شده. 8000 4909253580 160020
تبریز 69089000 ک سایر 26512 153963149 4757
تبریز 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 129670 2420408220 77802
تبریز 70031290 سایرورق  های شیشه ا ی مسلح  نشده باسیم که خمیرآن درتوده رنگ شده یاکدرشده// غیرمذکوردر جای دیگر 122380 791498057 25363
تبریز 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 8919865 55933483761 1782209
تبریز 70071190 شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی  نصب  در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر 35850 671497446 21510
تبریز 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 11860 296787768 9488
تبریز 72155000 میله هاا زآهن یافولادغیر ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, یاسردتمام شده به غیراز ردیف 72151000 9980 160654896 4964
تبریز 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 2446790 30271958131 974899
تبریز 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 1409874 15971349462 506105
تبریز 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 15824376 224899776997 7238038
تبریز 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 19130 393036260 12130
تبریز 73129000 نوا رهای گیس باف, طناب بار (sling)واشیاءهمانند ا زآهن یاا زفولاد,عایق نشده برا ی مصرف برق. 24440 398447394 12297
تبریز 73143900 شبکه توری , پرچین, ا زآهن یاا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجای دیگرگفته نشده. 4840 83208336 2568
تبریز 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 91134 11817649157 375590
تبریز 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 100 1618950 50
تبریز 83099090 سایردر،درپوش  و سرپوش ،درپوش  پاره شونده برا ی  بطری درپوش پیچی بشکه ،مهروموم وسایر متفرغات بسته بندی ،ا ز فلزا ت  معمولی غیرمذکوردرجای دیگر 4855 326953650 10195
تبریز 84181000 یخچال فریزرهای مجهزبه درهای خارجی مجزا جداگانه 16531 2610954894 80638
تبریز 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 45370 7225635306 237924
تبریز 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 49412 11593315670 380473
تبریز 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات صنعتی برا ی تهیه یا تولید غذا هایانوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 13622 1686839504 54488
تبریز 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 369283 31302453796 1021532
تبریز 84796090 سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010 20782 1266604506 41564
تبریز 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 13958 1121909145 34895
تبریز 85162900 دستگاههای  برقی گرم  کردن  فضای  ا ماکن  و گرم  کردن  زمین , که  درجای  دیگر مذکور نباشد 6993 660083241 20981
تبریز 87019090 ترا کتورهای  کشاورزی غیرچرخ زنجیری ،باقدرت 110اسب بخار وکمتر 237199 35200688000 1116000
تبریز 87042100 وسایل نقلیه حمل ونقل کالا ،دیزلی ونیمه دیزلی ،باوزن  ناخالص  وسیله  نقلیه  (g.v.w) حدا کثر 5تن 1470 384169120 11860
جلفا 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 530962 9694670570 308148
جلفا 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 248440 3844471860 124220
جلفا 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 568246 13190247037 420268
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 03011100 ماهی های زنده زینتی آب شیرین 66 509639056 16439
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 29391110  کدئین فسفات 10 212163000 7000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیتیک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 31500 3570105000 115500
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48115900 سایر کاغذومقوا  ا ندوده  آغشته  یاپوشانده  با موا دپلاستیکی بجزردیف  48115100 500 6372600 200
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48172000 نامه پاکتی,کارت پستال غیرمصوروکارت نامه گاری, ا زکاغذیامقوا 280 27186600 840
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 48209000 دسته های کاغذخشک کن, جلدکتاب وسایرنوشت ا فزا رکه درجای دیگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 170 11345600 350
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 57011090 سایر کف پوش ها بجز گبه از پشم یا از موی نرم (کرک) حیوان 101 80568670 2639
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شیاءهمانند حتی کشباف وقلاب باف 170 52628600 1700
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 64039900 کفش باتخت کائوچویاپلاستیک ورویه ا زچرم طبیعی,که قوزک پارا نمیپوشاند. 60 123832000 4000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 70179010 لوله  آزمایش  لام  ولامل  آزمایشگاهی ولوله  غیر مدرج غیر مذکور درجای دیگر 40 31565000 1000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 83014090 —سایرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 10 19427400 600
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 84362100 ماشین های جوجه کشی وجوجه پروری مصنوعی برای پرورش پرندگان خانگی 70 3240200 100
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی 90185090 سایر آلات  و وسایل  ا متحان  ،تشخیص  بیماری  و جرا حی چشم ، غیرمذکوردر جای دیگر 180 252520000 8000
خرم آباد 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 169051 8489870792 270464
خرم آباد 30042012 سایرداروهای دا را ی سایرانتی بیوتیک ها مخصوص دام دارای تولید مشابه داخلی 27434 24688101442 779437
خرم آباد 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 114309 110279779055 3547598
خرم آباد 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 621 24498366 808
خرم آباد 38089122 50 LD حداکثر 2000 خانگی محصول اماده شیمیایی 4653 1268143965 41866
خرم آباد 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 2791553 127706124950 4186946
خرم آباد 76151090 ک ک ک سایر 1914 86949520 2870
خوی 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 156711 4063369048 133714
خوی 20099000 مخلوط آب  میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 45504 1126787508 36402
دوغارون 01022110 گاو شیری مولد نژاد خالص 164669 25451093700 810000
دوغارون 01023900 سایربوفالو بجز مولد نژاد خالص 300690 42713921700 1328441
دوغارون 01051140 جوجه مادریکروزه تخم گذار 15000 714420000 22500
دوغارون 01051150 جوجه یکروزه گوشتی 120138 19294768270 620007
دوغارون 01051160 جوجه یکروزه تخمگذار 117378 19575124600 631360
دوغارون 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وکمتر غیر مذکور درجای دیگر . 28418 1688143650 53850
دوغارون 01059420 پولت مرغ تخم گذار 34421 3128678000 101500
دوغارون 01059900  سایرمرغ ,خروس ,ا ردک  ,غاز ,بوقلمون  و مرغ  شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگی به وزن بیش از185گرم بغیرازماکیان ازگونه های Gِِallusdome 168540 10272845910 339080
دوغارون 01063390 سایر شتر مرغ ها بجز شترمرغ بالغ مولد وشترمرغ استرالیایی 5025 797769000 25125
دوغارون 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 3700 341769000 11100
دوغارون 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 5440 523725120 16320
دوغارون 04021030 شیر خشک صنعتی 101000 13097600000 404000
دوغارون 04021090 ک ک ک سایر 17552 1662642750 52656
دوغارون 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 32085 434042155 14328
دوغارون 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 40696 1333143330 43138
دوغارون 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 95448 3604904916 114581
دوغارون 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 1333 121245176 3866
دوغارون 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 8798 954183428 31230
دوغارون 04089900 سایر اجزاء تخم پرندگان بدون پوست پخته شده در آب یا بخار آب، قالب گیری شده، یخ زده یا به نحو دیگری محفوظ شده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده باشد، به استثنای خشک کرده 320 77817600 2400
دوغارون 04090000 عسل  طبیعی 174 16160076 522
دوغارون 06022000  درخت، بوته، درختچه و درختچهکهای خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده 4630 900516480 27780
دوغارون 06029090 سایر نباتات  زنده  (همچنین  ریشه  آنها) 20440 1987749120 61320
دوغارون 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 42707751 212350276408 6707250
دوغارون 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 9645328 67071794418 2116307
دوغارون 07031000 پیازوموسیر تازه یا سرد کرده 2116010 19057976341 629146
دوغارون 07041000 گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی ,(broccoli) 152370 1187560177 37105
دوغارون 07049000 کلم  قرمز و سفید ,کلم  پیچ  ,کلم  قمری …  و غیره  ,تازه  یا سرد کرده 277302 2351973694 76542
دوغارون 07051100 کاهو کروی  (سالادی ) ,تازه  یا سردکرده 52126 259854098 8044
دوغارون 07051900 ک ک سایر 11930 99391856 3230
دوغارون 07061000 هویج , شلغم , تازه  یا سرد کرده 22564 113819812 3719
دوغارون 07069000  چغندر سالادی ، شنگ ، کرفس غده دار ، ترب وریشه های خوراکی همانند، تازه یا سرد کرده 31470 173438104 5396
دوغارون 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 917729 6496503587 202080
دوغارون 07082000 لوبیا ,تازه  یا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 980 7931630 245
دوغارون 07093000 بادمجان , تازه  یا سرد کرده 2538913 19537921648 618544
دوغارون 07094000 کرفس به غیرازکرفس غده دار , تازه  یا سردکرده 28745 220310966 7070
دوغارون 07095900 سایر قارچها ،دنبلان زمینی غیراز نوع آگاریکوس بصورت تازه یاسردکرده . 1000 6418200 200
دوغارون 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 1101505 12386949115 388431
دوغارون 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی تازه یا سرد کرده 394123 3730714920 119497
دوغارون 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 90264 724741259 22565
دوغارون 07108000  سایر سبزیجات به استثنای انواع اسفناج وذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 500 3234800 100
دوغارون 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 27610 1521246204 49698
دوغارون 07129090 ک ک ک سایر 348 20292416 626
دوغارون 07131000 نخودفرنگی (Pisum sativum)خشک ، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده 55000 1735603000 55000
دوغارون 07132090 — سایر 457950 13858610670 445705
دوغارون 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 1349828 6457540557 202469
دوغارون 08021200 بادا م  بدون  پوست , تازه  یا خشک کرده 150 41340600 1275
دوغارون 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 11855 3496324928 107858
دوغارون 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 998 575837824 17764
دوغارون 08041020 خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 1852 36023064 1111
دوغارون 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 4705 198337608 6117
دوغارون 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 215835 5046442738 165093
دوغارون 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 321826 8684208971 273550
دوغارون 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 499613 5817113617 180692
دوغارون 08052000 نارنگی (از جمله tangerines و satsumas)، کلمانتین (clementines ، ویلکینگ wilkings ) و مرکبات دو گونه ای (hybrid) مشابه . 1232680 12895108254 403264
دوغارون 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 435573 4437755716 138120
دوغارون 08059000 سایر مرکبات , تازه  یا خشک  کرده , که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 15665 133675457 4252
دوغارون 08061000 ا نگور تازه 1644227 26466374263 823699
دوغارون 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 399025 6352333465 199512
دوغارون 08071100 هندوا نه , تازه 719440 3705028083 120693
دوغارون 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 2938 31834895 1030
دوغارون 08081000 سیب , تازه 47792413 464221941351 15044503
دوغارون 08083000 گلابی ها تازه 104178 1860290040 58823
دوغارون 08084000 میوه  به 6522 105300439 3261
دوغارون 08092900 سایر آلبالوها غیر از آلبالوهای ترش تازه 158559 4889857678 159899
دوغارون 08093000 هلو ,همچنین  شلیل  و شفتالو ,تازه 176920 1140534824 35384
دوغارون 08094000 آلو و گوجه , تازه 145 3655972 116
دوغارون 08105000 کیوی، تازه 3810709 47710879315 1504398
دوغارون 08107000  خرمالوها 18475 231023028 7274
دوغارون 08109010 انار تازه 938776 15235341640 471911
دوغارون 08109020 زرشک تازه 300 87523200 2700
دوغارون 08132000 آلو ,خشک  کرده 4200 611679600 18900
دوغارون 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 175 6763972800 208650
دوغارون 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 137700 1116196200 34425
دوغارون 11031300 بلغور و زبره  ذرت 649376 4121034395 132311
دوغارون 11052000 فلس،دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سیب زمینی 3930 148933330 4634
دوغارون 11081900 سایر نشاسته  و فکول ها ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 28995 470748922 15367
دوغارون 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 840 98025984 3024
دوغارون 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 75 4376280 135
دوغارون 15021010 پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازی 3995796 115216977287 3638451
دوغارون 15021090 پیه آب کرده غیراز  مورد مصرف در صنعت صابون سازی 23000 541075920 17480
دوغارون 15091010 ک ک ک با بسته­بندی سه لیتر و کمتر 60 10697280 330
دوغارون 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 13300 789763310 25270
دوغارون 15152900 روغن ذرت (باستثنای خام )وا جزا ءآنها,تصفیه شده یانشده ولی ا ز لحاظ شیمیایی تغییر نیافته 31764 1932464283 59848
دوغارون 15171000 مارگارین  (باستثنای  مارگارین  مایع ) 13353 831656220 26706
دوغارون 15180000 چربی هاوروغن های  حیوا نی یانباتی…تغییریافته شیمیائی غیرمذکوریادرجای دیگر 222312 5690923638 177848
دوغارون 15200000 گلیسرول  خام,آب ها و محلول های  قلیایی گلیسرین دا ر 12000 430568190 13561
دوغارون 15220000 دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یاموم های حیوانی یا نباتی. 135300 3980660600 125300
دوغارون 16010000 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات. 63841 6359237730 206411
دوغارون 16025000 فرآورده های  گوشت  ا ز نوع  گاو 3480 684820500 22620
دوغارون 16041400 فرآورده ها و کنسروهای  ماهی تن , لیستائو بونیت (بااستثنای قیمه شده ) 23000 3705990000 115000
دوغارون 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهی ها 14210 2263181700 71050
دوغارون 17011200 شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از چغندر 21550 410012580 12930
دوغارون 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 240 7035700 230
دوغارون 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 198531 3749059092 119118
دوغارون 17021900 لاکتوز و شربت  لاکتوز دا را ی  کمتر ا ز 99% وزنی لاکتوز محاسبه  شده  بر حسب  ماده  خشک 40000 764712000 24000
دوغارون 17022000 قند و شربت درخت افرا 4900 95103120 2940
دوغارون 17026000 سایر فروکتوزها و شربت های  فروکتوز ,که  حاوی  بیش از 50%  وزنی فروکتوز باشد به استثنای قندمعکوس 67500 904406400 27900
دوغارون 17039000 سایر ملاسکها بجز ملاس های حاصل از استخراج یا تصفیه نیشکر 77280 73529103 2320
دوغارون 17049000 ک سایر 81786 8325882332 267646
دوغارون 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 244149 27469215661 868914
دوغارون 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 136662 15260291968 482622
دوغارون 19012000 مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی شماره 0519 240 7003584 216
دوغارون 19021900 ک ک سایر 74505 1888551593 60588
دوغارون 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 100 3306432 102
دوغارون 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 2459 334833912 10328
دوغارون 19051000  نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot) 450 7295400 225
دوغارون 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 77311 4068712501 130868
دوغارون 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 67084 4067475273 130914
دوغارون 19059090 ک کک ک سایر 106737 6340315596 203582
دوغارون 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 11400 624057120 20520
دوغارون 20029010 رب  گوجه  فرنگی 4690077 204399183326 6557744
دوغارون 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 3586 721435232 23097
دوغارون 20054000  نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 2910 197597730 6402
دوغارون 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 9750 604690500 19500
دوغارون 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 780 52964340 1716
دوغارون 20060000 سبزیجات، میوه،میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور). 1750 108027500 3500
دوغارون 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 60025 3911672220 127206
دوغارون 20079990 ک کک ک سایر 121688 8344158828 274290
دوغارون 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 2898 281824704 8694
دوغارون 20089300 قره قاط ها (vaccinium macrocarpon;vaccinium oxycoccos;vaccinium vitis – idaea) 15120 106118425 3354
دوغارون 20089900 ک ک سایر 10987 465922684 14647
دوغارون 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 31905 2448901242 79762
دوغارون 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 85375 4001757519 130027
دوغارون 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغلیظ شده های قهوه 775 62789792 1937
دوغارون 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها یا تغلیظ شده ها یا براساس  قهوه 1300 244870800 7800
دوغارون 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغلیظ شده ها چای یا ماته وفراورده های چای یا ماته 128 23741172 768
دوغارون 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 3000 16176150 515
دوغارون 21023000 ک بیکینگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 16800 2123328400 67200
دوغارون 21031000 سس  سویا 24000 1120860000 36000
دوغارون 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 11380 636081760 20080
دوغارون 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 8500 259080000 8500
دوغارون 21061019 سایر تغلیظ شده های پروتئین و مواد پروتئینی تکستوره 200 6483200 200
دوغارون 21069040 ژل کیک 500 40520000 1250
دوغارون 21069060 سایرفراوردهای غذایی تلغیظ شده مواد پروتئینی بهبود دهنده 24330 1830322200 57375
دوغارون 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 80119 9730481916 303931
دوغارون 22029090 — سایر 22300 1859788425 61325
دوغارون 22071090 الکل اتیلیک  تقلیب  نشده  بالاترا ز 80درصد حجمی ا لکل  به  غیرا ز100 درصد خالص 5060 147622464 4554
دوغارون 22090000 سرکه  خورا کی و بدل  سرکه  خورا کی که  ا ز جوهر سرکه  بدست  میآید 37450 559903464 17976
دوغارون 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 31030 550864230 17770
دوغارون 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبریده  و ساقه  نبریده 280 10891776 336
دوغارون 25010020 نمک برا ی تغییرشیمیایی(جدا سازی سدیم ا ز کلر)برا ی  تهیه  سایرموا د 2930 17864796 586
دوغارون 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل  خالص  شده ) 50000 64566112 2000
دوغارون 25120000 خاک  سیلیسی سنگوا ره  (کیزلگور,تریپولیت  ,و غیره ) ,خاک های  سیلیسی باوزن مخصوص ظاهری کمتر ازیک 24050 1136975775 36075
دوغارون 25169000 سایر سنگ های تراش یا ساختمان 10000 40001344 1234
دوغارون 25171090 سایرسنگهای  خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی راهها سایر بالاست ها 200 12966400 400
دوغارون 25174900 دا نه  دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثنای  مرمر) 9000 65849760 2160
دوغارون 25202000 ک گچ 50667113 39073682630 1260238
دوغارون 25221000 آهک  زنده 178910 281181086 8946
دوغارون 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 444500 1219138235 40109
دوغارون 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 123931400 145560010407 4687017
دوغارون 25239010 ک کک ک سیمان کوره بلند هیدرولیک حتی رنگ شده حتی پودرنشده 31242800 29853261776 945713
دوغارون 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 39142832 511673849693 16179910
دوغارون 27101910 روغن  موتور 23125 464074353 14337
دوغارون 27101920 گریس 302245 3640597150 115776
دوغارون 27101940 روغن پایه معدنی 161534 2343505834 73788
دوغارون 27101950 روغن صنعتی 508800 8181708238 267972
دوغارون 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 4704733 62940665911 1994595
دوغارون 27111410 اتیلن, پروپیلن, بوتیلن  وبوتادین  مایع  شده درظروف  کمترا زیک هزا رسانتی مترمکعب . 6000 100292130 3193
دوغارون 27132000 قیرنفت 642604 5827550673 185694
دوغارون 28042100 آرگون 1500 29125800 900
دوغارون 28061010 کلرورهیدروژن  (اسیدکلریدریک) بادرجه  خلوص  33درصد وکمتر 21605 132716372 4320
دوغارون 28070000 ا سید سولفوریک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 150500 427344943 13394
دوغارون 28112100 دی ا کسیدکربن 59190 273299296 8431
دوغارون 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 24980 237471859 7376
دوغارون 28331900 سایر سولفات های سدیم  (باستثنای  سولفات  دی سدیم ) 10190 672142590 21399
دوغارون 28352500 هیدروژنواورتوفسفات کلسیم (فسفات دی کلسیک) 405 13128480 405
دوغارون 28352900 سایرفسفات ها غیر از مونو یا دی سدیم ، پتاسیم ، فسفات دی کلسیک ، دی کلسیم فسفات ، منوکلسیم فسفات ، فسفاتهای دی کلسیم 2500 109997820 3502
دوغارون 28353990 —سایر 9440 42639762 1406
دوغارون 28363090 سایر هیدروژن  کربنات  سدیم ( بی کربنات  سدیم) بجز بی کربنات – غیر تزریقی گرید دارویی 21352 177837387 5551
دوغارون 28365000 کربنات کلسیم 853548 2124118201 68133
دوغارون 29012200 پروپن (پروپیلن) 26000 199838826 6186
دوغارون 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 2007906 33784177696 1042072
دوغارون 29054410 سوربیتول  محلول  درآب (D-گلوسیتول) 40200 1327943719 41524
دوغارون 29221290 سایر املاح دی اتانول امین غیر مذکور درجای دیگر . 1000 43004700 1420
دوغارون 30042012 سایرداروهای دا را ی سایرانتی بیوتیک ها مخصوص دام دارای تولید مشابه داخلی 3600 342115900 11020
دوغارون 30044090 سایردا روهای  حاوی  آلکالوئیدهایا مشتقات آنها فاقد هورمونهایامحصولات 2937یاآنتی بیوتیکهاکه  تولید دا خلی ندا رند 450 1092127456 33691
دوغارون 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 43547 9724119728 299962
دوغارون 30059010  باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لولهکای، لنوگاز ساده، رول پنبهکای دندانپزشکی ساده و پدچشمی 1200 155596800 4800
دوغارون 32041510 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 5375 709100000 21875
دوغارون 32062010 —گرانول مستربچ (Master Bach) 18200 2863987500 91000
دوغارون 32081010 پوشش  ورنگها براساس پلی استرها 37103 4280253728 137693
دوغارون 32082010 پوششی ورنگها براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 26704 3061014480 99240
دوغارون 32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 1288 116060640 3580
دوغارون 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 500 34363380 1110
دوغارون 33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 690 78219808 2413
دوغارون 33029090 سایرمخلوط های  موا د معطر ومخلوط هابرا ساس  یک  یا چندماده  ا ز ا ین  موا دغیرمذکوردرجای دیگر 19 1848168 57
دوغارون 33042090 سایرفرآورده  های  برا ی  آرا یش  چشم  غیرا ز مغز مدا د آرا یشی 3148 393537040 12140
دوغارون 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 198 19255104 594
دوغارون 33051000  شامپوها 824959 53238941176 1700762
دوغارون 33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 870 68150008 2147
دوغارون 33061000 مواد پاک کننده دندان 203 14198208 438
دوغارون 33074900 سایر غیر از ردیفهای مشمول 33071000 لغایت 33074100 510 3306432 102
دوغارون 34011150  صابون رختشویی 2472184 69560466700 2219009
دوغارون 34011900 سایر صابونها برای مصارف پاکیزگی وطبی غیر مذکور در ردیف تعرفه های 34011110 الی 34011190 1734 211611648 6528
دوغارون 34012010  صابون مایع 70812 1997162950 63034
دوغارون 34012020  صابون صنعتی 9350 138939504 4488
دوغارون 34012030  صابون چیپس 2000 37602560 1160
دوغارون 34013000 محصولات و فرآورده های آلی تانسیو اکتیف که به منظور شستشوی پوست بدن در نظر گرفته شده اند، به شکل مایع یا کرم، بسته بندی شده برای خرده فروشی حتی اگر حاوی صابون باشند 65855 1646498104 51710
دوغارون 34021120  سدیم لوریل اتر سولفات 26910 1256886625 40135
دوغارون 34021190 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  ا نیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 25000 1008962500 32500
دوغارون 34021290 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  کاتیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 2080 96311700 3120
دوغارون 34021900 موا دآلی تانسیوا کتیف (غیرآنیونیک ،غیرکاتونیک ،یونیک )حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی 1000 16383240 520
دوغارون 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 24700 512677268 16123
دوغارون 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 381926 10030540285 323083
دوغارون 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 75084 1958113972 61400
دوغارون 34029020 پاک کننده های صنعتی 81300 1693428133 53353
دوغارون 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 72457 1532742293 50159
دوغارون 34059000 سایر جلاها,واکس ها و فرآورده های  مشابه  که  در جای  دیگری  مذکور نباشد 38 2464224 76
دوغارون 34070090 خمیربرا ی  قالب گیری یابرا ی سرگرمی کودکان 525 46970784 1449
دوغارون 35052000 چسب ها براساس نشاسته یافکول یابرا ساس دکسترین  یا سایر نشاسته ها و فکول های  تغییریافته 222684 51708436285 1633742
دوغارون 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 5928 791230560 24405
دوغارون 35069100 چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
25300 1331331540 43010
دوغارون 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 144181 21275858888 664714
دوغارون 38085000 کالاهای مصرحه دریادداشت (1)فرعی فصل 38. 1920 326980192 10087
دوغارون 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 19498 1277773888 39418
دوغارون 38109010 فلاکس جهت محافظت وتسهیل جوشکاری 300 14982570 477
دوغارون 38246000 سوربیتول  (به ا ستثنای  آنهائی که  مشمول  شماره  فرعی290544است  ) 36000 1140354864 35244
دوغارون 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 180 10503424 324
دوغارون 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 98600 3762524400 118320
دوغارون 39011059 پلی ا تلین  گرید بادی  با چگالی کمتر ا ز 94%بجزنوع  پودری 75000 2675940800 82550
دوغارون 39012019 سایر پلی ا تیلن  گرید لوله  با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع  پودری 112945 5244874934 170618
دوغارون 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 25000 893060800 27550
دوغارون 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 14000 647364928 21368
دوغارون 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 5000 159944966 5051
دوغارون 39021091 انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن 16000 601309440 19728
دوغارون 39021099 ک ک ک ک سایر 63000 2716201430 88217
دوغارون 39069080 رزینهای  ا لکریلیک  ا مولسیونی مخصوص  رنگ  ترا فیک 3700 275928240 8510
دوغارون 39079910 رنگ  پودرهای ا ماده  ونیمه  ا ماده  به  شکل  فلس  یاگرا نول ازنوع پلی استر 60 8559936 264
دوغارون 39151000 آخال, دم  قیچی و خرده  ریز ا ز پلیمرهای  ا تیلن 48500 777504600 24000
دوغارون 39152000 آخال, دم  قیچی و خرده  ریز ا ز پلیمرهای  ا ستیرن 33933 496352250 15573
دوغارون 39159000 آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول  در جای  دیگر 100 9499800 300
دوغارون 39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 10400 981023100 31200
دوغارون 39173100 لوله هاوشیلنگهای  قابل ا نعطاف که دا را ی یک  حدا قل  تحمل  فشارتاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند 650 58032960 1790
دوغارون 39173300 سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگری با سایرموادجورنشده باشد، با لوازم و ملحقات 610 58536630 1830
دوغارون 39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 1800 175046400 5400
دوغارون 39191090 صفحه.  ورق.  نوا رخودچسب  بصورت  رول  باپهنای  حداکثر 20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 200 11672640 360
دوغارون 39199090 صفحه.  ورق  ونوا رخودچسب بصورت  ورق  یارول  باپهنای  بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 28462 2302405940 71890
دوغارون 39201010 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  شده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 111330 10019889180 312908
دوغارون 39201020 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  نشده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 7154 534625968 16623
دوغارون 39202010 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  شده

Bi oriented poly prolylene

16444 1599081280 49330
دوغارون 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

20760 1347703560 43596
دوغارون 39202090 صفحه  ها ورق  ها ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  پروپیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده 61370 5315720372 164688
دوغارون 39209990 ک ک ک سایر 28789 2198954344 67833
دوغارون 39211390 ک ک ک سایر 56816 7603035896 239626
دوغارون 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 7204 1054285760 33200
دوغارون 39229000 مخزن  آب, سیفون  و لوا زم بهدا شتی همانند,که  درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 100 9724800 300
دوغارون 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 4260 397905300 12780
دوغارون 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 139380 11555791300 369165
دوغارون 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 9006 895329920 27620
دوغارون 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 2900 281313600 8700
دوغارون 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 50497 4672861290 146181
دوغارون 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 11330 1101819840 33990
دوغارون 39241010 ک ک ک ظروف ملامین 1336 197824515 6111
دوغارون 39241090 ک ک ک سایر 1442804 136975606506 4322094
دوغارون 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 52640 4784857770 147940
دوغارون 39253000 پشت  دری  وپشت  پنجره ا ی, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شیاءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستیک 450 58348800 1800
دوغارون 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنین انواع دستکش جهت  مصارف  پزشکی ازموادپلاستیکی 360 35009280 1080
دوغارون 39262090 سایرلباس ومتفرقات لباس (همچنین انوا ع دستکش )به غیرا ز مصارف  پزشکی 2180 211202460 6540
دوغارون 39269060 پریفرم  (PET) 291864 15655738445 489193
دوغارون 39269099 ک ک ک ک سایر 1631806 150759505197 4894798
دوغارون 40070000 نخ  و طناب  ا زکائوچوی  ولکانیزه  شده 220 28526080 880
دوغارون 40101900 تسمه  نقاله …  ا زکائوچوی  ولکانیزه  که  درجای  دیگر مذکور نباشد 2900 88409400 2900
دوغارون 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 21000 2577036000 84000
دوغارون 40116190 لاستیک رویی چرخ بادی نو, برای وسایل نقلیه کشاورزی به شکل ا ستخوا ن شاه ماهی بدون تولید داخل 2460 302214800 9837
دوغارون 40131000 لاستیک  تویی ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبیل سوا ری (ا زجمله ا ستیشن  وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبیل های باری 10700 891942117 27841
دوغارون 40149000 ا شیاء برا ی  بهدا شت  یا دا روخانه  ا ز کائوچوی  ولکانیزه  سفت  نشده, غیرمذکور درجای  دیگر 100 25932800 800
دوغارون 40151910 دستکش خانگی 3800 1003038336 31104
دوغارون 40151930 دستکش کارگری  وصنعتی 3120 906567120 28080
دوغارون 40169990 سایرا شیاا زکائوچوی  ولکانیزه  سفت  نشده  غیرا سنفجی غیرمذکور درجای  دیگر 2830 258999840 8490
دوغارون 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کیف برک, کیف  ا سناد,کیف مدرسه  که  درجای  دیگر مذکور نباشند 140 18152960 560
دوغارون 44111292 کفپوش روکش شده 87250 2780046750 87250
دوغارون 44189000 مصنوعات  نجاری  و قطعات  چوب بست  برا ی  ساختمان ا زچوب غیرمذکوردرجای  دیگر 399 22172544 684
دوغارون 44190090  اشیاءچوبی برای سرویس میز یاآشپزخانه بجز مصنوعات صنایع دستی 13640 1260623549 40661
دوغارون 44219090 سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای  دیگر 51605 1744153596 55831
دوغارون 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاکککردن آرایش، دست پاکککن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار میکگیرد، کاوات سلولز و ورقهککهای کالیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپکشده، چینکدار شده، نقش برجس??? 1700 27553600 850
دوغارون 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 60 2529072 78
دوغارون 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 615 93202400 2875
دوغارون 48189090 سایرا وا ت های سلولزیاورقه های ا لیاف سلولزی غیرمذکور درجای دیگر 169382 5985458530 193622
دوغارون 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 1227657 32426541124 1040037
دوغارون 48192090 — سایر 927 25252064 779
دوغارون 48202000 دفترچه  مشق 248 12058752 372
دوغارون 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 800 48558400 1600
دوغارون 48232000 کاغذ و مقوا ی  صافی ,بریده  شده  بشکل  معین 9820 320373081 10311
دوغارون 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 5908 755875488 23317
دوغارون 49100000 تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود. 80 10373120 320
دوغارون 52084900 پارچه های تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهای رنگارنگ, غیرمذکوردرجای دیگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر کمتراز200گرم 1320 283964160 8760
دوغارون 54072090 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنوا ریاا شکال همانندا زنخ  رشته های سنتتیک غیرا زپلی پروپیلن 600 77817600 2400
دوغارون 54079400 پارچه های تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته های سنتتیک, که درجای دیگرگفته نشده. 990 96275520 2970
دوغارون 55012000 دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها. 52343 2422218384 75898
دوغارون 55063000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زآکریلیک یامدآکریلیک, حلاجی شده, شانه زده یابرای نخ ریسی عمل اوری شده 51200 4149248000 128000
دوغارون 55069000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, که درجای دیگرگفته نشده, حلاجی شده, شانه زده یابرای نخ ریسی عمل اوری شده 26000 791414000 26000
دوغارون 55093200 نخ چندلایاکابله, باحدا قل 85%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 23368 2696062208 83168
دوغارون 56074100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 150 14587200 450
دوغارون 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 16792 1568443128 50376
دوغارون 56075010 نخ  موردمصرف  درتولیدتسمه  پروا نه  های  لاستیکی از سایر الیاف سنتیک 84 5339700 170
دوغارون 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 101874 25578372048 789222
دوغارون 57029990 ک ک ک سایر 19208 1147490740 37660
دوغارون 57039000 کف پوش های منگوله باف, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 3350 316745850 10050
دوغارون 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 43890 3014744611 92979
دوغارون 57049090 ک ک ک سایر 179803 18778263526 595444
دوغارون 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 7550 856592800 26425
دوغارون 58019000 پارچه های مخمل وپلوش تاروپودباف وشنیل ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 135 17504640 540
دوغارون 58022000 پاچه های حوله باف ا سفنجی وپارچه های تاروپودباف اسفنجی همانند,ا زسایرموا دنسجی. 220 28526080 880
دوغارون 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 550 49988400 1650
دوغارون 59070090 سایرپارچه  های  نسجی آغشته شده ا ندوده  یا پوشاننده به نحو دیگرغیرمذکوردر جای دیگر؛ کرباسهای نقاشی شده برای دکور تئاتر ، برای اتلیه یا مصارف همانند 24490 599115458 18828
دوغارون 61033900 ژا کت وژا کت ورزشی,مردا نه یاپسرا نه, کشباف, ا زسایرموا دنسجی 5758 2799894720 86370
دوغارون 61099000 تی شرت وزیرپوش چسبان وهمانند,کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 60 23339520 720
دوغارون 61121900 گرمکن ورزشی بصورت دست, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 35 13618080 420
دوغارون 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرا لیاف نسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 90 43761600 1350
دوغارون 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهیا ,غیرمذکوردرجای دیگر 90 42011136 1296
دوغارون 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 60 7779840 240
دوغارون 63029900 شستنی های توا لت یاآشپزخانه ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 160 20556816 634
دوغارون 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 46745 4447322160 140235
دوغارون 63079090 سایر ا شیادوخته  و مهیا وهمچنین  ا لگوی  لباس  غیرمذکور درجای  دیگر 465 90440640 2790
دوغارون 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 520 50581440 1560
دوغارون 64022000 کفش بارویه تسمه ای یا نواری که باتوپی به تخت متصل شده، از کائوچو یا از پلاستیک. 6895 4751046560 146560
دوغارون 64029900 ک ک سایر 3924 1000182416 30854
دوغارون 64041190 سایرکفش های ورزشی باتخت بیرونی کائوچو یاپلاستیک ورویه ازموادنسجی غیرمذکور درجای دیگر 650 225615360 6960
دوغارون 64041900 سایر کفش های باتخت ا زکائوچویاپلاستیک ورویه نسجی غیرمذکور درجای دیگر 10600 335659600 10600
دوغارون 64052090 سایر کفش ها با رویه نسجی به غیر از کفش های ضد اتش فاقد پنبه نسوز 200 77809920 2400
دوغارون 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 1880 1251434352 38598
دوغارون 64069090 ک ک ک سایر 802 77992896 2406
دوغارون 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 1319123 10900988384 354159
دوغارون 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 70 2171872 67
دوغارون 68029990 سایر سنگهای غیر از صیقل داده شده شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری وحکاکی نشده 221635 1298919915 41841
دوغارون 68030010 سنگ  برا ی  کف  و دیوا ر 1386372 9727185916 311991
دوغارون 68051090 پودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی تکیه  گاه ا زپارچه نسجی تاروپودباف غیرمذکوردرجای  دیگر 150 4862400 150
دوغارون 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 620 31800096 981
دوغارون 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات  سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای  دیگر 113500 854584335 27745
دوغارون 69022090 آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختمانی سرا میکی همانند نسوزکه حاوی بیش ا ز50درصد وزنی ا لومین یاسیلیس غیرمذکوردرجای دیگر 16300 264497030 8639
دوغارون 69089000 ک سایر 231543 3115528970 100598
دوغارون 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 110743 2123051186 68495
دوغارون 69119000 ا شیاءخانه وپاکیزگی,غیرمذکوردرجای دیگرا زچینی 11250 1136518500 36650
دوغارون 69149020 سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی 560 108917760 3360
دوغارون 70049090 ورق  شیشه ای  غیرمذکور باضخامتهای  بیشتر از 2.5 میلیمتر 9100 176620080 5460
دوغارون 70052110 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  که  خمیران کلا در توده رنگ شده  باضخامت  2.5 میلیمتر و کمتراز آن 520 5058144 156
دوغارون 70053000 ورق های کارنشده مسلح شده باسیم ا زشیشه فلوت/ سائیده شده/ صیقلی شده. 22000 427996800 13200
دوغارون 70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 120 4279088 132
دوغارون 70109090 سایرقرا به  بطری  فلاسک  ظرف  دهان  گشادکوزه  لوله  جای  قرص  ا ز شیشه  غیرمذکوردرجای دیگر 43563 2118191104 65344
دوغارون 70133700 سایر لیوانهای نوشیدن ،غیرازسفالینه های شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 936694 42792752892 1351329
دوغارون 70134990 سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد . 2465 152432448 4702
دوغارون 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 340 8817152 272
دوغارون 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 25600 1243161600 38400
دوغارون 70200040 سایر اشیاء ازشیشه های دارای ضریب انبساط خطی کمتراز 000005/0درجه کلوین درمحدوده حرارتی صفرتا300درجه نقاشی شده ،تراش خورده ،صنایع دستی 3200 70541440 2240
دوغارون 72166900 پروفیل ا زآهن یاا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده یاسردتمام شده, که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 21490 233684991 7521
دوغارون 73045190 سایرلوله هاوپروفیل های توخالی بدون درزا زفولادممزوج سردکشیده یاسردنورشده باسطح مقطع مدور 25900 1090339515 34965
دوغارون 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشی حاصل ا زریخته گری, ا زآهن یافولاد  که درجای دیگرذکرنشده. 250 12645360 390
دوغارون 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 200 11044440 360
دوغارون 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 2400 879668000 28400
دوغارون 73101000 منبع, چلیک, بشکه, پیت… (غیرا زبرا ی گاز)ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,باگنجایش 50لغایت 300لیتر. 6696 447097617 14061
دوغارون 73102990 ک ک ک سایر: 2735 152598078 4923
دوغارون 73110090 ک ک ک سایر 34080 2202516330 71568
دوغارون 73141400 سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غیرازبرای ماشین آلات ) 600 35009280 1080
دوغارون 73181590 سایرپیچ هاوپیچ های مهره خورحتی با مهره ها یا واشرهای مربوط چدن ،آهن یافولاد غیرا زجنس ا ستنلس  استیل ،حدید شده 5160 192671136 6068
دوغارون 73211110 ا جاق  گازفردا رمبله 6500 1047345000 32500
دوغارون 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 145105 21460103975 680260
دوغارون 73221900 ک ک سایر 880 128367360 3960
دوغارون 73239290 سایرا شیا سرمیزآشپزخانه  خانه دا ری…  ا زچدن  لعاب  دا ده  شده 300 97248000 3000
دوغارون 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 300 36814800 1200
دوغارون 73241000 ظرفشوئی وروشوئی,ا زفولادزنگ نزن. 100 18809400 600
دوغارون 73251000 مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده. 5913 417961144 12984
دوغارون 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 248103 14002064154 447028
دوغارون 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 3220 152181450 4845
دوغارون 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 65732 3876636232 119578
دوغارون 74130000 طناب, کابل نوارگیس باف وهمانند  , ا زمس که برا ی مصرف برق عایق نشده باشند. 4954 1124122048 34678
دوغارون 74152900 اشیاء حدیده نشده ازقبیل میخ پرچ،خار، میخ اشپیل…از مس 530 171804800 5300
دوغارون 76042100 پروفیل توخالی از آلیاژهای آلومینیوم. 2000 116697600 3600
دوغارون 76042900 میله  وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم. 2480 150957696 4656
دوغارون 76061190 سایر به شکل مربع یا مستطیل از آلومینیوم غیر ممزوج بغیر از ورق کامپوزیتی 140 16945600 560
دوغارون 76071110  ورق ونوار نازک از آلومینیوم بدون تکیه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداکثر 7 میکرون 21900 3549552000 109500
دوغارون 76071190   سایر ورق ونوار نازک از آلومینیوم بدون تکیه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بیش از 7 میکرون 20159 2419984064 74654
دوغارون 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر 9840 1379228435 44190
دوغارون 76129020  قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی 6044 1492400224 46039
دوغارون 76151010 رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی 1000 141070500 4500
دوغارون 76151090 ک ک ک سایر 67517 5969105345 189013
دوغارون 76161090  سایر مصنوعات از آلومینیوم غیر از میخ پرچ 2265 234962688 7248
دوغارون 82073000 ا بزا رهابرا ی پرس کردن, منگنه کردن یا پانچ کردن. 277 30090780 958
دوغارون 82130000 قیچی، قیچی خیاطی و قیچیکهای همانند و تیغهکهای آنها. 60 3501792 108
دوغارون 83011000 قفل آویزا زفلزمعمولی. 1225 149381400 4900
دوغارون 83024190 یراق ها،اتصالات واشیاء همانند مناسب برای ساختمان 400 51865600 1600
دوغارون 83024900 ک ک سایر 3000 389088000 12000
دوغارون 83081000 قزنقفلی, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولی. 300 11998620 382
دوغارون 83099020  درب آسان باز شوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020 3956 1105709760 34110
دوغارون 83099090 سایردر،درپوش  و سرپوش ،درپوش  پاره شونده برا ی  بطری درپوش پیچی بشکه ،مهروموم وسایر متفرغات بسته بندی ،ا ز فلزا ت  معمولی غیرمذکوردرجای دیگر 660 44928576 1386
دوغارون 83100000 تابلوهای را هنما,تابلوهای اماکن, تابلوهای نام ونشانی وتابلوهای همانند ،ارقام ،حروف وعلائم دیگر ، ا زفلزمعمولی. 600 8104000 250
دوغارون 84021900 سایردیگهای مولدبخارهمچنین دیگهای مختلط بخار(Hybrid)که درجای دیگرمذکورنباشد 4000 1210063680 37320
دوغارون 84137090 سایر تلمبه های گریز از مرکز برای مایعات که در جای دیگر مذکور نباشد 10094 1288600832 39752
دوغارون 84138200 بالابرهای آبگونها 120 31119360 960
دوغارون 84145100 بادزنهای رومیزی, زمینی,دیوا ری, سقفی ,هواکشهای پنجره یاپشت بام ,توا م باموتوربرقی بقدرت حدا کثر125وا ت 100 9159000 300
دوغارون 84151090 سایرماشین هاودستگاه های تهویه مطبوع ا زنوع دیواری یا برای پنجره بجزدستگاه تهویه مطبوع دوتکه 96 9335808 288
دوغارون 84172000 تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی  )،غیربرقی 5800 448891000 14500
دوغارون 84178000 کوره های صنعتی یاآزمایشگاهی(همچنین زباله سوزها)غیربرقی 90 11669760 360
دوغارون 84182100 یخچال های خانگی ا زنوع ترا کمی(Compression) 6630 1180494680 36689
دوغارون 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 150 14915040 460
دوغارون 84185000 سایر مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، کابینت ها، پیشخوان های (Display Counters) نمایش، ویترین ها (Show cases) و غیره) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده”. 1255 224707712 6932
دوغارون 84186910 ا نوا ع  چیلرهای جذبی 800 349983744 11264
دوغارون 84191900 آبگرم کن های زودجوش یامخزنی,غیربرقی,که درجای دیگرمذکورنباشد 100 8104000 250
دوغارون 84199020 ا جزا  وقطعات  تعرفه  84191900 1412 110862720 3420
دوغارون 84199090 سایرا جزا وقطعات ماشین آلات برای عمل آوردن موا د غیرمذکور درجای دیگر 1680 750008992 23137
دوغارون 84201000 ماشین های تخت کردن یاسایرماشینهای نوردکردن (غیرا زآنهائیکه برا ی فلزا ت یاشیشه میباشند) 4000 530491500 16500
دوغارون 84213100 صافی های هوا ی ورودی برا ی موتورهای درون سوز 100 9724800 300
دوغارون 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 1300 561743000 18200
دوغارون 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 2800 565800000 18000
دوغارون 84233000 باسکول توزین ثابت وترازوها وباسکول کیسه گیری یاکیله گیری ،همچینین ترازوهای قیفی شکل 10500 653835000 21000
دوغارون 84241000 دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده 2300 122975600 3800
دوغارون 84264100 جرثقیل ها; جرثقیل های دریک; جرثقیل های کابلی ; که درجای دیگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهای لاستیکی 26180 1620751440 52360
دوغارون 84281010 آسانسور 1200 131665800 4200
دوغارون 84289000 سایر ماشین آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 500 53340000 1750
دوغارون 84303190 سایرماشین  آلات  خودروکندن  معدن  زغال  سنگ یاکوه وحفرتونل غیرمذکوردرجای دیگر 3748 935756640 28860
دوغارون 84303900 ماشین آلات کندن معدن زغال سنگ یاکوه وحفرتونل (غیرخودرو) 3000 378204000 12000
دوغارون 84313190 سایرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار یا پلکان متحرک غیرمذکور 5100 578734800 17850
دوغارون 84321010 گاوا هن (خیش ) دا را ی خاک  برگردا ن 256350 32556726400 1025400
دوغارون 84321090 سایر گاوآهن ها(خیش )غیر مذکور درجای دیگر 9700 1179480800 38800
دوغارون 84328000 ماشین آلات ووسایل آماده کردن یاکشت وزرع زمین, غیرمذکوردرجای دیگر;غلتک برا ی چمن یازمین ورزش 586 76047936 2346
دوغارون 84335190 سایرکمباین  بردا شت ،غیر مذکور درجای دیگر 35300 4280670800 141200
دوغارون 84335200 ماشین آلات ودستگاههای خرمن کوبی(threshing)برا ی محصولات کشاورزی, غیرمذکوردرجای دیگر 578881 71063970260 2315420
دوغارون 84335390 سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی 27950 3404981800 111800
دوغارون 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی بردا شت جورکردن ،درجه بندی کردن ،یاکوبیدن محصولات کشاورزی 51400 6403380800 205600
دوغارون 84341000 ماشین های شیردوش 100 12271600 400
دوغارون 84362900 ماشین آلات ودستگاههای پرورش طیور,که درجای دیگرمذکورنباشد 540 70018560 2160
دوغارون 84369100 ا جزاء وقطعات ماشین آلات ودستگاههای پرورش طیور یا جوجه کشی وجوجه پروری 400 100854400 3200
دوغارون 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 1150 107194950 3450
دوغارون 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 260 33712640 1040
دوغارون 84439990 قطعات وملحقات ماشین الات چاپ باستثنای کارتریج چاپگر لیزری واجزاوقطعات غیرالکتریکی وغیرالکترونیکی درچاپگر غیرمذکور 800 46690560 1440
دوغارون 84509090 سایر اجزاء وقطعات ماشین های رختشوئی خانگی وغیرخانگی غیر مذکور درجای دیگر 70 11345600 350
دوغارون 84529020 سایر اجزاء وقطعات چرخ های دوزندگی 115 11183520 345
دوغارون 84592900 ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد 700 21340200 700
دوغارون 84623900 ماشین های قیچی کردن (ا زجمله پرس ها),که درجای دیگرمذکورنباشد 500 53688250 1750
دوغارون 84631000 دستگاههای کشش میله, لوله, پروفیل ،مفتول یاهمانند 21600 2290377600 75600
دوغارون 84639000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارکردن روی فلز,بدون بردا شتن قسمتی از ماده، که درجای دیگرمذکورنباشد 24400 1336880880 43920
دوغارون 84649000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 51428 7760606552 248053
دوغارون 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 15500 1463257750 47750
دوغارون 84743100 مخلوط کن های بتون وملاط. 17740 2266768000 70960
دوغارون 84791090 سایر ماشین آلات ودستگاههابرای کارهای عمومی ،ساختمانی وهمانند غیرازفنیشرها 4570 1740479872 53692
دوغارون 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 19794 1902194556 58737
دوغارون 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدادن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن 1300 265811200 8200
دوغارون 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 250 51379360 1585
دوغارون 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 20115 8844116936 272828
دوغارون 84821000 بلبرینگ. 20 1944960 60
دوغارون 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن وغلتک ،مربوط به بلبرینگ یارولبیرینگ 1000 39984930 1273
دوغارون 85011020 ا لکتروموتورهای  جریان  متناوب به قدرت حداکثر 37.5 وات 120 22893840 720
دوغارون 85011090 سایرا لکتروموتورهابه قدرت حداکثر 37.5 وات بجزباجریان متناوب ویاجریان مستقیم 12و24ولت 1200 311193600 9600
دوغارون 85012000  موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتراز 5/37 وات 13452 1844600064 56904
دوغارون 85042100 ترا نسفور ماتورهای  دی ا لکتریک مایع به قدرت  حداکثر650 کیلوولت  آمپر 9621 1264224000 39000
دوغارون 85122030 دستگاه های روشنایی یاعلامت دادن بصری جهت  موتور سیکلت 900 87918912 2712
دوغارون 85143000 کوره های  صنعتی یاآزمایشگاهی ,که  درجای  دیگر مذکور نباشد 2000 116845200 3720
دوغارون 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک 340 28219720 920
دوغارون 85176190 سایر دستگاهها برای ارسال یا دریافت صدا وغیره ، غیر مذکور 300 7295128731 237789
دوغارون 85176930 درب باز کن غیر تصویری 825 192226880 5930
دوغارون 85232990 سایر رسانه های مغناطیسی غیر از اشیاء مشمول ردیف 85232110 لغایت 85232950 702 22756032 702
دوغارون 85287300 تلویزیون هاى سیاه وسفید یا سایر تک رنگها یا تک فام 340 87600905 2737
دوغارون 85291010 آنتن  تلویزیون به جز انتن تلسکوپی 495 48137760 1485
دوغارون 85365020 کلید روشنایی برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 450 116697600 3600
دوغارون 85365090 سایرکلیدهاغیرمذکوردرجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000ولت 5141 1333205248 41128
دوغارون 85366990 سایرنری ومادگی برا ی ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روی بردمدا رچاپی خاص صنعت ا لکترونیک 1700 440857600 13600
دوغارون 85371090 سایر تابلو، پانل، کنسول،  میز …برا ی ولتاژتا 1000 ولت  بجزموا ردمذکور 300 17508960 540
دوغارون 85372090 تابلو پانل.وتکیه گاههای مجهز به دویاچند دستگاه ردیف 8535یا8536 ، برا ی  کنترل  الکتریکی یا توزیع  برق  برا ی  ولتاژبیش از 72.5 کیلوولت 485 192147120 5940
دوغارون 85393120 لامپ  کم  مصرفComract 336 65350656 2016
دوغارون 85423300 آمپلی فایر ها 25 2431200 75
دوغارون 85441100 سیم  برا ی  سیم پیچی ا زمس 9512 2929239424 90364
دوغارون 85442000 کابل  هم  محور( co-axial )و سایرهادی های  برق  هم محور 10060 2928383640 90540
دوغارون 85443090 سایرمجموعه  سیمهابرا ی وسایل  حمل  و نقل  هوا ئی یا آبی 18900 5513961600 170100
دوغارون 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 102173 29789374752 918927
دوغارون 85446090 سایرهادی  های برق  برا ی ولتاژ بیش  ا ز 1000 ولت  غیر مذکور درجای دیگر 29782 14363181824 443030
دوغارون 87081090 سایرسپرها واجزا وقطعات آنها بغیراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ری و وا نت 800 116697600 3600
دوغارون 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغیراز لنت های ترمز سوارشده وغیرازانواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی 4300 404402100 12900
دوغارون 87141100 زین  موتور سیکلت  (ا زجمله  موتور سیکلت  گازی ) 27230 1650900272 53334
دوغارون 87141910 تنه  ، ا گزوز ،ترک  بند ،جاپایی ،درپوش  بغل موتورسیکلت ها (ازجمله موتورگازی ) 291200 18336409000 588160
دوغارون 90230000 آلات، دستگاهکها و مدلکها، طراحی شده برای مقاصد نمایشی (مثلاً، برای آموزش یا نمایش)،ک که مورد مصرف دیگری نداشته باشند: 80 7779840 240
دوغارون 91052100 ساعتهای  دیوا ری  که  با نیروی  برق  کار میکنند 11220 885099950 28050
دوغارون 91061000 ساعت  ثبت  کننده زمان وساعت  ضبط کننده زمان 1760 160966080 5280
دوغارون 94017900 نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه نشده 2420 123042096 3936
دوغارون 94032090 مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی 1860 161910008 5065
دوغارون 94034000 مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده  قرا ر میگیرند 30 1944960 60
دوغارون 94036090 ک ک ک سایر 33235 3425989565 112985
دوغارون 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبل های  مشمول  9403 120 7001856 216
دوغارون 94042100 تشک ا زکائوچوی ا سفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون روپوش 40 7781760 240
دوغارون 94042900 تشک ا زسایر موا د,که درجای دیگری مذکورنباشند 630 122532480 3780
دوغارون 94049000 اسباب تختخوا ب وا شیاءهمانند(مانند لحاف ،کوسن مخده ،بالش )فنری یاا نباشته شده یاا زدا خل تجهیزشده باموا د،غیرا زتشک وکیسه خوا ب 50 9724800 300
دوغارون 94055090 سایرچرا غهاووسایل  روشنایی غیربرقی بغیرا ز فانوس  بادی  وچرا غهای  توری 160 15559680 480
دوغارون 95059000 ا شیاءبرا ی جشن, کارناوا ل, شعبده بازی واشیاء اعجاب آور (غیرا زا شیاءبرا ی جشن کریسمس ). 3600 291744000 9000
دوغارون 96032900 فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص 2685 217609192 6712
دوغارون 96081010 قلم نوک ساچمه ای با جوهر خمیری  (خودکار) 370 113456000 3500
دوغارون 96091000 مدا دومدا درنگی,بامغزی دا را ی غلاف سخت. 1000 194496000 6000
دوغارون 96099000 مدا دشمعی,ذغال رسامی,گچ برا ی نوشتن یارسامیوگچ خیاطی. 2261 523662400 16154
دوغارون 96170000 فلاسک وسایرظروف عایق حرا رت بامحفظه, عایق خلاء,وهمچنین  اجزاء وقطعات آنها(غیرا زشیشه یدکی داخلی) 400 43577856 1344
دوغارون 96190090 ک ک ک سایر 18510 1755274548 56314
ذوب آهن اصفهان 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 1687100 18856777445 590482
ذوب آهن اصفهان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 72992750 806261743284 25547295
ذوب آهن اصفهان 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 69630 789977920 24370
ذوب آهن اصفهان 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 60195704 1034313038833 33091539
زاهدان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 315674 12406735773 394386
زاهدان 08081000 سیب , تازه 48376 385140678 12093
زاهدان 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 129742 1051023429 32437
زاهدان 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 1158 93077145 2895
زاهدان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 27000000 29181191500 938500
زاهدان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 8500000 10170554500 316500
زاهدان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 11488450 114195171438 3589376
زاهدان 31051090 سایرکودهابه شکل قرص یاا شکال هماننددربسته…. ناخالص کمترا ز10کیلوگرم غیرمذکور 7848 2070145460 67619
زاهدان 34011150  صابون رختشویی 73833 2102351612 68178
زاهدان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 28982 579301178 18490
زاهدان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 65220 1395557722 45385
زاهدان 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 9385535 188294377729 6107792
زاهدان 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 4836706 116361605740 3655610
زاهدان 38089119 سایر LD50 بیشتر از 2000 تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی حشره کش 139915 27563856338 876835
زاهدان 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 1371148 45762302285 1510468
زاهدان 39021099 ک ک ک ک سایر 259646 8639635259 279568
زاهدان 39172300 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  کلروروینیل 11947 1161821856 35841
زاهدان 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 443304 40542707292 1329912
زاهدان 39269099 ک ک ک ک سایر 121389 11497869540 363459
زاهدان 48026900 سایرکاغذومقوا هابابیش ا ز10%ا لیاف  مکانیکی یا شیمیایی – مکانیکی غیرمذکوردرجای  دیگر 73465 1920124843 61711
زاهدان 54034900 سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 52080 4747069488 156240
زاهدان 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 101899 9442567074 305697
زاهدان 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 4442 51529374 1599
زاهدان 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 51767 4710079089 155301
زاهدان 69022010  محصولات سرامیکی ساختمانی (آجر ، بلوک، چهارگوش) نسوز غیر از آنهایی که از آرد فسیل سیلیسی یا از خاک های سیلیسی همانند که دارای 93 درصد یا بیشتر سیلیس (Sio2) 1300 515616 16
زاهدان 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 6300 607653900 18900
زاهدان 84185000 سایر مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، کابینت ها، پیشخوان های (Display Counters) نمایش، ویترین ها (Show cases) و غیره) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده”. 240 15432480 480
زاهدان 85258000 دوربین های تلویزیونی ،دوربین های دیجیتال ودوربین های ضبط ویدئوئی . 72 3215100 100
زاهدان 87112019 موتورسیکلت ها دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از 50 سی سی وحداکثر 250 سی سی از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پیست ونوع هیبریدی 1805 68299000 2200
زاهدان 87141990 سایر ا جزا  و قطعات  موتورسیکلت  (ا زجمله  موتورسیکلت  گازی ) غیر مذکور درجای دیگری 700 7734240 240
زنجان 25081000 بنتونیت 245483 606460343 19080
زنجان 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

80453 4244796930 136770
زنجان 39202090 صفحه  ها ورق  ها ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  پروپیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده 1140 75566610 2394
زنجان 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 140 6182000 200
زنجان 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاکککردن آرایش، دست پاکککن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار میکگیرد، کاوات سلولز و ورقهککهای کالیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپکشده، چینکدار شده، نقش برجس??? 17034 638836322 20441
زنجان 56079090 ریسمان ،طناب وکابل که درجای دیگر گفته نشده 9900 946331100 29700
زنجان 59114000 پارچه صافی و منسوجات ضخیم از انواعی که برای منگنه های روغن کشی یا برای مصارف فنی مشابه به کار میکروند، همچنین آنهایی که از موی انسان تهیه شده باشند. 253 23950323 759
زنجان 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 1124 107461612 3316
زنجان 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 1796 40443936 1248
زنجان 79011210 روی  غیرممزوج  محتوی 99/95تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 1563890 106997302100 3377309
زنجان 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 4300 15782500 500
زنجان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره. 70 6491100 210
زنجان 85291090 سایر آنتنهای  هوا یی ورفلکتورآ نتن هوا یی وقطعات  مربوطه بجزموا ردمذکور 1000 211820000 7000
زنجان 85352910 سکسیونر برای ولتاژ 72.5 کیلو ولت وبالاتر 1798 369239046 11506
زنجان 85352920 دژنکتور برای ولتاژ72.5 کیلو ولت وبالاتر 1420 919214604 28644
زنجان 85372090 تابلو پانل.وتکیه گاههای مجهز به دویاچند دستگاه ردیف 8535یا8536 ، برا ی  کنترل  الکتریکی یا توزیع  برق  برا ی  ولتاژبیش از 72.5 کیلوولت 2449 1021104000 31500
زنجان 85443090 سایرمجموعه  سیمهابرا ی وسایل  حمل  و نقل  هوا ئی یا آبی 1450 292746300 9570
زنجان 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 131764 36573681084 1185872
ساری 02071200 گوشت  مرغ  وخروس از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  یخ  زده 68256 4134748800 136512
ساری 15079000 روغن  سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 292086 12940912884 417309
ساری 15171000 مارگارین  (باستثنای  مارگارین  مایع ) 16920 1073436480 33840
ساری 15180000 چربی هاوروغن های  حیوا نی یانباتی…تغییریافته شیمیائی غیرمذکوریادرجای دیگر 160262 4090387807 126424
ساری 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 106076 3287423226 105102
ساری 21061090 سایر تغلیظ شده های پروتئینی ومواد پروتئینی تکستوره غیر از شماره های 21061010 لغایت 21061030 8450 261595100 8450
ساری 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 4092610 52391314890 1644109
ساری 39211390 ک ک ک سایر 1120 166765088 5152
ساری 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 1850 257512600 8510
ساری 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 11200 935943360 29120
ساری 39251000 مخزن , ا نباره , خم  و خمره  و باگنجایش  بیش  ا زلیتر  300 ا ز موا د پلاستیکی 26880 1417658067 45696
ساری 44101190 تخته ازخرده ریز چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراکم شده یانشده ،کارشده 1124450 14828442263 475005
ساری 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب کارنشده یافقط سمباده خورده 1010820 8483923544 272114
ساری 44111299 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت کمتر از 5 میلیمتر 48240 1340563999 44041
ساری 44111399 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 میلیمتر 75140 2063675096 68012
ساری 44111491 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر 2589350 71930490283 2285541
ساری 44111499 ک ک ک ک سایر 71990 2036583045 65601
ساری 54022000 نخ بسیار مقاوم از پلی استرها 120252 9742794542 310629
ساری 55095300 سایر نخها از الیاف غیریکسره پلی استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 24143 2250441459 72429
ساری 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 1610 328265300 10700
ساری 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 51570 4782086100 154710
ساری 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 146610 3188723517 102627
ساری 68071090 سایرا شیاساخته شده ا زآسفالت یاموا دهمانند بصورت  رول  غیرمذکور در جای  دیگر 2363820 52688156150 1670564
ساری 72139110 میله های گرم نورد شده ازآهن یافولاد غیر ممزوج به  صورت  کلاف  با قطرکمترا ز9میلیمتر(مفتول فولادی 5/5میلمتر پرکربن ) 229020 6375781947 206119
ساری 73141990 سایرتورهای تاروپودباف  ا زآهن  یا فولادغیرمذکوردرجای دیگر 114600 7394319320 233785
ساری 73145000 ورق ونوا رهای مشبک شده بوسیله ا تساع ا زآهن یاا زفولاد. 81450 5141291441 166160
ساوه 15162090 چربی ها و روغن  های  نباتی هیدروژنه شده و…و ا جزا  آنها به  غیر ا ز روغن  جانشین  کره  کاکائووروغن C.B.E 111150 6088356468 197109
ساوه 17049000 ک سایر 5073 590994844 18262
ساوه 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 130469 6663998980 208750
ساوه 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 1763 366952431 11643
ساوه 20091100 آب پرتقال  یخ زده , تخمیرنشده  که  به  آن  ا لکل  ا فزوده  نشده  باشد 20790 774510660 24948
ساوه 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 20790 759392172 24948
ساوه 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 381292 14102664091 456291
ساوه 20094100 آب  آناناس  بایک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند 20790 512099280 16592
ساوه 20096100 آب  ا نگور بایک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 30تجاوز نکند 20790 507774960 16632
ساوه 20096900 اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100 20520 514095120 16632
ساوه 20097100 آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند 189189 5860589790 188760
ساوه 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 41580 1287649440 41580
ساوه 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 6529068 205313297028 6547582
ساوه 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 18224775 236149849352 7290136
ساوه 27101910 روغن  موتور 22560 292305408 9024
ساوه 27101920 گریس 113946 1462365004 45141
ساوه 27101950 روغن صنعتی 314569 4076437482 125828
ساوه 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 7887766 102234593980 3155176
ساوه 28042100 آرگون 650 32451582 1007
ساوه 28365000 کربنات کلسیم 25000 54013750 1750
ساوه 28491000 کربورهای کلسیم با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص 76000 1746516900 56020
ساوه 32081050 موا د ا فزودنی رنگ براساس پلی استرها 475910 14806635857 456957
ساوه 32099010 رنگ  رویه  وا ستری ا تومبیل براساس سایرپلیمرهای سنتتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،دیسپرسه یاحل شده درمحیط آبی 99760 17394065388 550220
ساوه 32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 28189 4044105982 129668
ساوه 34022020 پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو 4800 152586000 5040
ساوه 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 17145 474409250 15670
ساوه 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 3191020 57444423751 1773136
ساوه 39042200 پلی کلرور وینیل  مخلوط نرم  شده , به  ا شکال  ا بتدا ئی (Plasticised) 30000 1601919000 49500
ساوه 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 250670 20967794654 664259
ساوه 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاکککردن آرایش، دست پاکککن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار میکگیرد، کاوات سلولز و ورقهککهای کالیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپکشده، چینکدار شده، نقش برجس??? 450919 16127600101 513198
ساوه 69089000 ک سایر 4527824 32982662132 1055213
ساوه 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 15500 298251000 9300
ساوه 70031990 سایرورقهای شیشه ریختگی یانخت شده (غیر ازاپیتکی )مسلح  نشده  باسیم  غیرمذکور 879840 5609786304 175968
ساوه 70049090 ورق  شیشه ای  غیرمذکور باضخامتهای  بیشتر از 2.5 میلیمتر 1073830 6886610372 220566
ساوه 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 17644750 121456099000 3862038
ساوه 70051090 شیشه  فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر 1228360 7727992234 245094
ساوه 70052120 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بیشتراز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر 10690569 97231026395 3079272
ساوه 70052130 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مشلح نشده باضخامت  بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر که خمیر ان درتوده رنگ شده کدرشده یاروکشدار  شده 88500 586673660 18958
ساوه 70052190 سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  که  خمیرا ن  کلا درتوده  رنگ  شده غیر مذکور درجای دیگر 79500 485427000 15900
ساوه 70052920 سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده امسلح  نشده  غیرمذکورباضخامت  بیشترا ز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر 282080 1733248360 56416
ساوه 70072900 شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 14700 240231240 7572
ساوه 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 1153774 28494520620 915072
ساوه 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 3363305 126405451929 4031065
ساوه 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسایرشیشه آلات, برا ی موزائیک یاتزئین از شیشه 12867 470703840 15440
ساوه 73209090 ک ک ک سایر 161610 7154973532 226254
ساوه 73218200 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت مایع, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 9490 1201139160 37960
ساوه 74081900 مس تصفیه شده غیر مذکور 92687 14330071380 453834
ساوه 76129020  قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی 27120 6870509104 217192
ساوه 83099020  درب آسان باز شوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020 7469 2259644434 71432
ساوه 84137010 پمپ کولر آبی 550 75817500 2500
ساوه 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 214 29266560 960
ساوه 84682000 ماشین آلات ودستگاههای گازی, برا ی لحیم کاری, زرد جوشکاری, ویاجوشکاری 1960 92907558 2883
ساوه 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 18638 1695703878 55914
ساوه 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 631 57409011 1893
ساوه 85014090 سایر موتورها با جریان  متناوب  تک  فازبجزا لکتروموتورقفس  سنجابی 560 78122352 2576
ساوه 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 13264 1600446792 52827
ساوه 96190090 ک ک ک سایر 36941 4279909016 132232
سرخس 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 24415 395702112 12207
سرخس 11081290 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی 5000 162080000 5000
سرخس 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 1170 94816800 2925
سرخس 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 388560 5038224384 155424
سرخس 28112100 دی ا کسیدکربن 18000 87523200 2700
سرخس 39011049 پلی ا تلین  گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز 94%بجز نوع  پودری 8042 267635858 8267
سرخس 39076020 گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات ) 16470 501181894 15481
سرخس 39202090 صفحه  ها ورق  ها ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  پروپیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده 3336 423715047 13071
سرخس 39209990 ک ک ک سایر 4452 432960096 13356
سرخس 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 8840 858558480 26520
سرخس 39269060 پریفرم  (PET) 3094 170508160 5260
سرخس 39269099 ک ک ک ک سایر 468 45512064 1404
سرخس 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 1445 39612352 1222
سرخس 48193000 کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتریابیشترا زکاغذیامقوا 3330 90524905 2797
سرخس 55012000 دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها. 1200 56417760 1740
سرخس 55093200 نخ چندلایاکابله, باحدا قل 85%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 17145 2223089280 68580
سرخس 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 5850 796657680 24570
سرخس 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 215252 11840945826 387454
سرخس 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 200 11672640 360
سرخس 76071190   سایر ورق ونوار نازک از آلومینیوم بدون تکیه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بیش از 7 میکرون 2900 423133200 13050
سرخس 84182100 یخچال های خانگی ا زنوع ترا کمی(Compression) 7000 673183072 20767
سرخس 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 3200 518656000 16000
سمنان 17049000 ک سایر 47595 3683290860 114228
سمنان 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 55954 4423197506 145385
سمنان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 49864 4056790700 130078
سمنان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 31666870 35012757008 1104997
سمنان 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 6819127 83044676880 2668834
سمنان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 41095263 526107930183 16436708
سمنان 27101910 روغن  موتور 22721 276629632 9088
سمنان 27101920 گریس 270437 3173191079 102765
سمنان 27101950 روغن صنعتی 474590 8683524675 283246
سمنان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 8994837 108708694093 3545957
سمنان 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 21030 241355100 7890
سمنان 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 4000 40599360 1332
سمنان 28289010 هیپوکلریت  سدیم 281870 4946919780 155029
سمنان 28331900 سایر سولفات های سدیم  (باستثنای  سولفات  دی سدیم ) 1274200 6511128134 207990
سمنان 28363090 سایر هیدروژن  کربنات  سدیم ( بی کربنات  سدیم) بجز بی کربنات – غیر تزریقی گرید دارویی 743000 6061743740 193180
سمنان 30042012 سایرداروهای دا را ی سایرانتی بیوتیک ها مخصوص دام دارای تولید مشابه داخلی 15938 17312921375 545829
سمنان 30043910 سایر داروهادارای هورمون  یاسایر محصولات شماره 2937فاقد آنتی بیوتیک ها دا را ی  تولید دا خلی مشابه 38 44327486 1414
سمنان 30045011 دا روهای حاوی ویتامینهای طیور دارای تولید داخل مشابه 25867 11534804577 364463
سمنان 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 10511 1844421244 58807
سمنان 30049090 ک ک ک سایر 15154 4982744726 158173
سمنان 31022100 سولفات آمونیوم 23000 80613390 2530
سمنان 31051010 کود NPKدربسته های کمتراز10کیلوگرم 7000 1237813500 38500
سمنان 32091040 رنگهاوپوشش  ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 2450 349347460 10780
سمنان 32091050 رنگها و پوششهای  صنعتی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 35760 6007793064 185952
سمنان 32099010 رنگ  رویه  وا ستری ا تومبیل براساس سایرپلیمرهای سنتتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،دیسپرسه یاحل شده درمحیط آبی 47710 30479708700 995190
سمنان 33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 200 123640000 4000
سمنان 33061000 مواد پاک کننده دندان 18838 1289480201 40688
سمنان 34012010  صابون مایع 7349 200377744 6614
سمنان 34021130  الکیل بنزن سولفونه 248930 9739768610 314908
سمنان 34021190 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  ا نیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 21200 474491640 14840
سمنان 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 301551 7389145216 237148
سمنان 34022020 پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو 3600 119972160 3960
سمنان 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 273545 7193912800 233980
سمنان 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 1279740 25530148497 831831
سمنان 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 433181 8975407171 282410
سمنان 38089113 LD50  بیشتر از 2000 دارای تولید داخل تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 24925 1203947756 37388
سمنان 38089222 LD50  بیشتر از 2000 دارای تولید داخل محصول اماده شیمیایی 43760 4698751954 148480
سمنان 38089313 بیشتر 2000 دارای تولید داخل 50 LD 14240 2237890000 71200
سمنان 38089419 سایر ضدعفونی کننده ها دارای گرید دارویی به صورت محصول آماده 1750 285359164 9086
سمنان 39075090 سایررزین های آلکیدبجزرزین  های ا لکیدا صلاح  شده  ویژه  رنگ  ا تومبیل 70390 5168594914 161897
سمنان 39173100 لوله هاوشیلنگهای  قابل ا نعطاف که دا را ی یک  حدا قل  تحمل  فشارتاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند 7570 701966100 22710
سمنان 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 15090 1399295700 45270
سمنان 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 25011 2432269728 75033
سمنان 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 53200 5132476950 159600
سمنان 48183000 رومیزی  و دستمال  سفره  ا ز کاغذ 2850 107505936 3336
سمنان 49100000 تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود. 160 487024 16
سمنان 56012190 ک ک سایر 4150 236563740 7390
سمنان 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 2158720 47600236030 1508461
سمنان 69089000 ک سایر 274450 1933023244 59728
سمنان 70193910 پشم  شیشه 14422 553481584 17306
سمنان 73066190 لوله هاوپروفیل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی 2/203 میلیمتر وبالاتر 24960 491181600 16224
سمنان 73069010 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 75754 1469412696 47459
سمنان 76149000 ک سایر 13990 829729200 27420
سمنان 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 7996 728515560 23988
سمنان 96039090 جاروب هاوبروس های غیر مذکور ساخته نشده ا زموی خوک وگرا ز 1550 177243000 5500
سمنان 96190090 ک ک ک سایر 66500 7621351392 241409
سنندج 08081000 سیب , تازه 98519 891724777 27585
سنندج 87019010 ترا کتور کشاورزی با قدرت بیشتر از 110 قوه اسب  بخار (غیراز چرخ زنجیری ) 963600 94732717200 2925300
سنندج 87019090 ترا کتورهای  کشاورزی غیرچرخ زنجیری ،باقدرت 110اسب بخار وکمتر 2451550 235137792550 7518410
سهلان 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 7360 857618019 26496
سهلان 17049000 ک سایر 3726172 383990875323 12059830
سهلان 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 818661 63681341344 2084505
سهلان 18063200 شکلات  ;غیره  ;حاوی  کاکائو ;به  صورت  بلوک  (block) ;تخته  ;میله  یا قلم  ;پرنشده به وزن کمتراز2کیلوگرم 87666 7246176050 234770
سهلان 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 1873506 264740930160 8517242
سهلان 19021900 ک ک سایر 1714201 47674927098 1542636
سهلان 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 334349 25592545726 807076
سهلان 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 118958 7614862772 248167
سهلان 19059090 ک کک ک سایر 35816 2352475261 76563
سهلان 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 432377 13705770875 443103
سهلان 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 49000 2406088000 78400
سهلان 27075000  سایر مخلوطکهای هیدروکربورهایبودار (Aromatic) که در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمی آن یا بیشتر تقطیر شود 1875350 31481354887 974002
سهلان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 882090 5052178175 158776
سهلان 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 738650 4265335373 132957
سهلان 27102000 روغن های نفتی و روغن های حاصل از مواد معدنی قیری به غیر از روغن های خام که دارای70% وزنی یا بیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری به شامل آنهایی که حاوی Biodiesel بوده وبه غیر ازآخال روغن ها 195370 1120513376 35167
سهلان 29419090 سایرآنتی بیوتیک ها غیرمذکوردرجای  دیگر 12451 9210744459 294716
سهلان 30039090 سایر دا روهای غیرمذکور غیرا زخرده  فروشی که تولیددا خلی ندا رندغیرمذکور 722 802032002 25907
سهلان 30042019 سایرداروها بصورت خرده فروشی ، حاوی سایرانتی بیوتیک  دارای تولید داخل غیرمذکوردرجای دیگر 17453 9967486464 313141
سهلان 32073090 سایرجلال های مایع وفرآورده های همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلایانقره یاپلاتینیم یاپالا دیوم 7308 1250092734 40194
سهلان 32081020 لاک  هاو ورنی ها و لعاب  دا خل  قوطی موادغذایی براساس پلی استرها 54429 9427585075 299331
سهلان 32091010 رنگ  رویه  وآستری  ا تومبیل براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 3600 385009200 12240
سهلان 32110000 سیکاتیف های (خشک کننده های) آماده. 1422 36038818 1138
سهلان 32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 72229 8887820997 290555
سهلان 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 160800 20363213498 639102
سهلان 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 565542 12974361131 414204
سهلان 39011099 سایرپلی ا تلین  با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری  غیرمذکور در جای  دیگر 225000 7886509524 251042
سهلان 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 45000 1578104014 50738
سهلان 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 112500 3907137430 125854
سهلان 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم  دربرا بر ضربه  (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 90000 2948174496 94608
سهلان 63014000 پتو(غیرا زپتوی برقی)وزیرا ندا زسفری, ا زا لیاف سنتتیک. 65 8414640 260
سهلان 63022100 شستنی های رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 600 97092000 3000
سهلان 63026000 شستنی های توا لت یاآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجی,سایرپارچه های ا سفنجی همانند,ا زپنبه 175 24920280 770
سهلان 63062900 چادرا زموا دنسجی(باستثناء الیاف سنتتیک ) 1720 186975252 5802
سهلان 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 1381976 15723782175 505621
سهلان 73211120 ا جاق  گازرومیزی توکار 1193 112188480 3680
سهلان 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 16452 2503913201 82492
سهلان 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 1700 154453500 5100
سهلان 94042100 تشک ا زکائوچوی ا سفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون روپوش 3800 553424400 17100
سهلان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شیاءهمانند(مانند لحاف ،کوسن مخده ،بالش )فنری یاا نباشته شده یاا زدا خل تجهیزشده باموا د،غیرا زتشک وکیسه خوا ب 2950 775603260 23965
سیرجان 30042090 سایردا روهای  حاوی سایر آنتی بیوتیک  که  تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده فروشی 11250 2094391350 67275
شهرکرد 04021030 شیر خشک صنعتی 118000 13850592000 432000
شهرکرد 04021090 ک ک ک سایر 72956 9239843568 291840
شهرکرد 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 199000 13388487000 417900
شهرکرد 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 90000 6627813510 206280
شهرکرد 21022000 مخمرهای  غیرفعال  (مرده ) ,سایر موجودا ت  تک  سلولی ,مرده 54000 3103400250 98550
شهرکرد 39211390 ک ک ک سایر 4800 445795200 14400
شهرکرد 39269099 ک ک ک ک سایر 6 547902 18
شهرکرد 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 67790 2061569930 67790
شهرکرد 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 307300 16931714526 531191
شهرکرد 57049090 ک ک ک سایر 577250 32350058918 1036051
شهرکرد 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 705670 28536652885 917371
شهرکرد 73110090 ک ک ک سایر 424305 27159841697 858680
شهرکرد 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 102235 3107544720 102235
شهرکرد 76051100 مفتول ا زآلومینیوم, غیرممزوج, بابزرگترین بعدسطح مقطع عرضی بیش ا ز7میلیمتر. 21346 960800484 29884
شهرکرد 84143011 کمپرسورها که در تجهیزات مولد سرما به کار می روند با ضریب کاراییحداقل 35/1 46 3804875 125
شهرکرد 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 60908 8830198842 287202
شهرکرد 84183000 فریزرهاا زنوع صندوقی,به گنجایش حدا کثر800لیتر 9895 1190863000 38000
شهرکرد 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 9000 1093320000 36000
شهرکرد 84501210 ماشین لباسشویی دوقلو نیمه اتوماتیک 5 کیلو وبالاتر 3413 529967592 17066
شهرکرد 84509090 سایر اجزاء وقطعات ماشین های رختشوئی خانگی وغیرخانگی غیر مذکور درجای دیگر 28 2667168 84
شهرکرد 84622900 ماشین های خم کردن, تاکردن, را ست کردن یاتخت کردن (همچنین پرس ها)بدون کنترل شماره ای 26355 845403465 26335
شهرکرد 84796090 سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010 67219 7553157456 248250
شهرکرد 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 167 15907752 501
شهرکرد 85162900 دستگاههای  برقی گرم  کردن  فضای  ا ماکن  و گرم  کردن  زمین , که  درجای  دیگر مذکور نباشد 1926 160950888 5069
غرب تهران 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 122937 3506045684 110643
غرب تهران 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 612408 56992787162 1837217
غرب تهران 04031090 ک ک ک سایر 60100 2415343875 75125
غرب تهران 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 1013732 97763423469 3038939
غرب تهران 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 2034090 221896669593 7096849
غرب تهران 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 700 113456000 3500
غرب تهران 08081000 سیب , تازه 500 12700800 400
غرب تهران 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 50000 393262500 12500
غرب تهران 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 686 582175272 19208
غرب تهران 15119010 RBD پالم اویل  درظروف  200 لیتری  وبیشتر 3785670 207063005254 6450757
غرب تهران 15119090 سایر روغن  نخل  (باستثنای خام )حتی تصفیه  شده (RBD)غیرمذکور در جای  دیگر 92800 2582099060 80580
غرب تهران 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 244224 13450194614 415181
غرب تهران 15152900 روغن ذرت (باستثنای خام )وا جزا ءآنها,تصفیه شده یانشده ولی ا ز لحاظ شیمیایی تغییر نیافته 108000 5951577600 183600
غرب تهران 15162010 ک ک ک روغن جانشین کره کاکائو 5000 565010880 17430
غرب تهران 15162090 چربی ها و روغن  های  نباتی هیدروژنه شده و…و ا جزا  آنها به  غیر ا ز روغن  جانشین  کره  کاکائووروغن C.B.E 1767920 95559537166 3014663
غرب تهران 15179090 مخلوط یافراورده  های  خورا کی ا ز چربی ها یا روغن  های  حیوا نی و نباتی واجزاءآنهاغیر مذکور در جای  دیگر 1861118 100131526516 3137826
غرب تهران 15220000 دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یاموم های حیوانی یا نباتی. 30790 939987420 30444
غرب تهران 17023010 شربت  گلوکز و دکستروز منوهیدرا ت  غیر تزریقی . 22282 397147785 12255
غرب تهران 17023090 ک کک ک دکستروز 137778 2388263709 75777
غرب تهران 17049000 ک سایر 99440 7174967862 231002
غرب تهران 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 47640 4145646216 135756
غرب تهران 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 56120 4540917024 143012
غرب تهران 19011000 فرآورده هابرا ی تغذیه  کودکان, که برا ی خرده فروشی بسته بندی  شده  باشد,ا ز آرد و غیره 92539 9988324470 317512
غرب تهران 19021900 ک ک سایر 1731689 47594002190 1525596
غرب تهران 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 191728 15549603520 491912
غرب تهران 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 989294 51368421967 1627345
غرب تهران 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 65161 3850443912 119739
غرب تهران 19059090 ک کک ک سایر 38562 843227706 27398
غرب تهران 20029010 رب  گوجه  فرنگی 19200 932371200 28800
غرب تهران 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 2215 443087271 14619
غرب تهران 20079990 ک کک ک سایر 4000 185190000 6000
غرب تهران 20087000 هلوشلیل  وشفتا لو,آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای  شماره  تعرفه   2006 و 2007) 960 62158080 1920
غرب تهران 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 79043 6851117882 217367
غرب تهران 21023000 ک بیکینگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 32900 1529485400 48950
غرب تهران 21061090 سایر تغلیظ شده های پروتئینی ومواد پروتئینی تکستوره غیر از شماره های 21061010 لغایت 21061030 47062 5964457012 185030
غرب تهران 21069010 ا ستابیلایزر 5200 282039800 9220
غرب تهران 21069020 ا مولسیفایر 10800 534954240 17280
غرب تهران 21069040 ژل کیک 18500 1692400960 52952
غرب تهران 21069060 سایرفراوردهای غذایی تلغیظ شده مواد پروتئینی بهبود دهنده 81600 3622730360 116151
غرب تهران 21069085  کآدامس بدون قند 2497 298142398 9274
غرب تهران 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 13200 1436161200 46950
غرب تهران 22029090 — سایر 692433 59229507804 1903096
غرب تهران 23099010 خوراک اماده ابزیان 2000 62270000 2000
غرب تهران 25051010  کشن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن 25000 18681000 600
غرب تهران 25061090 شن  وماسه های  کوا رتز غیر مذکور درتعرفه 25061010 6000 675451 21
غرب تهران 25083000 خاک  رس  نسوز 86600 1472557572 47064
غرب تهران 25131000 سنگ پا (pumicestone) 650 3236900 100
غرب تهران 25202000 ک گچ 162260 103558074 3354
غرب تهران 26190010 خاک  کوره 4900 95129440 3140
غرب تهران 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 1655755 20631138900 665182
غرب تهران 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 148149110 1867183852009 58825284
غرب تهران 27101910 روغن  موتور 369946 9378811440 298637
غرب تهران 27101920 گریس 446140 5256270169 170029
غرب تهران 27101940 روغن پایه معدنی 387865 5481467709 172439
غرب تهران 27101950 روغن صنعتی 4578031 56137960878 1831210
غرب تهران 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 197994541 2508438829730 81138688
غرب تهران 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 394597 2887057320 95295
غرب تهران 27121010  وازلین گرید دارویی (تولید داخل) 22000 769487400 24200
غرب تهران 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله  کابل 21900 778941240 24090
غرب تهران 27122090 سایرموم  پارا فین  هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن  بجزگرید دا رویی 45165 1304451013 40648
غرب تهران 27132000 قیرنفت 505088 4496188972 146577
غرب تهران 28070000 ا سید سولفوریک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 850528 2389677177 76002
غرب تهران 28100090 سایر ا کسیدهای بر غیر ازردیف 28100010 غیر مذکور در جای دیگر 125 7865250 250
غرب تهران 28112900 سایرترکیبات اکسیژن دار غیر آلی عناصر غیر فلزی غیر از دی اکسید کربن ودی اکسید سیلیسیم 138875 4681754750 149540
غرب تهران 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 3200 72061520 2276
غرب تهران 28272000 کلرورکلسیم 5000 35657600 1100
غرب تهران 28301000 سولفور سدیم 2125 20002913 637
غرب تهران 28331900 سایر سولفات های سدیم  (باستثنای  سولفات  دی سدیم ) 50000 242788000 8000
غرب تهران 28365000 کربنات کلسیم 2975 72804200 2380
غرب تهران 28391910 سیلیکات  سدیم  جامد 15000 233128800 7200
غرب تهران 28391920 سیلیکات  سدیم  مایع 118255 561834140 17414
غرب تهران 28429000 سایر املاح اسیدها یا پراکسو اسیدهای غیرآلی غیر از سیلیکاتهای مضاعف یا کمپکس از جمله آلومینیو سیلیکاتها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص باستثنای آزوتورها 5000 84185400 2600
غرب تهران 29024100 ا ورتوا کسیلن  ( o-xylene ) 23990 495003675 15425
غرب تهران 29051200 پروپان-   1-ئول (ا لکل  پروپیلیک )وپروپان  2-ئول  (ا لکل  ا یزوپروپیلیک ) 700 9321300 300
غرب تهران 29054420 پودرسوربیتول 5395 36948000 1200
غرب تهران 29054500 گلیسرول 8900 273397570 8622
غرب تهران 29072900 سایر پلی فنل ها ؛ وفنل الکها غیر از رزورسینول واملاح آن ، هیدروکینون واملاح آن ، 4،4 – ایزوپروپیلیون دی فنل بیس آ ، دی فنیلول پروپان واملاح آن 235 14641159 481
غرب تهران 29121100 متانال  (فرمالدئید) 4995 317325552 10403
غرب تهران 29153900 سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso) 23395 522921980 16844
غرب تهران 29157090 سایر اسید پالمتیک، اسیداستئاریک واملاح واسترهای  آنها غیر از استئاراتهای فلزی 7000 133358400 4200
غرب تهران 29211990 — سایر 4500 62142000 2000
غرب تهران 29221210 کوکونات دی اتانول آمین 6000 352864163 11117
غرب تهران 29221290 سایر املاح دی اتانول امین غیر مذکور درجای دیگر . 1000 33470789 1091
غرب تهران 29221310  تری اتانول آمین 3150 91196116 2818
غرب تهران 29221390 ا ملاح  تری  ا تانول  آمین 920 37683482 1238
غرب تهران 29225020  ترامادول هیدروکلراید 4178 8921815000 280000
غرب تهران 29335300 آلوباربیتال (INN)، آموباربیتال (INN)، باربی تال (INN)، بوتال بی تال (INN)، بوتوباربیتال (INN)، سیکلوباربیتال (INN)، متیل فنو باربیتال (INN)، پنتو بارب?تال (INN)، فنوبارب?تال (INN)، سکبوتابارب?تال (INN)، سکوبارب?تال (INN)، و?ن?ل ب?تال (INN): املاح ا?ن محصولات 301 396963504 12502
غرب تهران 29339100 آل پرازولام (INN)، کامازپام (INN)، کلردیازپوکسید (INN)، کلونازپام (INN)، کلرازپات، دلورازپام (INN)، دیازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتیل (INN)، فلودیازپام (INN)، فلونیترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 509 346851200 10700
غرب تهران 29341000  ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه تیازول (هیدروژنه شده یا نشده) متراکم نشده باشد 25 2278560 71
غرب تهران 29362100 ویتامین  های A  و مشتقات  آنها ,مخلوط نشده 22255 16337113600 505480
غرب تهران 29411010 آمپی سیلین تری هیدرات 6824 3310701320 102280
غرب تهران 29419090 سایرآنتی بیوتیک ها غیرمذکوردرجای  دیگر 10250 3449705483 107941
غرب تهران 30031090 دا روهای متشکل ازمحصولات مختلط  دا را ی  پنی سیلین  یامشتقات این محصولات باساختار اسید پنی سیلانیک ،استربتومایسین هایامشتقات این محصولات  که  تولید دا خلی ندا رند 59750 44836032384 1477828
غرب تهران 30032010 سایر داروها به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری حاوی آنتی بیوتیک ها دارای تولید داخلی مشابه 24182 7707477145 238065
غرب تهران 30039010 سایر داروها ی غیرمذکور غیرازخرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 9240 3919565598 124074
غرب تهران 30039090 سایر دا روهای غیرمذکور غیرا زخرده  فروشی که تولیددا خلی ندا رندغیرمذکور 22745 4684962330 147182
غرب تهران 30042012 سایرداروهای دا را ی سایرانتی بیوتیک ها مخصوص دام دارای تولید مشابه داخلی 12545 1164187640 38360
غرب تهران 30042090 سایردا روهای  حاوی سایر آنتی بیوتیک  که  تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده فروشی 7331 5325727172 166692
غرب تهران 30044090 سایردا روهای  حاوی  آلکالوئیدهایا مشتقات آنها فاقد هورمونهایامحصولات 2937یاآنتی بیوتیکهاکه  تولید دا خلی ندا رند 76212 37238968514 1181927
غرب تهران 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 809747 467006498905 14822127
غرب تهران 30049090 ک ک ک سایر 86995 61930510946 1953908
غرب تهران 31059090 سایرکودهای غیرمذکور 84300 1311981758 40582
غرب تهران 32041110 گرانول مستربچ (Master Batch) 950 87965250 2850
غرب تهران 32041290 موا درنگی ا سیدی حتی متالیزه وفرآورده هابراساس این مواد ،فرآورده های موادرنگی دندانه ،غیر مذکور درجای دیگر 24835 2703424830 87463
غرب تهران 32073090 سایرجلال های مایع وفرآورده های همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلایانقره یاپلاتینیم یاپالا دیوم 3700 452932800 14800
غرب تهران 32081010 پوشش  ورنگها براساس پلی استرها 1967 105966455 3442
غرب تهران 32081050 موا د ا فزودنی رنگ براساس پلی استرها 338810 9666917184 318192
غرب تهران 32081090 سایررنگهاوورنی ها(ازجمله لعابهاولاکها)دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیر آبی 16827 1321875218 42213
غرب تهران 32091010 رنگ  رویه  وآستری  ا تومبیل براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 3800 70589340 2220
غرب تهران 32091040 رنگهاوپوشش  ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 52682 4613196132 147950
غرب تهران 32099090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس پلیمرهای  سنتتیک یا پلیمرهای  طبیعی تغییریافته  دیسپرسه یامحلول  درمحیط آبی….غیرمذکور 15116 1638683330 51598
غرب تهران 32129000 پیگمانهاا زنوع  موردمصرف  درساخت  رنگها,دیسپرسه درمحیط غیرآبی به شکل مایع یاخمیر ،موا درنگی وسایرموا درنگ  کننده دربسته های خرده فروشی 70 17940720 560
غرب تهران 32139000 رنگها برا ی  نقاشی هنری, آموزش, تابلو تغییرشدت  رنگ  سرگرمی ورنگهای  مشابه غیرازرنگهابه صورت مجموعه 113 25642925 847
غرب تهران 32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 132560 14151594218 445742
غرب تهران 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 6600 215644140 6660
غرب تهران 32151100 مرکب  چاپ  به  رنگ  سیاه , حتی تغلیظ شده  یا به  صورت  جامد 25180 2786623490 88130
غرب تهران 32151900 مرکب  چاپ  به  غیر ا ز رنگ  سیاه , حتی تغلیظ شده  یا به  صورت  جامد 122 11588102 358
غرب تهران 33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 7130 1500021168 47508
غرب تهران 33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 600 69391040 2147
غرب تهران 33030090 سایر عطریات وادوتوالتها غیراز عصاره حنا 2160 3360465000 108000
غرب تهران 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 99724 29413625846 917563
غرب تهران 33051000  شامپوها 2101013 90552977070 2889463
غرب تهران 33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 2699 110467956 3482
غرب تهران 33061000 مواد پاک کننده دندان 9567 1905236240 59880
غرب تهران 33069000 سایر فرآورده هابرای بهداشت دهان یادندان غیراز مواد پاک کننده دندان ونخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها 1113 40959072 1296
غرب تهران 33079090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیفهای 33071000 لغایت 33079010 42653 1794631032 55677
غرب تهران 34011150  صابون رختشویی 399284 18454938041 591244
غرب تهران 34012010  صابون مایع 147025 4194257688 132140
غرب تهران 34021110  سدیم لوریل سولفات 58700 1467468630 45637
غرب تهران 34021120  سدیم لوریل اتر سولفات 588273 26856988032 852900
غرب تهران 34021130  الکیل بنزن سولفونه 530728 18698554685 585103
غرب تهران 34021190 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  ا نیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 22560 640895760 20304
غرب تهران 34021220  کوکونات فتی اسید دی اتانول آمین 57840 2521393009 79442
غرب تهران 34021240  کوکو آمید و بتائین 88320 3444893594 108044
غرب تهران 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 1756888 41555997370 1343563
غرب تهران 34022020 پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو 463674 30474752808 957722
غرب تهران 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 1411419 37110950725 1172100
غرب تهران 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 39100 451852420 14249
غرب تهران 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 11710 218339941 7130
غرب تهران 34031900 سایر فراورده ها دارای روغن های نفتی یا روغن های مواد معدنی غیر مذکور در جای دیگر 696 19564378 626
غرب تهران 35051090 دکسترین  وسایرنشاسته ها وفکول های  تغییر یافته  به  غیر ا ز نشاسته  حفاری 18750 315519624 9937
غرب تهران 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 4621 792028980 25092
غرب تهران 38089111 50 LD حداکثر 2000 دارای تولید داخل ، تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 64500 4662428960 149440
غرب تهران 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 62932 4101683832 134856
غرب تهران 38089329 ک ک ک ک سایر LD50 بیشتراز 2000 محصول آماده شیمیایی 68355 11045265225 341775
غرب تهران 38089990 سایر حشره کش ها غیرمذکور 28153 2860802458 89985
غرب تهران 38101090 خمیروپودرهای  لحیم  کاری  وجوشکاری  مرکب ا ز فلز وسایرموا د 10000 369744900 11900
غرب تهران 38119000 بازدارنده های اکسیداسیون ورسوبات وفرآورده های ضدخوردگی وسایر افزودنیهاغیرازافزودنیهای روغنهای روان کننده غیرمذکور 1950 80870000 2500
غرب تهران 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 19499506 336710592828 10724204
غرب تهران 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسریع کننده وا کنش شیمیائی وفرآورده های کاتالیتیک غیرمذکوروغیرمشمول در شماره دیگر 36000 4512871764 139405
غرب تهران 38200000 فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 545800 21256228539 666158
غرب تهران 38231900 ا سیدهای چرب صنعتی مونوکربوکسیلیک, روغن های ا سیدی حاصل ازتصفیه غیرمذکورومشمول درجای دیگر 21080 1561522080 50592
غرب تهران 38241000 چسباننده های  آماده  برا ی  قالب  ها یامغزی  قالب  های  ریخته گری 24000 378780000 12000
غرب تهران 38244010 ک افزودنیکهای آماده برای سیمان، ملاط و بتون : پلی کربوکسیلات اتر 2000 137920000 4500
غرب تهران 38244090 — سایر 24850 1358450100 44730
غرب تهران 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 635745 23425443438 762940
غرب تهران 39011059 پلی ا تلین  گرید بادی  با چگالی کمتر ا ز 94%بجزنوع  پودری 5200 201676800 6240
غرب تهران 39011069 کامپاند پلی ا تیلن  ویژه  روکش  سیم  وکابل  با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع  پودری 36000 3058518899 96723
غرب تهران 39021091 انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن 48000 1747366800 57627
غرب تهران 39021099 ک ک ک ک سایر 21679 2108239392 65037
غرب تهران 39042200 پلی کلرور وینیل  مخلوط نرم  شده , به  ا شکال  ا بتدا ئی (Plasticised) 197150 11425157070 358665
غرب تهران 39049000 پلیمرهای سایر  ا ولفین های  هالوژنه  که  در جای  دیگرمذکورنباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 103400 5136255680 165440
غرب تهران 39069080 رزینهای  ا لکریلیک  ا مولسیونی مخصوص  رنگ  ترا فیک 29150 2200344600 68300
غرب تهران 39079100 سایر پلی ا سترهای ا شباع  نشده غیرمذکور 75273 38789164743 1268513
غرب تهران 39081010 انواع آمیزه برپایه پلی آمید 6و6/6به اشکال ابتدایی 1125 102498750 3375
غرب تهران 39151000 آخال, دم  قیچی و خرده  ریز ا ز پلیمرهای  ا تیلن 24500 522028850 17150
غرب تهران 39153000 آخال , دم  قیچی و خرده ریز ا ز پلیمرهای  کلرور وینیل 226490 4668084642 151476
غرب تهران 39159000 آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول  در جای  دیگر 125210 2745153887 87647
غرب تهران 39162090 تک رشته هایی که بزرگترین بعد مبدا عرضی آن ا زیکmm بیشترباشدمیله… غیراز پلیمرهای اتیلن وپلیمرهای  کلروروینیل 29100 2556133680 83896
غرب تهران 39169090 سایر تک رشته هایی که بعد مقطع عرضی آنها از یک میلیمتر بیشتر باشد … از سایر مواد پلاستیکی بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 181450 21743545660 689510
غرب تهران 39172200 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  پروپیلن 600 55557000 1800
غرب تهران 39172300 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  کلروروینیل 3758 203151780 6708
غرب تهران 39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 34750 3098482230 98170
غرب تهران 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 33920 2780299300 90600
غرب تهران 39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 4672 436388160 14016
غرب تهران 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 150684 12482487887 392173
غرب تهران 39202010 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  شده

Bi oriented poly prolylene

825481 84549259296 2688952
غرب تهران 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

151718 10941983879 342610
غرب تهران 39206190 سایرصفحه  هاوورقهاا زپلی کربنات  غیرا سفنجی بجزورق دوجدا ره وفیلم متالایز 3520 365329408 11279
غرب تهران 39209990 ک ک ک سایر 247550 22348492800 736350
غرب تهران 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 8278274 779465421812 24826860
غرب تهران 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 6620 627954210 19890
غرب تهران 39232910 ک ک ک کیسه خون 9600 908304000 29800
غرب تهران 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 489995 25934777769 821322
غرب تهران 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 1640 158852040 4920
غرب تهران 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 169771 16052163643 509364
غرب تهران 39241010 ک ک ک ظروف ملامین 3900 621667780 19540
غرب تهران 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 118817 11360290864 360131
غرب تهران 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 729 28710180 948
غرب تهران 39269060 پریفرم  (PET) 748878 40376430991 1281164
غرب تهران 39269099 ک ک ک ک سایر 951945 88345212580 2840189
غرب تهران 40091110 لوله عایق الاستومری اسفنجی از EPDM یا NBR 500 46365000 1500
غرب تهران 40091200 لوله وشیلنگ ا زکائوچوی ولکانیزه سفت نشده مستحکم نشده یاجونشده باسایرمواد بالوازم و ملحقات 14658 1899140192 58632
غرب تهران 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 699578 78018740921 2488979
غرب تهران 40114000 تایربادی  نو ا زکائوچو برا ی  موتورسیکلت 287236 36415985750 1148941
غرب تهران 40116110 لاستیک  رویی چرخ  بادی باسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشین الات  کشاورزی یا جنگلدا ری دارای تولید داخلی 32106 2620887729 82227
غرب تهران 40119990 سایرلاستیک  روی  چرخ  بادی  غیرمذکور درجای  دیگر 35180 4536871520 140720
غرب تهران 40121100 لاستیک  رویی روکش  شده  ا زا نوا ع  موردا ستفاده  درا تومبیلهای  سوا ری 11386 1423357124 45563
غرب تهران 40131000 لاستیک  تویی ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبیل سوا ری (ا زجمله ا ستیشن  وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبیل های باری 1290 118517916 3908
غرب تهران 40139020 تیوپ برای موتورسیکلت 8846 1115332030 35382
غرب تهران 40139090 لاستیک تویی ا ز کائوچو بجز برای وسایل نقلیه 1050 129633000 4200
غرب تهران 40169100 کف  پوش  و پادری  ا زکائوچوی  ولکانیزه , غیرا سفنجی 39225 2926853000 94162
غرب تهران 44119490 ک ک ک سایر 5000 151375000 5000
غرب تهران 44219090 سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای  دیگر 68100 2155495500 68100
غرب تهران 47031100 خمیرچوب شیمیائی آماده شده باسودیاباسولفات غیرا زخمیرهاا زدرجه حل شونده, سفیدنشده,  تیره  کاج 18850 727255620 22620
غرب تهران 47050000 خمیر چوب  حاصل  ا ز ترکیب  فر ا یند های خمیرسازی به  طریق  مکانیکی وشیمیایی 12280 411083760 13487
غرب تهران 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاکککردن آرایش، دست پاکککن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار میکگیرد، کاوات سلولز و ورقهککهای کالیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپکشده، چینکدار شده، نقش برجس??? 249152 11527995710 369850
غرب تهران 48043900 کاغذومقوا ی کرا فت (به ا ستثناءسفیدنشده )به شکل رول یاورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 1500 45720000 1500
غرب تهران 48044190 سایر کاغذ کرا فت  سفید نشده به وزن بیش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 4000 121396000 4000
غرب تهران 48044900 سایرکاغذهاومقوا های کرا فت هرمترمربع بیش ا ز150وکمترا ز225گرم غیرمذکوردرجای دیگر 1000 30260000 1000
غرب تهران 48052510 تست لاین تولیدشده ا زحدا قل  20%خمیر بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بیش از150گرم 5190 74447400 2443
غرب تهران 48172000 نامه پاکتی,کارت پستال غیرمصوروکارت نامه گاری, ا زکاغذیامقوا 3230 410486360 13320
غرب تهران 48189010  کاغذ تیشو کاریر (CarrierTissue) برای مصرف در واحدهای تولیدی 294350 12962987960 413260
غرب تهران 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 108440 3878092042 126598
غرب تهران 48192010 قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 125640 5124897231 163438
غرب تهران 48192090 — سایر 300 7631820 252
غرب تهران 48202000 دفترچه  مشق 2268 406997000 13450
غرب تهران 48209000 دسته های کاغذخشک کن, جلدکتاب وسایرنوشت ا فزا رکه درجای دیگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 12400 1388718675 45855
غرب تهران 48239010 شبکه لانه زنبوری honey comb 970 29497100 970
غرب تهران 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 34940 3224503546 105525
غرب تهران 49029090 سایرروزنامه  مجله  ونشریات ا دوا ری  که  کمترا ز چهارباردر هفته  منتشرشودغیرمذکور 39350 3755051250 116750
غرب تهران 49111000 محصولات  چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های  بازرگانی و همانند 34 3267774 102
غرب تهران 54034900 سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 139570 12939339750 418710
غرب تهران 55013000 دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, ا زآکریلیک یامدآکریلیک. 1100 116597250 3850
غرب تهران 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 53530 4917072600 160590
غرب تهران 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 293305 89304638106 2879567
غرب تهران 57029990 ک ک ک سایر 7936 505509396 16692
غرب تهران 57049090 ک ک ک سایر 687235 39032490944 1229827
غرب تهران 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 90 5723865 189
غرب تهران 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 25394 4160043244 130388
غرب تهران 58042900 دا نتل های مکانیکی از سایر مواد نسجی بصورت توپ, نوا ریافرم مشخص. 14800 1414717200 44400
غرب تهران 58089000 مصنوعات علاقبندی وا شیاءتزئینی همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغیرمذکوردرجای دیگربدون قلابدوزی وگلدوزی 2077 474104420 15398
غرب تهران 61041900 لباس بصورت دست, زنانه یادخترانه, کشباف یا قلاب باف ،ازسایرموا دنسجی 5285 1917441018 62797
غرب تهران 62105000 سایر لباس های دوخته ومهیا,زنانه یادخترا نه, ا زپارچه های مشمول شماره 5906 ، 5903 یا 5907 3920 826154075 26865
غرب تهران 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسری, مقنعه وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعی 350 154173600 5040
غرب تهران 63049300 ا شیاءبرا ی مبلمان ا زا لیاف سنتتیک (باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 2460 401164175 12395
غرب تهران 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 2700 267913140 8760
غرب تهران 64029100 ک ک که قوزک پا را میکپوشانند 42 4077612 126
غرب تهران 64029900 ک ک سایر 17275 1139635944 35917
غرب تهران 64041900 سایر کفش های باتخت ا زکائوچویاپلاستیک ورویه نسجی غیرمذکور درجای دیگر 4574 440250744 13722
غرب تهران 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 460590 97472598511 3093049
غرب تهران 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3800 268978100 8300
غرب تهران 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشیاء همانند ، تزیین نشدهاز گچ یا ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یامقوا 752800 3480061144 111723
غرب تهران 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ یا از ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد تزئیین نشده,که درجای دیگرگفته نشده 397000 1771972560 57168
غرب تهران 68138100 لنتها وبالشتکها ی ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 20705 1861089129 58961
غرب تهران 69089000 ک سایر 209467 1552622140 50950
غرب تهران 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام… وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 4800 244720000 8000
غرب تهران 70109090 سایرقرا به  بطری  فلاسک  ظرف  دهان  گشادکوزه  لوله  جای  قرص  ا ز شیشه  غیرمذکوردرجای دیگر 22800 254376000 8000
غرب تهران 70134119 سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر . 1500 50532600 1625
غرب تهران 70134290 سایرظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیر یاآشپزخانه ای ازشیشه دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هر کلوین  ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300غیراز اوپال غیر مذکور درجای دیگر 537 36297240 1176
غرب تهران 70134990 سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد . 21500 1618450000 50000
غرب تهران 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 1177556 29856261765 956559
غرب تهران 72023000 فروسیلیکومنگنز. 24110 1119451410 36165
غرب تهران 72131090 سایرمیله  های  گرم  نورد شده  بصورت  طومارهای نامنظم  پیچیده شده دا را ی  دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 99170 1123956461 34709
غرب تهران 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسیلیسیم دا رموسوم به مغناطیسی,باپهنای 600mmیابیشترغیراز ردیف 72251100 5000 272475000 9000
غرب تهران 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجی کمتراز2/203 میلیمتر 7300 320915000 10600
غرب تهران 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 24890 559832472 17298
غرب تهران 73069010 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 9220710 164568778239 5276998
غرب تهران 73069090 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی 2/203 میلیمتر و بالاتر 19000 344408060 11020
غرب تهران 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 202410 3566316904 112440
غرب تهران 73089090 ک ک ک سایر 23160 245579376 8106
غرب تهران 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 21048 2084881272 66192
غرب تهران 73141400 سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غیرازبرای ماشین آلات ) 3000 54588600 1800
غرب تهران 73209090 ک ک ک سایر 21856 949927328 30598
غرب تهران 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 22842 1188728390 37838
غرب تهران 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن 8910 663086620 20860
غرب تهران 73219090 ک ک ک سایر 7366 512151920 15920
غرب تهران 73221100 را دیاتور,باگرم کننده غیربرقی,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن یاازفولاد . 9450 1114993602 35066
غرب تهران 73221900 ک ک سایر 23650 2679343975 82775
غرب تهران 73239390 سایرا شیاسرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری  ا زفولاد زنگ  نزن 1098 230180825 7603
غرب تهران 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 2505 417068400 13776
غرب تهران 73249000 لوا زم بهدا شتی یاپاکیزگی واجزا ءوقطعات آنهااز آهن یاا زچدن باازفولاد 1700 254274328 8393
غرب تهران 73259900 مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 4980 308301840 9960
غرب تهران 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 48530 4480215024 141582
غرب تهران 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 21153 878845800 27700
غرب تهران 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 290978 15908764474 511409
غرب تهران 74081900 مس تصفیه شده غیر مذکور 10005 310710000 10000
غرب تهران 76042100 پروفیل توخالی از آلیاژهای آلومینیوم. 4275 491351325 15175
غرب تهران 76042900 میله  وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم. 9765 993650850 32810
غرب تهران 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر 6101 1376815331 44329
غرب تهران 76109000 ا سکلت فلزی وقطعات آن , صفحه ،میله ،پروفیل ،لوله وهمانند ازآالومینوم برای استفاده درساختمان 27770 2530356078 80549
غرب تهران 83021090 ک ک ک سایرلولا غیر از برای در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2300 71194200 2300
غرب تهران 83111000 ا لکترودهای ا ندودشده ,برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ازفلزات معمولی 98096 3045055128 96183
غرب تهران 84021100 دیگهای بخارآب لوله ا ی باتولیدبخاربیشترا ز45تن  درساعت 28750 13060021000 403000
غرب تهران 84029000 ا جزا ءوقطعات دیگهای مولدبخارودیگهای مولدآب فوق ا لعاده گرم 7500 972210000 30000
غرب تهران 84039010 پره  (دیوا ره  ) چدنی جهت  دیگ  حرا رتی مرکزی 31700 2995038000 94800
غرب تهران 84137010 پمپ کولر آبی 47578 6439938912 212538
غرب تهران 84137090 سایر تلمبه های گریز از مرکز برای مایعات که در جای دیگر مذکور نباشد 22408 3054054850 98419
غرب تهران 84145990 ک ک ک سایر 3550 280130500 9230
غرب تهران 84146010 هود آشپزخانه 38670 3958448410 125558
غرب تهران 84159010 ک ک ک  واحدهای داخلی یا خارجی دستگاه های تهویه مطبوع مشمول ردیف 841510 9628 427524480 14128
غرب تهران 84181000 یخچال فریزرهای مجهزبه درهای خارجی مجزا جداگانه 4140 765688440 25212
غرب تهران 84182100 یخچال های خانگی ا زنوع ترا کمی(Compression) 16500 1349219458 41623
غرب تهران 84186190 سایر تجهیزات سردکننده یامنجمد کننده تراکمی باکندانسور مبدل حرارتی بجزردیف 84186110. 3100 265614400 8200
غرب تهران 84189990 سایرا جزا وقطعات یخچالها,فریزرهاووسایر تجهیزات سردکننده یامنجمدکننده به ردیفهای 84189100و84189910 1100 462476700 14700
غرب تهران 84198990 سایرماشین آلات برا ی عمل آوردن موا د غیرمذکوردرجای دیگر 13800 5200424250 161750
غرب تهران 84199090 سایرا جزا وقطعات ماشین آلات برای عمل آوردن موا د غیرمذکور درجای دیگر 8580 354605550 11050
غرب تهران 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 79800 53370622300 1662200
غرب تهران 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 15300 7544934000 233600
غرب تهران 84238910 سایرباسکولهای ا لکترونیکی سیار 2450 152247900 4900
غرب تهران 84251900 قرقره های طناب دا ربالاکشنده وچرخهای بالاکشنده, غیرمذکوردرجای دیگر 33985 2887479490 92772
غرب تهران 84261100 جرثقیل های سقفی ریلی روی تکیه گاه ثابت 21200 2747689600 84800
غرب تهران 84264100 جرثقیل ها; جرثقیل های دریک; جرثقیل های کابلی ; که درجای دیگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهای لاستیکی 75000 2422800000 80000
غرب تهران 84283300 بالابرهاونقاله های باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ری یاتسمه ا ی, که درجای دیگرمذکورنباشد 5790 2002156010 61854
غرب تهران 84342000 ماشین آلات ودستگاههای تهیه لبنیات 14150 3885480000 120000
غرب تهران 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای شیردوش وتهیه لبنیات 130 16208000 500
غرب تهران 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کشاورزی,… که  درجای دیگرمذکورنباشد 4200 234012240 7560
غرب تهران 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 36170 5610648880 174704
غرب تهران 84382000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات 6800 874904000 27200
غرب تهران 84401000 ماشین آلات ودستگاههای صحافی(همچنین ماشینهای دوخت ا ورا ق ) 9200 1190995200 36800
غرب تهران 84639000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارکردن روی فلز,بدون بردا شتن قسمتی از ماده، که درجای دیگرمذکورنباشد 15000 1444095000 45000
غرب تهران 84741000 ماشین های جورکردن, غربال کردن, جدا کردن یاشستن خاک, سنگ وکلوخه ها وسایر مواد معدنی جامد 32320 2143112925 68145
غرب تهران 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 99050 17782237952 560631
غرب تهران 84749090   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 12370 1147070100 37110
غرب تهران 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 23364 3671810663 116380
غرب تهران 84775900 ماشین آلات ودستگاههای قالب گیری یاشکل دا دن کائوچویاموا دپلاستیکی, غیرمذکوردرجای دیگر 11254 1887660000 60000
غرب تهران 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 10000 940470000 30000
غرب تهران 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 40633 3705335430 122199
غرب تهران 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 535 87968960 2830
غرب تهران 84811090 سایر شیرهای  تقلیل  فشاربجزرگولاتورمخصوص  سیلندرگازمایع 1400 170721600 5600
غرب تهران 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 14921 4993678032 157828
غرب تهران 84818020 شیرتوپی ball valves از جنس  برنج  لغایت 2.5 اینچ 16800 648800900 20990
غرب تهران 84834090 سایرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غیرا زچرخهای دندانه دار ،چرخک زنجیر خور وسایر آلات انتقال ،پیچ ساچمه دار یاغلتک دار ،جعبه دنده وسایر تغییر دهنده های سرعت ،همچینین گشتاور پیچشی 11670 642336228 19839
غرب تهران 85011090 سایرا لکتروموتورهابه قدرت حداکثر 37.5 وات بجزباجریان متناوب ویاجریان مستقیم 12و24ولت 130 20298320 670
غرب تهران 85012000  موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتراز 5/37 وات 98965 14213485297 463263
غرب تهران 85013190 سایرالکتروموتورهاوژنرا تورهای جریان مستقیم به قدرت حداکثر 750 وات بجزردیف 85013110 400 106295000 3500
غرب تهران 85071010 انباره های برقی ،باسرب -اسید ،ازنوع مورد استفاده درموتورهای پیستونی ا زنوع  سربسته  (sealed ) 903877 57556552304 1830867
غرب تهران 85081100 جاروهای  برقی ,با موتور برقی ،باقدرت نه بیش از 1500وات ،یک کیسه خاکروبه یامخزن دیگری باظرفیت نه بیش از 20لیتر . 90 16348500 540
غرب تهران 85363090 سایردستگاه هابرا ی حفاظت مدا رهای برقی غیرا زکلیدهای قطع ووصل دوطرفه وغیرا توماتیک یک طرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 3084 750174432 24672
غرب تهران 85365020 کلید روشنایی برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 998 197835690 6110
غرب تهران 85365090 سایرکلیدهاغیرمذکوردرجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000ولت 9620 2474590560 76960
غرب تهران 85441900 سیم  برا ی  سیم پیچی(غیرا زنوع  مسی) 1550 172527600 5640
غرب تهران 85442000 کابل  هم  محور( co-axial )و سایرهادی های  برق  هم محور 165943 46693265662 1485478
غرب تهران 85443090 سایرمجموعه  سیمهابرا ی وسایل  حمل  و نقل  هوا ئی یا آبی 90362 16800347296 535031
غرب تهران 85446090 سایرهادی  های برق  برا ی ولتاژ بیش  ا ز 1000 ولت  غیر مذکور درجای دیگر 13278 2648163318 86784
غرب تهران 87032319 ک ک ک ک سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 سی سی تا 2000 سی سی بجز امبولانس وهیبریدی 1220 219816000 7200
غرب تهران 87087011 چرخ  برای سوا ری، وا نت و تراکتور کشاورزی 180356 5759859620 180680
غرب تهران 87087019 چرخ بغیرا زا نوا ع  موردا ستفاده  درسوا ری,سوا ری  کار،وا نت  و ترا کتورکشاورزی 114525 4434642910 139215
غرب تهران 87088019 کمک فنر برای سایر وسایل نقلیه بجز سواری، وانت وتراکتور کشاورزی 22537 803268261 24791
غرب تهران 87089110 رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی  سوا ری ، سوا ری  کار،وا نت  و ترا کتور کشاورزی 1505 604754150 19565
غرب تهران 87141910 تنه  ، ا گزوز ،ترک  بند ،جاپایی ،درپوش  بغل موتورسیکلت ها (ازجمله موتورگازی ) 45850 3709494250 114625
غرب تهران 87141990 سایر ا جزا  و قطعات  موتورسیکلت  (ا زجمله  موتورسیکلت  گازی ) غیر مذکور درجای دیگری 17458 1087939152 34788
غرب تهران 94036090 ک ک ک سایر 229965 2862274950 92901
غرب تهران 94038900 سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه . 144694 1168336058 37610
غرب تهران 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبل های  مشمول  9403 1323893 10884167779 343341
غرب تهران 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 45450 4514341864 140102
غرب تهران 95069110 دستگاه TRAD MILL 5200 95069190 2950
غرب تهران 95069190 سایرا شیاءوا دوا ت  برا ی  تمرینات  عمومی فیزیکی,ژیمناستیک یاورزش باپهلوا نی بجزTRAD MILL 5000 161740000 5000
غرب تهران 95089010 چرخ وفلک ، تاب ، تئاتر سیار 30000 3750360000 120000
غرب تهران 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه های نازک یا از سایر مواد نباتی به هم بسته, بایابدون دسته. 700 110831000 3500
غرب تهران 96032900 فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص 900 138555000 4500
غرب تهران 96081010 قلم نوک ساچمه ای با جوهر خمیری  (خودکار) 750 48547500 1500
غرب تهران 96161000 عطرپاش وپاشنده های آرایشی همانند,وتجهیزا ت و سر آنها. 800 59901150 1850
غرب تهران 96170000 فلاسک وسایرظروف عایق حرا رت بامحفظه, عایق خلاء,وهمچنین  اجزاء وقطعات آنها(غیرا زشیشه یدکی داخلی) 536 32454800 1072
فرودگاه شیراز 04031090 ک ک ک سایر 7200 221068800 6840
فرودگاه شیراز 70193910 پشم  شیشه 16432 637285760 19718
فرودگاه لار 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 51400 96436680 3084
فریدون کنار 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 411718 9738304512 306966
قزوین 04072010 ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 39990 1656461781 51987
قزوین 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 1276500 10020211875 319125
قزوین 11081290 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی 150986 2373452380 75491
قزوین 15152900 روغن ذرت (باستثنای خام )وا جزا ءآنها,تصفیه شده یانشده ولی ا ز لحاظ شیمیایی تغییر نیافته 108 6439050 205
قزوین 17023010 شربت  گلوکز و دکستروز منوهیدرا ت  غیر تزریقی . 1126702 19314393509 619683
قزوین 17023090 ک کک ک دکستروز 1600848 27755195237 880459
قزوین 17025000 فروکتوز خالص  ا ز نظر شیمیائی 600 10365300 330
قزوین 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 10199 1337304922 41485
قزوین 19021900 ک ک سایر 8012358 214656612658 6828774
قزوین 20029010 رب  گوجه  فرنگی 22080 828163116 27324
قزوین 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 116774 24236480735 770790
قزوین 28112900 سایرترکیبات اکسیژن دار غیر آلی عناصر غیر فلزی غیر از دی اکسید کربن ودی اکسید سیلیسیم 774032 33586974897 1072388
قزوین 28391920 سیلیکات  سدیم  مایع 1226350 3808954993 120881
قزوین 29031500 1,2 -دی  کلروا تان  (ا تیلن  دی کلرید) 26290 27218965 841
قزوین 29054500 گلیسرول 750 22942500 750
قزوین 29054900 سایر پلی الکل ها غیر مذکور در ردیف های 29054100 لغایت 29054500 1550 50087100 1550
قزوین 29121900 سایر آلدئیدهای غیرحلقوی، بدون  عوامل اکسیژنه ، غیر از متانال ، اتانال 4920 46639830 1476
قزوین 29181400 اسید سیتریک 870 17948452 566
قزوین 29212100 اتیلن دی آمین و املاح آن 1490 38706280 1220
قزوین 29221210 کوکونات دی اتانول آمین 24319 1042278050 33313
قزوین 29223900 سایرآمینو-آلدئیدهاآمینو-ستن هاوآمینو-کینون هاکه دارای بیش ازیک نوع عامل اکسیژنه هستند وا ملاح  آن  غیرمذکور درجای  دیگر 1350 44947710 1431
قزوین 29362990 سایر ویتامین  هاومشتقات  آنها مخلوط نشده غیرمذکور در جای  دیگر 720 127924068 3948
قزوین 29419090 سایرآنتی بیوتیک ها غیرمذکوردرجای  دیگر 480 52119265 1609
قزوین 30042011 سایرداروهای دا را ی سایر ا نتی بیوتیک هامخصوص  طیور دارای تولید مشابه داخلی 960 350005314 10802
قزوین 30045090 سایر دا روهای  حاوی  ویتامین هایاحاوی سایر  محصولات شماره 2936 که  تولید دا خلی ندا رند 3000 85554480 2640
قزوین 32041220 گرانول مستربچ 6014 943434040 30070
قزوین 32042090 سایر محصولات آلی سنتیک از انواع که به عنوان عوامل درخشان کننده فلورسنت استعمال می شوند بجز گرانول مستربچ 150 4368870 135
قزوین 33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 1724 106220360 3448
قزوین 33029090 سایرمخلوط های  موا د معطر ومخلوط هابرا ساس  یک  یا چندماده  ا ز ا ین  موا دغیرمذکوردرجای دیگر 3838 249930790 7820
قزوین 33049100 پودرهاحتی پودرهای  بهم  فشرده  برا ی  مصارف  آرا یشی 11750 1499011503 48688
قزوین 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 35880 30225212494 972140
قزوین 33051000  شامپوها 282643 17859568879 571500
قزوین 33053000  فیکساتور مو (Hair lacquer) 7696 190832992 5887
قزوین 33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 265 9844644 318
قزوین 33061000 مواد پاک کننده دندان 5144 323163351 10337
قزوین 34011110  صابون حمام و دستشویی 1686 666110016 20592
قزوین 34011130  صابون بچه 7498 1262447576 40796
قزوین 34012010  صابون مایع 29250 812837844 26325
قزوین 34012040  صابون پودر 163 17257848 547
قزوین 34021120  سدیم لوریل اتر سولفات 1164169 52542906851 1670887
قزوین 34021130  الکیل بنزن سولفونه 233795 9448288818 303934
قزوین 34021190 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  ا نیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 12719 776507868 24916
قزوین 34021240  کوکو آمید و بتائین 27652 1023616900 33182
قزوین 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 943365 22662000340 723262
قزوین 34022020 پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو 40080 1313791236 42156
قزوین 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 452914 10547536977 340164
قزوین 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 1402709 29150127476 925221
قزوین 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 119127 2641517400 83367
قزوین 34039990 سایر فرآورده های روان کننده فاقد روغن نفتی یامعدنی . 5000 207373950 6450
قزوین 35052000 چسب ها براساس نشاسته یافکول یابرا ساس دکسترین  یا سایر نشاسته ها و فکول های  تغییریافته 35 2202270 70
قزوین 38089111 50 LD حداکثر 2000 دارای تولید داخل ، تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 54162 3510676008 108324
قزوین 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 17472 687295380 22713
قزوین 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 20000 2475627000 77000
قزوین 38160000 سیمان های نسوز؛ ملاط های نسوز؛ بتون های نسوز و ترکیبات همانند نسوز، غیر از محصولات شماره 0138. 1010 4997772 156
قزوین 38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 1995 7232140 239
قزوین 39075090 سایررزین های آلکیدبجزرزین  های ا لکیدا صلاح  شده  ویژه  رنگ  ا تومبیل 22800 1667434680 52440
قزوین 39199020 شبرنگ غیرمذکور درجای دیگر 24375 4369530847 143584
قزوین 39199030 جمبو رول چسب خورده  boppباپهنای بیش از20سانتیمتر 25392 2304095472 76176
قزوین 39199090 صفحه.  ورق  ونوا رخودچسب بصورت  ورق  یارول  باپهنای  بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 300 31824450 1050
قزوین 39202010 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  شده

Bi oriented poly prolylene

13635 1178905431 37088
قزوین 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 10000 907800000 30000
قزوین 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 1200 109332000 3600
قزوین 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 3227 194490570 6031
قزوین 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 102497 9481053767 300385
قزوین 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 12705 1302504135 41585
قزوین 39262090 سایرلباس ومتفرقات لباس (همچنین انوا ع دستکش )به غیرا ز مصارف  پزشکی 2940 416910520 13208
قزوین 39269060 پریفرم  (PET) 402941 21352426243 685050
قزوین 39269099 ک ک ک ک سایر 23530 2193301890 70590
قزوین 40149000 ا شیاء برا ی  بهدا شت  یا دا روخانه  ا ز کائوچوی  ولکانیزه  سفت  نشده, غیرمذکور درجای  دیگر 2806 436480110 14121
قزوین 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 83595 1478091986 47775
قزوین 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 65280 7901574176 250466
قزوین 57049090 ک ک ک سایر 262550 26191493323 841166
قزوین 62071900 شورت وزیرشلوا ری مردا نه یاپسرا نه, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده 1598 273437644 8453
قزوین 69089000 ک سایر 1514850 11342016468 363473
قزوین 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام… وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 18906 359219104 11344
قزوین 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 4667 449012070 14001
قزوین 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 13972400 87256971382 2789955
قزوین 70051090 شیشه  فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر 46670 164191470 5095
قزوین 70101090 سایرآمپولها ا ز شیشه 20170 193280230 6253
قزوین 70109090 سایرقرا به  بطری  فلاسک  ظرف  دهان  گشادکوزه  لوله  جای  قرص  ا ز شیشه  غیرمذکوردرجای دیگر 844898 8604146424 270972
قزوین 70134990 سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد . 3552415 133473828031 4262870
قزوین 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 68595 2492056350 82314
قزوین 72172090 سایر مفتولهاا زا هن یافولاد غیرممزوج   آبکاری  شده  یااندود شده با روی 50582 1419429658 45523
قزوین 73089090 ک ک ک سایر 5310 515316384 16992
قزوین 73101000 منبع, چلیک, بشکه, پیت… (غیرا زبرا ی گاز)ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,باگنجایش 50لغایت 300لیتر. 28200 600512922 19224
قزوین 73102190 قوطیهای  غیرمذکورباگنجایش  کمترا ز50لیترکه  با لحیم  کردن  یاپرس کردن بسته  میشوند 2140 163350780 5060
قزوین 76151090 ک ک ک سایر 3400 122360000 4000
قزوین 79011210 روی  غیرممزوج  محتوی 99/95تا99/99 درصد وزنی به صورت کارنشده 20458 1001271880 32732
قزوین 83111000 ا لکترودهای ا ندودشده ,برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ازفلزات معمولی 5150 84481569 2637
قزوین 84137090 سایر تلمبه های گریز از مرکز برای مایعات که در جای دیگر مذکور نباشد 500 23465250 750
قزوین 84149010 اجزا ء وقطعات  برا ی  ا نوا ع  بادزن 3290 399983020 12365
قزوین 84248910 پاشنده  مخصوص  ظروف اسپری دارای مکانیزم پمپ یا شیر ،توام شده با نازل پاشش 340 16334307 507
قزوین 84261100 جرثقیل های سقفی ریلی روی تکیه گاه ثابت 27710 500001459 15607
قزوین 84314990   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر 95740 16654266423 540335
قزوین 84386000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن میوه ها,میوه های سخت پوست یاسبزیجات 10320 708888150 23070
قزوین 84431900 سایر ماشین الات چاپ غیرمذکور 200 14544000 450
قزوین 84552100 ماشین های نوردگرم وماشین های نوردگرم وسردتوا م شده برای فلزات 50730 13288930799 430338
قزوین 84629100 پرس های هیدرولیک برا ی کاربرروی فلزا ت یاکربورهای فلزی 14740 1799972112 55644
قزوین 84775900 ماشین آلات ودستگاههای قالب گیری یاشکل دا دن کائوچویاموا دپلاستیکی, غیرمذکوردرجای دیگر 3910 304150400 10030
قزوین 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 7500 1157437500 37500
قزوین 84807900 قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (غیرازانوا ع تزریقی یافشاری ). 1547 108376116 3348
قزوین 85011090 سایرا لکتروموتورهابه قدرت حداکثر 37.5 وات بجزباجریان متناوب ویاجریان مستقیم 12و24ولت 2830 200019200 6400
قزوین 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 700 29088000 900
قزوین 85167900 دستگاه های  ا لکتروترمیک  برا ی  مصارف  خانگی ,که  در جای  دیگر مذکور نباشد 2100 202173300 6300
قزوین 85234110   دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 17950 2397746688 73968
قزوین 85372010 تابلوها،پانلهاوتکیه گاههای مجهزبه دویاچنددستگاه ردیف  8535یا8536,برا ی ولتاژبیشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 کیلو ولت 790 340139625 11235
قم 02071410 ک ک ک خمیر 70000 3377808000 105000
قم 08021200 بادا م  بدون  پوست , تازه  یا خشک کرده 42 5781805 185
قم 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 100000 800925000 25000
قم 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 1443 203050741 6497
قم 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 238000 30486705776 987189
قم 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 15851 2045466810 66141
قم 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 2145 268919752 8580
قم 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 2208 276026496 8832
قم 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 2880 81540580 2638
قم 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 4638 6065455 193
قم 27040020 ک ک ک کک و نیمه کک از لیگنیت 78256 134255391 4225
قم 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 3390590 44592094242 1398113
قم 27101910 روغن  موتور 35054 337038747 10516
قم 27101950 روغن صنعتی 228362 7021149796 228579
قم 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 769606 14337270082 446763
قم 28030000 کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد). 43560 1384031880 45738
قم 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 46830 430600829 13868
قم 28362000 کربنات  دی  سدیم 14410 120532472 3748
قم 28365000 کربنات کلسیم 4000 8985480 280
قم 29153900 سایر استرهای اسید استیک بغیر از استات اتیل ، استات ونیل ، استات بوتیل نرمال ، استات دی نوسب (iso) 89950 1379138720 42545
قم 29173200 اورتو فتالات های دی اکتیل 2146485 107458537809 3455887
قم 34011150  صابون رختشویی 256331 7235230912 230698
قم 34012010  صابون مایع 21690 632792736 19521
قم 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 47379 1324405928 41441
قم 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 29245 450255284 13983
قم 35069100 چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
690 157734000 5175
قم 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 113279 12191076633 390889
قم 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 288321 18152831164 574046
قم 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 14977455 120992857845 3896467
قم 38200000 فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 43954 1729868952 55616
قم 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 157500 5359172469 169896
قم 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 40000 1390109369 45281
قم 39011059 پلی ا تلین  گرید بادی  با چگالی کمتر ا ز 94%بجزنوع  پودری 22525 867826540 28679
قم 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 49500 1719986400 56430
قم 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 50500 2144422170 70710
قم 39031920 پلی استیرن غیر قابل انبساط مقاوم  دربرا بر ضربه  (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22500 875548800 27090
قم 39041010 سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد 676359 21955499851 707976
قم 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 94000 2562111000 84600
قم 39049000 پلیمرهای سایر  ا ولفین های  هالوژنه  که  در جای  دیگرمذکورنباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 3754073 192474538523 6125120
قم 39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 10300 938433000 30900
قم 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

500 30137250 975
قم 39202090 صفحه  ها ورق  ها ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  پروپیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده 1000 60765900 1950
قم 39204330 ورق از الیاژ ABS / PVC 20400 841048000 26000
قم 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 3736 233581311 7285
قم 39269060 پریفرم  (PET) 24477 1342856551 41610
قم 54025200 نخ یک لا ازپلی استرها,بابیش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 48000 3794115000 120000
قم 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 29600 5732128563 180789
قم 64029100 ک ک که قوزک پا را میکپوشانند 42992 4014486522 127602
قم 64029900 ک ک سایر 44614 14858819748 474622
قم 64041190 سایرکفش های ورزشی باتخت بیرونی کائوچو یاپلاستیک ورویه ازموادنسجی غیرمذکور درجای دیگر 330 94383000 3000
قم 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 1530650 12268612135 389919
قم 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات  سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای  دیگر 6712 109191630 3490
قم 72292000 مفتول ا زفولادسیلیکومنگنز. 1680 70040880 2184
قم 73089090 ک ک ک سایر 30955 3058503884 94764
قم 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 950 47985678 1482
قم 76051100 مفتول ا زآلومینیوم, غیرممزوج, بابزرگترین بعدسطح مقطع عرضی بیش ا ز7میلیمتر. 42983 3249575175 103158
قم 84146010 هود آشپزخانه 2033 780760350 25650
قم 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 4017 817256700 26910
قم 84212100 ماشین آلات ودستگاههابرا ی از صافی گذرا ندن یا تصفیه کردن آب 3600 594056400 19600
قم 84501290 سایر ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیک غیر از نیمه اتوماتیک 5 کیلو وبالاتر 14034 2134516480 70170
قم 84649000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 42800 1546000200 49220
قم 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 1190 349995600 10800
قم 85414010 پانل های خورشیدی (تبدیل کننده انرژی خورشیدی به الکتریسته) 15280 2133838440 68760
کرمان 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 3154582 83653871119 2671775
کرمان 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 52617 4927453808 157976
کرمان 04031090 ک ک ک سایر 9892 254255905 7855
کرمان 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 60107 4724923816 146541
کرمان 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 920 65404502 2116
کرمان 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 4899 445733940 14209
کرمان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 21280 124153280 3830
کرمان 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 32966 1239732232 40408
کرمان 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 50903 1833508272 60432
کرمان 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 768810 21928372981 704442
کرمان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 436556 23065145063 755616
کرمان 19059090 ک کک ک سایر 360 23105520 720
کرمان 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 10125000 11443695250 354750
کرمان 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 17200000 18744866700 598800
کرمان 25239090 سیمانهای  هیدرولیک  بجزسیمان  کوره  بلند وسیمان  پوزولانی 1300000 1447065000 45700
کرمان 32081010 پوشش  ورنگها براساس پلی استرها 20 327197 11
کرمان 32091040 رنگهاوپوشش  ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 2200 305549200 9680
کرمان 34021900 موا دآلی تانسیوا کتیف (غیرآنیونیک ،غیرکاتونیک ،یونیک )حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی 101 5401375 175
کرمان 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 576 30072504 968
کرمان 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 233501 21697369629 691062
کرمان 38089122 50 LD حداکثر 2000 خانگی محصول اماده شیمیایی 10368 2200856214 68280
کرمان 38089123 LD50 بیشتر از 2000 دارای تولید داخل خانگی محصول اماده شیمیایی 1179 97165750 3072
کرمان 38089221 LD50 حداکثر 2000 محصول اماده شیمیایی 100 18519000 600
کرمان 38089222 LD50  بیشتر از 2000 دارای تولید داخل محصول اماده شیمیایی 200 46052240 1460
کرمان 38089419 سایر ضدعفونی کننده ها دارای گرید دارویی به صورت محصول آماده 5725 281428000 9200
کرمان 39189010 سایر کف پوشها از سایر مواد پلاستیکی 3691 625498184 20646
کرمان 40021100 لاتکس استیون بوتادین کربو کسیله ولاتکس استیون بوتادین 4 181776 6
کرمان 40040000 آخال, خرده ریز و دم قیچی کائوچوی  سفت  نشده, حتی ا گربصورت  پودریادا نه باشد 11800 679236320 22420
کرمان 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 26209 3723832644 114932
کرمان 40112010 لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود با سایز 5/22 R 80315 137 17783208 549
کرمان 40112090 لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود به استثنای سایز 5/22 R 80315 315018 39730661159 1260071
کرمان 40116110 لاستیک  رویی چرخ  بادی باسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشین الات  کشاورزی یا جنگلدا ری دارای تولید داخلی 35990 4369042040 143960
کرمان 40116190 لاستیک رویی چرخ بادی نو, برای وسایل نقلیه کشاورزی به شکل ا ستخوا ن شاه ماهی بدون تولید داخل 26080 3248003200 104320
کرمان 40119210 سایرلاستیک های  رویی چرخ  بادی غیرمذکوربرای  وسایل  نقلیه  کشاورزی دارای تولید داخل مشابه 180676 23228180133 722705
کرمان 47071000 کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقوای موج دار 410938 46424191966 1494204
کرمان 57019000 فرش وسایرکف پوش های نسجی,ا زسایرموا دنسجی,گره باف. 504 52857431 1745
کرمان 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 4777 693196058 21740
کرمان 57049090 ک ک ک سایر 224366 13039903932 412800
کرمان 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 360790 3941493658 126277
کرمان 84321090 سایر گاوآهن ها(خیش )غیر مذکور درجای دیگر 2035 461167630 14245
کرمانشاه 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 97 8770102 271
کرمانشاه 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 1460 75028845 2335
کرمانشاه 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 11385 657468514 20492
کرمانشاه 19059090 ک کک ک سایر 3771 251197314 7817
کرمانشاه 27150090 سایرمخلوطهای  قیری  برا ساس آسفالت  طبیعی,قیر طبیعی ونفتی,قطرا ن معدنی بازفت  قطرا ن معدنی 112160 1900799330 61739
کرمانشاه 32049090 سایر مواد رنگ کننده الی سنتیک غیر مذکور 2500 354486000 11000
کرمانشاه 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 183000 11436218000 366000
کرمانشاه 39049000 پلیمرهای سایر  ا ولفین های  هالوژنه  که  در جای  دیگرمذکورنباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 68750 3562451200 110000
کرمانشاه 39172300 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  کلروروینیل 31240 3029030400 93720
کرمانشاه 39201010 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  شده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 78310 7595436150 234630
کرمانشاه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 90440 7377108750 228120
کرمانشاه 39209990 ک ک ک سایر 6850 636186900 20550
کرمانشاه 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 500 48339000 1500
کرمانشاه 39269099 ک ک ک ک سایر 40100 3893035500 120300
کرمانشاه 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 1000 32365000 1000
کرمانشاه 54060000 نخ ازرشته های مصنوعی (به غیرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده برای خرده فروشی . 114430 11162168160 345293
کرمانشاه 56074100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 183245 17801517090 549735
کرمانشاه 57029990 ک ک ک سایر 2000 228430944 7056
کرمانشاه 59032000 پارچه های نسجی آغشته، اندوده ، پوشانده یا منطبق شده باپلی ا ورتان. 2600 168292800 5200
کرمانشاه 63014000 پتو(غیرا زپتوی برقی)وزیرا ندا زسفری, ا زا لیاف سنتتیک. 40 4530680 140
کرمانشاه 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 1257677 121738752189 3773031
کرمانشاه 69089000 ک سایر 142085 965671604 31496
کرمانشاه 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 54788 1033048470 32873
کرمانشاه 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 33207790 579117777126 18264229
کرمانشاه 73211110 ا جاق  گازفردا رمبله 100 16181000 500
کرمانشاه 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 23550 1524609900 47100
کرمانشاه 76151090 ک ک ک سایر 300 32462095 1003
کرمانشاه 84146010 هود آشپزخانه 450 358570960 11080
کرمانشاه 84181000 یخچال فریزرهای مجهزبه درهای خارجی مجزا جداگانه 5900 795173940 26220
کرمانشاه 96170000 فلاسک وسایرظروف عایق حرا رت بامحفظه, عایق خلاء,وهمچنین  اجزاء وقطعات آنها(غیرا زشیشه یدکی داخلی) 16240 2452655065 75801
ماهیرود 01051150 جوجه یکروزه گوشتی 1190 276408000 8800
ماهیرود 19021900 ک ک سایر 25000 809800000 25000
ماهیرود 20029010 رب  گوجه  فرنگی 19131 1240300992 38262
ماهیرود 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 45475 578269024 17839
ماهیرود 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 28910650 705327728301 22207610
ماهیرود 27101910 روغن  موتور 122508 1847576075 59899
ماهیرود 27101950 روغن صنعتی 49290 767181432 25066
ماهیرود 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 41194308 869292395080 28207278
ماهیرود 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 683340 9857531276 304086
ماهیرود 31021000 ک اوره حتی به صورت محلول در آب 15810600 229882893120 7589088
ماهیرود 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 436659 7041171056 217403
ماهیرود 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 315 24144120 780
ماهیرود 69081000 کاشی وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شیاء همانند  بزرگترین ضلع کمتراز7سانتیمتر  ورنی زده یالعاب زده, برا ی موزا ئیک. 49070 168867027 5271
ماهیرود 69089000 ک سایر 1613772 10656092488 332919
مجتمع فولاد مبارکه 72085190 محصولات ازآهن یافولادغیرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600میلی متر یابیشتر به عرض کمتراز mm 1850 ضخامت بیشترا ز10میلیمتر 29242025 388981276456 12428148
مجتمع فولاد مبارکه 72099000 محصولات از آهن یافولادغیرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmروکش, آبکاری یاا ندودنشده, غیر مذکور درجای دیگر 8667176 126114793193 4073581
مجتمع فولاد مبارکه 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 6933369 135285229789 4298692
مجتمع فولاد مبارکه 72107090 ک ک ک سایر 242230 4237545454 136179
مراغه 28332990 سایر سولفاتها غیر از منیزیم ، آلومینیوم ، نیکل ، مس ، باریم ، کادمیوم، کبالت ، تیتانیوم، آهن ، جیوه ، سرب وکروم 382030 1458316580 45807
مراغه 28369900 سایر کربنات  ها، پرا کسو کربنات ها وکربنات امونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد غیراز موارد مذکور در شماره های 28369200 تا 28362000 371570 2970856289 96608
مراغه 70051030 شیشه فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 2.5 میلیمتر تا 4.5 میلیمتر 3799740 34127930801 1098015
مراغه 70051090 شیشه  فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  با ضخامتهای  بیشتر ا ز 4.5 میلیمتر 745140 5377222351 170150
مراغه 70052120 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح نشده که خمیرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بیشتراز2.5 میلیمترتا4.5 میلیمتر 1530790 21966993082 688844
مراغه 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 2162880 54222602248 1730304
مشهد 02062900 سایر  احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو ، منجمد غیر از زبان وجگر 159097 3064794049 95459
مشهد 02071100 گوشت  مرغ  وخروس  از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  تازه  یاسردکرده 214658 14982329846 473313
مشهد 02071200 گوشت  مرغ  وخروس از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  یخ  زده 2088876 127115961000 4177549
مشهد 02071420 ک ک ک قطعات منجمد مرغ 23500 1488302000 47000
مشهد 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 1203526 32445035389 1032228
مشهد 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 1032256 97024861575 3131617
مشهد 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 384050 35886477571 1109158
مشهد 04021010 شیرخشک ا طفال دربسته بندی های تحت  خلا ویک کیلوگرم و کمترکه میزا ن موا د چرب ا ن یک ونیم درصدویاکمترباشد 18360 443474700 14500
مشهد 04021030 شیر خشک صنعتی 770282 97748852514 3062001
مشهد 04021090 ک ک ک سایر 158585 18853613599 589041
مشهد 04022110 شیرخشک ا طفال دربسته بندی های تحت خلاویک کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبیشترباشد 178944 45432080714 1425567
مشهد 04022130 شیرخشک صنعتی 136425 17035100200 545700
مشهد 04022900 شیروخامه شیربه شکل جامدکه میزا ن موا دچرب آن  بیش  ا ز 5/1 درصد باشد ,شیرین  شده 400 30480000 1000
مشهد 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای  شکل جامدآن ) 318717 36636519780 1160860
مشهد 04031090 ک ک ک سایر 4359325 129989585321 4151044
مشهد 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 1994292 91387958929 2901245
مشهد 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 890042 41984471569 1340773
مشهد 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 194402 6489139283 208704
مشهد 04059000 موا دچرب  وروغنهای مشتق شده ا زشیر(باستثنای کره وخمیرهای لبنیبرا ی مالیدن روی نان ) 1380 89019880 2760
مشهد 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 101525 7017102769 222585
مشهد 04062000  پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع 108950 12969371328 416728
مشهد 04063000 پنیر ذوب شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده 20000 2435120000 80000
مشهد 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 213452 14533679244 456536
مشهد 04072010 ک ک ک تخم خوراکی مربوط به انواع گونه های ماکیان تازه 10252562 413147293919 13329274
مشهد 04072900 سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه غیر مذکور در جای دیگر 11272276 465925264282 14653847
مشهد 04089100 تخم  پرندگان , خشک  کرده , بدون  پوست 1275 309343924 9563
مشهد 04089900 سایر اجزاء تخم پرندگان بدون پوست پخته شده در آب یا بخار آب، قالب گیری شده، یخ زده یا به نحو دیگری محفوظ شده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین کننده افزوده شده باشد، به استثنای خشک کرده 392 89893950 2940
مشهد 04090000 عسل  طبیعی 43636 6704009896 212229
مشهد 04100090 سایرمحصولات خورا کی که منشا حیوا نی دا رد و در جای  دیگر نعرفه گفته نشده باشد 6519 1123218984 34984
مشهد 05059000 پوست واجزاء پرندگان (باستثنای پر برای انباشتن ، کرک) 30 1444095 45
مشهد 06029090 سایر نباتات  زنده  (همچنین  ریشه  آنها) 2251 285012298 8845
مشهد 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 158540 924715145 28535
مشهد 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 12486 721147962 22475
مشهد 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی تازه یا سرد کرده 9864 948196611 29592
مشهد 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 4032 146397880 4838
مشهد 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 79613 4422256167 143432
مشهد 07123900 سایر قارچ های خشک شده ودنبلان زمینی حتی بریده شده به قطعات…  غیرمذکور درجای  دیگر 361 20601498 649
مشهد 07129090 ک ک ک سایر 7712 483249204 15522
مشهد 07132090 — سایر 31940 3246535005 102200
مشهد 08011100 نارگیل  رنده خشک  کرده 9695 544101495 17805
مشهد 08011900 نارگیل  باستثنای  نارگیل  خشک  کرده 475 76740205 2517
مشهد 08021100 بادا م  با پوست , تازه  یا خشک کرده 3433 81300490 2677
مشهد 08021200 بادا م  بدون  پوست , تازه  یا خشک کرده 93144 7401047504 271557
مشهد 08022100 فندق  با پوست , تازه  یا خشک  کرده 110469 10107864328 330806
مشهد 08023200 گردوی  معمولی بدون  پوست سخت  , تازه  یا خشک کرده 120 58147200 1920
مشهد 08025100 پسته ها با پوست تازه یا خشک درون غلاف سخت 1839145 502316319600 16069809
مشهد 08025210 ک ک ک بدون پوست دوم 149539 49556872345 1587937
مشهد 08025220  مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه یا خشک 10300 5462873130 169950
مشهد 08025290  سایر پسته های غیر مذکور درجای دیگر تازه یا خشک کرده 72723 18492786270 588963
مشهد 08029000 سایر میوه های  سخت  پوست , تازه  یا خشک کرده , حتی پوست کنده ، که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 1509 660702389 21787
مشهد 08041020 خرماکبکاب تازه یاخشک کرده 24486 573600914 17717
مشهد 08041040 خرمامضافتی تازه یاخشک کرده 330057 15874539005 510617
مشهد 08041050 خرماشاهانی تازه یاخشک کرده 14300 390861900 12870
مشهد 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 948830 20190649515 644065
مشهد 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 550023 20606054938 659406
مشهد 08042000 ا نجیر ,تازه یا خشک  کرده 708 99601218 3126
مشهد 08059000 سایر مرکبات , تازه  یا خشک  کرده , که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 96 7523760 240
مشهد 08062090 سایر ا نگورهای  خشک  کرده  غیرمذکور در جای  دیگر 41488 4421081279 145209
مشهد 08081000 سیب , تازه 1877230 16848676870 520745
مشهد 08104000 کران بری، زغال اخته و سایر میوه ها از گونه واکینیوم 2926 109220208 3424
مشهد 08109010 انار تازه 23623 456771324 14174
مشهد 08109020 زرشک تازه 7042 1958796165 63387
مشهد 08109030 عناب تازه 4040 1006283200 32320
مشهد 08132000 آلو ,خشک  کرده 13345 1757487662 54337
مشهد 08134000 سایر میوه های  خشک  کرده  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 493114 72157329162 2256346
مشهد 08140000 پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخکزده، خشک ککرده، عرضه کشده در آبکنمک، در آب گوگردی یا  در سایر محلولکهای محافظت کننده موقت. 1377 197906061 6197
مشهد 09023090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه ای در بسته های کمترا ز3کیلوگرم 93021 3461170663 112916
مشهد 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 172326 7412121310 240478
مشهد 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 19910 702360865 23011
مشهد 09041110 در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر 119 7599483 239
مشهد 09041290 فلفل  خردشده  یا سائیده  بجز ردیفهای  09041210و09041220 110 8762325 275
مشهد 09042210 میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خشک شده، خرد شده وسابیده در بسته بندی برای خرده فروشی 1325 83686570 2650
مشهد 09042290 میوه گونه های Capsicum یا Pimenta خشک شده، خرد شده وسابیده غیر از در بسته بندی برای خرده فروشی 120 7428960 240
مشهد 09051090  وانیل خرد نشده ونسابیده در بستهکبندی آماده برای غیرخرده فروشی 180 21981600 720
مشهد 09061190 دارچین خرد نشده و آسیاب نشده ، غیر ازردیف 09061110 3488 206757558 6480
مشهد 09102090 زعفرا ن  دربسته بندی بیش از30گرم 9903 472663519484 14989624
مشهد 09109110 سایر ا دویه  جات مخلوط  یاددا شت  ا- ب  فصل  در بسته  بندی  آماده  برا ی  خرده  فروشی 349 24896398 804
مشهد 09109120 سایرا دویه جات مخلوط  یاددا شت 1-ب  فصل به  صورت  کوبیده  دربسته  های  غیرخرده  فروشی 494 31882188 1014
مشهد 09109190 سایرا دویه  جات مخلوط یادداشت 1-(ب )غیر مذکور درردیف های 9109110و9109190 798 121685782 3934
مشهد 09109990 سایرا دویه  جات  غیرمذکور در جای  دیگر 1781 154355310 5011
مشهد 10039000 جو باستثنای بذر 1593 50283045 1593
مشهد 10063000 برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice) یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice) حتی صیقلی یا براق شده 2000 118752480 3740
مشهد 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 2174020 18103105453 569753
مشهد 11022000 آرد ذرت 400 2537190 80
مشهد 11029010 آردبرنج 4186 38321215 1259
مشهد 11029090 سایر ارد غلات غیر از ارد گندم یا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 1600 15941120 512
مشهد 11031100 بلغوراز گندم 60 548640 18
مشهد 11031300 بلغور و زبره  ذرت 9550859 63936038997 2038506
مشهد 11041900 دا نه های  پهن  شده  یا فلس شده  سایر غلات  که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 6435 204902701 6439
مشهد 11042900 دا نه های  کار شده  ا ز دیگر غلات , که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 2825 89566325 2825
مشهد 11052000 فلس،دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سیب زمینی 5000 183540000 6000
مشهد 11061000 آرد ,زبره  و پودر سبزیجات  غلافدا ر خشک  کرده  شماره 0713 390 17733195 585
مشهد 11081100 نشاسته  گندم 45416 775638357 24126
مشهد 11081290 سایر نشاسته  ذرت  بجز گرید دا رویی 124955 2024717316 63935
مشهد 11081900 سایر نشاسته  و فکول ها ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 227668 4088431219 130611
مشهد 11090000 گلوتن  گندم  حتی خشک  کرده 26334 2391347227 76887
مشهد 12019000  لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده 3000 94047000 3000
مشهد 12024100   بادام زمینی در درون غلاف یا پوسته 8930 212007635 6965
مشهد 12024200   بادام زمینی پوست کنده، حتی شکسته شده 31123 780011033 25727
مشهد 12030000 کپرا (مغز نارگیل پوستککنده و خشکککرده Copra) 500 60592000 2000
مشهد 12059000 سایر دا نه  های  کلرایاکانولا حتی خرد شده  غیرمذکور درجای  دیگر 504 160256880 5040
مشهد 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 462757 19907288759 629788
مشهد 12072900  پنبه حتی خرد شده 118 7568520 236
مشهد 12079900 سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 2280 221632260 6840
مشهد 12081000 آرد و زبره  دا نه  سویا 247 7959789 247
مشهد 12099900 سایر دا نه ها ,میوه ها و نطفه ها برا ی  کشت  که  درجای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 19458 696628025 21732
مشهد 12119099  سایر نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازی وداروسازی غیرمذکور در جای دیگر 550 51267150 1650
مشهد 13019020  آنغوزه ( تلخ و شیرین ) 23784 15013672800 475680
مشهد 13021900 سایر شیره ها و عصاره های  نباتی ,که  در جای  دیگری  مذکور یا مشمول  نباشند 5303 578615206 18560
مشهد 14049010 حنا به غیراز عصاره آن . 8710 709419040 22637
مشهد 15021010 پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازی 16431519 507413074610 16318503
مشهد 15029010 پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازی 502862 16724174141 551139
مشهد 15079000 روغن  سویا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 731214 40564114011 1292589
مشهد 15089000 روغن  بادا م  زمینی (باستثنای  خام ) و ا جزا ء آن 653 113298180 3591
مشهد 15091010 ک ک ک با بسته­بندی سه لیتر و کمتر 4121 523871283 16659
مشهد 15091090 ک ک ک سایر 4511 755250564 24255
مشهد 15119010 RBD پالم اویل  درظروف  200 لیتری  وبیشتر 1080 59416632 1836
مشهد 15119090 سایر روغن  نخل  (باستثنای خام )حتی تصفیه  شده (RBD)غیرمذکور در جای  دیگر 3180 170968983 5406
مشهد 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثنای خام ),روغن گلرنگ  یازعفرا ن کاذب (carthame)باستثنای خام واجزاءآنها 276797 16297374200 525111
مشهد 15131990 روغن  نارگیل  تصفیه  شده  عرضه شده  بصورت  غیر خرده  فروشی واجزاءآن 2260 529854450 16350
مشهد 15132999 روغن پالم سیت یاروغن باباسو غیر مذکوردرجای دیگر . 64 5186560 160
مشهد 15141900 روغن  غیر خام کلزایاکانولا دارای مقدار کمی اسید اروسبک 5550 342601500 11100
مشهد 15153000 روغن  کرچک  و ا جزا ء آن 173 29362173 923
مشهد 15162010 ک ک ک روغن جانشین کره کاکائو 8770 567704500 17540
مشهد 15171000 مارگارین  (باستثنای  مارگارین  مایع ) 64408 5511177703 172197
مشهد 15179090 مخلوط یافراورده  های  خورا کی ا ز چربی ها یا روغن  های  حیوا نی و نباتی واجزاءآنهاغیر مذکور در جای  دیگر 264921 16085450746 503353
مشهد 15180000 چربی هاوروغن های  حیوا نی یانباتی…تغییریافته شیمیائی غیرمذکوریادرجای دیگر 19364 492567327 15491
مشهد 15200000 گلیسرول  خام,آب ها و محلول های  قلیایی گلیسرین دا ر 2350 74619770 2350
مشهد 15220000 دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یاموم های حیوانی یا نباتی. 9104 283445922 9119
مشهد 16010000 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات. 28561 2749814023 86871
مشهد 16021090 سایر فرا ورده  های  هموژنیزه  به  غیرا ز غذا های  رژیمی (چیکن  میت ) 958 71890482 2245
مشهد 16023200 فرآورده ها و کنسروهای  گوشت , ا حشاء یا خون از مرغان خانگی (Gallus domesticus) 1728 418867200 12960
مشهد 16023900 فرآورده هاوکنسروها ازپرندگان خانگی شماره 0105غیرا زبوقلمون ومرغ وخروس 669 73530810 2341
مشهد 16041900 فرآورده ها و کنسروهای  ماهی ها(باستثنای  قیمه  شده ) که  در جای  دیگری  مذکور نباشند 16613 2905220747 91371
مشهد 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهی ها 346650 57178053559 1807805
مشهد 17011200 شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از چغندر 100 2037252 64
مشهد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده اضافه شده 11528 495304875 15975
مشهد 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 176243 3788142969 121733
مشهد 17023010 شربت  گلوکز و دکستروز منوهیدرا ت  غیر تزریقی . 115890 1814608083 57330
مشهد 17023090 ک کک ک دکستروز 51476 885330498 28662
مشهد 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 747251 86308631880 2746236
مشهد 17049000 ک سایر 4868120 466039648518 14953934
مشهد 18050090 پودر کاکائو بدون افزودن قند ، شکر یا سایر مواد شیرین کننده در بسته بندی های بیش از ده کیلوگرم 4297 573485226 18009
مشهد 18061000 پودر کاکائو ,که  به  آن  شکر (قند)یا موا د شیرین  کننده  دیگر ا فزوده  شده  باشد 6380 984015933 30688
مشهد 18062000 سایر فرآورده ها به صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته بندی های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد. 940 113085030 3570
مشهد 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 33478 2765648832 90894
مشهد 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 774387 150837502389 4742798
مشهد 19012000 مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی شماره 0519 10005 324647963 10568
مشهد 19019090 سایر فراورده های غذایی از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده غیر مذکور 2817 135523325 4316
مشهد 19021900 ک ک سایر 5115425 132116291603 4206667
مشهد 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 38950 1411591421 45128
مشهد 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 65415 6802824454 215549
مشهد 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 37460 4740059749 154742
مشهد 19051000  نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot) 7715 123285968 3856
مشهد 19052000 محصولات خبازی نان زنجبیلی وهمانند 4000 64143108 2001
مشهد 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 2868960 173072750127 5507739
مشهد 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 1298439 77082227407 2454280
مشهد 19054000 نان سوخاری (Rusks) ,نان  برشته  شده  و محصولات  برشته  شده  مشابه 425 6857776 212
مشهد 19059090 ک کک ک سایر 3214160 241028049701 7719494
مشهد 20011000 خیار و خیارریز (خیارترشی) ,محفوظ شده  در سرکه  یا در جوهرسرکه 21040 1221977862 37872
مشهد 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 125210 7064201999 225520
مشهد 20029010 رب  گوجه  فرنگی 20903924 884941643114 28181250
مشهد 20029090 ک ک ک سایر 158 19883352 632
مشهد 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 71391 14090145759 443823
مشهد 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 109012 21889309258 712544
مشهد 20054000  نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 123969 3121767413 99603
مشهد 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 932385 55549688060 1815401
مشهد 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 844627 51513962413 1611058
مشهد 20057000 زیتون , محفوظ شده  به  جز در سرکه  یا درجوهر سرکه , یخ  نزده 50 4779450 150
مشهد 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 123239 10419752131 328713
مشهد 20060000 سبزیجات، میوه،میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور). 112461 6935537940 225151
مشهد 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 4767 324285540 10420
مشهد 20079100 مرکبات 250 16313856 512
مشهد 20079990 ک کک ک سایر 1314787 106597881329 3447167
مشهد 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 185690 15813524734 514870
مشهد 20083000 مرکبات, آماده یامحفوظ شده (باستثنای  آنها که  مشمول  شماره  2006 و 2007 میباشند) 4608 289474560 9216
مشهد 20086000 گیلاس  وآلبالو,آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که  مشمول  شماره  2006 و 2007 میشوند) 1840 118017600 3680
مشهد 20089900 ک ک سایر 836806 81381751383 2656118
مشهد 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 5550 222175602 7326
مشهد 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 206323 14851300574 487889
مشهد 20094910 آب  آناناس تغلیظ شده  (کنسانتره ) 5400 491394144 15159
مشهد 20096900 اب انگور (همچنین اب انگور تازه) غیر از شماره 20096100 36 1242657 39
مشهد 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 88540 2556052687 80526
مشهد 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 606851 27009280141 881923
مشهد 20099000 مخلوط آب  میوه وسبزیجات ، تخمیرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 5500 445005000 13750
مشهد 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغلیظ شده های قهوه 22501 1930497253 62867
مشهد 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغلیظ شده ها چای یا ماته وفراورده های چای یا ماته 12096 1980439945 63152
مشهد 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 2556919 129253273256 4081831
مشهد 21023000 ک بیکینگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 181259 22725145453 727848
مشهد 21032000 کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس های گوجه فرنگی 31527 1083938492 35059
مشهد 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 175541 8859184015 281246
مشهد 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها 50044 11562824850 362175
مشهد 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 11266 1972049965 62092
مشهد 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 315335 9816377460 315515
مشهد 21061019 سایر تغلیظ شده های پروتئین و مواد پروتئینی تکستوره 3250 101572250 3250
مشهد 21061090 سایر تغلیظ شده های پروتئینی ومواد پروتئینی تکستوره غیر از شماره های 21061010 لغایت 21061030 67163 2065470589 65762
مشهد 21069020 ا مولسیفایر 7734 317989120 10078
مشهد 21069030 پودر حالت  دهنده  خورا کی 29250 2216748732 68500
مشهد 21069040 ژل کیک 21969 1693712683 52355
مشهد 21069060 سایرفراوردهای غذایی تلغیظ شده مواد پروتئینی بهبود دهنده 236211 19389918746 627478
مشهد 21069080  کمکمل غذایی، 90 22861440 720
مشهد 21069090  کسایرفرآورده های غذایی که درجای دیگر مذکور یا مشمولنباشد 370960 52778423815 1662691
مشهد 22021000 آب  (همچنین آبهای معدنی و گازدا ر شده ) ,که  به  آن  قند,شیرین  کننده  … ,ا فزوده  شده  باشد 22108 254543105 7875
مشهد 22029090 — سایر 62335 2012647262 64799
مشهد 22071010 ا تانول  (ا لکل  ا تیلیک, هیدروا کسید)100درصد خالص 8400 358444800 11760
مشهد 22071090 الکل اتیلیک  تقلیب  نشده  بالاترا ز 80درصد حجمی ا لکل  به  غیرا ز100 درصد خالص 122185 5465090332 172471
مشهد 22090000 سرکه  خورا کی و بدل  سرکه  خورا کی که  ا ز جوهر سرکه  بدست  میآید 189104 3283099723 104586
مشهد 23065000  کنجاله وسایر آخال های جامد، حتی ساییده شده یا بهم فشرده به شکل حبه یا گلوله … از نارگیل یا از کپرا (Coprah) 375 69909750 2250
مشهد 23099010 خوراک اماده ابزیان 7190 73570625 2395
مشهد 23099030 افزودنی های خوراک اماده دام وطیور 29825 958195807 30010
مشهد 23099040 خوراک آماده دام و طیور 1463591 23404316705 731796
مشهد 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 62883 947052130 30660
مشهد 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبریده  و ساقه  نبریده 3920 151559649 4839
مشهد 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتی یا تمام  برگ های  آن  دور بریده  یا ساقه  بریده  باشد 6706 256709266 8047
مشهد 24031100  تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل 386 14048001 463
مشهد 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 270574 1654362256 52150
مشهد 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل  خالص  شده ) 13101 30283320 957
مشهد 25030090  کگل گوگرد ( گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب کرده (گوگرد پرسیپیته وگوگرد کولوئیدال) 47904 123537376 3811
مشهد 25051010  کشن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن 1998 18972765 609
مشهد 25051090 سایر شن  وماسه های سیلیسی وکوا رتزی  غیر مذکور درتعرفه 25051010 1245 1470000 48
مشهد 25059000 ک سایر 2600 200689840 6620
مشهد 25081000 بنتونیت 54033 223185135 6989
مشهد 25083000 خاک  رس  نسوز 28040 596062218 18859
مشهد 25084090 سایرخاک رس ها، غیر از خاک رس رنگ زدا وگل سر شور 1155 82684220 2560
مشهد 25131000 سنگ پا (pumicestone) 11756 123221135 3933
مشهد 25132090 ریگ سنباده ها,سنگ سنباده طبیعی,بیجاده  طبیعی وساینده  های  طبیعی کارشده  یابه صورت  قطعات منظم 7499 623972210 20570
مشهد 25171090 سایرسنگهای  خردشده بجزدولومیت از انواع برا ی بتن ریزی سنگ ریزی راهها سایر بالاست ها 12320 600123666 18661
مشهد 25174900 دا نه  دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثنای  مرمر) 45221 84526840 2720
مشهد 25202000 ک گچ 1743641 1167395580 37359
مشهد 25231000 سیمان های  پودر نشده  موسوم  به  کلینکر 749 817986 26
مشهد 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 15162680 29193131915 927663
مشهد 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 87241762 87878070308 2809467
مشهد 25262010 پوردتالک  بهدا شتی ودا رویی( خرد شده  وپودرشده  ) 8500 26440032 816
مشهد 25301010 پرلیت 1275 7059985 229
مشهد 25309090 سایر موا د معدنی غیر مذکور 345250 3014913819 97043
مشهد 26020000 سنگ منگنز وکنسانتره آن، از جمله سنگ های منگنز آهن دار وکنسانتره های آلی که بر حسب وزن خشک حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد. 300 14134500 450
مشهد 26219000 سایر جوشها و خاکسترها همچنین  خاکستر نوعی جلبک  دریایی (kelp) 11400 151381910 4794
مشهد 27012000 زغال قالبی،گلوله زغال سنگ و سوخت های جامد همانند که از زغال سنگ تهیه شده باشد 10375 577924275 18666
مشهد 27040020 ک ک ک کک و نیمه کک از لیگنیت 19400 155379450 4850
مشهد 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 44412795 600756085653 18963927
مشهد 27101910 روغن  موتور 23100 459607302 14322
مشهد 27101950 روغن صنعتی 144600 2492388162 81459
مشهد 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 340363 4885598702 154853
مشهد 27121010  وازلین گرید دارویی (تولید داخل) 3771 477233254 14908
مشهد 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله  کابل 6002 580522371 18191
مشهد 27122010 موم  پارا فین  باگرید دا رویی دارای روغن کمتراز75درصد وزنی (تولید داخل ) 20 546660 18
مشهد 27129010  پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن 497 17603698 548
مشهد 28043000 ازت 4160 43684636 1348
مشهد 28112100 دی ا کسیدکربن 4687400 20923750684 671356
مشهد 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 100535 956659487 30452
مشهد 28152000 هیدروکسیدپتاسیم (پتاس سوزآور) 925 9967496 308
مشهد 28301000 سولفور سدیم 8180 186105513 5748
مشهد 28352690   سایر فسفات های کلسیم بجز مونوکلسیم فسفات 23100 560154898 17792
مشهد 28352900 سایرفسفات ها غیر از مونو یا دی سدیم ، پتاسیم ، فسفات دی کلسیک ، دی کلسیم فسفات ، منوکلسیم فسفات ، فسفاتهای دی کلسیم 24000 2955840000 96000
مشهد 28365000 کربنات کلسیم 393058 1364617371 44246
مشهد 28369900 سایر کربنات  ها، پرا کسو کربنات ها وکربنات امونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد غیراز موارد مذکور در شماره های 28369200 تا 28362000 4825 40174398 1254
مشهد 28391920 سیلیکات  سدیم  مایع 70743 222709520 7075
مشهد 29054420 پودرسوربیتول 760 23752280 760
مشهد 29181400 اسید سیتریک 24200 933017134 28802
مشهد 29221290 سایر املاح دی اتانول امین غیر مذکور درجای دیگر . 1700 76368430 2435
مشهد 29221390 ا ملاح  تری  ا تانول  آمین 8400 356904240 11760
مشهد 29232010  لستینکها 108525 11948780778 384310
مشهد 29269000 سایر ترکیبات  دارای عامل  نیتریل غیر از ردیفهای 29261000 لغایت 29263000 1610 271927428 8674
مشهد 29336100 ملامین 3000 110232585 3435
مشهد 30042012 سایرداروهای دا را ی سایرانتی بیوتیک ها مخصوص دام دارای تولید مشابه داخلی 23665 4586261793 143661
مشهد 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 706993 76884964333 2421681
مشهد 30049059 ک ک ک ک سایر 85295 48695998285 1544957
مشهد 30049090 ک ک ک سایر 3580 962054280 31116
مشهد 30059010  باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لولهکای، لنوگاز ساده، رول پنبهکای دندانپزشکی ساده و پدچشمی 8093 1012113857 32000
مشهد 30059020  باندهای متشکل ازفایبرگلاس 750 69725850 2250
مشهد 30059090 سایرباندها,ا وا ت, مشمعهای طبی وضمادهااغشته به مواد دارویی یا خرده فروشی برای مصارف پزشکی غیرمذکور 3697 305605542 9773
مشهد 30067090 سایرفرآورده های روان کننده که به شکل ژل درطب ا نسانی یا حیوا نی کاربرد دارد به غیر از ژل الکترود پزشکی 1628 153985908 4884
مشهد 31051020 کودهای  میکرومعدنی دربسته های کمتراز10کیلوگرم 1875 37618800 1200
مشهد 31059010 سایرکودهای  (میکرو) معدنی غیرمذکور 11760 43444690 1411
مشهد 31059090 سایرکودهای غیرمذکور 49334 160567512 4955
مشهد 32030000  رنگ کننده بامنشاء نباتی یا حیوانی بااستثنای زغال حیوانی فرآورده نباتی وحیوانی در یادداشت 3 این فصل که براساس مواد رنگ کننده با منشاء نباتی یا حیوانی باشد 45776 1672597224 52897
مشهد 32041220 گرانول مستربچ 4974 328236532 10468
مشهد 32041290 موا درنگی ا سیدی حتی متالیزه وفرآورده هابراساس این مواد ،فرآورده های موادرنگی دندانه ،غیر مذکور درجای دیگر 15399 1750219240 54393
مشهد 32041310 رنگ های نساجی کاتیونیک 342 21175272 684
مشهد 32041510 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 47450 6766795000 209050
مشهد 32041790 سایررنگ کننده های پیگمانی وفرآورده هابرا ساس ا ین موا دبه غیرا زخمیرپیگمنت چاپ پارچه 140 453698 14
مشهد 32041990 سایرمواد رنگ  کننده آلی سنتیک  ومخلوط هایی ا ز چندین  موا درنگ  کننده مشمول شماره 320411لغایت 320419غیر مذکور درجای دیگر 1900 208644650 6610
مشهد 32042090 سایر محصولات آلی سنتیک از انواع که به عنوان عوامل درخشان کننده فلورسنت استعمال می شوند بجز گرانول مستربچ 13680 513607392 16416
مشهد 32049090 سایر مواد رنگ کننده الی سنتیک غیر مذکور 220 20120760 660
مشهد 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 375 35365125 1125
مشهد 32062010 —گرانول مستربچ (Master Bach) 500 19335600 600
مشهد 32064910 — گرانول مستربچ 100 9159000 300
مشهد 32064990 ک ک ک سایرفرآورده ها ورنگ کننده ها غیرمذکور 1637 245552186 7832
مشهد 32081010 پوشش  ورنگها براساس پلی استرها 1524605 163185695267 5239796
مشهد 32081090 سایررنگهاوورنی ها(ازجمله لعابهاولاکها)دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیر آبی 36505 6132027048 192939
مشهد 32082010 پوششی ورنگها براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 20700 1605286980 50740
مشهد 32082040 موا د ا فزودنی رنگ براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 406909 22776931415 728843
مشهد 32082090 سایر رنگهاوورنی هاازجمله (لعابهاولاک ها )دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیرآبی غیرمذکور بر پایه  پلیمرهای  ا کریلیک یاوینیل 511491 26237688262 840588
مشهد 32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 666259 40634959911 1307583
مشهد 32091040 رنگهاوپوشش  ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 66248 4642634934 148953
مشهد 32091050 رنگها و پوششهای  صنعتی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 1300 173173000 5720
مشهد 32091090 سایررنگهابرا ساس  پلیمرهای  ا کریلیک  یا وینیل غیرمذکور 60334 3414649613 107932
مشهد 32099010 رنگ  رویه  وا ستری ا تومبیل براساس سایرپلیمرهای سنتتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،دیسپرسه یاحل شده درمحیط آبی 2352 273045839 8435
مشهد 32099040 پوششهای  تفلونی براساس سایرپلیمرهای سنتتیک یاطبیعی تغییریافته ازلحاظ شیمیایی ،دیسپرسه یاحل شده درمحیط آبی 60 9558900 300
مشهد 32099090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس پلیمرهای  سنتتیک یا پلیمرهای  طبیعی تغییریافته  دیسپرسه یامحلول  درمحیط آبی….غیرمذکور 211434 13551681299 425551
مشهد 32139000 رنگها برا ی  نقاشی هنری, آموزش, تابلو تغییرشدت  رنگ  سرگرمی ورنگهای  مشابه غیرازرنگهابه صورت مجموعه 87269 17521396357 565397
مشهد 32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 109724 10951875835 348830
مشهد 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 92889 11397683290 364048
مشهد 32151900 مرکب  چاپ  به  غیر ا ز رنگ  سیاه , حتی تغلیظ شده  یا به  صورت  جامد 1970 187419213 5910
مشهد 32159090 مرکب  تحریر یا رسم  ونقاشی وسایر مرکبهای  تغلیظ   شده  وجامد 205 19196775 615
مشهد 33011900 روغن های ا سانسی(ا زجمله روغن های  ا سانسی کنسانتره وروغن های ا سانس  مطلق )مرکبات غیرازپرتقال ولیموترش 5619 861749254 28076
مشهد 33012500 روغن های اسانسی از سایر نعناع ها(ا زجمله  روغن های  ا سانسی کنسانتره و روغن های  ا سانسی مطلق ) 227 24199005 795
مشهد 33019011 ک ک ک ک گلاب استحصالی از گل محمدی 11035 1380081039 45160
مشهد 33019012 سایر عرقیات سنتی 51485 5450680622 175032
مشهد 33019019 سایر آبهای مقطر خوشبو ومحلول های آبی روغن های اسانسی باستثنای گلاب استحصالی از گل محمدی وسایر عرقیات سنتی 14139 1514382561 49486
مشهد 33019090 سایرا لئورزینهای استخرا جی,بامحلول غلیظ روغنها….بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بی روغن ا سانسی 58055 6348205433 203189
مشهد 33021090 سایرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنایع غذا یی یانوشابه سازی غیرا زا سانس  کولا 362 35294007 1151
مشهد 33029010  اسانسکهای مورد مصرف در صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی 80 15539520 480
مشهد 33029090 سایرمخلوط های  موا د معطر ومخلوط هابرا ساس  یک  یا چندماده  ا ز ا ین  موا دغیرمذکوردرجای دیگر 23724 2615298598 82013
مشهد 33030090 سایر عطریات وادوتوالتها غیراز عصاره حنا 1336 1185423446 37977
مشهد 33042090 سایرفرآورده  های  برا ی  آرا یش  چشم  غیرا ز مغز مدا د آرا یشی 96501 9779525668 307962
مشهد 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 207945 19909596203 632426
مشهد 33051000  شامپوها 1946196 153211727137 4859675
مشهد 33052000 فرآورده ها برا ی  فرزدن  دا ئمی و بازکردن  فرمو 67429 3700142745 117782
مشهد 33053000  فیکساتور مو (Hair lacquer) 296 35300650 1166
مشهد 33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 51489 3046045989 98123
مشهد 33061000 مواد پاک کننده دندان 21144 1387052489 44510
مشهد 33062000 نخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندان ها
(Dental floss)
20 3883800 120
مشهد 33069000 سایر فرآورده هابرای بهداشت دهان یادندان غیراز مواد پاک کننده دندان ونخ مورد استفاده برای پاک کردن بین دندانها 7065 462951237 14755
مشهد 33071000 فرآورده ها برای قبل از اصلاح، حین اصلاح و بعد از اصلاح صورت 385 27344200 868
مشهد 33073000 املاح معطر و سایر فرآورده ها برای استحمام 11380 305759384 9551
مشهد 33074900 سایر غیر از ردیفهای مشمول 33071000 لغایت 33074100 6918 566719037 17943
مشهد 33079090 سایر غیر از ردیفهای مشمول ردیفهای 33071000 لغایت 33079010 1908 67713585 2135
مشهد 34011110  صابون حمام و دستشویی 5842 198623439 6272
مشهد 34011130  صابون بچه 3604 148753588 4804
مشهد 34011150  صابون رختشویی 4095987 119229768409 3791572
مشهد 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده های آلی تاانسیواکتیف به شکل شمش ،میله ،چونه ،تکه یابه اشکال قالبی وکاغذ برای مصارف پاکیزگی وطبی غیر از ردیفهای10 340111 لغایت 34011150 26042 2988024733 94190
مشهد 34011900 سایر صابونها برای مصارف پاکیزگی وطبی غیر مذکور در ردیف تعرفه های 34011110 الی 34011190 6744 269793684 8764
مشهد 34012010  صابون مایع 63033 1754954163 56813
مشهد 34012020  صابون صنعتی 1000 35314579 1091
مشهد 34012030  صابون چیپس 35000 957937500 31500
مشهد 34012040  صابون پودر 17005 483523721 15303
مشهد 34012090 سایر صابونها به اشکال غیر مذکور درجای دیگر 1158 9151474 289
مشهد 34021110  سدیم لوریل سولفات 4675 87364686 2711
مشهد 34021190 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  ا نیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 4845 14115064 436
مشهد 34021240  کوکو آمید و بتائین 2700 98159040 3240
مشهد 34021900 موا دآلی تانسیوا کتیف (غیرآنیونیک ،غیرکاتونیک ،یونیک )حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی 34884 420771067 13180
مشهد 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 4743 111163078 3557
مشهد 34022020 پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب استفاده در ماشین های شستشو 90 3268706 101
مشهد 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 4023635 102052311152 3259385
مشهد 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 360 10910880 348
مشهد 34029030  مواد آبکاری 8650 250879410 7785
مشهد 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 84597 1826765797 59177
مشهد 34051000 واکس ها، کرم ها و فرآورده های همانند برای کفش یا چرم 2358 143392494 4561
مشهد 34053000 واکس و فرآورده های همانند برای بدنه وسایل نقلیه باستثنای واکس ها برای فلزات 4779 436623296 13696
مشهد 34059000 سایر جلاها,واکس ها و فرآورده های  مشابه  که  در جای  دیگری  مذکور نباشد 15816 1884144222 59346
مشهد 34060000 انواع شمع و اشیاء همانند. 296 10152652 319
مشهد 34070090 خمیربرا ی  قالب گیری یابرا ی سرگرمی کودکان 4810 28524180 890
مشهد 35030000 ژلاتین (از جمله آنهایی که به صورت ورقه های مربع یا مستطیل عرضه شده، حتی کار شده در سطح یا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سریشم ماهی (Isinglass)؛ سایر چسب های حیوانی، باستثنای چسب های کازئین مشمول شماره 0135. 1125 247562875 7875
مشهد 35052000 چسب ها براساس نشاسته یافکول یابرا ساس دکسترین  یا سایر نشاسته ها و فکول های  تغییریافته 101725 6347942991 201070
مشهد 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 698086 57164030263 1825700
مشهد 35069100 چسباننده ها براساس پلیمرهای مشمول شماره
0139 لغایت 1339 یا براساس کائوچو
26405 2640812360 84108
مشهد 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 1958872 160041050966 5152252
مشهد 35079000 آنزیم ها وآنزیم های  آماده  غیرمذکور در جای  دیگروغیرمشمول شماره دیگر 7722 949219712 29344
مشهد 38089111 50 LD حداکثر 2000 دارای تولید داخل ، تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 193868 15171567925 479475
مشهد 38089112 سایر LD50 حداکثر 2000 تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 3744 147348425 4867
مشهد 38089113 LD50  بیشتر از 2000 دارای تولید داخل تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 4908 297981384 9816
مشهد 38089119 سایر LD50 بیشتر از 2000 تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی حشره کش 49415 2953373358 96253
مشهد 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 34793 1992625134 64781
مشهد 38089229 ک ک ک ک سایر LD50 حداکثر 2000 محصول آماده شیمیایی 7808 2340710952 76785
مشهد 38089311 علف کش ها( herbicides)، فرآورده های ضدرویش( antiprouting ) وسازگارکننده های رشدگیاه( plant-growth regulators )؛ تکنیکال(ماده موثر)ش?م?ا?? LD 50حداکثر 2000دارا? تول?د داخل 400 251999040 7797
مشهد 38089321 LD50 حداکثر 2000 محصول اماده شیمیایی 300 263989760 8168
مشهد 38089910 کارت یا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمی برای از بین بردن حشرات، جونده ها ، آفات و… 120 6602256 204
مشهد 38089990 سایر حشره کش ها غیرمذکور 8640 523739520 17280
مشهد 38101090 خمیروپودرهای  لحیم  کاری  وجوشکاری  مرکب ا ز فلز وسایرموا د 42 3369555 105
مشهد 38119000 بازدارنده های اکسیداسیون ورسوبات وفرآورده های ضدخوردگی وسایر افزودنیهاغیرازافزودنیهای روغنهای روان کننده غیرمذکور 281152 10420588516 334102
مشهد 38160000 سیمان های نسوز؛ ملاط های نسوز؛ بتون های نسوز و ترکیبات همانند نسوز، غیر از محصولات شماره 0138. 700 29826447 931
مشهد 38200000 فرآورده های ضدیخ و مایعات آماده شده برای ذوب یخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 7561 462340582 14534
مشهد 38244090 — سایر 21955 250635027 7950
مشهد 38249040 پاک  کننده  های  صنعتی 775 29196838 902
مشهد 38249060 ا سانسهای  موردمصرف  درصنایع  غذایی 4423 222024855 7025
مشهد 39011019 پلی ا تیلن خطی  باچگالی کمتر ا ز 94% به غیرا ز نوع  پودری 221909 8875727520 286149
مشهد 39011029 بلی ا تیلن گرید لوله باچگالی کمترا ز94%بجزنوع  پودری 49716 1814408738 58348
مشهد 39011031 پلی اتیلن گرید فیلم  به  صورت  پودرباچگالی کمتراز94% 1254700 47338984763 1513450
مشهد 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 6000 252478200 7800
مشهد 39011041 پلی اتیلن گرید تزریقی به  صورت  پودرباچگالی کمتراز   94% 9840 345596640 11338
مشهد 39011049 پلی ا تلین  گرید تزریقی با چگالی کمتر ا ز 94%بجز نوع  پودری 2500 98695854 3151
مشهد 39011051 پلی اتیلن گرید بادی  به  صورت  پودرباچگالی کمتراز    94% 756050 26471795195 849899
مشهد 39011059 پلی ا تلین  گرید بادی  با چگالی کمتر ا ز 94%بجزنوع  پودری 39975 1426082320 44097
مشهد 39011091 سایر پلی ا تیلن  باچگالی کمترا ز94 %به  صورت  پودرغیرمذکور 75 6819525 225
مشهد 39011099 سایرپلی ا تلین  با چگالی کمترا ز94 %بغیرا ز پودری  غیرمذکور در جای  دیگر 74000 3768136732 120652
مشهد 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 320350 12328466303 380592
مشهد 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 219025 9105740228 281402
مشهد 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 191304 17647032041 565100
مشهد 39021091 انواع امیزه برپایه پلی پروپیلن 84992 2839958814 93491
مشهد 39021099 ک ک ک ک سایر 60795 2046736689 66877
مشهد 39023091 انواع امیزه کوپلیمرهای پروپیلن برپایه پروپیلن 22000 2133120000 66000
مشهد 39031190 سایرپلی ا ستیرن  به  ا شکال  ا بتدا یی قابل  ا نبساط بجزمقاوم  دربرا بر آتش 6625 330936025 10931
مشهد 39039000 پلیمرهای  ا ستیرن  که  درجای  دیگر گفته  نشده, به  ا شکال  ا بتدا ئی 50100 2295891900 70920
مشهد 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 9558 340822785 11190
مشهد 39049000 پلیمرهای سایر  ا ولفین های  هالوژنه  که  در جای  دیگرمذکورنباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 25400 1207618700 39895
مشهد 39051900 پلی ا ستات  وینیل  که بصورت  دیسپرسیون  مایع  نباشد,به  ا شکال  ا بتدا ئی 14100 1916477640 59220
مشهد 39069080 رزینهای  ا لکریلیک  ا مولسیونی مخصوص  رنگ  ترا فیک 7970 572089695 18331
مشهد 39069099 سایرپلیمرهای ا کریلیک  به  ا شکال  ا بتدا یی غیرمذکور 2500 381000000 12500
مشهد 39073010 رنگ  پودری  آماده  ونیمه  آماده  (فلس flake ),یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 300 39990720 1320
مشهد 39073090 سایررزین  های  ا پوا کسید بغیر ا ز رنگ  پودری  آماده  ونیمه  آماده  (فلس  وگرا نول  ) 1640 61507200 1968
مشهد 39075010 رزین  های ا لکیدا صلاح  شده  ویژه  رنگ  ا تومبیل 49950 3786370935 121231
مشهد 39075090 سایررزین های آلکیدبجزرزین  های ا لکیدا صلاح  شده  ویژه  رنگ  ا تومبیل 49540 2869179630 91617
مشهد 39076090 سایرپلی ا تیلن  ترفتالات  بجزگرید نساجی وبطری 500 18809400 600
مشهد 39079100 سایر پلی ا سترهای ا شباع  نشده غیرمذکور 4390 525685170 16488
مشهد 39079910 رنگ  پودرهای ا ماده  ونیمه  ا ماده  به  شکل  فلس  یاگرا نول ازنوع پلی استر 25070 3198418793 104285
مشهد 39079991 رزین  پلی ا ستر ا شباع  ویژه  رنگ  ا تومبیل 130 18115513 559
مشهد 39079999 سایرپلی ا سترهای ا شباع  شده  غیرمذکور 11095 1454217445 47485
مشهد 39091010 پودرقالبگیری  ا ز رزینهای  ا وره ئیک 1550 55182325 1705
مشهد 39091090 سایررزینهای  ا ورئیک وتیوا وره  بغیرا ز پودر قالبگیری  ا ز رزینهای  ا ورئیک 56103 1888225671 60339
مشهد 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 379342 31591120827 1012775
مشهد 39172200 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  پروپیلن 19594 1792376418 58782
مشهد 39172300 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  کلروروینیل 261167 24269411700 783485
مشهد 39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 484347 41554653204 1337445
مشهد 39173100 لوله هاوشیلنگهای  قابل ا نعطاف که دا را ی یک  حدا قل  تحمل  فشارتاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند 36245 3294202780 106951
مشهد 39173200 سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 36564 2926646330 95455
مشهد 39173300 سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگری با سایرموادجورنشده باشد، با لوازم و ملحقات 798064 72193518953 2296351
مشهد 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 254071 17876195460 566444
مشهد 39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 97942 9219689830 296823
مشهد 39181010 چمن مصنوعی از پلیمرهای کلروروینیل 3915 363601710 11745
مشهد 39189090 پوشش کف از سایر مواد پلاستیکی 18733 1722251310 56199
مشهد 39191090 صفحه.  ورق.  نوا رخودچسب  بصورت  رول  باپهنای  حداکثر 20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 290135 27225234213 864599
مشهد 39199010 فیلم  پشت  چسب  دا رویژه پوشک  کامل  (شورتی ) غیرمذکور درجای دیگر 3500 313242075 9825
مشهد 39199020 شبرنگ غیرمذکور درجای دیگر 77355 8923809158 288374
مشهد 39199030 جمبو رول چسب خورده  boppباپهنای بیش از20سانتیمتر 6357 403912110 13350
مشهد 39199090 صفحه.  ورق  ونوا رخودچسب بصورت  ورق  یارول  باپهنای  بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 3597926 357640726666 11389340
مشهد 39201010 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  شده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 709768 94313158033 2992251
مشهد 39201020 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  نشده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 28375 1808566426 57170
مشهد 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 184537 16993108206 553284
مشهد 39202010 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  شده

Bi oriented poly prolylene

12898 800175832 25936
مشهد 39202020 پلیمرهای پروپیلن  BOPP—چاپ  نشده

Bi oriented poly prolylene

169893 17221948729 544272
مشهد 39202060 متالایز چاپ  شده ازپلیمرهای پروپیلن 153061 10149242604 321348
مشهد 39202070 متالایز چاپ  نشده ازپلیمرهای پروپیلن 700 27536600 910
مشهد 39202090 صفحه  ها ورق  ها ورقه  های  نازک  غیرمذکورا ز پلیمرهای  پروپیلن  غیرا سفنجی مستحکم  نشده 1009519 78452843181 2500357
مشهد 39204310 نوا ر ولبه  و روکش  جهت  ا ورا ق  فشرده  چوبی ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر 730 68185650 2190
مشهد 39204910 نوا رلبه  و روکش  جهت  ا ورا ق  فشرده  چوبی ازپلی کلروروینیل باکمتراز6%وزنی پلاستی سایزر 3845 365817780 11721
مشهد 39206110 ورق  دوجدا ره  ا ز پلی کربنات  ها 20054 3517376954 109196
مشهد 39206190 سایرصفحه  هاوورقهاا زپلی کربنات  غیرا سفنجی بجزورق دوجدا ره وفیلم متالایز 25275 3918928019 125790
مشهد 39206200 صفحه, ورق, …ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر 2793 174237008 5384
مشهد 39206390 سایرصفحه, ورق, ..ا زپلیا سترهای ا شباع نشده غیرا سفنجی بجزفیلم  متالایز 4919 270762912 8362
مشهد 39206990 سایرصفحه, ورق, ..غیرمذکورا زپلی ا سترهای ا شباع شده غیرا سفنجی غیرمذکور . 4165 783411510 24990
مشهد 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلی تترا فلوئورواتیلن ) 1988 185124090 5964
مشهد 39209990 ک ک ک سایر 247957 22247696153 731808
مشهد 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه های نازک, باریکه های ا سفنجی ا زپلیمرهای  کلروروینیل 460 78644830 2530
مشهد 39211310 ساندویچ  سقف  کاذب  خودروبدون  لایه  فلزی ازپلی اورتان های اسفنجی 3400 329761920 10880
مشهد 39211390 ک ک ک سایر 431733 50744340291 1622583
مشهد 39211990 ک ک ک سایر صفحه ها و ورق های نازک از سایر مواد پلاستیکی بجز مورد مصرف در صنایع سیم وکابل 4139 402898635 12706
مشهد 39219040 منسوج  دوطرف  پوشش  دا ده  شده  با pvcویژه  تابلوهای  تبلیغاتی 25 2269500 75
مشهد 39219070 ورق  پلی ا تیلن  با ا لیاف  شیشه  ومنسوج نبافته 80 13411200 440
مشهد 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 1357651 110305299171 3494609
مشهد 39221000 وا ن , دوش  و دستشوئی ا ز موا د پلاستیکی 200 19222200 600
مشهد 39229000 مخزن  آب, سیفون  و لوا زم بهدا شتی همانند,که  درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 11511 1084566960 34533
مشهد 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 889 80882109 2667
مشهد 39232110 کیسه  خون   ا ز پلیمرهای ا تیلن 420 43682562 1386
مشهد 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 3772403 351174013371 11290453
مشهد 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 760772 71944412315 2238918
مشهد 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 25579 2309886791 75017
مشهد 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 1115953 105699362409 3382031
مشهد 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 274886 26117325486 809858
مشهد 39241010 ک ک ک ظروف ملامین 35705 5660474846 179944
مشهد 39241090 ک ک ک سایر 382485 35586618820 1142232
مشهد 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 1217070 115110282853 3640432
مشهد 39251000 مخزن , ا نباره , خم  و خمره  و باگنجایش  بیش  ا زلیتر  300 ا ز موا د پلاستیکی 27466 2607797784 82398
مشهد 39252000 درب  و پنجره  و چارچوب  آنها و آستانه  در ا ز موا د پلاستیکی 420 38404800 1260
مشهد 39253000 پشت  دری  وپشت  پنجره ا ی, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شیاءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستیک 14614 1860713179 59834
مشهد 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 16751 1605763504 50503
مشهد 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنین انواع دستکش جهت  مصارف  پزشکی ازموادپلاستیکی 6774 441947197 14369
مشهد 39262090 سایرلباس ومتفرقات لباس (همچنین انوا ع دستکش )به غیرا ز مصارف  پزشکی 23441 5146431884 163116
مشهد 39263000 یرا ق  آلات  برا ی  مبل , بدنه  وسائط نقلیه  یاهمانند ا ز موا د پلاستیکی 2518 228748614 7554
مشهد 39264000 مجسمه های  کوچک و سایرا شیاء تزئینی ا زموا د پلاستیکی 1580 85418460 2760
مشهد 39269030 مصنوعات ازموادپلاستیکی جهت  مصارف  پزشکی 9794 1948973606 61553
مشهد 39269060 پریفرم  (PET) 10543373 534159037703 17067009
مشهد 39269092 نوار پلاستیکی دارای برآمدگیکهای قلاب مانند (hook ) دریک سطح جهت پوشک 1100 102534300 3300
مشهد 39269099 ک ک ک ک سایر 5146008 485083402265 15472509
مشهد 40040000 آخال, خرده ریز و دم قیچی کائوچوی  سفت  نشده, حتی ا گربصورت  پودریادا نه باشد 4224 169990378 5491
مشهد 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 135771 16780852940 542784
مشهد 40112090 لاستیک رویی چرخ ، بادی ، نو ، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوسکها و اتومبیلکهای باری به کار میکرود به استثنای سایز 5/22 R 80315 19887 1286609352 39774
مشهد 40121100 لاستیک  رویی روکش  شده  ا زا نوا ع  موردا ستفاده  درا تومبیلهای  سوا ری 49827 6244256784 199240
مشهد 40129090 سایر بغیر از روکش عاج دار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کائوچویی ومکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیکهای فرسوده ومستعمل 134084 8756299313 276589
مشهد 40131000 لاستیک  تویی ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبیل سوا ری (ا زجمله ا ستیشن  وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبیل های باری 60 3658320 120
مشهد 40139020 تیوپ برای موتورسیکلت 840 104018880 3360
مشهد 40139090 لاستیک تویی ا ز کائوچو بجز برای وسایل نقلیه 100 12718800 400
مشهد 40141000 کاپوت  (محافظ) برای بهداشت یاداروخانه ازکائوچوی ولکانیزه غیرازکائوچوی سخت 354 32438010 1062
مشهد 40149000 ا شیاء برا ی  بهدا شت  یا دا روخانه  ا ز کائوچوی  ولکانیزه  سفت  نشده, غیرمذکور درجای  دیگر 32475 9922238725 315624
مشهد 40151910 دستکش خانگی 6386 1867979738 60134
مشهد 40151930 دستکش کارگری  وصنعتی 27783 8228199168 261216
مشهد 40151990 سایر دستکش هاو دستکش  یک ا نگشتی ونیم  دستکش  غیرمذکور ازکائوچوی ولکانیره سفت نشده 2040 353110615 11635
مشهد 40159000 ملبوس  ومضافات لباس ا زکائوچوی  ولکانیزه سفت نشده, برا ی  هرنوع مصرف غیرمذکوردرجای دیگر 2568 800990880 25408
مشهد 40169200 مدا د پاک  کن  ا زکائوچوی  ولکانیزه غیراسفنجی 210 8740305 285
مشهد 40169500 ا شیاء قابل  بادکردن , ا زکائوچوی  ولکانیزه غیراسفنجی , که  درجای  دیگر مذکور نباشد 28065 5431139792 168368
مشهد 40169990 سایرا شیاا زکائوچوی  ولکانیزه  سفت  نشده  غیرا سنفجی غیرمذکور درجای  دیگر 10255 1051464816 33164
مشهد 41139000 چرم بیشترآماده شده بعدا زدباغی یابعدا زکرا ستینگ  همچنین چرم پارشمینه شده ا زسایر حیوا نات 3608 620509028 19654
مشهد 41142000 چرم  و پوست  ورنی شده  یا روکش  شده  چرم  و پوست  فلزنما 40 6065400 200
مشهد 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم یاا لیاف چرم به شکل  صفحه  ورق  یا نوا رحتی به  صورت  رول 975 149973750 4875
مشهد 42010000 ا شیاءزین وبرگ سازی برا ی هرنوع حیوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1430 239026788 7722
مشهد 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کیف (بزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه های همانند,باسطح خارجی ا زچرم طبیعی یاورنی شده 90 24244920 756
مشهد 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کیف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه های همانند باسطح خارجی ا زموا دپلاستیک یانسجی 863 177852109 5724
مشهد 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کیف برک, کیف  ا سناد,کیف مدرسه  که  درجای  دیگر مذکور نباشند 12465 1999681726 63959
مشهد 42022290 کیف دستی حتی با بند برای آویختن به شانه،باسطح خارجی بجز از جاجیم، نمد وقلمکار 325 53040750 1750
مشهد 42023900 ا شیاءا زنوعی که معمولادرجیب یاکیف دستی حمل  میشود,که  درجای  دیگرمذکورنباشد 1200 213945600 6600
مشهد 42029900 جعبه ها و محفظه هائی غیرمذکوردرجای دیگرباسطح  خارجی ا زموا دی  که  درجای  دیگرمذکورنباشد 1572 394041808 12576
مشهد 44029000 سایر زغالهای چوب حتی بهم فشرده . 3520 220521036 7008
مشهد 44050000 پشم  چوب (کاوه یاپوشال ) ,آرد چوب 6630 113702365 3665
مشهد 44089000 سایرورقهای روکش وورق های لائی برا ی تخته های چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بیشتر نباش غیرمذکور 20600 2330272000 72100
مشهد 44101190 تخته ازخرده ریز چوب خواه بارزین یاسایر مواد چسباننده آلی متراکم شده یانشده ،کارشده 75293 874053364 28615
مشهد 44109090 سایر مواد بارزین یاسایر موادچسباننده کارشده 37530 1254527535 40773
مشهد 44111299 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت کمتر از 5 میلیمتر 105502 3592246967 116023
مشهد 44111310 تخته فیبر تراکمی متوسط (mdf)باضخامتی بیش از5میلمترلیکن نه بیش از9میلمتر کارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده نشده 20200 392772840 12120
مشهد 44111399 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 میلیمتر 99052 1877047911 59731
مشهد 44111491 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر 351588 9699563302 308951
مشهد 44111492 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده پروفیل روکش شده 37300 833443200 27420
مشهد 44119290 سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر موادچوبی باتراکمی بیش از8/0گرم برسانتی مترمکعب کارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده 6588 128399092 4036
مشهد 44119490 ک ک ک سایر 76935 1468858320 45948
مشهد 44130000 چوب های متراکم شده، به شکل بلوک، صفحه، باریکه یا پروفیل. 249324 6025801751 193189
مشهد 44140090 قاب چوبی برای تابلو ،عکس ،آینه واشیاءهمانند غیرازصنایع دستی 4462 1261008552 40562
مشهد 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, …وظروف بسته بندی همانند,ا زچوب, قرقره برا ی کابل ا زچوب 115 12601746 414
مشهد 44170000 ا بزا رهای چوبی,بدنه ودسته جارویابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 390 24377340 780
مشهد 44181090  پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنایع دستی غیر مذکور 2458 198160242 6538
مشهد 44182090  در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنایع دستی غیرمذکور 82478 5407323080 179441
مشهد 44185000 مصنوعات نجار? ؛ توفال وتخته لمبه 24300 467099460 14580
مشهد 44189000 مصنوعات  نجاری  و قطعات  چوب بست  برا ی  ساختمان ا زچوب غیرمذکوردرجای  دیگر 21119 1330839348 41546
مشهد 44190090  اشیاءچوبی برای سرویس میز یاآشپزخانه بجز مصنوعات صنایع دستی 551 46972330 1483
مشهد 44211090 رخت آویز چوبی بجز صنایع دستی 507 55211359 1801
مشهد 44219020 صنایع دستی چوبی شامل خراطی ،معرق ،مشبک ،نازک کاری ،منبت ،نقاشی روی چوب خاتم به جز رخت آویز وخلال چوب کبریت 255 61954800 2040
مشهد 44219090 سایر ا شیا ا ز چوب غیرازصنایع دستی و غیرمذکور درجای  دیگر 227658 20452590603 644762
مشهد 46029000 مصنوعات سبدوحصیربافی وا شیائیکه  مستقیمابشکل معین ا زموا دقابل بافت (غیرا زموا دنباتی).. 150 12130500 375
مشهد 47072000 سایر کاغذها یا مقواهای عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید شده، رنگ نشده به صورت توده 570 22904310 741
مشهد 47079000 ک سایر، همچنین آخال و ضایعات جور نشده 600 10186344 315
مشهد 48022000 کاغذ و مقوا از انواعی که به عنوان پایه برای تهیه کاغذ یا مقوای حساس در مقابل نور، گرما یا الکتریسیته مورد استفاده قرار می گیرد 565 26211680 848
مشهد 48024000 کاغذپایه برا ی تهیه کاغذدیوا ری به شکل رول یاورق 50 1969240 65
مشهد 48025400 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن کمتراز 40gدرهرمترمربع بدون یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 780 25499565 819
مشهد 48025700 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لیاف یاباحدا کثر10% وزن کلی الیاف غیرمذکور 22932 743167470 24078
مشهد 48026100 سایرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بیش ا ز10%محتوا ی کل ا لیاف ا زیک فرآیندمکانیکی 260 14195412 468
مشهد 48026900 سایرکاغذومقوا هابابیش ا ز10%ا لیاف  مکانیکی یا شیمیایی – مکانیکی غیرمذکوردرجای  دیگر 300 9082500 300
مشهد 48030000 کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاکککردن آرایش، دست پاکککن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار میکگیرد، کاوات سلولز و ورقهککهای کالیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپکشده، چینکدار شده، نقش برجس??? 75816 2994442075 95304
مشهد 48041900 سایر کرا فت لانیر,قشرنزده (به ا ستثنای سفیدنشده )به شکل  رول یاورق 4246 626361229 19532
مشهد 48052490 مقوا ی  تست  لاینر به  وزن  حدا کثر 150 gدرهر مترمربع  تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 427216 16341731590 512659
مشهد 48053000 کاغذ سولفیت  بشکل  رول  یا ورق برای لفاف 140 8156988 252
مشهد 48062000 کاغذ غیرقابل  نفوذ درمقابل  چربی به  شکل  رول  یا ورق 94532 4702668490 150594
مشهد 48089000 سایرکاغذهاومقواهای موج دا رشده, کرپ شده, چین دا ر,دا غ زده, نقش برجسته یاسورا خ شده, بصورت رول.یاورق 7920 95907630 3010
مشهد 48099090 سایرکاغذهابرا ی کپی یاانتقال غیرمذکور درجای دیگر 669 67455918 2133
مشهد 48101300 کاغذومقوا ی ا ندوده باکائولن یابا..بصورت رول بدون ا لیاف یاباحدا کثر10%وزن کل ا لیاف 2132 84376908 2772
مشهد 48109900 کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد 1200 52773828 1732
مشهد 48111000 کاغذومقوا ی قطرا ن زده, قیرزده, یاآسفالت زده 714 38947065 1285
مشهد 48114900 سایر کاغذ ومقوا ی  صمغ  زده  یا چسب  زده  بجز خودچسب 301537 8069753610 253617
مشهد 48119090   سایر کاغذ ومقواهای چند لایه عایق رطوبت غیر مذکور 724 69096579 2271
مشهد 48142000 کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده بالایه ای از ماده پلاستیکی، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئین شده باشد. 100 9323712 288
مشهد 48149000 کاغذدیوا ری  وسایرپوشش های دیوا ری همانند,کاغذپشت شیشه, غیرمذکوردرجای دیگر 28208 3610357002 114702
مشهد 48171000 پاکت کاغذی یامقوا ئی 9460 874336887 28171
مشهد 48173000 جعبه, کیسه, کیف ومجموعه های نگارشی ا زکاغذیامقوا, حاوی مجموعه ا ی ا زا شیاءنامه نگاری کاغذی 1368 43581164 1436
مشهد 48181000 کاغذ توا لت 288 11384186 374
مشهد 48182000 دستمال  کاغذی ; دستمال  پاک کردن  آرا یش  و دست  پاک کن  ا ز کاغذ 11046 345510488 11141
مشهد 48185000 لباس  ومتفرقات  لباس ازکاغذ 9701 1314587472 41371
مشهد 48189010  کاغذ تیشو کاریر (CarrierTissue) برای مصرف در واحدهای تولیدی 4000 142392800 4400
مشهد 48189090 سایرا وا ت های سلولزیاورقه های ا لیاف سلولزی غیرمذکور درجای دیگر 88291 5869888820 184137
مشهد 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 8265388 220269495070 7038295
مشهد 48192010 قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه های متفاوت که لایه های مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی 105289 2857229695 91052
مشهد 48192090 — سایر 94073 3496198738 114395
مشهد 48201000  دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دستهکهای کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و اشیاء همانند 5586 494143029 15363
مشهد 48202000 دفترچه  مشق 17448 832635177 26728
مشهد 48209000 دسته های کاغذخشک کن, جلدکتاب وسایرنوشت ا فزا رکه درجای دیگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 1725 78763333 2521
مشهد 48211000 ا نوا ع  برچسب  ا زکاغذ یامقوا , چاپ  شده 600 30901920 1020
مشهد 48219000 ا نوا ع  برچسب ا ز کاغذ یا مقوا, غیرا ز چاپ  شده 79 4279242 135
مشهد 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکیه گاه های همانند,ا زخمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 480 12668871 403
مشهد 48234000 رول ها ,ا ورا ق  وصفحات  مدرج (Dial)چاپ  شده  برا ی دستگاههای خود ثبت 450 25037100 810
مشهد 48237000 ا شیاءقالب گیری شده یاپرس شده ا زخمیرکاغذ 9800 537410970 17082
مشهد 48239010 شبکه لانه زنبوری honey comb 18880 583542280 18538
مشهد 48239090  سایر اقلام از خمیر کاغذ ، کاغذ ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه های الیاف سلولزی (نطع) بریده شده به اندازه یا شکل معین غیر مذکور 2560 230235840 7380
مشهد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده  که  درجای  دیگر گفته  نشده 150060 17501614964 556490
مشهد 49021090 سایرروزنامه ومجله ونشریات ا دوا ری چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهی نشریات 1800 16020675 495
مشهد 49029010 کاتالوگ های  تجاری  وهمانند که  کمترا ز چهارباردرهفته  منتشرمی شود 311 38316695 1185
مشهد 49040000 کتاب نت موسیقی خطی یاچاپی ،بایابدون تصویر ،حتی صحافی شده 7435 950394080 29740
مشهد 49089000 عکس  برگردا ن  (غیرشفاف ) 1759 118133256 3733
مشهد 49090000 کارت پستال چاپ شده یا مصور، کارت های چاپ شده با مضمون تهنیت، پیغام یا اطلاعیه های شخصی، حتی مصور، با یا بدون پاکت و تزئینات یا ملحقات. 19405 2416155340 77620
مشهد 49100000 تقویم از هر نوع، چاپ شده، همچنین تقویم به صورت دسته که اوراق آن به مرور ایام کنده یا باطل می شود. 998 42701316 1390
مشهد 49111000 محصولات  چاپی تبلیغاتی تجاری, کاتالوگ های  بازرگانی و همانند 684 85057504 2736
مشهد 49119910 نقشه  های  تعلیمی. علمی وجغرا فیایی تجسمی وبدون  مشخصات  توپوگرا فی 500 12719700 420
مشهد 49119990 سایر محصولات  چاپی همچنین تصاویر چاپی ، گراورها وعکسها غیر از موارد مشمول 49111000 لغایت 49119930 475 12488994 391
مشهد 50030000 ضایعات ابریشم (شامل پیله های نامناسب برای قرقره پیچ (reeling)، ضایعات نخ و انباشت ناخالصی های قبل از حلاجی (Game tted stock). 940 81439820 2632
مشهد 51011900 پشم  چرب (غیرا ز چیده  شده ) ,حلاجی نشده  و شانه  نزده. 3517 262655109 8193
مشهد 51012100 پشم  چیده  شده  چربی زدا ئی شده ,  کربونیزه  نشده ,  حلاجی نشده  و شانه  نزده. 88007 6521307738 211580
مشهد 51021100 موی نرم (کرک) حلاجی نشده وشانه نزده از بز کشمیری 22600 526741542 16398
مشهد 51022000 موی  زبر حیوا ن ,  حلاجی نشده  و شانه  نزده. 114865 1829120953 58390
مشهد 51071000 نخ  ا ز پشم  شانه  زده,   آماده  نشده  برا ی  خرده  فروشی, دا را ی  85 درصد یا بیشتر پشم. 3476 734894256 24132
مشهد 51072090  سایر نخ از پشم شانه زده ، آماده نشده برای خرده فروشی غیر مذکور در جای دیگر 71284 12653785318 412972
مشهد 51099000 نخ, دا را ی کمترا ز85 درصدپشم یاموی نرم (کرک )حیوا ن, آماده شده برا ی خرده فروشی. 919 169967204 5409
مشهد 52010000 پنبه ، حلاجی نشده یا شانه نزده 200 12428400 400
مشهد 52030000 پنبه حلاجی شده یا شانه زده 1330 78122840 2515
مشهد 52084900 پارچه های تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهای رنگارنگ, غیرمذکوردرجای دیگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر کمتراز200گرم 31613 6635892885 211318
مشهد 52101100 پارچه های تاروپود باف از پنبه دارای کمتراز 85 درصد وزنی پنبه ساده باف سفید نشده 1104 281334625 9273
مشهد 54012000 نخ دوخت ا زرشته های مصنوعی. 960 178699440 5760
مشهد 54023400 نخ تکستوره ازپلی پروپیلن اماده نشده برای خرده فروشی غیرازنخ دوخت همچینین تک رشته ازپلی پروپیلن کمتراز 67دسی تکس . 823959 69947361629 2201380
مشهد 54024800 سایر نخ هاازپلی پروپیلن یک لا بدون تاب یاباتابی که از 50دوردرمتر بیشتر نمی باشد ,غیرازنخ دوخت ,آماده نشده برای خرده فروشی همچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 1980 163840248 5148
مشهد 54025200 نخ یک لا ازپلی استرها,بابیش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 1010 196079040 6060
مشهد 54034900 سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 23243 4114782048 132532
مشهد 54041100 تک رشته الا ستو مریک سینتتیک 67دسی تکس  یا بیشترکه بزرگترین بعد مقطع عرضی آن ازیک میلیمتر بیشتر نباشد غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 322 46897346 1481
مشهد 54049010  نوار برای تولید چمن مصنوعی از مواد نسجی سنتیک که عرض ظاهری آنها از 5 میلیمتر بیشتر نباشد 12200 1629278280 51240
مشهد 54071000 پارچه های تاروپودباف ا زنخ بسیارمقاوم نایلونی یا از سایر پلی امیدهایااز پلی استرها. 4658 551567014 17634
مشهد 54072090 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنوا ریاا شکال همانندا زنخ  رشته های سنتتیک غیرا زپلی پروپیلن 22012 3016459544 95883
مشهد 54076900 سایرپارچه های تاروپودباف ا زنخ رشته های سنتتیک, باحدا قل 85%رشته های پلی استرتکستوره غیرمذکور درجای دیگر 43 5207300 172
مشهد 54079400 پارچه های تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته های سنتتیک, که درجای دیگرگفته نشده. 8644 1021008448 32489
مشهد 55012000 دسته ا لیاف ا زرشته های سنتتیک, از پلی استرها. 5163602 236157210398 7487345
مشهد 55014000 دسته الیاف ازرشته های پلی پروپیلن . 520 22834890 754
مشهد 55032000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زپلی استر,حلاجی نشده,شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 1279681 42907792406 1410958
مشهد 55049000 ا لیاف مصنوعی غیریکسره, (غیرا زریون ویسکوز),حلاجی نشده, شانه نزده یابرای نخ ریسی عمل اوری نشده 600 54468000 1800
مشهد 55052000  آخال الیاف مصنوعی(همچنین ضایعات ، آخال نخ ها والیاف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 47017 247355654 7853
مشهد 55063000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زآکریلیک یامدآکریلیک, حلاجی شده, شانه زده یابرای نخ ریسی عمل اوری شده 508565 65157342908 2109672
مشهد 55069000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, که درجای دیگرگفته نشده, حلاجی شده, شانه زده یابرای نخ ریسی عمل اوری شده 9810 1071403228 34698
مشهد 55092200 نخ چندلایاکابله, دا را ی 85%یابیشترا لیاف غیریکسره, پلی استر,آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 5730 1042395048 32202
مشهد 55093200 نخ چندلایاکابله, باحدا قل 85%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 2649240 414220330715 13228670
مشهد 55096900 نخ از الیاف غیریکسره آکریلیک یامدآکریلیک, مخلوط باالیاف غیرمذکوردرجای دیگرغیرخرده فروشی غیر از نخ دوخت 360 66756240 2160
مشهد 55102000 سایر نخها از الیاف غیریکسره مصنوعی,مخلوطباپشم یاموی نرم (کرک )حیوا ن,  غیر  خرده  فروشی غیر از نخ دوخت 2790 604102590 19530
مشهد 55121900 سایرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزی شده یاا زنخ های رنگارنگ, باحدا قل 85%وزنی ا لیاف غیریکسره پلی ا ستر 1160 481462350 15276
مشهد 55129900 سایر پارچه های تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزی شده, ا زنخهای رنگارنگ, باحدا قل 85%وزنی ا لیاف غیریکسره سنتیک 63260 3974146610 122654
مشهد 55132900 سایر پارچه های تاروپودباف, رنگرزی شده, باکمترا ز85%ا لیاف غیریکسره سنتتیک, مخلوط باپنبه… بوزن کمتراز170گرم درمتر 600 210977750 6800
مشهد 55141100 پارچه ساده تاروپودی باکمترا ز85%ا لیاف غیریکسره پلی استرسفید شده یانشده ,مخلوط باپنبه, بوزن مترمربع بیش از 170 گرم باشد 100 13639050 450
مشهد 55142300 سایر پارچه های تاروپودی, رنگرزی شده, کمترا ز85%ا لیاف غیریکسره پلی استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بیش از170گرم 3084 49912998 1542
مشهد 55151900 سایرپارچه های تار وپودباف از الیاف غیریکسره پلی استر که درجای دیگری ذکرنشده باشد 30 3703800 120
مشهد 56012190 ک ک سایر 702 74008364 2372
مشهد 56029000 نمد,که درجای دیگرگفته نشده. 4125 2105454385 66454
مشهد 56031190 سایرپارچه های نبافته ا زرشته های مصنوعی یاسنتتیک تاوزن 25گرم برمترمربع  غیرمذکوردرجای دیگر 26294 3509296512 111683
مشهد 56031290 سایر بغیر از پارچه های نبافته spunlace که از طریق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الی 120 سانتی متر ووزن حداکثر 25 گرم در هر متر مربع ولی بیشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 1396 72312722 2373
مشهد 56039400 پارچه های نبافته, غیرا زرشته های سنتتیک یامصنوعی به وزن مترمربع بیش ا ز150گرم 22073 2863297119 92707
مشهد 56049000 سایرنخ نسجی ونوا رها,واشکال همانند آغشته یاا ندوده باکائوچو یاموادپلاستیکی 27079 3564638179 113589
مشهد 56072100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زسیزا ل, یاا زگونه آگاو. 133 12315135 399
مشهد 56072900 ریسمان, طناب وکابل, ا زسیزا ل, یا, ا زگونه آگاو به غیر از آنهایی که برای بستن یا عدلبندی استفاده می شود 2700 245502900 8100
مشهد 56074100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 313567 29501604464 941918
مشهد 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 57961 5349589695 173883
مشهد 56090000 ا شیاءا زنخ, نوا ر,یااشکال همانند , ریسمان, طناب یاکابل, که درجای دیگرگفته نشده. 2393 151942687 4809
مشهد 57021090 سوماک (غیرازسوزنی )کارامانی ،فرشها(دست باف مانند غیر مذکور درجای دیگر ) 13800 3276799158 101217
مشهد 57024900 کف پوش های مخملی باف ا زسایرموا دنسجی,آماده مصرف, غیرمذکوردرجای دیگر 1907 178141653 5752
مشهد 57029110 ک ک ک احرامی (سجاده) 12741 1477610527 47010
مشهد 57029190 سایر غیر مخملی باف، آماده مصرف از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان 90 11574360 360
مشهد 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 5455068 1501326658272 48195644
مشهد 57029990 ک ک ک سایر 4804698 356372740730 11461028
مشهد 57033000 کف پوش های منگوله باف, ا زموادنسجی سنتتیک یامصنوعی,که درجای دیگرگفته نشده. 491692 131585546601 4175120
مشهد 57039000 کف پوش های منگوله باف, ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 151532 10245560173 324499
مشهد 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 242552 29798309353 933427
مشهد 57049090 ک ک ک سایر 4266492 337773364739 10738809
مشهد 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 97808 8812820367 275273
مشهد 58012200 پارچه های مخمل وپلوش باپرزپودی, قطع شده, را ه را ه (مخمل کبریتیCorduroy)ا زپنبه. 6085 1083295325 33467
مشهد 58012700 پارچه های مخمل و پلوش 110 14280420 462
مشهد 58013100 پارچه های مخمل و پلوش با پرز پودی، قطع نشده 50 7236030 230
مشهد 58019000 پارچه های مخمل وپلوش تاروپودباف وشنیل ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 4010 551413875 17654
مشهد 58021900 پارچه های حوله باف ا سفنجی وپارچه های تاروپودباف اسفنجی پرزحلقوی همانند,ا زپنبه,سفید شده 1880 325952570 10632
مشهد 58022000 پاچه های حوله باف ا سفنجی وپارچه های تاروپودباف اسفنجی همانند,ا زسایرموا دنسجی. 36384 4620268618 148081
مشهد 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 70282 17531151479 562737
مشهد 58042900 دا نتل های مکانیکی از سایر مواد نسجی بصورت توپ, نوا ریافرم مشخص. 360 60269220 1980
مشهد 58063200 پارچه های تاروپودباف کم عرض ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعی 1819 276474005 8588
مشهد 58063990 — سایر پارچه های تار وپود باف از سایر مواد نسجی بجز نواربافی ابریشمی دستباف 2972 523378790 16346
مشهد 58089000 مصنوعات علاقبندی وا شیاءتزئینی همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغیرمذکوردرجای دیگربدون قلابدوزی وگلدوزی 10949 1848711420 60219
مشهد 59019000 پارچه های ا لگوبردا ی یاشفاف برا ی ترسیم, کرباسهای آماده برا ی نقاشی ،قدک وپارچه های اهارداربرای کلاه سازی 96 6213504 192
مشهد 59031000 پارچه های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا منطبق شده با پلی وینیل کلراید(C.V.P). 390 65392470 2145
مشهد 59039090 سایرپارچه های نسجی آغشته شده/ ا ندوده یامنطبق شده باموا د پلاستیکی غیرمذکوردرجای دیگر 1937 165619000 5320
مشهد 59069900 پارچه های نسجی کائوچوزده, غیرمذکوردرجای دیگر…. 478 28490578 914
مشهد 60069000 پارچه  های  کشباف  یا قلاب  باف  ا ز سایر ا لیاف  غیرمذکور درجای  دیگر 120 16320480 528
مشهد 61031000 لباس رو(suits) متشکل ازدویاتعداد قسمتهای که در جنس ورنگ هماهنگومتناظر باشند(مانندکت,جلیقه وشلواربرای مردان یاکت ودامن برای زنان ) 145 117475375 3625
مشهد 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه یاپسرا نه, کشباف, ا زسایرموا دنسجی 9829 4504427790 147369
مشهد 61033900 ژا کت وژا کت ورزشی,مردا نه یاپسرا نه, کشباف, ا زسایرموا دنسجی 631666 265069532319 8488127
مشهد 61059000 پیرا هن مردا نه یاپسرا نه, کشباف, ا زسایرموا دنسجی 320 174222720 5760
مشهد 61081900 زیردامنی یا زیر پیراهنی,زنانه یادخترا نه, کشباف, ا ز سایر موا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 11168 4258372122 133890
مشهد 61083200 زیردامنی یا زیرپیراهن ، ژوپون ، شورت ( Slip ) ، تنکه ، پیراهن خواب ، پیژاما ، لباس توی خانه ، لباس حوله ای حمام و اشیا همانند زنانه یا دخترانه از الیاف سنتتیک یا مصنوعی 85 33064320 1020
مشهد 61089900 رب دوشامبرلباس حوله ای حمام ،لباس خانه و….زنانه یادخترا نه, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 90 33037200 1080
مشهد 61091000 تی شرت وزیرپوش چسبان وهمانند,کشباف یاقلاب باف , ا زپنبه 50 18148200 600
مشهد 61099000 تی شرت وزیرپوش چسبان وهمانند,کشباف یاقلاب باف , ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 13188 5005127744 156956
مشهد 61109000 پیراهن یقه اسکی,پولوور,کاردیگان ، جلیقه ها وهمانند,کشباف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 5379 1659022930 52616
مشهد 61119000 ک از سایر مواد نسجی 168 10782576 336
مشهد 61121200 گرمکن ورزشی بصورت دست, کشباف یاقلاب باف, ا زا لیاف سنتتیک. 60 29558400 960
مشهد 61121900 گرمکن ورزشی بصورت دست, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 60 23309280 720
مشهد 61123900 لباس شنای مردا نه یاپسرا نه, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی(غیرا زسنتتیک ). 40 19511040 640
مشهد 61124900 لباس شنای زنانه یادخترا نه, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی(غیرا زسنتتیک ). 40 14524800 480
مشهد 61149000 لباس های کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 27074 12736772911 398296
مشهد 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرا لیاف نسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 29588 9247939477 296902
مشهد 61169900 دستکش, دستکش یک ا نگشتی ونیم دستکش, کشباف یاقلاب باف, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای 180 11666520 360
مشهد 61171000  شال، اشارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسری، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشیاء همانند ، کشباف یا قلاب باف 5922 2702317592 85724
مشهد 61178000 سایرمتفرعات لباس دوخته ومهیا,کشباف یاقلاب باف , که درجای دیگرگفته نشده 356 64670928 1996
مشهد 62019900 آنورا ک, بادگیرو…مردا نه یاپسرا نه ا زسایرا لیاف نسجی,که درجای دیگرگفته نشده 1956 735125640 23472
مشهد 62021300 پالتوونیم پالتوومانتو,بارانی ،ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه یادخترا نه ا زا لیاف سنتتیک یامصنوعی 29 23309475 725
مشهد 62021990 پالتو نیم پالتو ومانتو، بارانی ، ردا شنل از سایر مواد نسجی بجز البسه محلی 40 14605920 460
مشهد 62029900 آنورا ک, بادگیرزنانه یادخترا نه ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 335 267959250 8375
مشهد 62033900 ژا کت وژا کت ورزشی,مردا نه یاپسرا نه, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 336 158563440 5040
مشهد 62079900 زیرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ی حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه یاپسرا نه, ا زموا دنسجی غیر از پنبه 2794 1036839600 33528
مشهد 62089900 تنکه, ربدوشامبر,زنانه یادخترا نه ا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده 16090 6264301557 203001
مشهد 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 1695 673563180 21960
مشهد 62103000 لباس دوخته ومهیاازانواع مذکور درشماره های 620111لغایت 620119ا ز پارچه های مشمول 5906، 5903، 5907 117 45440460 1404
مشهد 62104000 سایر لباس های دوخته ومهیا,مردا نه یاپسرا نه, ا زپارچه های مشمول شماره 5906، 5903، 5907 304 174680640 5472
مشهد 62105000 سایر لباس های دوخته ومهیا,زنانه یادخترا نه, ا زپارچه های مشمول شماره 5906 ، 5903 یا 5907 355 258098725 8420
مشهد 62114900 لباس های زنانه یادخترا نه, ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 8094 3911801984 124320
مشهد 62122000 گن وگن تنکه ا ی حتی کشباف وقلاب باف 345 45444049 1482
مشهد 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شیاءهمانند حتی کشباف وقلاب باف 280 100368450 3150
مشهد 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسری, مقنعه وروبندوتورصورت از الیاف مصنوعی 120 55990656 1728
مشهد 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسری و…ا زسایرموا دنسجی غیرمذکوردرجای دیگر 10724 4644684106 150922
مشهد 62160000 دستکش, دستکش یک ا نگشتی ونیم دستکش. 650 61463700 1950
مشهد 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهیا ,غیرمذکوردرجای دیگر 10090 1709138461 53719
مشهد 62179000 ا جزا ءلباس دوخته ومهیا, غیر مذکور در جای دیگر 10234 1351522696 43775
مشهد 63019000 سایرپتوهاوزیرا ندا زهای سفری, غیرمذکوردرجای دیگر 27166 4931409718 154591
مشهد 63022900 شستنی های رختخوا ب, چاپ شده ا زسایرموا دنسجی(باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 30 4166775 135
مشهد 63023900 شستنی های رختخوا ب ا زسایرموا دنسجی(باستثناءچاپ شده, کشباف یاقلاب باف ). 3550 466672430 15132
مشهد 63025900 شستنی های سرمیزا زسایرموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف یاقلاب باف ) 25370 2447390095 77578
مشهد 63026000 شستنی های توا لت یاآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجی,سایرپارچه های ا سفنجی همانند,ا زپنبه 520 65553049 2069
مشهد 63029100 شستنی های توا لت یاآشپزخانه ا زپنبه, غیرمذکوردرجای دیگر 169 21522933 669
مشهد 63029900 شستنی های توا لت یاآشپزخانه ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکوردرجای دیگر 2992 403010951 12689
مشهد 63041900 روتختی ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 655 78561920 2480
مشهد 63049900 ا شیاءبرا ی مبلمان ا زسایرموا دنسجی(باستثناءکشباف یاقلاب باف ). 1338 607250400 18960
مشهد 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 2691485 261175651755 8394792
مشهد 63061900 روپوش کالا,سایبان وسایبان دروپنجره ا زسایرموا دنسجی,غیرمذکورکه درجای دیگر 175 33997950 1050
مشهد 63062900 چادرا زموا دنسجی(باستثناء الیاف سنتتیک ) 1010 173212080 5640
مشهد 63071000 کف شوروقاب دستمال, قابشور,گردگیر,سایرپارچه های همانندبرا ی تمیزکردن. 2040 548049238 17729
مشهد 63079090 سایر ا شیادوخته  و مهیا وهمچنین  ا لگوی  لباس  غیرمذکور درجای  دیگر 9999 1473969495 47420
مشهد 63080000 مجموعه ها متشکل هستند از پارچه های تار و پودباف و نخ،ک حتی دارای متفرعات، برای آماده کردن کآنها به صورت قالیچه، دیوارکوب، رومیزی و دستمال سفره گلدوزی و قلاب دوزی شده، یا اشیاء نسجی همانند، بسته بندی شده برای خرده فروشی. 6626 1562562220 49178
مشهد 64019200 کفش های ضدآب که قوزک پارا میپوشاندولی زا نورا فرا نمیگیرد بارویه کائوچو یاپلاستیک 109064 6784032017 217446
مشهد 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 122234 14832104932 477096
مشهد 64021990 سایر کفشهای  ورزشی غیرمذکورکه تخت بیرونی ورویه انها ازکائوچویاپلاستیک  باشد 660 60196320 1980
مشهد 64022000 کفش بارویه تسمه ای یا نواری که باتوپی به تخت متصل شده، از کائوچو یا از پلاستیک. 615677 323377543325 10301557
مشهد 64029100 ک ک که قوزک پا را میکپوشانند 20134 1869925116 60402
مشهد 64029900 ک ک سایر 187973 37381275569 1179040
مشهد 64035900 کفش باتخت ورویه ا زچرم طبیعی,که قوزک پارا نمیپوشاند. 2988 287209260 8964
مشهد 64039900 کفش باتخت کائوچویاپلاستیک ورویه ا زچرم طبیعی,که قوزک پارا نمیپوشاند. 750 410591671 13489
مشهد 64041190 سایرکفش های ورزشی باتخت بیرونی کائوچو یاپلاستیک ورویه ازموادنسجی غیرمذکور درجای دیگر 173154 60157012768 1921147
مشهد 64041900 سایر کفش های باتخت ا زکائوچویاپلاستیک ورویه نسجی غیرمذکور درجای دیگر 2995 568097550 17550
مشهد 64042000 سایر کفش هاباتخت ا زچرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده ورویه نسجی. 8169 4430556318 138302
مشهد 64052090 سایر کفش ها با رویه نسجی به غیر از کفش های ضد اتش فاقد پنبه نسوز 272642 57395340748 1828810
مشهد 64059000 سایر کفش ها که درجای دیگرگفته نشده 34689 17033593978 544707
مشهد 64061000 رویه کفش وا جزا ءآن (باستثناءپشت پاشنه پاوسرپنجه های سفت کننده ). 37260 4411839433 141508
مشهد 64062000 تخت بیرونی وپاشنه ازکائوچویاپلاستیک. 206450 19219396402 616375
مشهد 64069090 ک ک ک سایر 7179 663376086 21537
مشهد 65040000 کلاه و سایر پوشش های سر، گیس باف یا تهیه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتی آستر شده یا تزئین شده 6270 1690409016 52880
مشهد 65050000 کلاه و سایر پوشش های سر، کشباف یا قلاب باف، یا تهیه شده از دانتل، نمد یا سایر پارچه های نسجی، به صورت توپ (ولی نه به صورت نوار)، حتی آستری شده یا تزئین شده، تور سر از هر ماده، حتی آستری شده یا تزئین شده. 22726 10426679835 331227
مشهد 65069900 سایر کلاه ها ، حتی آستر شده یا تزئین شده از سایر مواد 1160 541749000 17400
مشهد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 198793 2825256400 89760
مشهد 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 131960 1289558744 41144
مشهد 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 401188 5054335016 160666
مشهد 68029110 رخام  پولیش  دا ده  شده  شکل  دا ده  شده  یا کار شده  اما کندکاری  و حکاکی  نشده 23563 347795775 11475
مشهد 68029190 سایر سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغیر از رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کار شده اما کنده کاری و حکاکی نشده 25875 357017500 11500
مشهد 68029290 سایر سنگهای آهکی غیراز رخام پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اماکنده کاری وحکاکی نشده 24040 253861260 8340
مشهد 68029310 سنگ خارا (گرانیت)، پولیش داده شده شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری و حکاکی نشده 25250 267784740 8676
مشهد 68029390 سایر سنگ خارا بغیر از پولیش داده شده ، شکل داده شده یا کارشده اما کنده کاری وحکاکی نشده 206440 2202678280 70636
مشهد 68030010 سنگ  برا ی  کف  و دیوا ر 801836 9416751304 300905
مشهد 68041000 سنگ آسیاب وسنگ سنباده برا ی آسیاب کردن, سائیدن یاخمیرکردن (pulping) 90 10614150 330
مشهد 68042290 سایرسنگهای آسیاب وسنگهای سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساینده های فشرده شده غیرمذکوردرجای دیگر 5126 252075476 8103
مشهد 68042300 سنگ آسیاب, سنباده یاچرخ تراش , ا زسنگ طبیعی. 45 1420425 45
مشهد 68043000 سنگ برا ی تیزکردن یاصیقلی کردن بادست. 282 13286430 423
مشهد 68051090 پودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی تکیه  گاه ا زپارچه نسجی تاروپودباف غیرمذکوردرجای  دیگر 684 20965266 684
مشهد 68052090 سایرپودریادا نه های ساینده طبیعی یامصنوعی روی  تکیه گاه ا زکاغذیامقوا غیرمذکوردر جای  دیگر 15132 839756809 26822
مشهد 68069000 مخلوطهاوا شیاءساخته شده ا زموا دعایق حرا رت یاعایق صدا. 400 18681000 600
مشهد 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 7946905 74923505571 2388595
مشهد 68079090 ک ک ک سایر 700 47066164 1508
مشهد 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشیاء همانند ، تزیین نشدهاز گچ یا ترکیباتی که اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده یا مسلح شده با کاغذ یامقوا 34940 227238916 7150
مشهد 68099000 ک سایر اشیاء 6810 196460690 6260
مشهد 68101110  بلوک وآجر برای ساختمان از بتون سبک (بر پایه پوکه خرد شده، سرباره یا گدازه، دانهکبندی شده) 1119670 2156361367 67968
مشهد 68101190 سایربلوک  و آجربرا ی  ساختمان  بجزا زبتون  سبک, به  شکل  چهارگوش  یالوح  وهمانند 2703 24590640 807
مشهد 68101920 ک ک ک مورد مصرف برای سنگفرش 1600 1477920 48
مشهد 68101990 سایرا شیاساخته شده ا زسیمان یاسنگ مصنوعی به شکل لوح آجروا شیاهمانندغیرمذکوردرجای  دیگر 630 13494546 421
مشهد 68109900 اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوعی که در جای دیگر گفته نشده است 2060 32492630 1042
مشهد 68138100 لنتها وبالشتکها ی ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 38162 3720233394 120486
مشهد 68138900 سایر قطعات سایش واشیاء مربوط به آنها سوارنشده برای ترمز برای کلاج یاهمانند فاقد پنبه نسوز که درجای دیگر گفته نشده است . 1096 106804226 3298
مشهد 68159990 سایرا شیاساخته  ا زسنگ  یا ا ز سایرموا د معدنی غیرمذکور در جای  دیگر 530 20382295 661
مشهد 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات  سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای  دیگر 10229 299920991 9573
مشهد 69022090 آجر ،بلوکه ،چهارگوش ساختمانی سرا میکی همانند نسوزکه حاوی بیش ا ز50درصد وزنی ا لومین یاسیلیس غیرمذکوردرجای دیگر 690 10363485 335
مشهد 69032090 ا شیاء سرامیکی نسوزکه دا را ی بیش ا ز50%وزنیآلومین یامخلوط یاترکیبیا زآلومین  وسیلیس  غیرمذکوردرجای دیگر 642 21919113 677
مشهد 69041000 آجرساختمان ا زسرا میک. 87822 377176843 12326
مشهد 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش  و ا شیاء همانندا زسرا میک. 55609 1111289502 35708
مشهد 69089000 ک سایر 7809905 64383428875 2060074
مشهد 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 664267 13476832079 431175
مشهد 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام… وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 14586 283522674 8751
مشهد 69111000 ا شیاءسرمیزوا شیاءآشپزخانه, ا زچینی. 130331 13280948723 425538
مشهد 69119000 ا شیاءخانه وپاکیزگی,غیرمذکوردرجای دیگرا زچینی 63542 7732603681 247251
مشهد 69120090 سایر ا شیاسرمیزوا شیاءا شپزخانه سایرا شیاخانه وپاکیزگی از سرا میک  غیرا زچینی غیرمذکوردرجای دیگر 645 30824154 967
مشهد 69139020 مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )ازسفال صنایع دستی 400 19422900 600
مشهد 69139090 سایر مجسمه وسایر اشیاء تزئینی (به استثنای چینی )غیرمذکور درجای دیگر 1498 73712527 2347
مشهد 69141000 سایر ا شیاءکه درجای دیگرذکرنشده, ا زچینی. 380 49200880 1520
مشهد 69149010 سایر اشیاء که درجای دیگرذکر نشده ازسرامیک صنایع دستی 5240 282740760 9336
مشهد 69149020 سایر اشیاء که درجای دیگر ذکرنشده ازسفال صنایع دستی 6085 294261805 9358
مشهد 69149090 اشیاءسرامیکی که درجای دیگر ذکر نشده (به استثنای چینی ) 1526 69847622 2284
مشهد 70031990 سایرورقهای شیشه ریختگی یانخت شده (غیر ازاپیتکی )مسلح  نشده  باسیم  غیرمذکور 300 9455100 300
مشهد 70051010 شیشه  فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  دا را ی  لایه  جاذب یاپوشش مانع  ا ز ا نعکاس 38377 542162201 17269
مشهد 70052110 شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  که  خمیران کلا در توده رنگ شده  باضخامت  2.5 میلیمتر و کمتراز آن 232998 2347228296 74391
مشهد 70052190 سایرشیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  که  خمیرا ن  کلا درتوده  رنگ  شده غیر مذکور درجای دیگر 7050 55496928 1722
مشهد 70052940 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده ،مسلخ نشده غیرمذکور باضخامت  بیشترا ز 4.5 میلیمتر 700 12963300 420
مشهد 70052990 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  غیرمذکوردرجای دیگر 20 122120 4
مشهد 70053000 ورق های کارنشده مسلح شده باسیم ا زشیشه فلوت/ سائیده شده/ صیقلی شده. 2630484 25534615691 808520
مشهد 70060010 برای شیشه اپتیکی کار شده لیکن قاب نشده یا جور نشده با مواد دیگر 2000 258992000 8000
مشهد 70060090 سایرشیشه های مشمول  شماره 3007/4007/5007 خم  شده, لبه  کارشده, کنده کاری شده سوراخ شده ، لعاب یا مینا کاری شده یا بنحودیگر کارشده لیکن تاب نشده یا جور نشده با مواد دیگر بجز شیشه اپتیکی 95 1259965 41
مشهد 70071110 شیشه  ا یمنی ا ب  دا ده  درا ندا زه  وشکل  مناسب  برا ی  نصب  دروسائل  نقلیه  زمینی 88976 4186052591 133463
مشهد 70071190 شیشه ا یمنی آب دا ده دراندازه وشکل مناسب برا ی  نصب  در هوا پیما- فضا پیما یا کشتی غیرمذکوردرجای دیگر 11490 606407310 19275
مشهد 70071990 سایرشیشه  های  ا یمنی آب دا ده  غیرمذکوردرجای  دیگر 22125 402630270 13276
مشهد 70072120 شیشه  ا یمنی چندلایه درا ندا زه  وشکل  مناسب  برا ی  نصب  دروسایل  نقلیه  موتوری به جزهواپیما 4200 191765700 6300
مشهد 70072900 شیشه ا یمنی چندلایه, که درجای دیگرذکرنشده. 363132 7499446929 241820
مشهد 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 104751 2653287159 84269
مشهد 70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 69569 4048821389 128252
مشهد 70109010 ظروف بسته بندی برای محصولات آرایشی وبهداشتی تا حداکثر ظرفیت 250 سی سی 198 4798460 158
مشهد 70109090 سایرقرا به  بطری  فلاسک  ظرف  دهان  گشادکوزه  لوله  جای  قرص  ا ز شیشه  غیرمذکوردرجای دیگر 943986 22212509915 698764
مشهد 70111090 سایرغلافهای  شیشه  ا ی  (حباب  ولوله  )باز وا جزا ی  شیشه ا ی آنهابرا ی روشنایی برق غیرمذکور 90 1939770 63
مشهد 70119000 غلاف های شیشه ا ی (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزای شیشه ای انها,که درجای دیگرذکرنشده. 1980 42629876 1385
مشهد 70132800 سایر لیوانهای نوشیدن پایه دار (گیلاس )به غیر ازسفالینه شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 45143 2004317422 63459
مشهد 70133700 سایر لیوانهای نوشیدن ،غیرازسفالینه های شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 1195 30159956 956
مشهد 70134119 سایر ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیراز لیوانهای نوشیدنی )یامقاصدآشپزخانه ای غیر مذکوردرجای دیگر . 68276 1697018802 55403
مشهد 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 19430 860511036 27571
مشهد 70134290 سایرظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیر یاآشپزخانه ای ازشیشه دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هر کلوین  ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300غیراز اوپال غیر مذکور درجای دیگر 1050 200321100 6300
مشهد 70134910 ظروف شیشه ای اوپال بغیرازنوع دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد 14649 1595186687 52733
مشهد 70134990 سایر ظروف شیشه ای بغیرازاوپال وبغیرازدارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد . 528623 13582078853 438890
مشهد 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 21112 528091037 16893
مشهد 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 124746 3815556937 124432
مشهد 70169090 بلوک برا ی فرش  کردن  لوح  آجرچهارگوش  کاشی وهمانند ازشیشه فشرده یاقالبی  شیشه  های  رنگین  جفت  وجورشده منقوش ،شیشه متخلخل 260 4337780 142
مشهد 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لیاف شیشه 21080 741003626 23188
مشهد 70193910 پشم  شیشه 60673 2448583096 77253
مشهد 70200030 سایرا شیاا زشیشه های دا را ی ضریب ا نبساط خطی کمترا ز  000005 /0درجه کلوین درمحدوده حرا رتی صفرتا300درجه 12470 242058612 7482
مشهد 70200099 ک ک ک ک سایر 19780 1157273771 37738
مشهد 72023000 فروسیلیکومنگنز. 24700 1999403250 61750
مشهد 72089000 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت یاگرم نوردشده ,باپهنای حدا قل 600 mmغیرمذکوردرجای دیگر 19560 319344839 10460
مشهد 72092600 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای حداقل 600mm به ضخامت 1تا3میلی متر 3500 52755150 1645
مشهد 72101100 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmیابیشتر روکش, آبکاری یااندود شده باقلع 26350 777951102 24096
مشهد 72101200 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0میلیمترآبکاری شده… باقلع 15950 897273630 28710
مشهد 72104100 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای 600میلیمتریابیشتر,آبکاری شده… باروی به طریق کنگره ا ی 5200 260931000 8310
مشهد 72104900 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت نوردشده, باپهنای حدا قل 600mmآبکاری شده یاا ندودشده باروی غیرمذکوردرجای دیگر 18600 1060177680 33480
مشهد 72123010 ورق  گالوا نیزه  ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده باپهنای کمتراز 600میلی متر وبه  ضخامت  بیشترا ز5/1میلیمتر ابکاری یااندود شده باروی 990 21944538 693
مشهد 72123020 ورق  گالوا نیزه  ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نوردشده باپهنای کمتراز 600میلی متر وبه  ضخامت  کمترا ز 3/0میلیمتر ابکاری یااندود شده باروی 630 18413544 604
مشهد 72125090 محصولات ازآهن یافولاد غیرممزوج تخت نوردشده، باپهنای کمتراز600mm آبکاری یا اندودشده با سایرموادغیرمذکور 68000 2076040000 6800
مشهد 72131090 سایرمیله  های  گرم  نورد شده  بصورت  طومارهای نامنظم  پیچیده شده دا را ی  دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 13773340 153880764855 4820847
مشهد 72159000 میله هاا زآهن یافولادغیر ممزوج ,که درجای دیگرذکرنشده 16504 3112206415 98195
مشهد 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 50430 571948850 17650
مشهد 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 50625 576145968 17781
مشهد 72166900 پروفیل ا زآهن یاا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده یاسردتمام شده, که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 2340 39965734 1240
مشهد 72169910 ا نوا ع ریل ازآهن یافولاد غیر ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1704 191306822 5964
مشهد 72172090 سایر مفتولهاا زا هن یافولاد غیرممزوج   آبکاری  شده  یااندود شده با روی 2000 94969680 3120
مشهد 72173090 سایرمفتولهاا ز آهن یافولاد غیرممزوج آبکاری یاا ندودشده باسایرفلزات معمولی بجزمفتول  بیدوا یر 4390 97803815 3161
مشهد 72179090 ک ک ک سایر 7552 346516515 11336
مشهد 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 2350 828156450 25850
مشهد 72199000 محصولات ازفولادزنگ  نزن  تخت نوردشده, باپهنای 600mm,یابیشترکه درجایدیگرذکر نشده 39020 1274537200 40700
مشهد 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهنای کمترا ز600mmکه درجای دیگرذکرنشده. 46500 1203978000 37200
مشهد 72287000 پروفیل ا زفولادممزوج. 158135 1680888200 55346
مشهد 73012000 پروفیل تهیه به وسیله جوشکاری ا زآهن یاا زفولاد. 5600 144579843 4609
مشهد 73030000 لوله هاوپروفیل های توخالی,ا زچدن. 3229 184042792 5812
مشهد 73042300 سایر لوله های حفاری غیرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاری برای نفت یاگاز . 48 502560 16
مشهد 73042400 سایر لوله هابرای جداره سازی یالوله گذاری ازفولاد زنگ نزن برای استخراج نفت یاگاز . 599 67976352 2097
مشهد 73042900 سایر لوله ها برا ی جدا ره سازی یالوله گذا ری (غیرا زلوله حفاری )برا ی ا ستخرا ج نفت یاگاز 1599 48385740 1599
مشهد 73049000 لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غیرمدور. 3114 147307436 4854
مشهد 73051200 لوله ا زآهن یافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غیرازردیف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجی بیش از 4/406, برای استفاده درخطوط نفت وگاز 100 3292488 108
مشهد 73051910 لوله ازاهن یاازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجی بیش از 406/4برای خطوط نفت وگاز غیر مذکور درجای دیگر اندوده شده (Coating) 600 20120760 660
مشهد 73059000 لوله ا زآهن یاا زفولاد,پرچ شده,یابه طریق مشابهی مسدود شده  باقطرخارجی بیش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غیر مذکور درجای دیگر 125 24271500 750
مشهد 73061990 سایر لوله هاخطی جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برای استفاده درخطوط نفت یاگاز ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی از8اینچ به بالاغیراز 73069100 250 4408390 142
مشهد 73063010 لوله های به  قطریک سانتیمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 4100 236158975 7585
مشهد 73063020 لوله با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 میلیمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 31160 600106932 19288
مشهد 73063090 سایرلوله های جوش دا ده شده ا زآهن یافولادغیرالیاژی باسطح مقطع عرضی مدورباقطر خارجی 2/203 میلیمتر و حداکثر4/406 میلیمتر 12450 635644046 19657
مشهد 73065010 لوله وپروفیل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع  مدور,ا زسایرفولادهای ممزوج, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 5688 172118880 5688
مشهد 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 382748 5252719068 162435
مشهد 73069010 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 27416 863171694 27712
مشهد 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشی حاصل ا زریخته گری, ا زآهن یافولاد  که درجای دیگرذکرنشده. 7381 357315612 11372
مشهد 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 16711 826994235 25891
مشهد 73083010  درب اتوماتیک طبقات آسانسور ، از چدن، آهن یا از فولاد 490 52273200 1715
مشهد 73083090 سایر بغیر از انواع درب اتوماتیک طبقات اسانسور 13580 1114281950 36352
مشهد 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 5600 344510400 10880
مشهد 73089090 ک ک ک سایر 3004 285373992 9012
مشهد 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 135095 14963988958 475089
مشهد 73101000 منبع, چلیک, بشکه, پیت… (غیرا زبرا ی گاز)ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,باگنجایش 50لغایت 300لیتر. 95924 5877017192 183245
مشهد 73102190 قوطیهای  غیرمذکورباگنجایش  کمترا ز50لیترکه  با لحیم  کردن  یاپرس کردن بسته  میشوند 1422 78983535 2559
مشهد 73102990 ک ک ک سایر: 46431 4976180523 159897
مشهد 73110090 ک ک ک سایر 52352 3418228446 108948
مشهد 73129000 نوا رهای گیس باف, طناب بار (sling)واشیاءهمانند ا زآهن یاا زفولاد,عایق نشده برا ی مصرف برق. 840 45879246 1512
مشهد 73141400 سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غیرازبرای ماشین آلات ) 15549 838241293 26861
مشهد 73142000 شبکه،توروپرچین ،ا زمفتول آهنی یافولادی,که بزرگترین قطر مقطع عرضی انها3میلی متر یابیشتر بوده  جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه های انها 100 سانتیمتر مربع 13892 723699484 23339
مشهد 73151290 ک ک ک سایرزنجیرها بجز زنجیر شنی مختص ماشین های راه سازی 2800 500006342 16298
مشهد 73158200 زنجیرباحلقه های جوش دا ده شده (باستثناءزنجیرباحلقه های دا را ی تکیه گاه ) ازچدن ،آهن یافولاد 200 11208600 360
مشهد 73158900 زنجیرکه درجای دیگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 80 4500432 144
مشهد 73182300 میخ پرچ حدید نشده ،ازچدن ،آهن یافولاد 2829 160772793 5092
مشهد 73211110 ا جاق  گازفردا رمبله 250 59415125 1925
مشهد 73211120 ا جاق  گازرومیزی توکار 256 17863824 552
مشهد 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 342477 55220115587 1752015
مشهد 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 64462 10950298850 343889
مشهد 73218200 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت مایع, ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 205 23438205 740
مشهد 73218900 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیربرقی همانند (باستثناءخورا ک پزی یاخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن یاا زفولاد. 30 1701918 54
مشهد 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن 57136 3334179468 106843
مشهد 73219090 ک ک ک سایر 47958 3561221479 112782
مشهد 73221900 ک ک سایر 40601 5200555221 164831
مشهد 73229090 سایرگرم  کننده هوا یاتوزیع کننده های هوا ی گرم باگرم کننده  غیربرقی دارای یک بادزن یاموتور محرک یادم موتوری واجزاءوقطعات آنهااز آهن یافولاد 12810 1819421348 57483
مشهد 73231000 پشم آهن یافولاد,ا سفنج, قاب  دستمال برا ی پاک کردن یاصیقلی کردن ظروف, دستکش. 50 3982875 125
مشهد 73239110 سایرا جزا وقطعات  ا شیاء سرمیز آشپزخانه ا ز چدن  لعاب  دا ده  نشده 50 7821750 250
مشهد 73239190 سایرا شیاء سرمیزواشیاءآشپزخانه ا ز چدن  لعاب  دا ده  نشده 18066 984079958 31954
مشهد 73239290 سایرا شیا سرمیزآشپزخانه  خانه دا ری…  ا زچدن  لعاب  دا ده  شده 38950 12244589860 388560
مشهد 73239410 سایرا جزا  وقطعات  ا شیاء سرمیز وا شپزخانه  ا ز ا هن  یافولادلعاب  دا ده  شده 1900 90490920 2964
مشهد 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 15536 1136469793 36758
مشهد 73241000 ظرفشوئی وروشوئی,ا زفولادزنگ نزن. 33164 6574051066 208269
مشهد 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )یافولاد. 1450 537834000 17400
مشهد 73249000 لوا زم بهدا شتی یاپاکیزگی واجزا ءوقطعات آنهااز آهن یاا زچدن باازفولاد 11376 4025435796 124946
مشهد 73251000 مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده. 505788 29624584991 940050
مشهد 73259900 مصنوعات ریخته گری ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,که درجای دیگر گفته نشده. 480 12456730 403
مشهد 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 1496 81908575 2693
مشهد 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 1850 104200740 3330
مشهد 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 4978445 291652562255 9282599
مشهد 74081900 مس تصفیه شده غیر مذکور 2144 618185952 19296
مشهد 74101290 سایر ورق ونوارهای نازک مسی بدون تکیه گاه ا ز آلیاژهای مس به ضخامت حداکثر 0.15 میلی  متر 1311 370376313 11658
مشهد 74111090 سایر لوله های مسی از مس تصفیه شده غیرمذکور درجای دیگر 322 36631980 1204
مشهد 74112900 لوله ا زآلیاژهای مس, که درجای دیگرگفته نشده. 3824 1209402180 38240
مشهد 74130000 طناب, کابل نوارگیس باف وهمانند  , ا زمس که برا ی مصرف برق عایق نشده باشند. 42102 7922383013 246322
مشهد 74152900 اشیاء حدیده نشده ازقبیل میخ پرچ،خار، میخ اشپیل…از مس 9591 3053169860 95910
مشهد 74181090  سایراشیاء سرمیز، اشیاء آشپزخانه ، اشیاء خانه داری واجزاء وقطعات آن ازمس 2680 728739000 23200
مشهد 74199100 مصنوعات ریختهکگریکشده، قالبکریزی شده، پرسکشده یا آهنگریکشده، لیکن کار بیشتر روی آن انجام نشده باشد از مس 140 20166240 666
مشهد 76012000 آلیاژهای آلومینیوم, کارنشده. 400 23050150 755
مشهد 76031000 پودرباساختارغیرلایه ا ی ا زآلومینیوم. 456 107997305 3445
مشهد 76041000 میله, پروفیل ا زآلومینیوم غیرممزوج. 123718 9452406698 303549
مشهد 76042100 پروفیل توخالی از آلیاژهای آلومینیوم. 261010 15060330288 476519
مشهد 76042900 میله  وسایر پروفیل هاا زآلیاژهای آلومینیوم. 621194 35806505534 1138971
مشهد 76051900 مفتول ا زآلومینیوم،غیرممزوج بابزرگترین سطح مقطع عرضی7میلیمتریاکمتر. 1800 165390876 5292
مشهد 76052900 مفتول ا زآلیاژه های آلومینیوم بابزرگترین بعدسطح مقطع عرضی7میلیمتریاکمتر. 10420 668057460 21882
مشهد 76061110 ورق کامپوزیتی از آلومینیوم، غیرممزوج به شکل مربع یا مستطیل 7500 813375465 26205
مشهد 76061190 سایر به شکل مربع یا مستطیل از آلومینیوم غیر ممزوج بغیر از ورق کامپوزیتی 5848 796920301 25918
مشهد 76061210 ورق کمپوزیتی از الیاژهای الومینیوم 3280 347536000 11480
مشهد 76069290 کک کک ک سایر 195 27249267 877
مشهد 76071110  ورق ونوار نازک از آلومینیوم بدون تکیه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداکثر 7 میکرون 228799 36703584975 1143995
مشهد 76071190   سایر ورق ونوار نازک از آلومینیوم بدون تکیه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بیش از 7 میکرون 452419 69257565495 2225238
مشهد 76071900 ورق ونوارنازک آلومینیوم به ضخامت حداکثر 2/0میلمتر ،بدون تکیه گاه غیر مذکور درجای دیگر 252068 34555698008 1117528
مشهد 76081000 لوله ا زآلومینیوم غیرممزوج. 250 22018250 725
مشهد 76082000 لوله ا زآلیاژهای آلومینیوم 1800 182129080 5880
مشهد 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومینیوم. 5028 491978456 15433
مشهد 76109000 ا سکلت فلزی وقطعات آن , صفحه ،میله ،پروفیل ،لوله وهمانند ازآالومینوم برای استفاده درساختمان 18558 1612478198 50655
مشهد 76129020  قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع نوشابه و نوشیدنی 9021 2343819050 77178
مشهد 76149000 ک سایر 28553 1814883156 57796
مشهد 76151010 رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی 5345 762453742 24001
مشهد 76151090 ک ک ک سایر 86441 7779463934 250928
مشهد 76152000 لوا زم بهدا شتی یا پاکیزگی واجزاء وقطعات آنها از آلومینیوم. 65834 6012489002 189989
مشهد 76161090  سایر مصنوعات از آلومینیوم غیر از میخ پرچ 325030 31495168388 996618
مشهد 76169900 سایر مصنوعات از الومینیوم غیرمذکور 13132 991725040 32629
مشهد 79012000 الیاژهای روی 7188 411565719 13521
مشهد 82011000 بیل, بیلچه. 3600 205398180 6480
مشهد 82013000 کلنگ ، به هر شکل , کج بیل, کج بیل باغبانی,شن کش ، گل تراش 880 49834224 1584
مشهد 82019000 دا س وداسغاله ،یونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هیزم شکنی)وا بزا رهای دستی دیگر برای کشاورزی یاجنگلدا ری. 3413 305298735 9495
مشهد 82029900 تیغه ا ره, که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 900 83821500 2700
مشهد 82033000 قیچی فلزبروا بزا رهای دستی همانند. 570 73475280 2280
مشهد 82073000 ا بزا رهابرا ی پرس کردن, منگنه کردن یا پانچ کردن. 120 6584976 216
مشهد 82077000 ا بزا رهابرا ی فرزکردن. 7556 307938021 9748
مشهد 82083000 کاردوتیغه های برنده, برا ی وسائل آشپزخانه یابرای ماشین های صنایع غذایی 45 10637580 340
مشهد 82084000 کارد و تیغه های برنده, برا ی ماشین های کشاورزی, باغبانی وگلکاری. 2500 242805000 7500
مشهد 82130000 قیچی، قیچی خیاطی و قیچیکهای همانند و تیغهکهای آنها. 200 11084400 360
مشهد 83014090 —سایرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 8191 1031686328 32764
مشهد 83015000 چفت وبست ویرا ق های چفت وبست دا ر,دا را ی قفل ا زفلزا ت معمولی. 2962 147267592 4714
مشهد 83021090 ک ک ک سایرلولا غیر از برای در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 25771 1225539147 38653
مشهد 83024130 —انواع دستگیره برای درب وپنجره های pvc و upvc 1200 64172500 2050
مشهد 83024190 یراق ها،اتصالات واشیاء همانند مناسب برای ساختمان 121126 14817820996 469233
مشهد 83024290 —سایریراق آلات واتصالات برای مبلمان غیر از فنر گازی 195 9206640 304
مشهد 83024900 ک ک سایر 33955 2286659024 72997
مشهد 83025000 رخت آویز,کلاه آویز,پایه وا شیاءهمانندا زفلزمعمولی. 240 13083120 432
مشهد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهای زره دا ر وکشوها برای خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمینان واشیاء همانند ،ا زفلزمعمولی. 54962 2676064158 85468
مشهد 83040000 قفسه بایگانی,قفسه جای فیش… یاملزومات وتجهیزا ت میزکارا زفلزمعمولی. 21309 1200229276 38356
مشهد 83052000 سوزن های دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولی. 2106 134014921 4314
مشهد 83089000 سایرچفت وبست, دوره های چفت وبست دار ،سگک،سگک چفت وبست دار وهمانند برای لباس ،کفش ،کیف وغیره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولی(هم چنین ا جزا ءوقطعات ). 23070 1187586430 36733
مشهد 83099020  درب آسان باز شوی آلومینیومی برای قوطی های ردیف 76129020 2488 726201112 23913
مشهد 83099090 سایردر،درپوش  و سرپوش ،درپوش  پاره شونده برا ی  بطری درپوش پیچی بشکه ،مهروموم وسایر متفرغات بسته بندی ،ا ز فلزا ت  معمولی غیرمذکوردرجای دیگر 10394 793067824 25737
مشهد 83100000 تابلوهای را هنما,تابلوهای اماکن, تابلوهای نام ونشانی وتابلوهای همانند ،ارقام ،حروف وعلائم دیگر ، ا زفلزمعمولی. 50 2729430 90
مشهد 83111000 ا لکترودهای ا ندودشده ,برا ی جوشکاری باقوس ا لکتریکی ازفلزات معمولی 3289 194210696 6160
مشهد 83119000 مفتول, میله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولی یاازکربورهای فلزی ,ا ندودشده یاپرشده ازمواد پاک کننده یاسیال کننده غیرمذکوردرجای دیگر،مفتول ومیله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولی 96 10189872 336
مشهد 84021100 دیگهای بخارآب لوله ا ی باتولیدبخاربیشترا ز45تن  درساعت 6000 1799812980 55980
مشهد 84021900 سایردیگهای مولدبخارهمچنین دیگهای مختلط بخار(Hybrid)که درجای دیگرمذکورنباشد 44210 11981712104 387038
مشهد 84029000 ا جزا ءوقطعات دیگهای مولدبخارودیگهای مولدآب فوق ا لعاده گرم 1000 55927800 1800
مشهد 84031000 دیگ های آب گرم برا ی حرا رت مرکزی 23029 6977650235 225715
مشهد 84039090 سایرا جزا وقطعات دیگهای ا ب  گرم  حرا رت  مرکزی غیرمذکوردرجای دیگر 200 11574360 360
مشهد 84051000 مولدهای گازهوا یاگازآب, مولدهای گازا ستیلن وگازهای همانند ،بافرآیند آبی ،یابابدون تصفیه کننده های آنها 250 13970250 450
مشهد 84099940 اجزاء وقطعات برا ی  موتورهای  ا توبوس  مینی بوس  کامیون  وکامیونت 2250 187736826 5799
مشهد 84131900 تلمبه مایعات مجهزبوسیله ا ندا زه گیری یاطراحی شده برای تجهیز به یک وسیله ا ندا زه گیری , غیراز ردیف 84131100 3081 543013860 17286
مشهد 84133010 پمپ  ا نژکتور 100 18318000 600
مشهد 84133090 تلمبه های سوخت مواد روان کننده یا ابگونهای سردکننده موتور پیستونی درون سوزبجز پمپ انژکتور 6640 366675408 11952
مشهد 84136090 سایرتلمبه های دوارحجمی به جزتلمبه های چرخ دنده ای , پره ای وپره پیستونی وحلزونی 5100 297239220 9180
مشهد 84137010 پمپ کولر آبی 8606 834088695 27313
مشهد 84137090 سایر تلمبه های گریز از مرکز برای مایعات که در جای دیگر مذکور نباشد 95 7275462 228
مشهد 84138190 سایرتلمبه هاغیرمذکوردرجای دیگر 460 46063784 1496
مشهد 84138200 بالابرهای آبگونها 9408 1991705935 62295
مشهد 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهای آبگونها 23079 2136269574 69237
مشهد 84142000 تلمبه های هوا که بادست یاباپاکارمیکنند 2172 123306720 3910
مشهد 84144090 سایرکمپرسورهای هوا که  روی شاسی چرخ  دا روقابل یدک کش سوا رشده ا ند,غیرمذکوردرجای دیگر 2520 124343772 3957
مشهد 84145100 بادزنهای رومیزی, زمینی,دیوا ری, سقفی ,هواکشهای پنجره یاپشت بام ,توا م باموتوربرقی بقدرت حدا کثر125وا ت 238240 23147534607 734490
مشهد 84145990 ک ک ک سایر 4732 486393714 15562
مشهد 84146010 هود آشپزخانه 13967 2679449634 85603
مشهد 84146090 —سایر کلاهک ها که بزرگترین ضلع افقی آنها حداکثر 120 سانتیمتر باشد غیر از هود آشپزخانه 220 55638000 1800
مشهد 84148090 سایرتلمبه های هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,…غیرمذکوردرجای دیگر 8210 1894624436 59124
مشهد 84149090 سایرا جزا وقطعات  تلمبه  های هوا باخلاء,کمپرسورهای هوا یاگاز ,بادزنهاغیرمذکوردرجای دیگر 1000 58255200 1800
مشهد 84151090 سایرماشین هاودستگاه های تهویه مطبوع ا زنوع دیواری یا برای پنجره بجزدستگاه تهویه مطبوع دوتکه 6045 618230004 19624
مشهد 84159010 ک ک ک  واحدهای داخلی یا خارجی دستگاه های تهویه مطبوع مشمول ردیف 841510 50 3810750 125
مشهد 84159020 ا جزا  وقطعات  تعرفه 84158100 48 3887040 120
مشهد 84159070 ک ک ک فن کویل 1115 329178018 10521
مشهد 84159090 سایرا جزا وقطعات  ودستگاههای تهویه  مطبوع  غیرمذکوردرجای دیگر 36652 2545310820 81972
مشهد 84162000 مشعل های کوره برا ی سوخت جامدیاگاز(همچنین مشعل های مختلط) 514 114510488 3643
مشهد 84172000 تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی  )،غیربرقی 306949 27501093462 885699
مشهد 84178000 کوره های صنعتی یاآزمایشگاهی(همچنین زباله سوزها)غیربرقی 28779 5574789011 176328
مشهد 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهای صنعتی یا آزمایشگاهی غیربرقی 46646 2704699367 86168
مشهد 84181000 یخچال فریزرهای مجهزبه درهای خارجی مجزا جداگانه 27493 5195131921 165539
مشهد 84182100 یخچال های خانگی ا زنوع ترا کمی(Compression) 480929 102293751787 3261209
مشهد 84182900 یخچالهای خانگی غیر از تراکمی 200426 41557510181 1354213
مشهد 84183000 فریزرهاا زنوع صندوقی,به گنجایش حدا کثر800لیتر 21379 5912488062 183658
مشهد 84185000 سایر مبلمان (Furniture) (صندوقچه ها (Chests)، کابینت ها، پیشخوان های (Display Counters) نمایش، ویترین ها (Show cases) و غیره) برای نگهداری و نمایش، یکپارچه شده با تجهیزات سردکننده یا منجمدکننده”. 17041 3361625571 108736
مشهد 84186110 دستگاههای سردکننده مخصوص نصب روی کانتینر های سردخانه دار واتاق های یخچالی روی خودرو . 3000 175153200 5740
مشهد 84186910 ا نوا ع  چیلرهای جذبی 6610 1421485320 44968
مشهد 84186990 سایرتجهیزات سردکننده یامنجمکد کننده بجزنوع تراکمی باکندانسور مبدل حرا رتی و چیلرهای جذبی 60 7341600 240
مشهد 84189100 مبلهای طراحی شده برا ی کارگذا شتن تجهیزا ت سردکننده یامنجمدکننده 500 71691750 2250
مشهد 84189910 ا جزا ء و قطعات  چیلرهای  جذبی 1960 136058328 4368
مشهد 84189990 سایرا جزا وقطعات یخچالها,فریزرهاووسایر تجهیزات سردکننده یامنجمدکننده به ردیفهای 84189100و84189910 7668 854570156 27107
مشهد 84191110 —پکیج دو منظوره (آبگرم بهداشتی وگرمایشی) 980 189347963 6073
مشهد 84191190 —سایر آب گرم کن های زودجوش گازی بجز پکیج دو منظوره 506 37512739 1189
مشهد 84191900 آبگرم کن های زودجوش یامخزنی,غیربرقی,که درجای دیگرمذکورنباشد 3968 666070702 21369
مشهد 84193900 سایر خشک کننده های غیرخانگی,که درجای دیگرمذکوریامشمول نباشد 2880 254502888 8392
مشهد 84194000 مجموعه ماشین آلات (Plants)تقطیریاتصفیه (Rectifying) 1150 84876150 2670
مشهد 84195000 دستگاههای مبدل حرا رتی غیر خانگی 300 48543000 1500
مشهد 84198100 دستگاههای غیرخانگی,برا ی تهیه کردن نوشیدنیهای گرم ،پختن یاگرم کردن غذا 640 35564148 1152
مشهد 84198910 دستگاههای  آبگرم  کن  وآبسردکن  توا م 650 98311692 3228
مشهد 84198920 دستگاه گرم کننده (وارمر) خون هنگام تزریق 650 213402000 7000
مشهد 84198990 سایرماشین آلات برا ی عمل آوردن موا د غیرمذکوردرجای دیگر 1945 306703164 9972
مشهد 84199010 ا جزا  وقطعات  تعرفه  84181190 2377 204539148 6384
مشهد 84199090 سایرا جزا وقطعات ماشین آلات برای عمل آوردن موا د غیرمذکور درجای دیگر 110 13413840 440
مشهد 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشینهای تخت کردن یاسایرماشینهای نوردکردن, به جز غلتک 7616 1270858690 41119
مشهد 84211900 ماشینهای گریزا زمرکز,که درجای دیگرمذکورنباشد 30 2913660 90
مشهد 84212100 ماشین آلات ودستگاههابرا ی از صافی گذرا ندن یا تصفیه کردن آب 24699 3350774619 107484
مشهد 84213100 صافی های هوا ی ورودی برا ی موتورهای درون سوز 50 4855350 150
مشهد 84213950 دستگاههای مکنده گرد و غبار برای استفاده با دستگاهها و ماشین ابزار 600 47981956 1564
مشهد 84213990 سایرماشین  آلات  تصفیه  گازهابجزموا ردمذکور 45 4159125 135
مشهد 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 84241 23573833526 757286
مشهد 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 144392 27436116440 877718
مشهد 84229090 سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی 23736 8111238244 254941
مشهد 84231000 ترازوی توزین اشخاص (همچنین ترا زوی توزین نوزادان ),ترازوهای خانگی 100 9085500 300
مشهد 84233000 باسکول توزین ثابت وترازوها وباسکول کیسه گیری یاکیله گیری ،همچینین ترازوهای قیفی شکل 300 17045100 540
مشهد 84238210 باسکول  ا لکترونیکی سیار با ظرفیت  توزین  500 تا5000کیلوگرم 180 323226780 10030
مشهد 84238290 سایرماشین الات توزین باظرفیت بین 30تا5000کیلوگرم جزباسکول ا لکترونیکی سیار500 کیلوگرم به بالا 47055 2366002214 76234
مشهد 84241000 دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده 2058 129408030 4104
مشهد 84242000 پیستوله های مخصوص پاشیدن بصورت ذرا ت ریزووسایل همانند 1200 65467440 2160
مشهد 84243090 ک ک ک سایردستگاه های پاشنده فورانی بخار یا ماسه وهمانند غیر از دستگاه شتشوی خودرو از نوع خانگی 245 15443330 490
مشهد 84248990 سایروسایل  مکانیکی حتی دستی برا ی پاشیدن  موادابگون یاپودر ،غیر مذکور درجای دیگر 415 23214069 747
مشهد 84253110 موتورگیربکس آسانسورشامل الکتروموتور،جعبه دنده ،پولی وترمزبر روی یک پایه مشترک باموتوربرقی 780 83867420 2730
مشهد 84253900 – – سایر (چرخهای بدون موتور برقی ) غیر مذکور در جای دیگر 5400 295867080 9742
مشهد 84254200 جکها وچرخهای بالاکشنده ،هیدرولیکی 2000 117726600 3840
مشهد 84261100 جرثقیل های سقفی ریلی روی تکیه گاه ثابت 2910 162749898 5238
مشهد 84261900 جرثقیل های جابجاکننده, دروا زه ا ی وجرثقیل های پلی  ،جرثقیل های سقفی ریلی وشاسی دار متحرک که درجای دیگری ذکر نشده باشد. 4450 311346810 9810
مشهد 84281010 آسانسور 11600 1280888700 40600
مشهد 84281090 سایرآسانسورهاوچرخهای بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 1320 120094920 3960
مشهد 84282000 بالابرهاونقاله های پنوماتیک. 7950 1183936460 37736
مشهد 84283300 بالابرهاونقاله های باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ری یاتسمه ا ی, که درجای دیگرمذکورنباشد 200 9092700 300
مشهد 84283900 بالابرهاونقاله های باعمل مدا وم, که درجای دیگرمذکورنباشد 4200 457895202 14486
مشهد 84303110 دستگاههای  حفاری T.B.M 300 67674600 2100
مشهد 84304900 ماشین آلات سورا خ کردن زمین یاکندن چاه (غیرخودرو) 300 16399800 540
مشهد 84313110 ا نوا ع  درا توماتیک  آسانسور (درب کابین) 600 65249100 2100
مشهد 84313120 ا نوا ع کابین وفرم کابین آسانسور 4250 440075385 14365
مشهد 84313130 ا نوا ع  درب  لولائی ا سانسور 390 43775550 1365
مشهد 84313190 سایرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار یا پلکان متحرک غیرمذکور 111804 11863202933 381079
مشهد 84314100 سطل, بیل, چنگک وگیره مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426,8429و8430 7880 430158168 14184
مشهد 84321010 گاوا هن (خیش ) دا را ی خاک  برگردا ن 51400 6146327920 193720
مشهد 84321090 سایر گاوآهن ها(خیش )غیر مذکور درجای دیگر 82127 9806787058 308378
مشهد 84324000 کودپخش کن 300 38842800 1200
مشهد 84328000 ماشین آلات ووسایل آماده کردن یاکشت وزرع زمین, غیرمذکوردرجای دیگر;غلتک برا ی چمن یازمین ورزش 60158 7586245797 240537
مشهد 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههاووسایل آماده کردن یاکشت وزرع زمین… 66407 6247196991 198633
مشهد 84333000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی بریدن وخشک کردن علف 1000 56428200 1800
مشهد 84335200 ماشین آلات ودستگاههای خرمن کوبی(threshing)برا ی محصولات کشاورزی, غیرمذکوردرجای دیگر 2500 311350000 10000
مشهد 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی بردا شت جورکردن ،درجه بندی کردن ،یاکوبیدن محصولات کشاورزی 200 10925640 360
مشهد 84341000 ماشین های شیردوش 120 11201505 360
مشهد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای شیردوش وتهیه لبنیات 350 19206180 630
مشهد 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 1520 188680620 5940
مشهد 84361000 ماشین آلات ودستگاههای تهیه علیق یانوا له برا ی حیوا نات 13840 3076133760 96880
مشهد 84362100 ماشین های جوجه کشی وجوجه پروری مصنوعی برای پرورش پرندگان خانگی 1080 91352466 2844
مشهد 84362900 ماشین آلات ودستگاههای پرورش طیور,که درجای دیگرمذکورنباشد 12470 1778957160 58480
مشهد 84369100 ا جزاء وقطعات ماشین آلات ودستگاههای پرورش طیور یا جوجه کشی وجوجه پروری 11517 658745730 20730
مشهد 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کشاورزی,… که  درجای دیگرمذکورنباشد 8360 595170930 19350
مشهد 84371000 ماشین برا ی پاک کردن, جورکردن یادرجه بندی کردن دا نه ها,غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 6270 1173074028 37268
مشهد 84378000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آسیاب کردن یاعمل آوردن غلات یاسبزیجات غلافدار خشک کرده 87285 3001171126 96914
مشهد 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 57595 11215897231 356751
مشهد 84382000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی قنادی یابرا ی تولیدکاکائویاشکلات 30344 3622657714 115471
مشهد 84383000 ماشین آلات و دستگاه های قندسازی 44911 7532062605 235435
مشهد 84384000 ماشین آلات و دستگاه های آبجوسازی 2625 630712419 19687
مشهد 84385000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن گوشت یاپرندگان خانگی 9192 1714342046 56363
مشهد 84386000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن میوه ها,میوه های سخت پوست یاسبزیجات 10110 2988889370 92970
مشهد 84388000 ماشین آلات ودستگاهها برا ی تهیه یاتولیدصنعتی غذاهایا نوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 55663 10259232107 327128
مشهد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات صنعتی برا ی تهیه یا تولید غذا هایانوشابه ها,غیرمذکوردرجای دیگر 698 145310627 4501
مشهد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 1000 194412000 6000
مشهد 84411000 ماشینهای برش 3200 577887710 19010
مشهد 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 5700 1122018500 35500
مشهد 84431300 سایر ماشین آلات جهت چاپ . 800 102518400 3200
مشهد 84431900 سایر ماشین الات چاپ غیرمذکور 4200 480649680 15120
مشهد 84433290 ماشین آلات چاپگر،کپی وفکس قابل اتصال به ماشین داده پردازی اتوماتیک یاشبکه غیر مذکوردرردیف های 84433210و84433220 4500 245826900 8100
مشهد 84451100 ماشین های حلاجی(Cardingmachines ) 3350 337445820 10650
مشهد 84462900 ماشین های بافندگی تاروپودباف ماکودا ر,برا ی پارچه بافی به عرض بیش ا ز30cm بدون موتور 5150 525407380 16610
مشهد 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشین های تهیه ا لیاف نسجی,که درجای دیگرمذکورنباشد 1400 81665640 2520
مشهد 84483900 اجزا ءوقطعات ماشین های مشمول شماره 8445یاماشین آلات ودستگاههای کمکی آنها که درجای دیگرمذکورنباشد 133280 8694417435 272426
مشهد 84501100 ماشین های رختشوئی تمام ا توماتیک باظرفیت حدا کثر10کیلوگرم 375 58695300 1920
مشهد 84501210 ماشین لباسشویی دوقلو نیمه اتوماتیک 5 کیلو وبالاتر 84 13060180 420
مشهد 84501290 سایر ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیک غیر از نیمه اتوماتیک 5 کیلو وبالاتر 343 40368270 1295
مشهد 84501900 سایر ماشین های لباسشویی تمام اتوماتیک غیر مذکور 460 68386520 2180
مشهد 84502000 ماشین های رختشوئی,خانگی یاغیرخانگی,باظرفیت بیش ا ز10کیلوگرم 114 17525880 570
مشهد 84509090 سایر اجزاء وقطعات ماشین های رختشوئی خانگی وغیرخانگی غیر مذکور درجای دیگر 4089 637329310 20365
مشهد 84512100 ماشین های خشک کردن باظرفیت حداکثر 10 کیلوگرم شستنی خشک 50 8100500 250
مشهد 84514000 ماشین های شستن, سفیدکردن یارنگ کردن, که درجای دیگرمذکورنباشد. 15109 2380153087 74108
مشهد 84515000 ماشین های پیچیدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن یاکنگره دارکردن منسوجات 600 92862000 3000
مشهد 84518000 ماشین های چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،یااغشتن نخ های نسجی,پارچه ها یااشیاء نسجی 66590 3764280600 119862
مشهد 84521000 چرخ دوزندگی از نوع خانگی 254 23160620 728
مشهد 84522900 چرخهای دوزندگی از نوع صنعتی(غیراز چرخهای اتوماتیک) 4986 453121958 14641
مشهد 84529020 سایر اجزاء وقطعات چرخ های دوزندگی 273 26541333 819
مشهد 84532000 ماشین آلات ودستگاههای ساختن یاتعمیرکردن کفش ،غیراز چرخهای دوزندگی 60 7770960 240
مشهد 84538000 ماشین آلات ودستگاههای ساختن یاتعمیرکردن ا شیاءا زپوست یاا زچرم, غیراز چرخهای دوزندگی 90100 5248955700 162180
مشهد 84551010 ماشینهای نورد برا ی ساخت  لوله  به  قطرتاسه (3) ا ینچ 150 8603010 270
مشهد 84551090 سایرماشینهای نوردبرا ی ساخت  لوله  به قطر بیش از 3 اینچ 53808 2935547886 96854
مشهد 84589900 ماشین های ترا ش برا ی بردا شتن فلز,(غیرا زا نوا ع کنترل شماره ای)غیر مذکور درجای دیگر 1970 143000520 4580
مشهد 84592900 ماشینهای سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجای دیگرمذکورنباشد 120 11470680 360
مشهد 84619000 ماشین های ا بزا ربرا ی کاربرروی فلزا ت ا زطریق بردا شتن فلزیاسرمتها,غیرمذکوردرجای دیگر 1160 87018168 2748
مشهد 84621000 ماشین های آهنگری یامنگنه کاری قالبی(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 9300 539463240 16740
مشهد 84622900 ماشین های خم کردن, تاکردن, را ست کردن یاتخت کردن (همچنین پرس ها)بدون کنترل شماره ای 82299 12512194742 400552
مشهد 84623900 ماشین های قیچی کردن (ا زجمله پرس ها),که درجای دیگرمذکورنباشد 945 54586791 1701
مشهد 84624900 ماشین های پانچ کردن یافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون کنترل شماره ای 900 87396300 2700
مشهد 84629900 پرس ها(غیرا زپرس هیدرولیک )برا ی کاربرروی فلزا ت یاکربورهای فلزی 27440 5572077865 172565
مشهد 84631000 دستگاههای کشش میله, لوله, پروفیل ،مفتول یاهمانند 82733 10497856674 330162
مشهد 84633000 ماشین های کارکردن روی مفتول, بدون بردا شتن قسمتی از ماده 7070 890548204 28126
مشهد 84639000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارکردن روی فلز,بدون بردا شتن قسمتی از ماده، که درجای دیگرمذکورنباشد 330 37866960 1170
مشهد 84641000 ماشین های ا ره کردن برا ی کارکردن روی سنگ, سرا میک, بتون, پنبه نسوز ،سیمان یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 31700 3482804900 109738
مشهد 84642000 ماشین های سنگ زنی یاصیقل کردن, برا ی کارروی سنگ, سرا میک یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 400 36948000 1200
مشهد 84649000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 45561 6325848393 201168
مشهد 84659100 ماشین های ا ره کردن برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, وغیره 18359 2620817580 83440
مشهد 84659200 ماشین های رنده کردن, فرزکردن یاقالب سازی (بابرش )برا ی کارروی چوب, ا ستخوا ن, کائوچو ،موادپلاستیکی سخت وغیره 14000 2548514400 84000
مشهد 84659900 ماشین ا بزا ر,غیرمذکوردرجای دیگر,برا ی کارروی چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوی سفت شده, مواد پلا ستیکی سخت وغیره 38111 9496311362 309442
مشهد 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی ماشین های مشمول شماره 8462لغایت 8463 5850 537829050 17550
مشهد 84672200 اره ها توام شده با موتورا لکتریکی 350 40845600 1290
مشهد 84672920 دستگاه سنگ زنی دستی مجهز به موتوربرقی 300 17402040 540
مشهد 84672990 سایرا بزار برای کارکردن دردست باموتورا لکتریکی غیر ازموتورا ویزبرای دندا نپزشکی و دستگاه سنگ زنی دستی 18863 3803010070 122416
مشهد 84688000 ماشین آلات ودستگاههای لحیم کاری, زردجوشکاری یاجوشکاری, که درجای دیگرمذکورنباشد 50 2821410 90
مشهد 84714930 ماشینهای خودکار ( داده پردازی ) شامل رایانه ،پرینتر، اسکنر ،فتوکپی ،فاکس ،تلفن ،رادیو ،تلویزیون ،دوربین عکاسی ،فیلمبرداری و دستگاههای ضبط و پخش سی دی و دی وی دی به صورت یکپارچه 120 6555384 216
مشهد 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 24488 3164911380 101196
مشهد 84743100 مخلوط کن های بتون وملاط. 30835 3834756220 122900
مشهد 84743900 سایرماشین های مخلوط کردن یاورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 5981 1252356238 39314
مشهد 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 16540 1586582970 49830
مشهد 84768990 سایر ماشینکهای خودکار فروش کالا غیر از ردیف های مشمول 84762100 لغایت 84768910 100 12381600 400
مشهد 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 26930 6273763943 198522
مشهد 84772000 ا کسترود رها برای کارکردن روی کائوچو یا مواد پلاستیکی یابرا ی ساختن محصولات ا زا ین مواد. 54202 32155200000 1000000
مشهد 84775900 ماشین آلات ودستگاههای قالب گیری یاشکل دا دن کائوچویاموا دپلاستیکی, غیرمذکوردرجای دیگر 32615 3360411225 109555
مشهد 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 43570 3670054038 114494
مشهد 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههای کارکردن روی کائوچویاموادپلاستیکی وغیره. 37710 14552725980 451440
مشهد 84791090 سایر ماشین آلات ودستگاههابرای کارهای عمومی ،ساختمانی وهمانند غیرازفنیشرها 146249 26711901822 835398
مشهد 84792000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی ا ستخرا ج یاتهیه چربیهایاروغن های نباتی ثابت یاحیوا نی. 545 45427716 1461
مشهد 84793000 پرس هابرا ی ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فیبر ساختمانی ازچوب یاسایر مواد چوبی وسایر دستگاههابرای عمل اوردن چوب یاچوب پنبه . 60 3493584 108
مشهد 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 1513771 139055070080 4553685
مشهد 84796090 سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010 11778 1950852611 63949
مشهد 84798200 ماشینهابرا ی مخلوط کردن, ورزدادن, خردکردن, سائیدن,غربال کردن ،الک کردن ،هموژنیزه کردن ،امولسیونه کردن یابه هم زدن 21805 4112009750 130070
مشهد 84798990 سایر ماشینها و دستگاههای  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجای دیگر 32311 3354799181 107571
مشهد 84799090 اجزاء وقطعات ماشین ها ودستگاههای مکانیکی با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سیستم شیشه بالابر خودرو 32917 1638431422 51141
مشهد 84801000 شاسی قالب گیری برا ی ریخته گری فلزا ت. 3556 200756204 6297
مشهد 84804900 قالب برا ی فلزا ت یاکربورهای فلزی (غیرا زا نوا ع تزریقی یافشاری ) 660 38099160 1188
مشهد 84807100 قالب ا زنوع تزریقی یافشاری برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی. 9925 2118016240 65635
مشهد 84807900 قالب برای کائوچو یا مواد پلاستیکی (غیرازانوا ع تزریقی یافشاری ). 4600 532073720 17480
مشهد 84811010 رگلاتور مخصوص  سیلندر گاز مایع 12747 1382020814 44251
مشهد 84813000 شیریکطرفه (غیر قابل برگشت ) 12125 1518767100 48850
مشهد 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 307466 117690551769 3743515
مشهد 84818015 شیرفلکه  کشویی( gate valve)ا ز جنس  برنج  لغایت  سه  ا ینچ 3330 1144042185 36630
مشهد 84818040 شیرمخصوص  بخاری  گازی 1088 132409650 4350
مشهد 84818045 شیر مخصوص آبگرم کن گازی ، مخزنی ، دیواری 750 96763600 3000
مشهد 84818060 وا لوباکس (مجموعه شیروفشارسنجهای مربوطه دریک جعبه برا ی کنترل وتنظیم جریان گازهای طبی مورد استفاده دربیمارستان ) 15 1444095 45
مشهد 84818090 سایر شیرها و وسایل همانند برا ی لوله ،دیگ ،اب گرم یابخار ،متبع ،بشکه وهمانند ،….  غیرمذکوردرجای دیگر 29915 3819139141 119915
مشهد 84819010 مغزی  برنجی شیرآلات  بهدا شتی 120 39968280 1320
مشهد 84819030 اجزاء وقطعات شیرآلات چدنی وفولادی 1908 253208916 8086
مشهد 84819090 سایراجزاءوقطعات شیرووسایل همانند به جز ردیفهای 84819010 تا84819040 1029 133226184 4116
مشهد 84821000 بلبرینگ. 14037 1334892186 42111
مشهد 84879000 سایر اجزاءیاقطعات بجز اجزاءوقطعات کشتی ،قایق وپره ها ی آن . 18629 1110936159 35697
مشهد 85011020 ا لکتروموتورهای  جریان  متناوب به قدرت حداکثر 37.5 وات 460 59466116 1948
مشهد 85011090 سایرا لکتروموتورهابه قدرت حداکثر 37.5 وات بجزباجریان متناوب ویاجریان مستقیم 12و24ولت 23916 5956316132 188012
مشهد 85012000  موتورهای اونیور سال (Universal) با جریان متناوب و مستقیم (AC/DC) با قدرت بیشتراز 5/37 وات 620 65048460 2140
مشهد 85013190 سایرالکتروموتورهاوژنرا تورهای جریان مستقیم به قدرت حداکثر 750 وات بجزردیف 85013110 28 23302080 720
مشهد 85013300 الکتروموتورهاوژنرا تورهاباجریان مستقیم به قدرت بیشترا ز75کیلووا ت  و حدا کثر 375 کیلووا ت 1280 2104872000 68000
مشهد 85042100 ترا نسفور ماتورهای  دی ا لکتریک مایع به قدرت  حداکثر650 کیلوولت  آمپر 215401 25913319570 824175
مشهد 85043190 سایرترا نسفورماتورهای برقی به  قدرت  حداکثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجریان , ولتاژوSMD غیر از ترانسفورماتورهای دی الکتریک مایع 866 564844320 18000
مشهد 85043390 سایر ترا نسفورماتورهای برقی به  قدرت  بین  16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجریان  وولتاژ وترانسفور ماتور دی الکتریک مایع 370 315698376 10374
مشهد 85044050 کنترل  دور موتورInverter 100 25672800 800
مشهد 85045090 سایر ا لقا کننده  هاغیرمذکوردرجای دیگر 160 25984800 830
مشهد 85049000 ا جزا ءقطعات  ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهای ا ستاتیک برقی 178 41599875 1347
مشهد 85068090 سایرقوه  هاوباطریها غیراز نیم قلمی ،قلمی ،متوسط ،بزرگ ودکمه ای غیرمذکوردرجای دیگر 171505 12803663185 408222
مشهد 85072090 سایرا نباره  های  سرب-  ا سیدغیرمذکوردرجای دیگر 587 43794070 1416
مشهد 85081900 سایر جاروبرقی به قدرت بیش از 1500وات وظرفیت 20لیتر . 113 8771000 280
مشهد 85086000 سایر جارومکنده 6228 1723109892 53502
مشهد 85094000 آسیاب ومخلوطکن های الکترومکانیکی خانگی مواد خوراکی، دستگاه های خانگی آب میوه گیرواب سبزی گیر 345 42724338 1338
مشهد 85098090 سایرلوازم خانگی الکترونیکی بجز دستگاه بخور التراسونیک 25715 3881966368 124800
مشهد 85102090 سایر ماشین های  موزنی بجزماشین  موزنی حیوا ن 227 31834266 1016
مشهد 85112000 ماگنتوهای  روشن  کردن  ,دینام های  ماگنتوئی ,چرخ  لنگرهای  مغناطیسی 300 43970940 1380
مشهد 85113020 توزیع کننده ( دلکو ) ؛ کویل های روشن کردن؛ جهت موتورسیکلت 470 45610680 1410
مشهد 85114090 سایر ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهای دومنظوره  غیرمذکوردرجای دیگر 300 16812900 540
مشهد 85118090 سایردستگاه های برقی روشن  کردن  یابه راه انداختن موتورهای درونسوز احتراقی ودستگاههای قطع ووصل آنها، غیرمذکوردرجای دیگر 2200 352407000 11000
مشهد 85122030 دستگاه های روشنایی یاعلامت دادن بصری جهت  موتور سیکلت 2220 215622330 6660
مشهد 85143000 کوره های  صنعتی یاآزمایشگاهی ,که  درجای  دیگر مذکور نباشد 409 52645444 1636
مشهد 85144000 سایر دستگاه ها برای عمل اوردن مواد با گرما به وسیله القا یا از دست دادن دی الکتریک 100 5735340 180
مشهد 85151910 ماشین لحیم کاری  به  روش  غوطه  وری  (حوضچه  قلع ) 100 4406672 136
مشهد 85152190 سایرماشین های  جوشکاری  فلزا ت  بامقاومت  ا لکتریکی قسمتی خودکار 1548 280752225 8955
مشهد 85152900 سایرماشین هاودستگاه های زرد جوشکاری یالحیم  کاری که  در جای دیگرمذکور نباشد 1300 158826820 4980
مشهد 85153900 ماشین های  جوشکاری  فلزا ت  باقوس  ا لکتریکی (ا زجمله  قوس  پلاسمائی) ,غیرخودکار 40 2185128 72
مشهد 85158010 ماشین  جوشکاری  ا لقایی 150 8585190 270
مشهد 85158090 ماشین هاودستگاه های برای داغ افشانی فلزات یاسرمت ها ، غیرمذکوردرجای دیگر 315 37156025 1205
مشهد 85161010 دستگاه های  آبگرم  کن  وآبسردکن  توا م برقی 160 9157536 288
مشهد 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 15529 2117036110 66481
مشهد 85162900 دستگاههای  برقی گرم  کردن  فضای  ا ماکن  و گرم  کردن  زمین , که  درجای  دیگر مذکور نباشد 67915 14106324552 440063
مشهد 85163300 دستگاههای  ا لکتروترمیک  خشک  کردن  دست 2660 160256940 4980
مشهد 85164000 ا توی  برقی 1260 77766630 2510
مشهد 85165000 فر (oven) میکروویو 4961 988533898 30623
مشهد 85166000 فرها ،خوراکپزها,منقل ها,حلقه های  جوش آورنده آب, کباب پزها وتفت دهنده های الکتروترمیک 8114 821074161 26111
مشهد 85167100 دستگاه های  ا لکتروترمیک  درست  کردن  قهوه  یا چای 90 27247500 900
مشهد 85167900 دستگاه های  ا لکتروترمیک  برا ی  مصارف  خانگی ,که  در جای  دیگر مذکور نباشد 2200 335905200 10800
مشهد 85176920 درب باز کن تصویری ( Video door phone ) 58 10564140 340
مشهد 85176930 درب باز کن غیر تصویری 18237 7175583850 229021
مشهد 85176940 گیرنده ، فرستنده قابل حمل دستی از نوع رادیو تلفنی 3348 1500162980 47252
مشهد 85176990 سایردستگاهها ی ارسال یادریافت صدا ،تصویر یاسایر داده ها ،شامل دستگاه برای برقراری ارتباط دریک شبکه باسیم یابی سیم غیر مذکور درجای دیگر 190 84229750 2725
مشهد 85185000 دستگاه های  برقی تقویت  کننده  صوت 4639 1103986740 35635
مشهد 85232990 سایر رسانه های مغناطیسی غیر از اشیاء مشمول ردیف 85232110 لغایت 85232950 16294 576812322 18061
مشهد 85234110   دیسک فشرده لیزری یکبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 10045 331013438 10781
مشهد 85284190 مانیتور با صفحه نمایش تخت ومعمولی از نوع مورد استفاده با ماشین های داده پردازی ردیف 8471 غیر از ردیف 85284110 40 6473000 200
مشهد 85287190 سایر دستگاه های گیرنده برای تلویزیون طراحی نشده برای یکپارچه شدن بایک نمایشگر بجز 85287110 و 85287120 30 2821410 90
مشهد 85287290 سایر گیرنده های تلویزیونی رنگی غیر مذکور 40 24525400 800
مشهد 85287300 تلویزیون هاى سیاه وسفید یا سایر تک رنگها یا تک فام 619 193584012 6188
مشهد 85291010 آنتن  تلویزیون به جز انتن تلسکوپی 54470 5141978714 164304
مشهد 85291090 سایر آنتنهای  هوا یی ورفلکتورآ نتن هوا یی وقطعات  مربوطه بجزموا ردمذکور 4005 616348733 19019
مشهد 85329000 ا جزا ء و قطعات  خازنهای  برقی شماره  8532 430 43538400 1440
مشهد 85351000 فیوز ,برا ی  ولتاژ بیشتر ا ز 1000 ولت 96 18562176 576
مشهد 85352190 سایر قطع کننده های خودکارمدا ربرای ولتاژ کمتر از72.5 کیلوولت بجزسکسیونرودژنکتور 2550 645986400 20400
مشهد 85352990 سایرقطع کننده های خودکارمدار برای ولتاژ 72.5  کیلو ولت وبالاتربجز سکسیونرودژنکتور 11780 1224566701 38023
مشهد 85354010 تنظیم کننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردی الکتریک مایع به قدرت  بیشترا ز 10000 کیلوولت امپر 4659 499956220 15782
مشهد 85354090 برق  گیر ,محدودکننده  ولتاژ ,مسدودکننده  ا فزا یش  ناگهانی غیر مذکور درجای دیگر 1141 117344850 3638
مشهد 85359000 سایر دستگاه ها برای قطع ووصل وتغییروحفاظت مدارهای برقی،همچنین دوشاخه اتصال وجعبه تقسیم، برای ولتاژ بیشتر از V1000,غیرمذکوردرجای  دیگر 500 111276000 3600
مشهد 85361090 سایر فیوزها برای ولتاژ حداکثر 1000ولت ،غیر مذکور درجای دیگر 3256 762406444 24474
مشهد 85362020 کلیدهای  مینیاتوری قطع مدار برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 1059 470733754 14719
مشهد 85363090 سایردستگاه هابرا ی حفاظت مدا رهای برقی غیرا زکلیدهای قطع ووصل دوطرفه وغیرا توماتیک یک طرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 11674 2659525260 85472
مشهد 85365020 کلید روشنایی برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 391158 97247936314 3079942
مشهد 85365090 سایرکلیدهاغیرمذکوردرجای دیگر برای ولتاژ حداکثر 1000ولت 252635 63630046950 2017173
مشهد 85366100 سرپیچ  لامپ 77839 7287678881 230598
مشهد 85366990 سایرنری ومادگی برا ی ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روی بردمدا رچاپی خاص صنعت ا لکترونیک 202928 50276058917 1601998
مشهد 85369010 سرسیم  وسایرا تصالات  ورا بط ها برا ی  سیم  وکابل 1415 351045520 11320
مشهد 85369090 سایردستگاه های برقی برا ی قطع  و وصل  ,  تغییر یاحفاظت مدارهای برقی ،غیرمذکوردر جای دیگربرای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 4005 1025466748 31891
مشهد 85371090 سایر تابلو، پانل، کنسول،  میز …برا ی ولتاژتا 1000 ولت  بجزموا ردمذکور 13140 903575088 28181
مشهد 85372090 تابلو پانل.وتکیه گاههای مجهز به دویاچند دستگاه ردیف 8535یا8536 ، برا ی  کنترل  الکتریکی یا توزیع  برق  برا ی  ولتاژبیش از 72.5 کیلوولت 8017 4252543286 133734
مشهد 85389010 ا جزا  وقطعات  تعرفه  های  8535و8536 238 22042839 714
مشهد 85393120 لامپ  کم  مصرفComract 9652 2909818924 92905
مشهد 85393190 سایر لامپهای فلورسنت ,  کاتد گرم غیر مذکور درجای دیگر 175 39527766 1305
مشهد 85401100 لامپ ولوله های تصویرتلویزیون باا شعه  کاتدی, رنگی (هم  چنین  مونیتور ویدیوئی) 600 174916800 5400
مشهد 85423300 آمپلی فایر ها 9962 2531438564 79272
مشهد 85441100 سیم  برا ی  سیم پیچی ا زمس 2365094 667533369325 21391024
مشهد 85441900 سیم  برا ی  سیم پیچی(غیرا زنوع  مسی) 65065 18146551344 579015
مشهد 85442000 کابل  هم  محور( co-axial )و سایرهادی های  برق  هم محور 2292539 629880712248 20372591
مشهد 85443090 سایرمجموعه  سیمهابرا ی وسایل  حمل  و نقل  هوا ئی یا آبی 154632 42030253112 1366518
مشهد 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1747184 500853029964 15721612
مشهد 85446090 سایرهادی  های برق  برا ی ولتاژ بیش  ا ز 1000 ولت  غیر مذکور درجای دیگر 1919318 566128813637 17954107
مشهد 85447090 سایرکابلهای  ا لیاف  نوری بجزردیف 85447010 15397 4228090515 138573
مشهد 85461000 مقره های  عایق  برق  ا ز شیشه 95 3549390 114
مشهد 85462013 سایر مقره  های  عایق  برق  ا ز سرا میک ، بدون  قطعات  فلزی ،بجز موا رد مذکور 8230 417823768 13039
مشهد 85469010 مقره های عایق برق ازپلاستیک 193 18760758 579
مشهد 85469090 سایر مقره  های عایق  برق  ا ز هر ماده  بجز شیشه,  سرا میک  و پلاستیک 713 26500048 856
مشهد 87042290 سایر وسایل نقلیه موتوری برای حمل ونقل کالا با وزن ناخالص وسیله نقلیه بیش از 5 تن وحداکثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 15430 98329218 3086
مشهد 87079090 بدنه  برا ی وسایل  نقلیه  شماره 8701، 8702تا8708 غیر مذکور درجای دیگر 7650 439059150 13770
مشهد 87081090 سایرسپرها واجزا وقطعات آنها بغیراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ری و وا نت 9480 1148425252 37035
مشهد 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرقات بدنه ،برا ی  سوا ری ،  سوا ری  کار ، وا نت  و ترا کتور کشاورزی 3948 383496876 11844
مشهد 87082990 سایرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری ،سوا ری کار،وا نت وترا کتور کشاورزی 26932 2553080361 81306
مشهد 87083011 لنت های ترمز سوار شده برا ی  سوا ری ،  سوا ری  کار ،وا نت  و ترا کتور کشاورزی 11258 1071534411 33774
مشهد 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغیراز لنت های ترمز سوارشده وغیرازانواع مورداستفاده درسواری ،سواری کار ،وانت وتراکتور کشاورزی 2860 133357290 4290
مشهد 87084010 جعبه دنده برا ی  سوا ری ، سوا ری  کار و وا نت  و ترا کتور کشاورزی 60 5458860 180
مشهد 87084030 اجزاء وقطعات ردیف 87084010 13031 1782416239 57275
مشهد 87084040 اجزاء وقطعات ردیف 87084020 1337 189799962 5926
مشهد 87087021 ا جزا وقطعات  ومتفرعات چرخ ها ،برا ی سوا ری ،سوا ری کار، وا نت وترا کتورکشاورزی 5003 263720022 8310
مشهد 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ری، سوا ری کار،وا نت وترا کتور 37266 3403768766 107530
مشهد 87088019 کمک فنر برای سایر وسایل نقلیه بجز سواری، وانت وتراکتور کشاورزی 46399 9054392161 291545
مشهد 87088029 سیبک فرمان برای سایر وسایل نقلیه بجزسواری، وانت وتراکتورکشاورزی 1300 185407650 5850
مشهد 87089110 رادیاتورها وقطعات مربوطه برا ی  سوا ری ، سوا ری  کار،وا نت  و ترا کتور کشاورزی 37705 5054269866 160440
مشهد 87089219 صداخفه کن ها (منبع اگزوز) برای وسایل نقلیه بجز سواری، وانت وتراکتور کشاورزی 235 19544790 633
مشهد 87089590 سایراجزاء وقطعات کیسه ایمنی هوا 195 17796375 585
مشهد 87089929 ا جزا وقطعات بغیرازا نواع مورد استفاده در سوا ری، وانت وتراکتور کشاورزی 60 3750360 120
مشهد 87099000 ا جزا ءوقطعات  ا را به های  کارگاهی و ترا کتورهایی  که در ایستگاههای راه آهن بکار می رود 100 14288400 450
مشهد 87112019 موتورسیکلت ها دارای موتور پیستونی درونسوز تناوبی با حجم سیلندر بیشتر از 50 سی سی وحداکثر 250 سی سی از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پیست ونوع هیبریدی 30870 5167612500 170250
مشهد 87120000 دوچرخه و سایرچرخهای  پائی (ا زجمله  سه چرخه های  حمل  و نقل  کالا) بدون  موتور 1025 81695677 2549
مشهد 87141100 زین  موتور سیکلت  (ا زجمله  موتور سیکلت  گازی ) 20655 1757903823 55361
مشهد 87141910 تنه  ، ا گزوز ،ترک  بند ،جاپایی ،درپوش  بغل موتورسیکلت ها (ازجمله موتورگازی ) 145919 15368979462 488031
مشهد 87141950 توپی ودنده زنجیر چرخ  با لوا زم  ترمز بندی حتی توا م  شده  با زنجیر ،برای موتورسیکلتها 726 44024890 1427
مشهد 87141980 باک  بنزین  موتورسیکلت 3335 315128955 9870
مشهد 87141990 سایر ا جزا  و قطعات  موتورسیکلت  (ا زجمله  موتورسیکلت  گازی ) غیر مذکور درجای دیگری 3271 298226154 9813
مشهد 87149190 ا جزا  و قطعات  تنه ودوشاخه ،برای دوچرخه 228 19239108 636
مشهد 87149990 سایرا جزا وقطعات وسایل نقلیه شماره 8712غیر مذکور درجای دیگر 1140 63889020 2052
مشهد 87150000 کالسکه های  بچه  و ا جزا ء و قطعات  آنها 560 167699800 5540
مشهد 87168090 سایر وسایل نقلیه که بدون عمل مکانیکی رانده می شوندغیرمذکور 76 4169506 137
مشهد 87169090 اجزاء وقطعات برای تریلرها ونیمه تریلرها ، سایر وسایل نقلیه بجز کاسه و دیسک ترمز و قفل مخصوص تریلربرای تصب کانتینر غیر مذکور 1650 89313150 2925
مشهد 89012000 تانکرهابرای وسیله نقلیه آبی 60 5451300 180
مشهد 90022000 فیلتر سوا ر شده , ا ز هر ماده 1298 120895944 3894
مشهد 90071000  دوربین ها 216 142635260 4416
مشهد 90211090 سایروسایل  ا رتوپدی یاشکسته  بندی بجزپیچ ,  میله  وپلاک  درون  ا ستخوا نی 180 23302800 720
مشهد 90230000 آلات، دستگاهکها و مدلکها، طراحی شده برای مقاصد نمایشی (مثلاً، برای آموزش یا نمایش)،ک که مورد مصرف دیگری نداشته باشند: 2193 204057144 6467
مشهد 90248000 ماشینهاودستگاههابرا ی آزمایش  ا ستحکام, مقاومت, فشارپذیری, کشش پذیری یاسایرخوا ص مکانیکی موادغیر فلزی 5413 1052262292 33156
مشهد 90282000 کنتورمایعات 1389 205687180 6562
مشهد 90283019 سایر  کنتورهای  برق  تک  فازبجزنوع  ا لکترومکانیکی 4111 6510440657 210691
مشهد 90283029 سایر  کنتورهای  برق  چند فازبجز نوع  ا لکترومکانیکی 30 67800864 2224
مشهد 90289040 اجزا ء وقطعات  ومتفرعات  برا ی  کنتور برق  ا ز نوع  ا لکترونیکی 2394 3648490516 115014
مشهد 90289090 سایر ا جزا  و قطعات  و متفرعات کنتورهای مشمول  9028،غیرمذکور درجای دیگر 13045 17739105275 565104
مشهد 90303900 سایر ابزارآلات ودستگاهها برای اندازه گیری یاآزمایش ولتاژ ،جریان ،مقاومت یاقدرت دارای وسیله ثبت . 120 1238320 40
مشهد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزردیف شماره 90318020 40 23862528 768
مشهد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ی آلات ووسایل وماشینهای مشمول ردیف 9031 25 157562834 4862
مشهد 91039000 ساعتهای دیواری, رومیزی وهماننددارای محرک ساعت مچی ،جیبی وهمانندغیربرقی. 8781 811813587 25679
مشهد 91051900 ساعتهای  شماطه ای غیربرقی 2865 265696860 8595
مشهد 91061000 ساعت  ثبت  کننده زمان وساعت  ضبط کننده زمان 30 2912580 90
مشهد 94013000 نشیمنهای گردا ن دا را ی وسیله تنظیم ا رتفاع 400 31083840 960
مشهد 94016100 نشیمنهای دارای اسکلت چوبی، رویه شده 240 11813225 365
مشهد 94016900 نشیمنهای دا را ی ا سکلت چوبی ،رویه نشده 4925 248143716 7800
مشهد 94017900 نشیمنهای دا را ی ا سکلت فلزی ،رویه نشده 8747 845853403 26829
مشهد 94018090 سایر نشیمن ها غیر از جاجیم 17080 1571016650 50289
مشهد 94019090 ا جزا وقطعات  نشیمنهاغیراز نشیمنهای وسایل  نقلیه  هوا یی یازمینی 2258 211722270 6963
مشهد 94021000 صندلیهای دندا نپزشکی,صندلیهای آزمایشگاه یاصندلیهای همانندوا جزا ءوقطعات آنها 2248 507499272 16291
مشهد 94029090 سایرمبلهای پزشکی,جرا حی,دندا نپزشکی وتختخوا ب بیمارستانی واجزاء  قطعات آنها که درجای دیگری ذکر نشده باشند . 420 44049000 1398
مشهد 94032090 مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی 36163 4669214945 149911
مشهد 94033000 مبلهای  چوبی ا ز انواعی که در دفاتر کار مورد استفاده قرار میگیرند 10966 815698835 26361
مشهد 94034000 مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده  قرا ر میگیرند 2710 161924444 5268
مشهد 94035090  سایر مبلهای چوبی از انواعی که دراتاق خواب مورد استفاده قرار می گیرند بغیر از نوع صنایع دستی 6727 586646853 18739
مشهد 94036090 ک ک ک سایر 30039 2718073073 87422
مشهد 94037000 مبل ها ازموا د پلاستیکی 48173 4636244433 144936
مشهد 94038900 سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه . 2895 184557808 5996
مشهد 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبل های  مشمول  9403 4165 387136785 12495
مشهد 94042100 تشک ا زکائوچوی ا سفنجی یا از مواد پلاستیکی اسفنجی، با یا بدون روپوش 6776 1275775376 40664
مشهد 94042900 تشک ا زسایر موا د,که درجای دیگری مذکورنباشند 6646 747629846 24046
مشهد 94043000 کیسه خوا ب 1489 186691901 6163
مشهد 94049000 اسباب تختخوا ب وا شیاءهمانند(مانند لحاف ،کوسن مخده ،بالش )فنری یاا نباشته شده یاا زدا خل تجهیزشده باموا د،غیرا زتشک وکیسه خوا ب 27858 5320995164 171056
مشهد 94051090 لوستر وسایر وسایل روشنایی برقی غیر از دیودهای نورافشار (LED) برای اویختن ونصب کردن به سقف یا دیوار ، باستثنای انواعی که در فضای باز ومعابرعمومی استفاده میگردد. 2835 60066100 1985
مشهد 94052090 چراغ کنارتختخواب، چراغ رومیزی وچراغ های پایه دار داخل ساختمان برقی غیر از نوع (LED) 4006 453154346 14306
مشهد 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 14218 5586179434 179988
مشهد 94055090 سایرچرا غهاووسایل  روشنایی غیربرقی بغیرا ز فانوس  بادی  وچرا غهای  توری 11059 647465324 20662
مشهد 94059990 سایرقطعات برا ی چرا غ  و وسایل  روشنائی بجزا ز جنس  شیشه  ویا موا د پلاستیکی غیر مذکور درجای دیگر 240 62148480 1920
مشهد 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 2874 176411406 5748
مشهد 95030010 سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده “مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع.” 31463 2716128287 85972
مشهد 95030090 اجزاء وقطعات سه چرخه ها ، روروئک ، اتومبیل های رکابزنی با پا و سایر اسباب بازی ها غیرمذکوردرجای دیگر 1568 90098250 2940
مشهد 95051000 ا شیاءبرا ی جشن کریسمس 288 23300640 720
مشهد 95059000 ا شیاءبرا ی جشن, کارناوا ل, شعبده بازی واشیاء اعجاب آور (غیرا زا شیاءبرا ی جشن کریسمس ). 52865 4149765791 132274
مشهد 95069110 دستگاه TRAD MILL 73 7089906 219
مشهد 95069190 سایرا شیاءوا دوا ت  برا ی  تمرینات  عمومی فیزیکی,ژیمناستیک یاورزش باپهلوا نی بجزTRAD MILL 37551 2800829850 89017
مشهد 95069990 سایر ا دوا ت  برا ی  بازیهای  درهوا ی  آزا د 100 5699880 180
مشهد 95089090 جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد 1020 93508200 3060
مشهد 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه های نازک یا از سایر مواد نباتی به هم بسته, بایابدون دسته. 1400 135349200 4200
مشهد 96032100  مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (DentalPlate) 42 3823974 126
مشهد 96032900 فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص 91687 10310387862 330065
مشهد 96033090 ک ک ک سایر 140 13382460 420
مشهد 96034090 بروس وقلم موبرا ی نقاشی کردن ،رنگ کردن, ورنی زدن ،تامپون وغلتک نقاشی ،ساخته نشده ا زموی خوک وگراز 235 25860975 845
مشهد 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولی,پوشانده نشده باموا دنسجی. 258 14193760 464
مشهد 96081010 قلم نوک ساچمه ای با جوهر خمیری  (خودکار) 8768 2717682146 85800
مشهد 96084000 مدا دهای خودکار یا نوکی 260 8049080 260
مشهد 96091000 مدا دومدا درنگی,بامغزی دا را ی غلاف سخت. 11288 744126816 23063
مشهد 96099000 مدا دشمعی,ذغال رسامی,گچ برا ی نوشتن یارسامیوگچ خیاطی. 31545 5997622632 187926
مشهد 96110000 مهرهای تاریخکزنی، لاک و مهر کردن یا شماره زنی، و همانند (از جمله وسایل برای چاپ یا چاپ برجسته برچسب)، طراحی شده برای کارکردن در دست؛ ورساد(Stick) برای کارکردن با نیروی دست و مجموعهکهای چاپ دستی توأم شده با این ورسادها(Sticks). 170 10554240 330
مشهد 96121000 نوا رماشین تحریریانوا رهای همانند,مرکب زده یابه نحودیگری برا ی ا ثرگذا ری آماده شده ،حتی سوارشده روی قرقره یادرکارتریچ 6255 579185400 18765
مشهد 96151100 شانه, گیره زلف وهمانند,ا زکائوچوی سفت یاا زموا دپلاستیکی. 40486 4722601459 151086
مشهد 96151900 شانه, گیره زلف وهمانند ،غیر ازردیف 96151000 4605 586223940 18420
مشهد 96170000 فلاسک وسایرظروف عایق حرا رت بامحفظه, عایق خلاء,وهمچنین  اجزاء وقطعات آنها(غیرا زشیشه یدکی داخلی) 19836 2582254716 79724
مشهد 96190010  پوشاک کامل بزرگسالان به طوری که حداقل طول پوشش خارجی آن 660 میلیمتر باشد 201 22923000 756
مشهد 96190090 ک ک ک سایر 62651 8165485353 262831
ملایر 04031090 ک ک ک سایر 118185 3574003210 112277
ملایر 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 18086 1667527299 52452
ملایر 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 30953 3444699628 108337
ملایر 27121010  وازلین گرید دارویی (تولید داخل) 344680 12065787508 379147
ملایر 27121090 سایر وا زلین ها بجز گرید دا رویی وژله  کابل 22750 782106325 25025
منطقه آزاد حسن رود 44111291 پروفیل روکش شده 18943 1417610729 44161
منطقه آزاد حسن رود 44111391 پروفیل روکش شده با ضخامت بیشتر از 5 mm تا 9 mm 67804 4184178251 131948
منطقه آزاد حسن رود 44111399 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 میلیمتر 28812 2338868680 72614
منطقه آزاد حسن رود 44111491 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر 224691 10672047738 340752
منطقه آزاد حسن رود 44111499 ک ک ک ک سایر 109975 5816456968 182331
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) 22090000 سرکه  خورا کی و بدل  سرکه  خورا کی که  ا ز جوهر سرکه  بدست  میآید 4060 58411530 1949
منطقه ازاد بندر انزلی 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 345044 32208848034 1035130
منطقه ازاد بندر انزلی 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 88320 8510780160 264960
منطقه ازاد بندر انزلی 04021090 ک ک ک سایر 21600 2002968000 64800
منطقه ازاد بندر انزلی 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای  شکل جامدآن ) 426384 40991247936 1279152
منطقه ازاد بندر انزلی 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 56250 1195018125 39375
منطقه ازاد بندر انزلی 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 1012 95035066 2933
منطقه ازاد بندر انزلی 09024090 چای  سیاه  (تخمیرشده )وجزئا تخمیرشده به  نحوی  دیگر بجز ردیفهای  09024010 42175 1351209600 42175
منطقه ازاد بندر انزلی 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 744000 7028208000 223200
منطقه ازاد بندر انزلی 17049000 ک سایر 1188 115225977 3779
منطقه ازاد بندر انزلی 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 2351 141452022 4467
منطقه ازاد بندر انزلی 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 171520 12463839076 406833
منطقه ازاد بندر انزلی 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 92924 5528323688 178914
منطقه ازاد بندر انزلی 19059090 ک کک ک سایر 97514 9815353187 321312
منطقه ازاد بندر انزلی 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 32781 29964387067 948879
منطقه ازاد بندر انزلی 40151910 دستکش خانگی 660 161740800 5184
منطقه ازاد بندر انزلی 40151930 دستکش کارگری  وصنعتی 38270 11667513240 369144
منطقه ازاد بندر انزلی 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب کارشده 548600 15479431905 478429
منطقه ازاد بندر انزلی 44111299 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت کمتر از 5 میلیمتر 172600 4909961504 151928
منطقه ازاد بندر انزلی 44111491 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر 46740 1034363457 33929
منطقه ازاد بندر انزلی 72131090 سایرمیله  های  گرم  نورد شده  بصورت  طومارهای نامنظم  پیچیده شده دا را ی  دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 333580 5420220476 178665
منطقه ازاد بندر انزلی 74081900 مس تصفیه شده غیر مذکور 102671 15698235195 499626
منطقه ازاد بندر انزلی 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 36805 12148812769 388429
منطقه ویزه اقتصادی سرخس 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 1365561 12662214275 400789
منطقه ویزه اقتصادی سرخس 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 10659819 116739737296 3629143
منطقه ویزه اقتصادی سرخس 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 2403388 16035254226 526708
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر2 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 299000 3825732628 124252
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 28331900 سایر سولفات های سدیم  (باستثنای  سولفات  دی سدیم ) 695500 3470090480 111280
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 31051020 کودهای  میکرومعدنی دربسته های کمتراز10کیلوگرم 8522 661413725 21305
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 33051000  شامپوها 27121 1069102785 33899
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 34012010  صابون مایع 10522 248399934 7841
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 12810 133156440 4296
منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 69089000 ک سایر 2446396 15781558828 506096
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 23099090 سایر فرا ورده ها از انواعی که برا ی تغذیه حیوا نات موردا ستفاده قرا رمیگیردغیرمذکور 300 6519450 210
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 39041090 سایرپلی کلروروینیل , مخلوط نشده باسایرمواد  به  غیرا ز سوسپانسیون  وا مولسیون 3400 168884800 5440
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 39073010 رنگ  پودری  آماده  ونیمه  آماده  (فلس flake ),یاگرا نول ازنوع رزین اپوکسید 400 49672000 1600
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 14800 902398920 28068
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 1500 116756250 3750
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 39269099 ک ک ک ک سایر 1900 147463750 4750
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 4000 496720000 16000
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 57029200 کف پوش های غیرمخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف 82020 5387037670 173937
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 57029990 ک ک ک سایر 2600 934050000 30000
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 2300 214210500 6900
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 722760 16413681746 516904
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 72179090 ک ک ک سایر 1200 67057200 2160
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 2000 111762000 3600
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 2700 139933440 4320
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 70 8692600 280
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 84451100 ماشین های حلاجی(Cardingmachines ) 26430 714035000 23000
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 52320 11852991360 366240
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 800 99344000 3200
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 85381000 تابلو ،پانل ،کنسول میزها,کابینت وسایرتکیه گاههای شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههای  مربوط به آنها 350 45348800 1400
منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 95030010 سه چرخه ها،روروک ها،اتومبیل های رکاب زنی واسباب بازی های چرخدار مشابه؛کالسکه های عروسک؛سایراسباب بازی ها؛مدل های کوچک اندازه شده “مقیاس ومدهای تفریحی مشابه،خواه کارکند یا نکند؛پازل هایی از کلیه انواع.” 400 37254000 1200
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 362885 4582137690 144883
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 27150090 سایرمخلوطهای  قیری  برا ساس آسفالت  طبیعی,قیر طبیعی ونفتی,قطرا ن معدنی بازفت  قطرا ن معدنی 71371 514350498 16122
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 30042011 سایرداروهای دا را ی سایر ا نتی بیوتیک هامخصوص  طیور دارای تولید مشابه داخلی 3320 223080054 7096
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 30042090 سایردا روهای  حاوی سایر آنتی بیوتیک  که  تولید دا خلی ندا رند بصورت خرده فروشی 176108 28967864220 924576
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33030090 سایر عطریات وادوتوالتها غیراز عصاره حنا 47 12693174 392
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33041000 فرآورده ها برای آرایش لب 14 15374853 474
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33042090 سایرفرآورده  های  برا ی  آرا یش  چشم  غیرا ز مغز مدا د آرا یشی 11 13253167 409
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33043000  فرآوردهکها برای آرایش ناخن دست و پا 44 9177662 283
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33049100 پودرهاحتی پودرهای  بهم  فشرده  برا ی  مصارف  آرا یشی 422 217451618 6710
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 1512 486742770 15020
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33051000  شامپوها 399 60043690 1853
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 54 9706544 300
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 33072000  بوزداهای بدن و ضد ترشح عرق 30 8810491 272
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 39269060 پریفرم  (PET) 48340 2608435052 82178
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 64041900 سایر کفش های باتخت ا زکائوچویاپلاستیک ورویه نسجی غیرمذکور درجای دیگر 6777 2578701246 79683
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 6517 1000000827 30872
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی آماده کردن وتغییرشکل دا دن توتون وتنباکو. 2797 400014044 12349
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 113600 2951450920 96560
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 1221682 114991743054 3763026
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 285555 26328716385 823265
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای  شکل جامدآن ) 227543 22215243554 688208
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 04031090 ک ک ک سایر 262936 7829426601 249788
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 113640 3875669208 124524
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 92 6485080 212
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 140196 12823681842 406942
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 19021900 ک ک سایر 139400 3810374798 118490
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 19023000 سایرخمیرهای غذا ئی,که در جای  دیگری  مذکور نباشند 119778 3232567366 101811
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 20029010 رب  گوجه  فرنگی 172291 7805591070 245800
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 2288000 4925682943 154766
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 24955 33171050 1025
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 29121900 سایر آلدئیدهای غیرحلقوی، بدون  عوامل اکسیژنه ، غیر از متانال ، اتانال 19684 238653066 7874
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 31021000 ک اوره حتی به صورت محلول در آب 60823609 663913346032 21506651
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 38089113 LD50  بیشتر از 2000 دارای تولید داخل تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 7871 1461395612 45148
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 38089121 محصول آماده شیمیایی خانگی 7940 1018382400 33600
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 38089122 50 LD حداکثر 2000 خانگی محصول اماده شیمیایی 3564 877930494 28966
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 38089123 LD50 بیشتر از 2000 دارای تولید داخل خانگی محصول اماده شیمیایی 1778 364162635 12015
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 38089222 LD50  بیشتر از 2000 دارای تولید داخل محصول اماده شیمیایی 22488 1199579610 38474
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 38089322 LD50 بیشتر از2000 دارای تولید داخل محصول اماده شیمیایی 5793 1508686721 46609
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 38089329 ک ک ک ک سایر LD50 بیشتراز 2000 محصول آماده شیمیایی 900 135087213 4457
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 34100 3195452100 102300
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبی آغشته به  ملامین  فرمالدئید ویاا وره  فرمالدئید(رزینهای آمینه  ) 27234 2306859888 71184
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 500 45370500 1500
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 2300 223670400 6900
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 300 6049400 200
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 68071010 اشیاء ساخته شده ازآسفالت یاموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، کف ، دیوار ، سقف ، پی (ساختمان ، استخر ، تأسیسات و…) 133541 2914555843 93479
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 69089000 ک سایر 837332 7163694780 234156
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 69109000 ظرفشوئی,روشوئی,وا ن حمام… وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زسرا میک, غیرمذکوردرجای دیگر 50502 973002902 30302
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 70139910 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور درردیفهای 7013برای محل کار،توالت ،تزئیناتن داخلی یامقاصد مشابه غیرازشماره های 7010یا7011نقاشی شده ،تراش خورده ،صنایع دستی 6964 262493370 8357
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 70193910 پشم  شیشه 622181 23595944456 746613
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 76061210 ورق کمپوزیتی از الیاژهای الومینیوم 14500 1599487750 50750
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 85043110 ترا نسفورماتورجریان به قدرت حداکثر 1کیلو ولت آمپر غیر از ترانسفور ماتورهای دی الکتریک 1230 339822000 10500
منطقه ویژه اقتصادی شیراز 85359000 سایر دستگاه ها برای قطع ووصل وتغییروحفاظت مدارهای برقی،همچنین دوشاخه اتصال وجعبه تقسیم، برای ولتاژ بیشتر از V1000,غیرمذکوردرجای  دیگر 1870 372186000 11500
منطقه ویژه اقتصادی کاوه 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 150220 2248511760 69480
منطقه ویژه اقتصادی لرستان 28365000 کربنات کلسیم 29820 77219486 2386
منطقه ویژه اقتصادی لرستان 30032090 دا روهای  متشکل ازمحصولات مختلط حاوی سایرآنتی بیوتیک ها که  تولید دا خلی ندا رند 3275 797503863 24609
منطقه ویژه اقتصادی لرستان 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 132847 186477223251 5761353
منطقه ویژه اقتصادی لرستان 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 3454479 165262871480 5181658
منطقه ویژه اقتصادی یزد 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 5431872 68500447404 2157206
منطقه ویژه اقتصادی یزد 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 10427417 137598209436 4286937
منطقه ویژه اقتصادی یزد 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 11959167 166324773514 5455652
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 34430 891356536 29265
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 107240 3919123358 128622
منطقه ویژه اقصادی ارگ جدید بم 73110090 ک ک ک سایر 152106 10187303296 319421
منطقه ویژه بوشهر 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 2109867 22557887668 738317
منطقه ویژه بوشهر1 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 17300 1744651730 55355
منطقه ویژه پیام 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 9500 922516500 28500
منطقه ویژه پیام 04022110 شیرخشک ا طفال دربسته بندی های تحت خلاویک کیلوگرم وکمتربامیزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبیشترباشد 23428 4382953300 137732
منطقه ویژه پیام 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای  شکل جامدآن ) 43780 4248031320 131340
منطقه ویژه پیام 04051010 کره  بسته  بندی  شده  بصورت  بسته  های  500 گرمی و کمتر 1818 376368980 11635
منطقه ویژه پیام 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 334000 1979001060 61782
منطقه ویژه پیام 15162010 ک ک ک روغن جانشین کره کاکائو 43200 2796508800 86400
منطقه ویژه پیام 15171000 مارگارین  (باستثنای  مارگارین  مایع ) 534055 34027557420 1067907
منطقه ویژه پیام 17023010 شربت  گلوکز و دکستروز منوهیدرا ت  غیر تزریقی . 46980 635543661 20201
منطقه ویژه پیام 17026000 سایر فروکتوزها و شربت های  فروکتوز ,که  حاوی  بیش از 50%  وزنی فروکتوز باشد به استثنای قندمعکوس 361890 4695867620 146030
منطقه ویژه پیام 17049000 ک سایر 13250 2224873750 72875
منطقه ویژه پیام 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 42000 7224541500 231000
منطقه ویژه پیام 19021900 ک ک سایر 11846532 337937006793 10701814
منطقه ویژه پیام 19022000 خمیرهای  غذا ئی پرشده  ( حتی پخته  شده  یا ا ماده  شده  به  نحو ی دیگر) 712580 19722974782 641642
منطقه ویژه پیام 19041000  فرآوردهکهای غلات که با عمل پفککردن یا تفت دادن به دست آمده باشند. 5422 490767997 16123
منطقه ویژه پیام 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 72869 3545196360 116592
منطقه ویژه پیام 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 5588 1144886513 36878
منطقه ویژه پیام 20060000 سبزیجات، میوه،میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور). 19900 805774824 26028
منطقه ویژه پیام 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 44512 2430199788 76304
منطقه ویژه پیام 20079990 ک کک ک سایر 71826 2893324096 93913
منطقه ویژه پیام 27132000 قیرنفت 45552 302003736 9636
منطقه ویژه پیام 28365000 کربنات کلسیم 10020 24520944 802
منطقه ویژه پیام 30042012 سایرداروهای دا را ی سایرانتی بیوتیک ها مخصوص دام دارای تولید مشابه داخلی 4600 250024000 8000
منطقه ویژه پیام 30042019 سایرداروها بصورت خرده فروشی ، حاوی سایرانتی بیوتیک  دارای تولید داخل غیرمذکوردرجای دیگر 6868 4438878848 137742
منطقه ویژه پیام 30049010 سایر داروهای خرده فروشی  دا را ی  تولید دا خلی مشابه 152387 136024410544 4229726
منطقه ویژه پیام 30049090 ک ک ک سایر 9000 10077506012 316276
منطقه ویژه پیام 33041000 فرآورده ها برای آرایش لب 4250 1548082365 48524
منطقه ویژه پیام 33051000  شامپوها 766000 29353265028 916818
منطقه ویژه پیام 34012010  صابون مایع 43800 1266024150 39420
منطقه ویژه پیام 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 2485950 63124239820 1977645
منطقه ویژه پیام 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 2581002 34149293752 1065416
منطقه ویژه پیام 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 40000 4822702500 154000
منطقه ویژه پیام 39042100 پلی کلرور وینیل  مخلوط نرم  نشده , به  ا شکال  ا بتدا ئی (Nonplasticised) 26000 1573520000 52000
منطقه ویژه پیام 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 2705 65763960 2029
منطقه ویژه پیام 94060090 ساختمانهای پیش ساخته 8000 705540 22
منطقه ویژه دوغارون 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 14160 1377031680 42480
منطقه ویژه دوغارون 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 25000 836472500 26500
منطقه ویژه دوغارون 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 5988 679374528 20958
منطقه ویژه دوغارون 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 149700 970115880 29940
منطقه ویژه دوغارون 07041000 گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی ,(broccoli) 9800 63507920 1960
منطقه ویژه دوغارون 07051100 کاهو کروی  (سالادی ) ,تازه  یا سردکرده 2280 11081484 342
منطقه ویژه دوغارون 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 19110 123840444 3822
منطقه ویژه دوغارون 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 23290 264108702 8151
منطقه ویژه دوغارون 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 5300 309324960 9540
منطقه ویژه دوغارون 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 134503 653710350 20175
منطقه ویژه دوغارون 08041050 خرماشاهانی تازه یاخشک کرده 8540 233423820 7686
منطقه ویژه دوغارون 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 10450 269776710 8883
منطقه ویژه دوغارون 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 28188 758717360 23960
منطقه ویژه دوغارون 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 28740 325931718 10059
منطقه ویژه دوغارون 08055000 لیمو (lemons) ولیمو ترش کوچک تازه یاخشک کرده 18112 176040066 5433
منطقه ویژه دوغارون 08081000 سیب , تازه 526884 4265820506 131653
منطقه ویژه دوغارون 08093000 هلو ,همچنین  شلیل  و شفتالو ,تازه 80820 523745928 16164
منطقه ویژه دوغارون 08105000 کیوی، تازه 9800 78736860 2430
منطقه ویژه دوغارون 09024010  چای سیاه (تخمیر شده ) وچای جزئا تخمیر شده کوبیده در بستهکبندی غیرخردهکفروشی 6120 218224512 6732
منطقه ویژه دوغارون 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 46000 371680000 11500
منطقه ویژه دوغارون 11031300 بلغور و زبره  ذرت 148990 951392136 29798
منطقه ویژه دوغارون 11052000 فلس،دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سیب زمینی 2700 577403640 17820
منطقه ویژه دوغارون 12019000  لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده 17256 231783760 7592
منطقه ویژه دوغارون 15021010 پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون سازی 70000 1724531200 53200
منطقه ویژه دوغارون 15021090 پیه آب کرده غیراز  مورد مصرف در صنعت صابون سازی 112255 2764738391 85313
منطقه ویژه دوغارون 15119010 RBD پالم اویل  درظروف  200 لیتری  وبیشتر 20304 1115589440 34517
منطقه ویژه دوغارون 15152900 روغن ذرت (باستثنای خام )وا جزا ءآنها,تصفیه شده یانشده ولی ا ز لحاظ شیمیایی تغییر نیافته 67550 4139819465 128345
منطقه ویژه دوغارون 15159090 سایر چربی ها ,روغن های ثابت نباتی واجزاء أنها حتی تصفیه شده ولی ازلحاظ شیمیایی تغییر نیافته که درجای دیگری مذکور نباشد . 21300 1149739920 36210
منطقه ویژه دوغارون 15171000 مارگارین  (باستثنای  مارگارین  مایع ) 9990 606373020 19980
منطقه ویژه دوغارون 15179090 مخلوط یافراورده  های  خورا کی ا ز چربی ها یا روغن  های  حیوا نی و نباتی واجزاءآنهاغیر مذکور در جای  دیگر 143900 8309385480 261230
منطقه ویژه دوغارون 17011200 شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از چغندر 26000 496033200 15600
منطقه ویژه دوغارون 17023010 شربت  گلوکز و دکستروز منوهیدرا ت  غیر تزریقی . 70277 1252910816 38651
منطقه ویژه دوغارون 17026000 سایر فروکتوزها و شربت های  فروکتوز ,که  حاوی  بیش از 50%  وزنی فروکتوز باشد به استثنای قندمعکوس 46620 604493568 18648
منطقه ویژه دوغارون 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 9600 1400371200 43200
منطقه ویژه دوغارون 17049000 ک سایر 237820 25475971947 815663
منطقه ویژه دوغارون 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 23450 1382312035 44555
منطقه ویژه دوغارون 19021900 ک ک سایر 63694 1567245090 51624
منطقه ویژه دوغارون 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 193922 10877801279 353215
منطقه ویژه دوغارون 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 1260 72640260 2268
منطقه ویژه دوغارون 19059090 ک کک ک سایر 216449 14812234662 476207
منطقه ویژه دوغارون 20029010 رب  گوجه  فرنگی 831009 38726384517 1216452
منطقه ویژه دوغارون 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 10125 1071862939 35437
منطقه ویژه دوغارون 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 40161 2603750368 80323
منطقه ویژه دوغارون 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 4200 280618800 9240
منطقه ویژه دوغارون 20079990 ک کک ک سایر 20600 1469455680 45320
منطقه ویژه دوغارون 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 28780 873444220 28780
منطقه ویژه دوغارون 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغلیظ شده های قهوه 620 120386640 3720
منطقه ویژه دوغارون 21069010 ا ستابیلایزر 20350 2452150717 78347
منطقه ویژه دوغارون 23099040 خوراک آماده دام و طیور 45000 729360000 22500
منطقه ویژه دوغارون 25010010 نمک معمولی(ا زجمله  نمک آماده  برا ی  سرسفره  ونمک  تقلیب  شده  ) 31000 94145000 2945
منطقه ویژه دوغارون 25010030 نمک تغییریافته برا ی مصارف صنعتی(شامل  خالص  شده ) 74500 91644900 2980
منطقه ویژه دوغارون 25051010  کشن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن 10000 48339000 1500
منطقه ویژه دوغارون 25174900 دا نه  دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثنای  مرمر) 33000 37056129 1221
منطقه ویژه دوغارون 25202000 ک گچ 26362630 21100035884 678750
منطقه ویژه دوغارون 25221000 آهک  زنده 110444 174696399 5521
منطقه ویژه دوغارون 25232100 سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی 109000 313505823 10356
منطقه ویژه دوغارون 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 138244530 169760159320 5484125
منطقه ویژه دوغارون 25239010 ک کک ک سیمان کوره بلند هیدرولیک حتی رنگ شده حتی پودرنشده 26375600 25224691343 798443
منطقه ویژه دوغارون 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 2012645 36973221540 1200878
منطقه ویژه دوغارون 27132000 قیرنفت 37052511 306336279548 9833094
منطقه ویژه دوغارون 27149000 قیرو آسفالت,  طبیعی, آسفالت  های  طبیعی وسنگ  های آسفالت  دا ر طبیعی 2000000 18196200000 600000
منطقه ویژه دوغارون 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 51200 2017287192 65764
منطقه ویژه دوغارون 28309090 سایر سولفورها غیر از سولفور سدیم وسولفور باریم ؛ پلی سولفورها ؛ با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص 24000 116102400 3840
منطقه ویژه دوغارون 28331900 سایر سولفات های سدیم  (باستثنای  سولفات  دی سدیم ) 10100 103408743 3239
منطقه ویژه دوغارون 28365000 کربنات کلسیم 2042516 19618243331 612383
منطقه ویژه دوغارون 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 74736 1260061488 38862
منطقه ویژه دوغارون 29054410 سوربیتول  محلول  درآب (D-گلوسیتول) 1700 53850368 1664
منطقه ویژه دوغارون 29221290 سایر املاح دی اتانول امین غیر مذکور درجای دیگر . 8638 323314767 10278
منطقه ویژه دوغارون 31010000  کود حیوا نی یا نباتی، حتی مخلوط شده با یکدیگر یاعمل آورده شده ازلحاظ شیمیائی 25000 1213575000 37500
منطقه ویژه دوغارون 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 9920 1570633600 49600
منطقه ویژه دوغارون 32081010 پوشش  ورنگها براساس پلی استرها 11000 1585831500 49500
منطقه ویژه دوغارون 33051000  شامپوها 185064 14630045810 462660
منطقه ویژه دوغارون 33073000 املاح معطر و سایر فرآورده ها برای استحمام 25000 801750000 25000
منطقه ویژه دوغارون 34011150  صابون رختشویی 82038 2392846517 73835
منطقه ویژه دوغارون 34021120  سدیم لوریل اتر سولفات 1210 365257200 11800
منطقه ویژه دوغارون 34021240  کوکو آمید و بتائین 2220 99085128 3104
منطقه ویژه دوغارون 34021290 سایرموا دآلی تانسیوا کتیف  کاتیونیک  حتی بسته  بندی  شده  برا ی  خرده  فروشی 3434 142016523 4509
منطقه ویژه دوغارون 34021900 موا دآلی تانسیوا کتیف (غیرآنیونیک ،غیرکاتونیک ،یونیک )حتی بسته بندی شده برای خرده فروشی 2000 16181000 500
منطقه ویژه دوغارون 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 32240 906806664 29016
منطقه ویژه دوغارون 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 10250 293706675 9225
منطقه ویژه دوغارون 34039990 سایر فرآورده های روان کننده فاقد روغن نفتی یامعدنی . 1984 72104480 2380
منطقه ویژه دوغارون 35052000 چسب ها براساس نشاسته یافکول یابرا ساس دکسترین  یا سایر نشاسته ها و فکول های  تغییریافته 1800 139702500 4500
منطقه ویژه دوغارون 38123090 سایرفرا ورده های ا نتی ا کسیدا ن وپایدا رکننده های مرکب برا ی کائوچویاموا دپلاستیکی غیرمذکور 7936 925633688 30553
منطقه ویژه دوغارون 39011011 پلی اتیلن خطی به  صورت  پودرباچگالی کمتراز94% 2000 80604984 2644
منطقه ویژه دوغارون 39011021 پلی اتیلن گرید لوله . به  صورت  پودرباچگالی کمتراز94% 30000 1394585472 46032
منطقه ویژه دوغارون 39011031 پلی اتیلن گرید فیلم  به  صورت  پودرباچگالی کمتراز94% 22000 835982400 26400
منطقه ویژه دوغارون 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 790875 32785345147 1052694
منطقه ویژه دوغارون 39011051 پلی اتیلن گرید بادی  به  صورت  پودرباچگالی کمتراز    94% 40000 1857268020 61377
منطقه ویژه دوغارون 39012019 سایر پلی ا تیلن  گرید لوله  با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع  پودری 949500 31682890200 984536
منطقه ویژه دوغارون 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 82625 4480368454 144055
منطقه ویژه دوغارون 39021099 ک ک ک ک سایر 175680 7083634012 231742
منطقه ویژه دوغارون 39041010 سوسپانسیون پلی (کلروروینیل )مخلوط نشده باسایرمواد 1222131 33124396979 1059275
منطقه ویژه دوغارون 39074000 پلی کربنات ها ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 1300 167575200 5200
منطقه ویژه دوغارون 39076020 گرید بطری( پلی اتیلن ترفتالات ) 16400 687459300 22550
منطقه ویژه دوغارون 39151000 آخال, دم  قیچی و خرده  ریز ا ز پلیمرهای  ا تیلن 39000 758206800 23400
منطقه ویژه دوغارون 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 10480 990894480 31440
منطقه ویژه دوغارون 39173100 لوله هاوشیلنگهای  قابل ا نعطاف که دا را ی یک  حدا قل  تحمل  فشارتاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند 900 78960400 2540
منطقه ویژه دوغارون 39199090 صفحه.  ورق  ونوا رخودچسب بصورت  ورق  یارول  باپهنای  بیشتر ا ز20سانتیمتر غیرمذکوردرجای  دیگر 312880 29957237955 938637
منطقه ویژه دوغارون 39204310 نوا ر ولبه  و روکش  جهت  ا ورا ق  فشرده  چوبی ازپلیمرهای کلروروینیل حاوی حداقل 6%پلاستی سایزر 4510 291778960 9020
منطقه ویژه دوغارون 39206200 صفحه, ورق, …ا زپلی ا تیلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکیه گاه یاجورنشده باموا ددیگر 19132 948556992 29262
منطقه ویژه دوغارون 39209990 ک ک ک سایر 19750 1921122000 59250
منطقه ویژه دوغارون 39211390 ک ک ک سایر 840 121565304 3864
منطقه ویژه دوغارون 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 93196 7816003878 242602
منطقه ویژه دوغارون 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 65000 5994610000 185000
منطقه ویژه دوغارون 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 45057 4381991136 135171
منطقه ویژه دوغارون 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 1400 127092000 4200
منطقه ویژه دوغارون 39241090 ک ک ک سایر 55809 4920142606 156233
منطقه ویژه دوغارون 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 4402 241275983 7503
منطقه ویژه دوغارون 39252000 درب  و پنجره  و چارچوب  آنها و آستانه  در ا ز موا د پلاستیکی 2000 182916000 6000
منطقه ویژه دوغارون 39269060 پریفرم  (PET) 30800 1690214460 52360
منطقه ویژه دوغارون 39269099 ک ک ک ک سایر 80924 7460570940 242772
منطقه ویژه دوغارون 44111210 تخته فیبری تراکمی متوسط (mdf)باضخامتی نه بیش از5میلمترکارنشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده 6309 114590875 3785
منطقه ویژه دوغارون 44111291 پروفیل روکش شده 75310 1847159980 58933
منطقه ویژه دوغارون 44111292 کفپوش روکش شده 87250 2780046750 87250
منطقه ویژه دوغارون 44111299 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت کمتر از 5 میلیمتر 73460 1683452640 53820
منطقه ویژه دوغارون 44111491 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر 24930 747804704 23069
منطقه ویژه دوغارون 44119390 سایر تخته های فیبری ازچوب یاسایر مواد چوبی باتراکمی بیش از5/0گرم برسانتی مترمکعب لیکن نه بیش از 8/0گرم برسانتی مترمکعب کارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده 27080 276546520 8960
منطقه ویژه دوغارون 44130000 چوب های متراکم شده، به شکل بلوک، صفحه، باریکه یا پروفیل. 435780 13297415100 411138
منطقه ویژه دوغارون 48051290 کاغذ فلوتینگ  کاهی تولیدشده  ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin) 2107330 37647520069 1196130
منطقه ویژه دوغارون 48052490 مقوا ی  تست  لاینر به  وزن  حدا کثر 150 gدرهر مترمربع  تولیدشده ازحداکثر 20%خمیربکر 484300 6693909792 212256
منطقه ویژه دوغارون 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 363093 10052803643 315408
منطقه ویژه دوغارون 56074100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 12960 1260334080 38880
منطقه ویژه دوغارون 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 51280 4726925760 153840
منطقه ویژه دوغارون 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 71496 6717940206 208185
منطقه ویژه دوغارون 64029900 ک ک سایر 350 486240000 15000
منطقه ویژه دوغارون 67021000  گل ، برگ ومیوه مصنوعی واجزاء آنها ؛ اشیاء ساخته شده از گل ، برگ یا میوه مصنوعی از مواد پلاستیکی 2990 288394470 8970
منطقه ویژه دوغارون 68022300 سنگ خارا (گرا نیت ),بریده یاا ره شده, دا را ی سطح صاف یایکپارچه. 161056 629634517 19432
منطقه ویژه دوغارون 68030010 سنگ  برا ی  کف  و دیوا ر 773892 3435797535 106972
منطقه ویژه دوغارون 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات  سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای  دیگر 55961 299595735 9375
منطقه ویژه دوغارون 69079000 کاشی و چهار گوش (Tile)، مکعب بزرگ و کوچک و همانند،حتی به اشکالی غیر از مربع یا مربع مستطیل،ک که بزرگترین سطح آنها در مربعی با ضلع کمتر از 7 سانتیمتر جای گیرد. 203100 1474107102 46681
منطقه ویژه دوغارون 69089000 ک سایر 776874 5094229688 159268
منطقه ویژه دوغارون 70133700 سایر لیوانهای نوشیدن ،غیرازسفالینه های شیشه ای وبغیراز کریستال سرب دار . 159813 7986439070 259605
منطقه ویژه دوغارون 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 19583 761743584 23499
منطقه ویژه دوغارون 70193910 پشم  شیشه 7850 475474500 15700
منطقه ویژه دوغارون 72022900 فروسیلسیوم دا را ی 55% وزنی یاکمترسیلسیوم. 50305 2446014112 75457
منطقه ویژه دوغارون 72023000 فروسیلیکومنگنز. 24910 1190560995 37365
منطقه ویژه دوغارون 72083710 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 میلی متر وبالاتر با گریدهای X60 وبیشتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت ، گاز وپتروشیمی 23280 549246080 16994
منطقه ویژه دوغارون 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر 24280 573637260 17724
منطقه ویژه دوغارون 72091700 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهنای حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1میلی متر 90488 2064679875 68175
منطقه ویژه دوغارون 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 12664319 137993807179 4505089
منطقه ویژه دوغارون 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 139640 2491186032 79262
منطقه ویژه دوغارون 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 2542760 41475445788 1298166
منطقه ویژه دوغارون 72164090 ک ک ک سایر 95904 2408751680 76723
منطقه ویژه دوغارون 72166900 پروفیل ا زآهن یاا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده یاسردتمام شده, که درجای دیگرگفته نشده ا ست. 717044 17160361941 555032
منطقه ویژه دوغارون 72169990 سایرپروفیل  ا زآهن  یا ا زفولادهای  غیرممزوج  غیرمذکوردرجای  دیگر 50190 1845689663 58331
منطقه ویژه دوغارون 72171000 مفتول از آهن یا از فولادهای غیرممزوج آبکاری نشده یا اندود شده، حتی صیقل شده 23780 391550090 12365
منطقه ویژه دوغارون 72172090 سایر مفتولهاا زا هن یافولاد غیرممزوج   آبکاری  شده  یااندود شده با روی 318406 8967909062 283447
منطقه ویژه دوغارون 72201100 محصولات ازفولاد زنگ  نزن  تخت فقط گرم  نوردشده  باپهنای کمترا ز 600mm  به  ضخامت 75/4 mmیابیشتر 23780 398474490 12365
منطقه ویژه دوغارون 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 34074 997083981 31893
منطقه ویژه دوغارون 73062900 سایر لوله ها ازفولاد زنگ نزن برای جداره سازی ولوله گذاری برای حفاری نفت یاگاز ازآهن یاازفولاد غیر مذکور درجای دیگر . 31990 1616092577 50212
منطقه ویژه دوغارون 73063020 لوله با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 میلیمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 22000 924709500 29700
منطقه ویژه دوغارون 73110090 ک ک ک سایر 3200 203347200 6720
منطقه ویژه دوغارون 73141400 سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غیرازبرای ماشین آلات ) 9900 500493708 15444
منطقه ویژه دوغارون 73143900 شبکه توری , پرچین, ا زآهن یاا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجای دیگرگفته نشده. 112989 5617663602 175286
منطقه ویژه دوغارون 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 8620 1379176000 43100
منطقه ویژه دوغارون 73219090 ک ک ک سایر 550 29957400 990
منطقه ویژه دوغارون 73251000 مصنوعات ا زچدن غیرچکش خوا ر,که درجای دیگرگفته نشده. 16720 931591584 30096
منطقه ویژه دوغارون 73261900 مصنوعات آهنگری شده یاپرس شده ولی کاربیشتری روی آن انجام نشده ا زآهن یاا زفولاد,که درجای دیگرگفته نشده. 295045 14902145470 478780
منطقه ویژه دوغارون 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشی از نیکل. 8500 357274125 11475
منطقه ویژه دوغارون 76149000 ک سایر 11750 1739235927 54197
منطقه ویژه دوغارون 84031000 دیگ های آب گرم برا ی حرا رت مرکزی 980 282610130 9143
منطقه ویژه دوغارون 84186190 سایر تجهیزات سردکننده یامنجمد کننده تراکمی باکندانسور مبدل حرارتی بجزردیف 84186110. 7600 1231276000 38000
منطقه ویژه دوغارون 84194000 مجموعه ماشین آلات (Plants)تقطیریاتصفیه (Rectifying) 12860 2223948486 69011
منطقه ویژه دوغارون 84223000 ماشین آلات برا ی پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن یادرزگیری کردن بطری ها,پیت هاوغیره ودستگاههای گازدا رکردن نوشابه ها 1600 129664000 4000
منطقه ویژه دوغارون 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 1620 210055680 6480
منطقه ویژه دوغارون 84229090 سایراجزاوقطعات ماشین های ظرفشویی,ماشین آلات برای تمیزکردن خشک کردن ،پرکردن ،بستن و…بجزماشین ظرفشویی خانگی 3800 4901299200 151242
منطقه ویژه دوغارون 84241000 دستگاههای آتش نشان، حتی پرشده 2620 163147400 5240
منطقه ویژه دوغارون 84335190 سایرکمباین  بردا شت ،غیر مذکور درجای دیگر 6400 1164556800 38400
منطقه ویژه دوغارون 84336000 ماشین هابرا ی پاک کردن, جورکردن, یادرجه بندی کردن تخم مرغ ،میوه یاسایرمحصولات کشاورزی 86900 24405409600 801200
منطقه ویژه دوغارون 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 44400 9473184000 310800
منطقه ویژه دوغارون 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی ساختن یاتکمیل کردن کاغذ یامقواغیر مذکور درجای دیگر 1000 122120000 4000
منطقه ویژه دوغارون 84418000 ماشین آلات ودستگاههابرا ی کارکردن روی خمیرکاغذ,کاغذیامقوا غیرمذکوردرجای دیگر 1600 195392000 6400
منطقه ویژه دوغارون 84649000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 2740 522002880 16440
منطقه ویژه دوغارون 84659200 ماشین های رنده کردن, فرزکردن یاقالب سازی (بابرش )برا ی کارروی چوب, ا ستخوا ن, کائوچو ،موادپلاستیکی سخت وغیره 1290 120144150 3870
منطقه ویژه دوغارون 84659300 ماشین های سنگ زدن, سنباده زدن یاصیقل کردن برا ی کارروی چوب, استخوان ،کائوچو ،موادپلاستیکی سخت وغیره 5370 312811092 9666
منطقه ویژه دوغارون 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 37580 3145455925 99955
منطقه ویژه دوغارون 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 3400 440667200 13600
منطقه ویژه دوغارون 84771000 ماشین های قالب گیری تزریقی برا ی کارکردن روی کائوچو یا موا د پلاستیکی یابرای ساختن محصولات ازاین مواد . 800 129664000 4000
منطقه ویژه دوغارون 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 1600 195392000 6400
منطقه ویژه دوغارون 85044060 ا نوا ع UPS 650 170247000 5500
منطقه ویژه دوغارون 85161090 سایرآبگرم کن های فوری یامخزنی برقی وگرم کن های غوطه وربرقی بجز دستگاههای آبگرم وسردکن توام 2500 303270000 10000
منطقه ویژه دوغارون 85369090 سایردستگاه های برقی برا ی قطع  و وصل  ,  تغییر یاحفاظت مدارهای برقی ،غیرمذکوردر جای دیگربرای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 1500 363120000 12000
منطقه ویژه دوغارون 87089190 رادیاتورهاوقطعات مربوطه ، بغیراز انواع مورد استفاده در سوا ری ، سوا ری  کار،وا نت  و ترا کتورکشاورزی 590 82066050 2655
منطقه ویژه دوغارون 87164000 سایر تریلرها و نیمه تریلرها ،غیرمذکور درجای دیگر 7500 229992479 7097
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 27111290 پروپان  مایع  شده  درظروف  یک هزا ر سانتی متر مکعب  وبیشتر 538440 3683575931 118457
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 27111390 بوتان  مایع  شده  درظروف  یک هزا رسانتی متر مکعب  وبیشتر 70000 474166000 15400
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39011039 پلی ا تیلن  گرید فیلم  باچگالی کمترا ز94 %به  جز نوع  پودری 2024000 70570918618 2235754
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012029 پلی ا تیلن  گریدفیلم به  صورت  غیرپودرباوزن  مخصوص  94% یا بیشتر 726000 25473615629 834677
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 44000 1493426781 46134
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012049 سایرپلی ا تیلن  گریدبادی  با چگالی 94%یابیشتر بجز نوع  پودری 484000 16390407600 519180
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39012099 سایرپلی ا تیلن  باچگالی 94%یا بیشتربجزنوع  پودری  غیرمذکوردرجای  دیگر 98730 5270186167 167787
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39021030 گریدنساجی پلی پروپیلن 22000 523925292 16764
منطقه ویژه عسلویه(انرژی پارس ) 39031910 پلی استیرن غیرقابل انبساط  معمولی (GPPS)styrene poly purpose General 45000 1672560000 51750
منطقه ویژه نوشهر 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 510030 14336596390 455714
منطقه ویژه نوشهر 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 1118144 103387011015 3354481
منطقه ویژه نوشهر 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 1493574 143258807511 4481181
منطقه ویژه نوشهر 04029900 شیروخامه شیرتغلیظ شده، شیرین شده (باستثنای  شکل جامدآن ) 20000 1944960000 60000
منطقه ویژه نوشهر 04031090 ک ک ک سایر 331302 11255939074 355836
منطقه ویژه نوشهر 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 131963 2093577302 67818
منطقه ویژه نوشهر 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 120000 3859604160 127200
منطقه ویژه نوشهر 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 8640 786075840 25920
منطقه ویژه نوشهر 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 246060 26731625442 849750
منطقه ویژه نوشهر 06029090 سایر نباتات  زنده  (همچنین  ریشه  آنها) 201160 18975482520 603480
منطقه ویژه نوشهر 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 17600 1018543680 31680
منطقه ویژه نوشهر 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 13321 770884527 23977
منطقه ویژه نوشهر 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 51544 1850819807 60679
منطقه ویژه نوشهر 21032000 کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس های گوجه فرنگی 12094 415823274 13100
منطقه ویژه نوشهر 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 8404 327970458 10648
منطقه ویژه نوشهر 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 25890 627893368 19408
منطقه ویژه نوشهر 22029090 — سایر 18192 592676529 19549
منطقه ویژه نوشهر 28352500 هیدروژنواورتوفسفات کلسیم (فسفات دی کلسیک) 10000 189039680 5849
منطقه ویژه نوشهر 29362990 سایر ویتامین  هاومشتقات  آنها مخلوط نشده غیرمذکور در جای  دیگر 4440 2103920262 64998
منطقه ویژه نوشهر 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 20201 395546130 12593
منطقه ویژه نوشهر 38089112 سایر LD50 حداکثر 2000 تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 6790 653294894 20177
منطقه ویژه نوشهر 38089122 50 LD حداکثر 2000 خانگی محصول اماده شیمیایی 2772 511131980 16710
منطقه ویژه نوشهر 38089221 LD50 حداکثر 2000 محصول اماده شیمیایی 708 117817997 3852
منطقه ویژه نوشهر 38089313 بیشتر 2000 دارای تولید داخل 50 LD 1008 222009984 7257
منطقه ویژه نوشهر 39231000 جعبه , صندوق , قفسه  و ا شیاء همانند ا ز موا د پلاستیکی 5690 528123210 17070
منطقه ویژه نوشهر 44111399 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 میلیمتر 48000 1366688980 45005
منطقه ویژه نوشهر 44111491 تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf)باضخامت بیش از 9میلمترکارشده به طریق مکانیکی یاسطح آن پوشانده شده غیر مذکور در جای دیگر 234800 6986485065 220080
منطقه ویژه نوشهر 55063000 ا لیاف سنتتیک غیریکسره, ا زآکریلیک یامدآکریلیک, حلاجی شده, شانه زده یابرای نخ ریسی عمل اوری شده 218922 24991451061 788463
منطقه ویژه نوشهر 70134910 ظروف شیشه ای اوپال بغیرازنوع دارای ضریب انبساط خطی نه بیش از 0.000005 هرکلوین ودریک محدوده حرارتی بین صفر تا300درجه سانتیگراد 19652 1310405040 41270
منطقه ویژه نوشهر 73110090 ک ک ک سایر 1604427 103933204105 3310259
منطقه ویژه نوشهر 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 19978 1497916664 47924
منطقه ویژه نوشهر 85441100 سیم  برا ی  سیم پیچی ا زمس 110085 30759766470 990765
منطقه ویژه نوشهر 94054090 سایرچرا غهاووسایل روشنایی برقی غیر مذکور درجای دیگر . 511 47458614 1533
مهران 39012039 سایر.پلی ا تیلن  گریدتزریقی باچگالی 94%یا بیشتر بجزنوع  پودری 3282400 146042843595 4617703
میرجاوه 27101910 روغن  موتور 160804 2971209717 93267
میلک 02071200 گوشت  مرغ  وخروس از نوع خانگی  بریده  نشده  بصورت  قطعات,  یخ  زده 158456 9673899046 316965
میلک 04011000 شیروخامه شیرکه میزا ن موا د چرب  آن  یک درصد وزنی بیشتر نباشد,تغلیظ نشده  یا شیرین  نشده 55068 1544860378 48292
میلک 04012000 شیروخامه باموا د چرب  بیش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغلیظ نشده یاشیرین  نشده 249716 6827900072 215487
میلک 04014000 شیر وخامه شیر که میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 118191 11287008863 351928
میلک 04021090 ک ک ک سایر 9600 1244774400 38400
میلک 04029100 شیر وخامه شیر بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین کننده 20160 1959672960 60480
میلک 04031090 ک ک ک سایر 447034 13465799640 424681
میلک 04039090 دوغ,  شیر وخامه  بسته بندی  شده  کفیر و سایر شیرهاوخامه  ها ی  تخمیرشده… به استثنای فرآورده های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار 28644 1961925606 60582
میلک 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 24000 823721760 25440
میلک 04051010 کره  بسته  بندی  شده  بصورت  بسته  های  500 گرمی و کمتر 157644 10087810200 315288
میلک 04069000 سایرپنیرها که درجای دیگری  مذکور یا مشمول  نباشد 99390 10430096256 335772
میلک 04072900 سایر تخم پرندگان با پوست ، تازه غیر مذکور در جای دیگر 20000 826722000 26000
میلک 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 2316552 12539394892 397163
میلک 07020000 گوجه فرنگی, تازه  یا سردکرده 6528725 50730838883 1592236
میلک 07031000 پیازوموسیر تازه یا سرد کرده 2897619 18383091670 607027
میلک 07041000 گل  کلم  و گل  کلم  بروکولی ,(broccoli) 14019 134880138 4205
میلک 07061000 هویج , شلغم , تازه  یا سرد کرده 4947 78633981 2477
میلک 07070000 خیاروخیارترشی, تازه  یا سردکرده 467054 4539973942 140122
میلک 07093000 بادمجان , تازه  یا سرد کرده 995120 7877123945 249315
میلک 07096000 فلفل  فرنگی ا ز نوع capsicum   یاPimenta 758316 9243901531 295023
میلک 07099300 کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی تازه یا سرد کرده 297002 2760770581 89097
میلک 07099900 سایر سبزیجات تازه یا سرد کرده 19733 310619426 9646
میلک 07114000  خیار و خیارترشی (خیار ریز) محفوظ شده به صورت موقت که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد 8488 465944347 15279
میلک 07129090 ک ک ک سایر 2337 127661850 4206
میلک 07132090 — سایر 355955 8070658940 258683
میلک 08021200 بادا م  بدون  پوست , تازه  یا خشک کرده 15284 365446390 11922
میلک 08041010 خرما استعمرا ن تازه یاخشک کرده 29370 593145390 19090
میلک 08041060 خرمازا هدی تازه یاخشک کرده 111960 2922038151 95829
میلک 08041090 سایر خرماهای  غیرمذکور در جای  دیگر تازه یاخشک کرده 9740976 223980435331 7173858
میلک 08051000 پرتقال , تازه  یا خشک  کرده 15821 193574180 6307
میلک 08052000 نارنگی (از جمله tangerines و satsumas)، کلمانتین (clementines ، ویلکینگ wilkings ) و مرکبات دو گونه ای (hybrid) مشابه . 9896 112358286 3521
میلک 08061000 ا نگور تازه 8610 162590718 5166
میلک 08071100 هندوا نه , تازه 1266214 5754676409 189939
میلک 08081000 سیب , تازه 4101851 40070920071 1301164
میلک 08094000 آلو و گوجه , تازه 2735 51286173 1641
میلک 08105000 کیوی، تازه 22011 267196175 8804
میلک 08109010 انار تازه 205705 3979433552 123423
میلک 11010000 آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودا ر (متل Meslin ) 76709 6216481152 191772
میلک 12019000  لوبیای سویا به جز دانه حتی به صورت خرد شده 35987 536001220 17272
میلک 12060000 دا نه  آفتابگردا ن , حتی خردشده 267415 8561609214 275295
میلک 12079900 سایر دانه ها ومیوه های روغنی، حتی خرد شده 4082 334608802 10346
میلک 16010000 سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده های غذایی بر اساس این محصولات. 394181 37363934610 1170073
میلک 16025000 فرآورده های  گوشت  ا ز نوع  گاو 94218 8789341011 276858
میلک 16042000 سایر فرآورده ها یا کنسروهای  ماهی ها 11722 1873657760 58610
میلک 17011200 شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از چغندر 107688 2069538390 64613
میلک 17019900   قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف 102934 1956788875 61760
میلک 17041000  آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر 335869 38120184323 1209128
میلک 17049000 ک سایر 987585 78309375908 2483355
میلک 18062000 سایر فرآورده ها به صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته بندی های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از دو کیلوگرم باشد. 27744 2354494047 77683
میلک 18063100 شکلات,  غیره  حاوی  کاکائو,به  صورت  بلوک  (block), تخته, میله یاقلم, پرشده به وزن کمتر از2کیلوگرم 538306 45552395066 1484415
میلک 18063200 شکلات  ;غیره  ;حاوی  کاکائو ;به  صورت  بلوک  (block) ;تخته  ;میله  یا قلم  ;پرنشده به وزن کمتراز2کیلوگرم 25068 2166414350 70190
میلک 18069000 شکلات, غیره, حاوی کاکائو,به صورت غیرا زبلوک, تخته, میله یاقلم, غیرمذکوردرجای دیگر 994477 91102026168 2887654
میلک 19021900 ک ک سایر 1986822 55655676759 1763385
میلک 19049000 سایر فراورده ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند 5090 647667888 21378
میلک 19053100 بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده افزوده ا ند 1402740 74564440812 2372769
میلک 19053200 ک ک وافلکها و ویفرها 585763 33187911892 1064941
میلک 19059090 ک کک ک سایر 2991602 186617220662 6024679
میلک 20019000 سایر سبزیجات ، میوه ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات ، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر ازخیار وخیار ریز (خیار ترشی) 37492 2055949052 67486
میلک 20029010 رب  گوجه  فرنگی 1590572 74871176015 2380397
میلک 20029090 ک ک ک سایر 45076 1752142005 55234
میلک 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 5585 859624599 27609
میلک 20054000  نخود فرنگی (Pisum sativum)بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 66646 4262829584 133292
میلک 20055100 لوبیا,پوست  گرفته  (به  صورت  دا نه )محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهر سرکه یادرقند یخ نزده 516385 31722517626 1032777
میلک 20055900 سایر لوبیا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغیر از لوبیا بصورت دانه 888412 55907156505 1758810
میلک 20059900 سایر سبزیجات ومخلوطهای سبزیجات بغیر از جوانه بامبو بجز در سرکه یا جوهر سرکه یخ نزده 21955 1352255070 43910
میلک 20060000 سبزیجات، میوه،میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور). 109230 6776162252 218460
میلک 20071090 فرآورده  های  هموژنیزه  بجز پوره  و پوره  کنسانتره  میوه  های  گرمسیری 1200 80176800 2640
میلک 20079910 پوره موز، انبه، پشن فروت، لیچی و آناناس 3712 3590628 111
میلک 20079990 ک کک ک سایر 1519435 142293876523 4572972
میلک 20081900 سایر ، همچنین مخلوطها شامل میوه های سخت پوست وسایر دانه ها 54626 2801719371 91466
میلک 20086000 گیلاس  وآلبالو,آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که  مشمول  شماره  2006 و 2007 میشوند) 29979 2019989574 62847
میلک 20087000 هلوشلیل  وشفتا لو,آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای  شماره  تعرفه   2006 و 2007) 3840 244200960 7680
میلک 20089900 ک ک سایر 1328611 29954976530 976676
میلک 20091200 آب  پرتقال  یخ  نزده  با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الکل 48924 1789450320 58709
میلک 20091900 سایر اب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از 20 تجاوز نکند 19440 484211520 15552
میلک 20093100 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با یک  مقیاس  بریکس  که  ا ز 20 تجاوز نکند 1087654 30246189059 960358
میلک 20093900 آب  هریک  ا زمرکبات  دیگر به  تنهایی با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 39700 2172293015 71460
میلک 20098990  کسایرآب میوه تغلیظ شده باستثنای (کنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، لیچی) 2937160 79126378211 2555258
میلک 21021000 مخمرهای  فعال  (زنده ) 33864 2434348252 76442
میلک 21031000 سس  سویا 9500 442855800 13800
میلک 21039000 سایرسسها و فرآورده ها برا ی  سس , چاشنیها و ا دویه های  مخلوط شده غیر مذکور درجای دیگر 390 22761648 702
میلک 21042000 فرآورده های غذایی مرکب (Composite)، هموژنیزه 1728 192308256 6048
میلک 21050000 بستنی و سایر شربت های یخ زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو. 83656 9166689554 301136
میلک 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئینی تکستوره سویا 56749 971906684 30832
میلک 21061090 سایر تغلیظ شده های پروتئینی ومواد پروتئینی تکستوره غیر از شماره های 21061010 لغایت 21061030 111269 1651063024 52268
میلک 22029090 — سایر 91488 5861599836 187602
میلک 25059000 ک سایر 12733916 1908884772 60461
میلک 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 90850000 101259093210 3207960
میلک 25239020 سیمان  پوزولانی (pozzolanic coment ) 318950000 348775285410 11098830
میلک 25253000 آخال  میکا 14660 684483075 21990
میلک 25309090 سایر موا د معدنی غیر مذکور 125000 155087000 5000
میلک 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 47740 619015936 19096
میلک 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 110977 1509418624 46564
میلک 27111990 سایر گازهای  نفتی وهیدروکربورهای گازی شکل مایع شده غیرمذکور درظروف  یک هزا ر سانتی مترمکعب  وبیشتر 233260 3364803491 103801
میلک 27132000 قیرنفت 29920 203374427 6283
میلک 28151100 هیدرو کسیدسدیم (سودسوزآور),جامد 49000 612100272 18878
میلک 29029000 سایر هیدروکربورهای حلقوی غیر از سیکلانیکها ، سیکلنیکها یا سیکلوترپنیک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلین ها ، استیرن ، اتیل بنزن ، کومن 1733368 29218626520 901349
میلک 29031500 1,2 -دی  کلروا تان  (ا تیلن  دی کلرید) 30300 9379062 303
میلک 32081020 لاک  هاو ورنی ها و لعاب  دا خل  قوطی موادغذایی براساس پلی استرها 1740 310297680 9570
میلک 32082040 موا د ا فزودنی رنگ براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 14000 794192000 24500
میلک 32082090 سایر رنگهاوورنی هاازجمله (لعابهاولاک ها )دیسپرسه یاحل شده درمحیط غیرآبی غیرمذکور بر پایه  پلیمرهای  ا کریلیک یاوینیل 7600 295633920 9120
میلک 32089090 سایررنگهاوورنی هابرا ساس سایر پلیمرهای  سنتیتیک یاطبیعی تغییریاقته غیرمذکور درجای دیگر بامحلولهای مشخص شده دریادداشت 4فصل 32 7920 419750100 13860
میلک 32129000 پیگمانهاا زنوع  موردمصرف  درساخت  رنگها,دیسپرسه درمحیط غیرآبی به شکل مایع یاخمیر ،موا درنگی وسایرموا درنگ  کننده دربسته های خرده فروشی 40683 2435944326 75353
میلک 32141000 بتانه های شیشه برها، بتانه های پیوندزنی، سیمان های رزینی، ترکیبات درزگیری و سایر بتانه ها؛ اندودهایی که در نقاشی به کار میکرود 23842 2896326160 95368
میلک 32149000 ا ندودهای  بنائی غیرنسوزبرا ی  نمای  ساختمان,  برا ی  کف, برا ی  سقف  و همانند 19100 2477193600 76400
میلک 33049900 فراورده های زیبایی وآرایشی وفرآورده های برای مراقبت ازپوست غیر از اقلام مشمول ردیفهای 33041000 لغایت 33049100 62322 12532292417 392483
میلک 33051000  شامپوها 1012391 78222548336 2457346
میلک 33059000 سایر فرآورده هابرای پاکیزگی وآرایشی موغیر از شامپو ، فراورده ها برای فر زدن دائمی یا بازکردن موفیکساتورمو 930 597104028 18948
میلک 33061000 مواد پاک کننده دندان 1186 49790976 1536
میلک 34011150  صابون رختشویی 1004951 29004927010 931282
میلک 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده های آلی تاانسیواکتیف به شکل شمش ،میله ،چونه ،تکه یابه اشکال قالبی وکاغذ برای مصارف پاکیزگی وطبی غیر از ردیفهای10 340111 لغایت 34011150 3500 40461250 1250
میلک 34021120  سدیم لوریل اتر سولفات 42525 2074628214 64000
میلک 34022010 دترجنت (قالبی) پودر، مایع، گرانول، قرص، ژل، کنسانتره و سایر فراوردهکهای همانند با بسته بندی 5 کیلوگرم و کمتر مناسب برای شستشو و پاکیزگی دستی 151507 4330083969 136339
میلک 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 154827 4312232067 139278
میلک 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 205664 4244320712 133682
میلک 34029090 سایر فرآورده های  تانسیوا کتیف  غیرمذکور در جای  دیگر 3600 44510400 1440
میلک 35051090 دکسترین  وسایرنشاسته ها وفکول های  تغییر یافته  به  غیر ا ز نشاسته  حفاری 4980 80328521 2639
میلک 35061000 محصولات مناسب برای استفاده به عنوان چسب یا چسباننده، آماده شده برا ی خرده فروشی به عنوان چسب یا چسباننده در بسته هایی که وزن خالص آنها از یک کیلوگرم بیشتر نباشد 10040 774711500 25100
میلک 35069900 چسبهاوسایرچسباننده های آماده, غیرمذکوردرجای دیگر. 13811 1162348452 36322
میلک 38089119 سایر LD50 بیشتر از 2000 تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی حشره کش 9588 560647926 17454
میلک 38140000 حلال ها و رقیق کننده های آلی مرکب، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد. 22194 241072440 7435
میلک 38249090 سایر فرآورده  های  صنایع  شیمیایی یا صنایع  وا بسته  غیرمذکوردرجای  دیگر 2880 34858122 1094
میلک 39049000 پلیمرهای سایر  ا ولفین های  هالوژنه  که  در جای  دیگرمذکورنباشد ,به  ا شکال  ا بتدا ئی 25100 976369920 30120
میلک 39159000 آخال, دم قیچی خرده ریز,ا زسایرموا دپلاستیکی غیر مذکورو غیرمشمول  در جای  دیگر 2300 104352150 3450
میلک 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 61885 4566216400 143605
میلک 39172200 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  پروپیلن 24639 2281804224 73917
میلک 39172900 ک ک از سایر مواد پلاستیکی 18250 1597607250 52750
میلک 39173100 لوله هاوشیلنگهای  قابل ا نعطاف که دا را ی یک  حدا قل  تحمل  فشارتاحد ترکیدگی27/6/mpa باشند 140257 8641960768 276781
میلک 39173200 سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 11400 605683140 19380
میلک 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 5840 314427960 10360
میلک 39201010 صفحه ،ورق یاتیغه یک  لایه  چاپ  شده  ا ز پلیمرهای ا تیلن 23188 2254986624 69564
میلک 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه های نازک غیرمذکور از پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی مستحکم  نشده 19200 1057353760 32641
میلک 39209990 ک ک ک سایر 11334 1102208832 34002
میلک 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 5728 315004824 9738
میلک 39229000 مخزن  آب, سیفون  و لوا زم بهدا شتی همانند,که  درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 76359 4057700645 130540
میلک 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 11426 829469927 26175
میلک 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 174608 12448050367 387569
میلک 39235000 سربطری  ,سرپوش  ,کلاهک  و سایر درپوش ها ,ا ز موا د پلاستیکی 32919 2454865494 77990
میلک 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 43291 2346781908 73570
میلک 39241090 ک ک ک سایر 117343 6269339385 199879
میلک 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 609072 33186564835 1029782
میلک 39251000 مخزن , ا نباره , خم  و خمره  و باگنجایش  بیش  ا زلیتر  300 ا ز موا د پلاستیکی 40570 3629182845 118065
میلک 39259000 سایرلوا زم برای  ساختمان که  درجای دیگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستیکی 92120 8714411511 270945
میلک 39269060 پریفرم  (PET) 51062 3020557808 96767
میلک 39269099 ک ک ک ک سایر 303605 21244122814 670611
میلک 40116110 لاستیک  رویی چرخ  بادی باسطح تماس به شکل استخوان شاه ماهی برای ماشین الات  کشاورزی یا جنگلدا ری دارای تولید داخلی 30630 3802850280 122520
میلک 40122000 ک لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل 400 12454000 400
میلک 44050000 پشم  چوب (کاوه یاپوشال ) ,آرد چوب 490 7430115 245
میلک 44111299 سایر تخته فیبرتراکمی متوسط (mdf) کار شده با ضخامت کمتر از 5 میلیمتر 5800 109572840 3480
میلک 48181000 کاغذ توا لت 10780 1229744376 38793
میلک 48191000 ک کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار 67538 2517024743 81893
میلک 48192090 — سایر 37390 1061475899 33247
میلک 48202000 دفترچه  مشق 2800 175896000 5600
میلک 49030000 کتابهای تصویر,نقاشی یارنگ آمیزی, برا ی  کودکان 4914 308697480 9828
میلک 54024900 ک ک سایر 6405 330439912 10888
میلک 54034900 سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 24200 1294052240 41140
میلک 55052000  آخال الیاف مصنوعی(همچنین ضایعات ، آخال نخ ها والیاف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 54315 250710718 7872
میلک 56072100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زسیزا ل, یاا زگونه آگاو. 24500 2382576000 73500
میلک 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 87490 7178364120 223623
میلک 56089000 تورهای گره باف از ریسمانی یاطناب ا زموا دنسجی,که درجای دیگرگفته نشده. 10280 1832607590 56540
میلک 56090000 ا شیاءا زنخ, نوا ر,یااشکال همانند , ریسمان, طناب یاکابل, که درجای دیگرگفته نشده. 62624 9737017377 304020
میلک 57029110 ک ک ک احرامی (سجاده) 3100 335373500 10850
میلک 57029190 سایر غیر مخملی باف، آماده مصرف از پشم یا موی نرم (کرک) حیوان 21265 2425415940 77218
میلک 57029990 ک ک ک سایر 84255 7334153976 233223
میلک 57049010 کفپوش نسجی ازنمد 83047 8077419872 249180
میلک 57049090 ک ک ک سایر 434234 49019386865 1547482
میلک 57050090 ک ک ک سایر فرش ها وکف پوشها از مواد نسجی حتی اماده مصرف بجز جاجیم 13287 1536823709 48556
میلک 58041000 تورباف هاوسایرپارچه های توری به صورت توپ ،نواریافرم مشخص 1800 92705760 3059
میلک 58089000 مصنوعات علاقبندی وا شیاءتزئینی همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغیرمذکوردرجای دیگربدون قلابدوزی وگلدوزی 41832 7090815246 230074
میلک 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 1500 139311000 4500
میلک 64019900 کفش های ضدآب که قوزک پارا نمی پوشاند بارویه کائوچو یاپلاستیک 156378 14902442565 470624
میلک 64021990 سایر کفشهای  ورزشی غیرمذکورکه تخت بیرونی ورویه انها ازکائوچویاپلاستیک  باشد 12600 1152144000 37800
میلک 64029900 ک ک سایر 18468 1697849670 55404
میلک 64069090 ک ک ک سایر 22984 1809038322 56964
میلک 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 25065 164890960 5296
میلک 68022900 سایر سنگهای تراشه پذیر یا سنگهای ساختمان واشیاء ساخته شده از این سنگها ، که فقط بریده یا اره شده ودارای سطح صاف یا یکپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانیت) 493136 3930307600 124944
میلک 69010090 سایرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسایرمحصولات  سرا میکی از آرد فسیل سیلیی یاخاکهای سیلیسی همانند غیرمذکوردرجای  دیگر 24788 36133805 1115
میلک 69089000 ک سایر 163481 1380050373 43425
میلک 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 1879666 57142120747 1815278
میلک 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 751008 29006486770 944420
میلک 70139190 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکور دردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی یامقاصددمشابه غیرازشماره های 7010یا7013ساخته شده بصورت ماشینی 146076 5457629994 175292
میلک 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 1641370 62846579915 1965072
میلک 70193910 پشم  شیشه 1900 118761400 3800
میلک 73049000 لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غیرمدور. 9800 413477190 13230
میلک 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 26920 608059328 18758
میلک 73084000 تجهیزا ت برا ی چوب بست زدن, پشت دری ساختن, شمع زدن یاحائل قراردادن ازچدن ،آهن یافولاد. 7000 286590150 9450
میلک 73089090 ک ک ک سایر 122140 5207980434 168651
میلک 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 678806 35172393443 1153968
میلک 73101000 منبع, چلیک, بشکه, پیت… (غیرا زبرا ی گاز)ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,باگنجایش 50لغایت 300لیتر. 210277 11354248484 358311
میلک 73110090 ک ک ک سایر 38444 2562613952 79372
میلک 73141400 سایر تورهای بدون سر وانتهای تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غیرازبرای ماشین آلات ) 19600 806659560 26460
میلک 73211190 سایروسایل  خورا ک  پزی وخورا ک  گرم  کن  باسوخت  گازی یاهم  گازوهم  سایرسوختها,غیرمذکور 46713 4149830377 132872
میلک 73218100 بخاری ،منقل وسایر وسایل غیر برقی همانند (باستثناءاجاق طبخ…)باسوخت گازی یاهم باگازوهم با سایر سوختها,ازچدن ،آهن یاا زفولاد. 5460 477431955 15015
میلک 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنین اجزا و قطعات آن 258356 16372131704 516834
میلک 73219090 ک ک ک سایر 104275 6539511040 208551
میلک 73221100 را دیاتور,باگرم کننده غیربرقی,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن یاازفولاد . 5467 650354862 20227
میلک 73221900 ک ک سایر 2425 807852375 26675
میلک 73239990 سایرا شیا سرمیز،آشپزخانه ، خانه  دا ری… ا زا هن یافولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 21762 1986119887 61983
میلک 73249000 لوا زم بهدا شتی یاپاکیزگی واجزا ءوقطعات آنهااز آهن یاا زچدن باازفولاد 2282 142638692 4564
میلک 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهنی یافولادی 62133 2763458120 89407
میلک 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 540871 26085776706 816985
میلک 76041000 میله, پروفیل ا زآلومینیوم غیرممزوج. 82693 6173732619 195853
میلک 76151090 ک ک ک سایر 15000 2188080000 67500
میلک 78060090 سایرمصنوعات ا زسرب غیر مذکور درجای دیگر 3840 356083200 11520
میلک 79070090 سایر مصنوعات از روی غیر مذکور درجای دیگر 8000 25630500 800
میلک 82055900 ا بزا رهای دستی,که درجای دیگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شیشه بری ). 3570 221040120 7140
میلک 84143090 سایرکمپرسورهاباکاربرددرتجهیزا ت  مولدسرماغیرمذکوردرجای دیگر 3500 13679712 432
میلک 84146010 هود آشپزخانه 4100 252907200 7800
میلک 84172000 تنورهای نانوایی(همچنین تنورهای شیرینی پزی یا بیسکویت پزی  )،غیربرقی 75533 6435608082 206776
میلک 84212100 ماشین آلات ودستگاههابرا ی از صافی گذرا ندن یا تصفیه کردن آب 6000 98768000 3200
میلک 84224000 ماشین های بسته بندی وماشین های لفاف کردن کالاها   غیرمذکوردرجای دیگر 17000 2204592000 68000
میلک 84238990 سایرماشین الات توزین باظرفیت بیش از kg 500بجزباسکولهای الکترونیکی سیار 2730 173365920 5460
میلک 84239090 سایر اجزاوقطعات ماشین الات توزین غیر مذکور در جای دیگر 5473 346616036 10946
میلک 84283900 بالابرهاونقاله های باعمل مدا وم, که درجای دیگرمذکورنباشد 11300 1213289000 39550
میلک 84313190 سایرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار یا پلکان متحرک غیرمذکور 94273 9809531756 305591
میلک 84314990   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات مشمول شماره های 8426،8429 و8430 غیرمذکوردرجای دیگر 14300 1802117600 57200
میلک 84321010 گاوا هن (خیش ) دا را ی خاک  برگردا ن 79264 9699008048 317056
میلک 84321020 گاوا هن  قلمی(خیش ) فاقد خاک  برگردا ن 51800 6684522400 207200
میلک 84321090 سایر گاوآهن ها(خیش )غیر مذکور درجای دیگر 56200 7163021200 224800
میلک 84335119 کمباین (ماشین برداشت ) مخصوص گندم با قدرت کمتر از 140 اسب بخار 5690 689939250 22750
میلک 84335190 سایرکمباین  بردا شت ،غیر مذکور درجای دیگر 2000 247664000 8000
میلک 84381000 ماشین آلات نانوایی یانان شیرینی پزی, بیسکویت سازی وماشین آلات تولیدماکارونی، اسپاگتی یامحصولات همانند 4456 365128819 12031
میلک 84603910 ماشین سنگ سنباده (ا بزارتیزکن  ) 6900 1302336000 41406
میلک 84621000 ماشین های آهنگری یامنگنه کاری قالبی(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 36700 2954546500 92501
میلک 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 69800 14875185500 488600
میلک 84743100 مخلوط کن های بتون وملاط. 21100 2048514600 63300
میلک 84748000 سایرماشین آلات ودستگاههای به هم فشردن ،شکل دادن یاقالب گیری سوختهای معدنی جامد ،خمیرهای سرامیکی وسایر محصولات معدنی ،ماشینهای درست کردن قالبهای ریخته گری ازماسه . 19700 1914958200 59100
میلک 84749090   اجزاء وقطعات مربوط به ماشین آلات ردیف 8474 غیر از لاینر ، چکش ، کانکتیو، منتل 20442 1947897660 61326
میلک 84778000 ماشین آلات کارکردن روی کائوچویاموا دپلاستیکی یا برای ساختن محصولات ا زا ین موا د,غیرمذکوردرجای  دیگر 7600 908307920 28880
میلک 84796010 کولرهای  آبی خانگی  با هوا دهی حدا کثر 8000 فوت  مکعب  در دقیقه (M.F.C) 19346 1881262560 58035
میلک 84796090 سایردستگاههای خنک کردن هواازطریق تبخیری به جز ردیف 84796010 2900 264219000 8700
میلک 84811010 رگلاتور مخصوص  سیلندر گاز مایع 41942 9220017247 293594
میلک 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 280971 93999696987 2966325
میلک 84818030 شیر مخصوص  سیلندر گاز مایع 4851 907607462 28232
میلک 85030090 سایرا جزا وقطعات مربوط به ماشینهای شماره 8501 یا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنیروگاهی 3200 200350000 6400
میلک 85161010 دستگاه های  آبگرم  کن  وآبسردکن  توا م برقی 4840 623895360 19360
میلک 85363090 سایردستگاه هابرا ی حفاظت مدا رهای برقی غیرا زکلیدهای قطع ووصل دوطرفه وغیرا توماتیک یک طرفه برای ولتاژ حداکثر 1000 ولت 10829 2692783720 86632
میلک 85414010 پانل های خورشیدی (تبدیل کننده انرژی خورشیدی به الکتریسته) 5000 729540000 22500
میلک 85441100 سیم  برا ی  سیم پیچی ا زمس 12892 3388923720 110628
میلک 85442000 کابل  هم  محور( co-axial )و سایرهادی های  برق  هم محور 44935 12810690090 404415
میلک 85443090 سایرمجموعه  سیمهابرا ی وسایل  حمل  و نقل  هوا ئی یا آبی 5214 1456817670 46926
میلک 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1425 402050925 12825
میلک 85446010 کابل  زمینی ا عم  ا زروغنی یاخشک بالاتر ا زیک  کیلوولت لغایت 132کیلوولت 9552 2780892864 85968
میلک 85469090 سایر مقره  های عایق  برق  ا ز هر ماده  بجز شیشه,  سرا میک  و پلاستیک 31177 1174954484 37412
میلک 87087011 چرخ  برای سوا ری، وا نت و تراکتور کشاورزی 81217 4304723134 138069
میلک 87087019 چرخ بغیرا زا نوا ع  موردا ستفاده  درسوا ری,سوا ری  کار،وا نت  و ترا کتورکشاورزی 86720 4836124320 158480
میلک 87087021 ا جزا وقطعات  ومتفرعات چرخ ها ،برا ی سوا ری ،سوا ری کار، وا نت وترا کتورکشاورزی 108274 5898165180 184065
میلک 87141910 تنه  ، ا گزوز ،ترک  بند ،جاپایی ،درپوش  بغل موتورسیکلت ها (ازجمله موتورگازی ) 92255 8562485505 270531
میلک 94019090 ا جزا وقطعات  نشیمنهاغیراز نشیمنهای وسایل  نقلیه  هوا یی یازمینی 8100 736492500 24300
میلک 94034000 مبلهای چوبی ا زانواعی که درآشپزخانه مورد ا ستفاده  قرا ر میگیرند 1000 19206180 630
میلک 94036090 ک ک ک سایر 87030 6333082172 207394
میلک 94038900 سایر مبلمان (furniture) اقلام آسایشی یاتزئینی قابل جابجایی جهت تجهیز محل های زندگی یاکارواماکن عمومی یاخصوصی .مانند میز ,مبل وغیره ازسایر موادشامل حصیر ,بید سبدی وبامبو یامواد مشابه . 63116 4531879905 147591
میلک 94039000 ا جزا ءوقطعات  مبل های  مشمول  9403 389312 14570784182 461627
میلک 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه های نازک یا از سایر مواد نباتی به هم بسته, بایابدون دسته. 5925 898437375 29643
میلک 96032100  مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه (DentalPlate) 7200 570240000 18000
میلک 96032900 فرچه ریش ترا شی,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسایربروسهای ارایشی موردا ستفاده اشخاص 38421 3916308343 126031
میلک 96033090 ک ک ک سایر 22490 1820439900 56228
همدان 04015000 شیر وخامه شیر میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد تغلیظ نشده یاشیریننشده 4320 382213152 11808
همدان 04061000 – پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک 2959 277790758 8582
همدان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 8275663 46922673525 1487680
همدان 28365000 کربنات کلسیم 97790 1993432100 64180
همدان 39079100 سایر پلی ا سترهای ا شباع  نشده غیرمذکور 10060 1391867000 43000
همدان 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 8240 890866654 27769
همدان 39229000 مخزن  آب, سیفون  و لوا زم بهدا شتی همانند,که  درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 3000 310287500 10000
همدان 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 982280 18204239630 579447
همدان 70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 400 14146440 440
همدان 70109090 سایرقرا به  بطری  فلاسک  ظرف  دهان  گشادکوزه  لوله  جای  قرص  ا ز شیشه  غیرمذکوردرجای دیگر 464600 4546209386 144208
همدان 70193910 پشم  شیشه 1700 52628600 1700
همدان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشی از آلیاژهای مس. 789 295592609 9246
همدان 84818010 شیرآلات  بهدا شتی شیرمخلوط حمام  و دستشویی پیسوا رو… 2700 1579527000 51300
همدان 84818020 شیرتوپی ball valves از جنس  برنج  لغایت 2.5 اینچ 160 68335228 2158
یزد 04041000 آب  پنیر و آب  پنیر تغییریافته , حتی تغلیظ شده  یا حاوی  ماده  شیرین  کننده 49800 1600426584 52788
یزد 04049000 محصولات  متشکل  ا ز ا جزا ء طبیعی تشکیل  دهنده  شیر ,غیر مذکور یا مشمول  درجای  دیگر 73600 2451721912 78016
یزد 19021900 ک ک سایر 1255502 33608756384 1067272
یزد 25232900 ک ک سایرسیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی 123939 127005437 4142
یزد 27079900 روغن وسایر محصولات که از تقطیر قطران های زغال سنگ دردرجه حرارت زیادبدست می اید ومحصولات مشابه که دران اجزاء تشکیل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبی بو فزونی داشته باشد غیر مذکور وغیر مشمول درجای دیگر . 5157141 62508088547 1989857
یزد 27101290 سایر روغنهای  سبک وفرآورده ها بجز بنزین 5107581 67135069722 2112975
یزد 27101990 سایر فرآورده هایی غیرمذکور که  دا را ی  70% وزنی یابیشترنفت یاروغن های معدنی قیری 1644926 25602087273 829170
یزد 29173200 اورتو فتالات های دی اکتیل 1234800 72161817148 2294250
یزد 31010000  کود حیوا نی یا نباتی، حتی مخلوط شده با یکدیگر یاعمل آورده شده ازلحاظ شیمیائی 10500 1997559375 65625
یزد 31042000  کلرور پتاسیم 19760 2169309000 71000
یزد 32091040 رنگهاوپوشش  ساختمانی براساس پلیمرهای اکریلیک یاوینیل 14470 1970779272 63668
یزد 34022090 سایرفرآورده های تانسیواکتیف بسته بندی شده برای خرده فروشی غیرمذکور 25295 307753092 10118
یزد 34029010 پودر، مایع، گرانول برای شستشو و پاکیزگی اعم از دستی و ماشینی با بسته بندی 5 کیلوگرم 6552354 134618378472 4284868
یزد 38089111 50 LD حداکثر 2000 دارای تولید داخل ، تکنیکال ( ماده موثره ) شیمیایی 800 24692000 800
یزد 38089123 LD50 بیشتر از 2000 دارای تولید داخل خانگی محصول اماده شیمیایی 11574 2076263252 68024
یزد 38089222 LD50  بیشتر از 2000 دارای تولید داخل محصول اماده شیمیایی 770 103469032 3398
یزد 38089429 سایر تکنیکال ها (سم رقیق نشده)دارای گرید دارویی غیر مذکور درجای دیگر 11990 2383006000 77690
یزد 39011069 کامپاند پلی ا تیلن  ویژه  روکش  سیم  وکابل  با چگالی کمترا ز 94%بجز نوع  پودری 48195 1588202773 52297
یزد 39012019 سایر پلی ا تیلن  گرید لوله  با چگالی 94%یا بیشتر بجز نوع  پودری 118540 4103771744 130708
یزد 39079100 سایر پلی ا سترهای ا شباع  نشده غیرمذکور 9850 1358324850 42355
یزد 39172100 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  ا تیلن 14302 1318461462 42906
یزد 39172200 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  پروپیلن 268575 25206249735 805725
یزد 39172300 لوله  و شیلنگ های  سخت ا ز پلیمرهای  کلروروینیل 12449 728538302 23347
یزد 39173200 سایر لوله ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده باشد، بدون لوازم و ملحقات 44800 2309470240 76384
یزد 39173300 سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگری با سایرموادجورنشده باشد، با لوازم و ملحقات 1390 129566070 4170
یزد 39173990 سایر لوله ها وشیلنگهای مشمول این شماره غیر از لوله فایبر گلاس از رزین پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه 6100 94156050 3050
یزد 39174000 لوا زم  وملحقات لوله وشیلنگ ازموا د پلاستیکی 72792 6747509835 216125
یزد 39209990 ک ک ک سایر 399044 34455951028 1073127
یزد 39211990 ک ک ک سایر صفحه ها و ورق های نازک از سایر مواد پلاستیکی بجز مورد مصرف در صنایع سیم وکابل 130 5953350 195
یزد 39219099 سایر صفحه ها ،ورق ها ،ورقه های نازک ونوازازمواد پلاستیکی غیر مذکور 144050 13556350620 432150
یزد 39229000 مخزن  آب, سیفون  و لوا زم بهدا شتی همانند,که  درجای دیگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستیکی 900 87339600 2700
یزد 39232190 سایرکیسه 0کیسه کوچک ا زپلی ا تیلن بجزکیسه خون, کیسه ا سپتیک 5لایه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسیژن 378414 35835167337 1135241
یزد 39232990 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیف های مشمول 39231000 لغایت 39232910 1980233 185663436345 5886798
یزد 39233000 قرا به , بطری , تنگ  و همانند ا ز موا د پلاستیکی 28932 1621574800 50740
یزد 39239090 سایر اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش ها، از مواد پلاستیکی غیر از ردیفهای مشمول ردیف های 39231000 لغایت 39239010 30700 2732111500 84500
یزد 39241090 ک ک ک سایر 1000 92862000 3000
یزد 39249000 لوا زم  خانه دا ری  و پاکیزگی که  درجای  دیگر مذکور نیست , ا ز موا د پلاستیکی 41110 2508585834 82526
یزد 39251000 مخزن , ا نباره , خم  و خمره  و باگنجایش  بیش  ا زلیتر  300 ا ز موا د پلاستیکی 2100 127465800 4200
یزد 39269099 ک ک ک ک سایر 851687 78402858994 2456514
یزد 40111000 تایربادی نو ا زکائوچوبرا ی  ا تومبیل سوا ری  (همچنین  ا تومبیل های  ا ستیشن  وا گن  واتومبیل های مسابقه ) 418900 52511535000 1675600
یزد 40114000 تایربادی  نو ا زکائوچو برا ی  موتورسیکلت 649850 81289491600 2599400
یزد 44079900 سایرچوبهای ا ره شده یاناهموا ری گرفته شده ا زدرا زا, لایه بری  شده یاپوست کنده, به ضخامت بیش ا زmm6…  غیرمذکور 17450 396819120 12960
یزد 48043190 سایر کاغذهاومقوا هایکرا فت سفید نشده به وزن مساوی یاکمترا ز 150 گرم  برمترمربع 122320 1979443400 61160
یزد 48051290 کاغذ فلوتینگ  کاهی تولیدشده  ا زحدا کثر50 %خمیر بکر(pulp virgin) 48580 569537150 18655
یزد 48192090 — سایر 2750 87318000 2750
یزد 54034900 سایر نخ مصنوعی چندلایاکابله, که درجای دیگرگفته نشده, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت وهمچنین تک رشته های کمتر از 67  دسی تکس 16000 557718420 18060
یزد 55093200 نخ چندلایاکابله, باحدا قل 85%ا لیاف غیریکسره ا لیاف آکریلیک یامدآکریلیک, آماده نشده برا ی خرده فروشی غیر از نخ دوخت 324809 39609389027 1252067
یزد 56049000 سایرنخ نسجی ونوا رها,واشکال همانند آغشته یاا ندوده باکائوچو یاموادپلاستیکی 580 56322060 1740
یزد 56074100 ریسمان برا ی بستن یاعدل بندی ا زپلی اتیلن یاپلی پروپیلن. 25775 2341787625 77325
یزد 56074990 طناب وکابل ازپلی اتیلن یاازپلی پروپیلن حتی آغشته یاغلاف شده باکائوچو یامواد پلاستیکی که در جای دیگر گفته نشده باشد. 539513 49599104251 1615639
یزد 56079090 ریسمان ،طناب وکابل که درجای دیگر گفته نشده 25564 2459304672 75867
یزد 57029990 ک ک ک سایر 285787 15073779682 469422
یزد 57049090 ک ک ک سایر 589472 30066837074 973719
یزد 63053300 سایر، به دستآمده از نوار یا اشکال همانند از پلیکاتیلن یا پلی پروپیلن 953685 86790032625 2861055
یزد 69089000 ک سایر 92296261 340856491034 10891172
یزد 69101000 ظرفشوئی…وسایرا دوا ت ثابت بهدا شتی ا زچینی. 974888 19531720240 620682
یزد 70010000 خرده شیشه، سایرآخال وضایعات شیشه، شیشه بصورت توده 1000 15185000 500
یزد 70052990 سایر شیشه های فلوت ،ساییده وصیقل شده مسلح  نشده  غیرمذکوردرجای دیگر 17605969 120746970920 3859569
یزد 70099100 آینه های شیشه ا ی قاب نشده (باستثناءآینه های عقب بین برا ی وسائطنقلیه زمینی) 357949 9024753236 286358
یزد 70099200 آینه های شیشه ا ی قاب شده (باستثناءآینه های عقب بین وسائطنقلیه زمینی) 2000 32416000 1000
یزد 70134190 ظروف شیشه ای ازنوع مورداستفاده برای سرمیز (به غیرازلیوانهای نوشیدنی )یامقاصد آشپزخانه ای ،بغیراز سفالینه های شیشه ای ازکریستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشینی . 318327 11570175591 381993
یزد 70139990 سایر ظروف شیشه ای غیر مذکوردردیگر ردیفهای 7013برای محل کار ،توالت ،تزئینات داخلی غیر مذکور درجای دیگر ا 3439014 129982228596 4136770
یزد 70200099 ک ک ک ک سایر 1800 6533352 216
یزد 72082700 محصولات ازآهن یافولادغیرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهنای 600mmیابیشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاک شده درسطح 5000 64876250 2125
یزد 72085110 محصولات از آهن یافولادغیر ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غیرطومار,باپهنای 600 mmیابیشتربه ضخامت بیشترا ز10میلی متر وعرض بیشتراز1850میلی متر 61670 815136649 26209
یزد 72085490 محصولات ازآهن یافولاد غیرممزوج تخت یاگرم نوردشده ،به شکل غیر طومار باپهنای 600mmیابیشتر وضخامت کمتراز 3میلی متر غیرازردیف 72085410 146715 1945597791 60703
یزد 72111990 محصولات ازاهن یافولاد غیر ممزوج تخت فقط گرم  نوردشده باضخامت  بیش  ا ز5/0میلیمتر وپهنای کمتراز 600میلی متر 22770 427872153 14117
یزد 72112910 محصولات ازآهن یافولاد غیر ممزوج تخت نورد شده باپهنای کمتراز 600میلی متر وبه ضخامت  کمترا ز 5/0میلیمتر فقط سرد نورد شده 24830 272952900 8690
یزد 72131090 سایرمیله  های  گرم  نورد شده  بصورت  طومارهای نامنظم  پیچیده شده دا را ی  دندا نه ، برآمدگی گودی یاغیره که درجای دیگری ذکر نشده باشد 1813500 20842216711 643739
یزد 72142000 میله های آهنی یافولادی, گرم نوردشده دارای دندانه ،برامدگی گودی یابعداز نورد تاب دا ده شده, یاباتغییرشکل یافتگیهای حاصل ا زنورد 758010 8137437489 265303
یزد 72162100 پروفیل بامقطعL ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده بابلندی کمترا ز80میلیمتر. 1389040 15218318399 495833
یزد 72162200 پروفیل با مقطع T 23155 254052296 8104
یزد 72163100 پروفیل بامقطعU ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترودشده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 166340 2646262797 83653
یزد 72163200 پروفیل بامقطعI ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یااکسترودشده بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 679370 11827522533 373650
یزد 72163300 پروفیل بامقطعH ا زآهن یافولادغیر ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم کشیده شده یاگرم اکسترود شده  بابلندی 80میلیمتریابیشتر. 763790 13550894960 420083
یزد 72179090 ک ک ک سایر 17000 275864900 8950
یزد 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهای ممزوج باپهنای کمترا ز600,mmکه درجای دیگرذکرنشده. 20500 198160740 6150
یزد 72279000 میله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهای نامنظم پیچیده شده ,ا زفولادممزوج, که درجای دیگرذکرنشده. 278665 3047200963 97532
یزد 72283090 ک ک ک سایر 23620 267867334 8267
یزد 73049000 لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غیرمدور. 106220 3133134600 101017
یزد 73063020 لوله با قطر خارجی بیش از 10 میلیمتر و کمتر از 2/203 میلیمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن یافولاد غیر ممزوج 105710 1825537831 57116
یزد 73066110 لوله هاوپروفیل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 812410 16054661275 499392
یزد 73066910 لوله وپروفیل های توخالی,پرچ شده یابه طریق مشابهی مسدودشده  ، ا زآهن یاا زفولاد, با قطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 808506 14427602705 451966
یزد 73069010 سایر لوله وپروفیل های توخالی ازآهن یاازفولاد باقطر خارجی کمتر از 2/203 میلیمتر 26720 486792180 15498
یزد 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشی ازآهن یا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجای دیگرذکرنشده. 1610 53753610 1760
یزد 73090000 مخزن ، منبع ، بشکه وظروف همانند برای هر گونه مواد ( به استثنای گازهای فشرده یا مایع شده ) ، از چدن ، آهن یا فولاد ، با گنجایش حداکثر 300 لیتر ، بدون دستگاه های مکانیکی یا حرارتی ، حتی با پوشش داخلی یا پوشش عایق حرارت 380 15358410 490
یزد 73101000 منبع, چلیک, بشکه, پیت… (غیرا زبرا ی گاز)ا زچدن ،آهن یاا زفولاد,باگنجایش 50لغایت 300لیتر. 170 8346240 260
یزد 73129000 نوا رهای گیس باف, طناب بار (sling)واشیاءهمانند ا زآهن یاا زفولاد,عایق نشده برا ی مصرف برق. 3000 55638000 1800
یزد 73269090 سایرمصنوعات  دیگر ا زآهن  یا فولاد غیرمذکوردرجای  دیگر 111140 2562567322 80387
یزد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهای زره دا ر وکشوها برای خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمینان واشیاء همانند ،ا زفلزمعمولی. 3000 48624000 1500
یزد 84039090 سایرا جزا وقطعات دیگهای ا ب  گرم  حرا رت  مرکزی غیرمذکوردرجای دیگر 2400 124540000 4000
یزد 84135010 تلمبه  های  رفت  وبرگشتی ا ز نوع  پیستونی 350 10802750 350
یزد 84195000 دستگاههای مبدل حرا رتی غیر خانگی 430 15567500 500
یزد 84248100 ماشین آلات برا ی ا فشاندن،پراکندن یاپاشیدن موا دآبگون یاپودر،برا ی کشاورزی یاباغبانی وگلکاری 9770 404202390 12880
یزد 84328000 ماشین آلات ووسایل آماده کردن یاکشت وزرع زمین, غیرمذکوردرجای دیگر;غلتک برا ی چمن یازمین ورزش 1200 74724000 2400
یزد 84383000 ماشین آلات و دستگاه های قندسازی 5370 69851000 2300
یزد 84431900 سایر ماشین الات چاپ غیرمذکور 200 63504000 2000
یزد 84483100 نوا رخاردا رماشین کاردینگ 150 4856100 150
یزد 84522900 چرخهای دوزندگی از نوع صنعتی(غیراز چرخهای اتوماتیک) 39 1182051 39
یزد 84629900 پرس ها(غیرا زپرس هیدرولیک )برا ی کاربرروی فلزا ت یاکربورهای فلزی 4000 62270000 2000
یزد 84642000 ماشین های سنگ زنی یاصیقل کردن, برا ی کارروی سنگ, سرا میک یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 6760 206382800 6760
یزد 84649000 سایرماشین های ا بزا ربرا ی کارروی سنگ, سرا میک, بتون, یاموادمعدنی همانند یاشیشه به حالت سرد . 200 12139600 400
یزد 84742000 ماشین های خردکردن یاسائیدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغیره. 950 30164400 950
یزد 85444900 سایر هادی های برقی بجز آنهایی که مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 81083 19917558344 648664
یزد 94036090 ک ک ک سایر 300 9286200 300
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --