0
0

با سلام خسته نباشین من راجع به صادرات تنباکو سوال داشتم.اول از این که میخواستم بدونم از کجا باید شروع کنیم و دوم اینکه کدوم کشورها برای صادرات بهترهستند و آیا کشورهای اروپایی مثل آلمان خوب هستن برای صادرات تنباکو یا نه و چطور و از کجا باید شروع کنیم ممنون میشم پاسخ دهید با تشکر از شما و گروه تون

  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
0
0

با سلام

 

ریز آمار صادرات تنباکو در سال گذشته را در جدول زیر میتوانید مطالعه نمایید.

با احترام

آمار صادرات تنباکو:

گمرک مبدا کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آستارا آذربايجان 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 77331 2580924342 79971
آستارا فدراسيون روسيه 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 866895 31508288042 1000987
اردبيل آذربايجان 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 25436 905671672 27980
اروميه بلغارستان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 700 16184880 531
اروميه عراق 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتي يا تمام  برگ هاي  آن  دور بريده  يا ساقه  بريده  باشد 4000 886648000 28000
اميرآباد قزاقستان 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 100000 2268140000 70000
اينچه برون فدراسيون روسيه 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 13541 1086344532 33852
پيرانشهر عراق 84781000 ماشين آلات ودستگاه هابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 2350 881334600 28200
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 1550 317515275 9793
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتي يا تمام  برگ هاي  آن  دور بريده  يا ساقه  بريده  باشد 1 252775 8
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 6270 342298128 10608
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1380 200986650 6210
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1626 214005348 6678
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 8500 327940200 10200
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 7500 1821381750 56250
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 338 21718720 670
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 21900 5127790200 158550
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 1560 112097640 3540
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قزاقستان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 12900 2648387200 81700
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 43820 2129055498 66198
حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 250 25168800 800
دوغارون افغانستان 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 280 10891776 336
شهيدرجايي امارات متحده عربي 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 124427 6467727234 210100
شهيدرجايي قطر 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتي يا تمام  برگ هاي  آن  دور بريده  يا ساقه  بريده  باشد 10124 1981777176 61234
غرب تهران آذربايجان 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتي يا تمام  برگ هاي  آن  دور بريده  يا ساقه  بريده  باشد 6004 1144442880 36864
غرب تهران عراق 24039100 توتون  و تنباکوي  هموژنيزه  يا دوباره  ساخته 1000 48226500 1500
غرب تهران عراق 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 6174 1532512815 47322
فرودگاه اصفهان لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که  در جاي  ديگري  مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 6650 5389882125 168375
فرودگاه لار عمان 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتي يا تمام  برگ هاي  آن  دور بريده  يا ساقه  بريده  باشد 2000 77798400 2400
مشهد افغانستان 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 3920 151559649 4839
مشهد افغانستان 24012000 توتون  و تنباکو که  قسمتي يا تمام  برگ هاي  آن  دور بريده  يا ساقه  بريده  باشد 6706 256709266 8047
منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 56001 1864046260 61601
منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 392280 9990766716 321106
منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان افغانستان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 2797 400014044 12349
منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 24011000 توتون  و تنباکو با برگ  دور نبريده  و ساقه  نبريده 6000 233395200 7200
  • برای ارسال نظر باید سایت شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
در صورتیکه آدرس ایمیل ندارید می توانید از آیکون ( پائین وب سایت ) برای پرسیدن سوالات خود استفاده نمائید
ارسال پست توسط میهمان یا به حساب کاربری
نام*
ایمیل*
کد امنیتی