آمار صادرات سیب ایران 1396

اگر قصد صادرات سیب را دارید اصولی ترین و علمی ترین روش برای تحلیل بازار صادراتی سیب ایران,بررسی ریز آمار صادرات سیب در سالهای گذشته است.اما با توجه به اینکه این اطلاعات را نمیتوان در اینترنت پیدا کرد,موسسه صفر تا صد جدول ریز آمار صادرات سیب در سال 96 را برای شما تاجر گرامی ارائه داده است.

اطلاعات این جدول شامل موارد زیر است:

کد تعرفه,وزن محموله , گمرک مبدا,کشور مقصد,ارزش ریالی و دلاری تعیین شده توسط کمیسیون نرخ گذاری گمرک

در صورتی که قصد ورود به این تجارت را دارید پیشنهاد میکنیم از پکیج صفر تا صد صادرات میوه و سبزیجات بازدید نمایید.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر راجع به صادرات و واردات پیشنهاد میکنیم از منوی ویدئوهای آموزشی صادرات و واردات نیز بازدید کنید.

گمرک کشورطرف معامله تعرفه شرح تعرفه وزن(کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
آبادان کویت 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 775128 4372677113 139511
آبادان کویت 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 1151946 6600941098 207334
آبادان کویت 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 27993 160334739 5037
آبادان کویت 08081000 سیب , تازه 419751 3768760881 117709
آستارا آذربایجان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 8787470 47813135386 1533103
آستارا آذربایجان 08081000 سیب , تازه 86250 730737840 24150
آستارا آذربایجان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 970 284191490 9336
آستارا آذربایجان 84335390 سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی 33425 4539681390 147071
آستارا آذربایجان 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 1700 56674600 1800
آستارا تاجیکستان 08081000 سیب , تازه 13100 111984040 3668
آستارا فدراسیون روسیه 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 333490 1892930080 61658
آستارا فدراسیون روسیه 08081000 سیب , تازه 1064844 9520134644 314473
آستارا قزاقستان 08081000 سیب , تازه 17800 224018340 7476
آستارا گرجستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 94700 608420680 20155
آستارا گرجستان 08081000 سیب , تازه 90950 769699308 25466
اراک عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 2898 579689934 19126
اردبیل آذربایجان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1896389 10704357125 337321
اردبیل افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1742437 9865493276 309777
اردبیل پاکستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 339651 1957468128 61136
اردبیل ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 3328655 22068744764 693333
اردبیل عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1873295 10625894278 337242
اردبیل عمان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 21380 120865680 3848
ارومیه آذربایجان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 3240 147301740 4860
ارومیه ارمنستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 10080 475690320 15120
ارومیه افغانستان 08081000 سیب , تازه 24803970 224230796163 6944057
ارومیه ایتالیا 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 20800 952536000 31200
ارومیه بلژیک 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 19980 910188900 29970
ارومیه پاکستان 08081000 سیب , تازه 19436390 176674537767 5464583
ارومیه پاکستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 317211 14694876403 475816
ارومیه ترکیه 08081000 سیب , تازه 73910 670619486 20728
ارومیه ترکیه 08133000 سیب , خشک کرده 9248 1145198336 36992
ارومیه ترکیه 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 1943055 92535920584 2914582
ارومیه ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 5756091 49847344799 1618958
ارومیه ترکمنستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 84300 3273121710 104175
ارومیه عراق 08081000 سیب , تازه 2387674 21377919832 669407
ارومیه عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 74669 15050213021 484463
ارومیه عراق 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 250392 7044014064 220164
ارومیه فدراسیون روسیه 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 868200 32428384002 1001790
ارومیه قزاقستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 44800 2039452800 67200
ارومیه گرجستان 08081000 سیب , تازه 152140 1450213750 47910
ارومیه هلند 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 99000 4704747300 148500
ارومیه هند 08081000 سیب , تازه 950753 8600512082 266204
ارومیه یونان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 42020 1924305900 63030
اروندکنار کویت 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 29135 164714040 5244
اروندکنار کویت 08081000 سیب , تازه 36610 639585549 20217
اصفهان افغانستان 08081000 سیب , تازه 70703 749956032 23184
اصفهان پاکستان 08081000 سیب , تازه 240905 2254887352 70677
اصفهان عراق 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 66600 2419578000 79920
اصفهان عراق 11051000 آرد، زبره و پودر سیب زمینی 40020 2141574252 68034
اصفهان عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 830479 27090361451 879284
اصفهان عراق 84335320 کمباین  ویژه  بردا شت  سیب  زمینیPotato combine harvester 14832 1355336367 44496
اصفهان گرجستان 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 2640 1499997522 46742
اینچه برون ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1888450 10804801237 335548
اینچه برون ترکمنستان 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 118610 3127261762 96505
اینچه برون ترکمنستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 165460 789661599 24818
اینچه برون ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 30570 214245365 6667
اینچه برون قزاقستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1228272 6725963898 221097
اینچه برون قزاقستان 08081000 سیب , تازه 324115 2780395684 90750
باجگیران ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 16797 91679833 3023
باجگیران ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 267021 2232534633 73063
بازارچه پیشین پاکستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 363473 2094656037 65424
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 25000 144315000 4500
بازارچه کوهک-سراوان پاکستان 08081000 سیب , تازه 54910 497081828 15376
بازارچه کیله سردشت عراق 08081000 سیب , تازه 2000 64832000 2000
بازارچه ماهیرود افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 5342715 28693603463 901030
بازارچه ماهیرود افغانستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 1791160 8767402037 277174
بازارچه ماهیرود افغانستان 08081000 سیب , تازه 94547 1602827165 52185
بازارچه ماهیرود افغانستان 08133000 سیب , خشک کرده 16438 1041057372 32876
بازارچه مرزی ریمدان پاکستان 08081000 سیب , تازه 1763270 21997700208 699086
بازارچه مرزی سومار عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 466400 2721670992 83952
بازارچه مرزی سومار عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 100606 21526788616 664009
بازارچه میلک افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 12140572 67255676895 2121507
بازارچه میلک افغانستان 08081000 سیب , تازه 1680745 14640823474 473135
بازارچه میلک افغانستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 128711 26111016902 844058
بازارچه میلک افغانستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 960310 24212306624 750966
باشماق عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 11987819 58513115746 1843102
باشماق عراق 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 124927 748895114 23273
باشماق عراق 08081000 سیب , تازه 22227159 191971973194 6205004
باشماق عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 32273 6413223940 200274
باشماق عراق 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 133528 2861705153 89060
باشماق عراق 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 770 195592320 6160
بجنورد ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1098820 9344277740 305658
بناب آلمان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 42750 2910146400 89775
بندر امام خمینی کویت 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 85855 589200192 18914
بندر امام خمینی کویت 08081000 سیب , تازه 1800 16176150 515
بندر لنگه امارات متحده عربی 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 3609597 28781602978 920187
بندر لنگه امارات متحده عربی 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 10600 61719984 1908
بندر لنگه امارات متحده عربی 08081000 سیب , تازه 12999649 132266767105 4174901
بندر لنگه امارات متحده عربی 08133000 سیب , خشک کرده 230 29774880 920
بیرجند افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 15720 74185038 2358
بیرجند پاکستان 08081000 سیب , تازه 24840 210458300 6955
بیله سوار آذربایجان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 42731974 204464218390 6508825
بیله سوار آذربایجان 84335320 کمباین  ویژه  بردا شت  سیب  زمینیPotato combine harvester 550 59533500 1950
بیله سوار آفریقای جنوبی 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 72000 349693200 10800
پرویزخان عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 62653714 312258107254 9802530
پرویزخان عراق 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 129963 4769911960 155956
پرویزخان عراق 08081000 سیب , تازه 27981165 293648136538 9540652
پرویزخان عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 735542 30112970483 975489
پرویزخان عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 39215 8365187522 258829
پرویزخان عراق 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 8880 2875255200 88800
پیرانشهر عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 194195 1197053515 37233
پیرانشهر عراق 08081000 سیب , تازه 5955036 52075000767 1696712
پیرانشهر عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 38538 1403474703 46245
پیرانشهر عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 20727 2855803759 89129
پیشین پاکستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 25720 326410560 10280
تبریز آذربایجان 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 255 4278696 136
تبریز آذربایجان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 291 9271584 292
تبریز ارمنستان 08081000 سیب , تازه 613 5461344 172
تبریز افغانستان 08081000 سیب , تازه 10934197 96440297873 3000302
تبریز افغانستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 60 7777680 240
تبریز افغانستان 20097100 آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند 30240 735219072 24192
تبریز افغانستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 14112 349458278 11290
تبریز امارات متحده عربی 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 36 4604040 145
تبریز اوگاندا 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 40 5066217 159
تبریز بحرین 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 331 41324960 1324
تبریز پاکستان 08081000 سیب , تازه 2934664 25599915614 795340
تبریز پاکستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 208 25753728 832
تبریز ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 1212993 10930852404 339637
تبریز ترکمنستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 1938 319989710 10550
تبریز چین 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 896 108627456 3584
تبریز عراق 08081000 سیب , تازه 1401449 12594836937 393167
تبریز عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 3103 581965578 18498
تبریز عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 16082 3204253614 101399
تبریز کویت 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 928 169484352 5568
تبریز گرجستان 84335390 سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی 2188 282001710 8934
تبریز مالزی 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 46 5598100 185
تبریز نروژ 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 47 10019200 310
جلفا آذربایجان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 87400 1069659500 34960
جلفا آذربایجان 08081000 سیب , تازه 24000 582278400 19200
جلفا آذربایجان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 12225 685226160 22005
جلفا آذربایجان 84335390 سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی 500 16045500 500
چذابه -مرزبستان عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 45500926 257821816776 8204599
چذابه -مرزبستان عراق 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 242483 15858165191 502086
چذابه -مرزبستان عراق 08081000 سیب , تازه 273662 2332388375 76625
چذابه -مرزبستان عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 69640 6797588450 217564
چذابه -مرزبستان عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 149353 29029942215 916275
چوئبده کویت 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1521551 8595999157 272327
چوئبده کویت 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 1898150 10938438029 341744
چوئبده کویت 08081000 سیب , تازه 154471 2254540616 71675
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی آلمان 08081000 سیب , تازه 50 3869750 125
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی انگلستان 08081000 سیب , تازه 180 4613328 144
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی فدراسیون روسیه 08133000 سیب , خشک کرده 330 64758000 2000
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کانادا 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 200 12110000 400
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی کویت 08081000 سیب , تازه 760 15304390 496
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی مالزی 08081000 سیب , تازه 98 5995640 196
حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی هند 08081000 سیب , تازه 24 451557 14
خرم آباد عراق 08081000 سیب , تازه 246760 2838227915 89057
خسروی عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 55095397 268517728875 8497203
خوی ارمنستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 21675 1507621788 46822
خوی ترکیه 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 1798873 84473960506 2695013
خوی ترکمنستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 380540 18352706970 570810
خوی فدراسیون روسیه 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 84800 4000185600 127200
دوغارون افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 42707751 212350276408 6707250
دوغارون افغانستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 1349828 6457540557 202469
دوغارون افغانستان 08081000 سیب , تازه 47792413 464221941351 15044503
دوغارون افغانستان 11052000 فلس،دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سیب زمینی 3930 148933330 4634
دوغارون افغانستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 3586 721435232 23097
دوغارون افغانستان 84335390 سایرماشینهابرای بردا شت ریشه یاغده بجزکمباین مخصوص بردا شت چغندرقندوسیب زمینی 27950 3404981800 111800
دیلم کویت 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 298875 2899724970 95730
دیلم کویت 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 568800 4472352900 140850
زاهدان افغانستان 08081000 سیب , تازه 48376 385140678 12093
زاهدان پاکستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 21043 100209312 3156
زاهدان پاکستان 08081000 سیب , تازه 13120938 107902265176 3513757
زاهدان عراق 08081000 سیب , تازه 95785 818814600 26820
زنجان آذربایجان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 196971 1147537005 35454
زنجان ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 339175 1967615587 61053
زنجان ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 25400 204158850 6350
زنجان عراق 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 5625 81290524 2513
ساری ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 663180 4068042502 128872
ساری ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 67606 664966105 21420
ساری عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 24800 140906160 4464
ساوه ارمنستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 1912 385349660 12622
ساوه استرالیا 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 1570 319851988 10367
ساوه افغانستان 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 1763 366952431 11643
ساوه افغانستان 20097100 آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند 189189 5860589790 188760
ساوه افغانستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 41580 1287649440 41580
ساوه ایالات متحده آمریکا 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 2078 444361028 13714
ساوه ایتالیا 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 1490 318607712 9836
ساوه بحرین 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 115 23172270 759
ساوه ترکمنستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 4298 859797285 27708
ساوه عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 798868 168202911164 5272870
ساوه عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 1267051 259127640674 8310828
ساوه عراق 20097100 آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند 41058 1390832530 44863
ساوه عراق 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 20520 635176080 20520
ساوه کانادا 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 1211 257000976 7992
ساوه کویت 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 750 157721850 4950
ساوه کویت 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 736 148070502 4857
ساوه هند 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 169776 10286576928 339488
سرخس ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 2428286 14011489007 437195
سرخس ترکمنستان 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 24617 116154012 3692
سرخس ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 156170 1351853516 43726
سرخس ترکمنستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 1920 410775552 12672
سرخس قرقیزستان 08081000 سیب , تازه 19781 167507886 5538
سنندج افغانستان 08081000 سیب , تازه 98519 891724777 27585
سنندج عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 11778 91474794 2826
سنندج عراق 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 72920 420799128 13155
سنندج عراق 08081000 سیب , تازه 103958 892740663 28012
سهلان آلمان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 64520 2927304660 96780
سهلان عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 46361 5643154335 178831
شلمچه عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 78790498 468997311360 14882495
شلمچه عراق 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 273893 2933649218 92254
شلمچه عراق 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 2523940 13961294874 444307
شلمچه عراق 08081000 سیب , تازه 78130526 828355232612 26887027
شلمچه عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 158187 10019103428 310390
شهرکرد ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 275350 3331800000 110000
شهید باهنر امارات متحده عربی 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 4530537 22545841888 711621
شهید باهنر امارات متحده عربی 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 51025 295058491 9117
شهید باهنر امارات متحده عربی 08081000 سیب , تازه 16696319 171670697923 5465756
شهید باهنر عمان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 103000 499056450 15450
شهید باهنر عمان 08081000 سیب , تازه 677588 6732700492 216275
شهیدرجایی امارات متحده عربی 08081000 سیب , تازه 2052900 25046686796 816132
شهیدرجایی بحرین 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 49750 232329370 7462
شهیدرجایی بحرین 08081000 سیب , تازه 717541 6329621293 199508
شهیدرجایی پاکستان 08081000 سیب , تازه 671264 5695619962 187952
شهیدرجایی سودان 08081000 سیب , تازه 115542 1155184999 36471
شهیدرجایی سومالی 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 117730 554901833 17659
شهیدرجایی عمان 08081000 سیب , تازه 14560 161808192 5096
شهیدرجایی قطر 08081000 سیب , تازه 54130 484492550 15215
شهیدرجایی کویت 08081000 سیب , تازه 20938 230172480 7328
شهیدرجایی هند 08081000 سیب , تازه 7737696 87044076447 2812049
غرب تهران افغانستان 08081000 سیب , تازه 500 12700800 400
غرب تهران افغانستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 2215 443087271 14619
غرب تهران عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 8868 1840327017 58527
غرب تهران عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 243312 50239778221 1605833
فرودگاه اصفهان کویت 08081000 سیب , تازه 9400 72638500 2350
فرودگاه شیراز قطر 08081000 سیب , تازه 11694 98320809 3135
قزوین آذربایجان 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 149000 5463157200 178800
قزوین آذربایجان 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 23000 865232400 27600
قزوین افغانستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 116774 24236480735 770790
قزوین ترکمنستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 4873 1040218471 32161
قزوین عراق 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 3892260 142344976740 4644538
قزوین عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 5289086 203186084721 6321883
قزوین عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 5652760 1154321100088 36518678
کرمان افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 21280 124153280 3830
کرمانشاه عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 62101510 307789225296 9682025
کرمانشاه عراق 08081000 سیب , تازه 13800 123790968 3864
کرمانشاه عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 110250 4245639300 132300
کرمانشاه عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 3584243 744933583806 23662420
لطف آباد ایالات متحده آمریکا 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 25390 123312566 3809
لطف آباد ترکمنستان 07011000 بذر سیب زمینی 24750 143654918 4439
لطف آباد ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 124165498 670000880661 21246189
لطف آباد ترکمنستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 50910 296552486 9164
لطف آباد ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 30911209 285693608881 9010769
لطف آباد تونس 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 25760 145884657 4637
مشهد آلمان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 78 16532243 511
مشهد آلمان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 44000 1099744800 36300
مشهد اتریش 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 248 52599036 1636
مشهد ارمنستان 20097100 آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند 20900 530893440 16720
مشهد افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 158540 924715145 28535
مشهد افغانستان 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 4032 146397880 4838
مشهد افغانستان 08081000 سیب , تازه 1877230 16848676870 520745
مشهد افغانستان 11052000 فلس،دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سیب زمینی 5000 183540000 6000
مشهد افغانستان 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 71391 14090145759 443823
مشهد افغانستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 109012 21889309258 712544
مشهد افغانستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 88540 2556052687 80526
مشهد افغانستان 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 1520 188680620 5940
مشهد افغانستان 87088029 سیبک فرمان برای سایر وسایل نقلیه بجزسواری، وانت وتراکتورکشاورزی 1300 185407650 5850
مشهد امارات متحده عربی 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 732 156355315 4831
مشهد انگلستان 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 153 31849085 1009
مشهد بحرین 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 276 58994538 1822
مشهد پاکستان 08081000 سیب , تازه 147980 1341944466 41434
مشهد پاکستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 4800 1003783408 31681
مشهد پاکستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 1461 37317093 1169
مشهد تاجیکستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 6875 176500500 5500
مشهد ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 48425 256784244 8002
مشهد ترکمنستان 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 46051 268589216 8288
مشهد ترکمنستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 24480 117000936 3672
مشهد ترکمنستان 08081000 سیب , تازه 97459 1346069474 43086
مشهد ترکمنستان 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 64289 13491862300 424308
مشهد ترکمنستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 146093 29740796859 964237
مشهد ترکمنستان 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 11350 1130045190 36432
مشهد عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 99 482265 15
مشهد عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 270579 56898818501 1786011
مشهد عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 370552 76329286599 2440027
مشهد عمان 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 252 52948054 1663
مشهد عمان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 600 128153520 3960
مشهد فدراسیون روسیه 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 57600 777598339 25604
مشهد قزاقستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 1192 6931888 214
مشهد هلند 20097100 آب سیب با یک مقیاس بریکس که از20 تجاوز نکند 59400 3235399200 106920
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 67154 378197256 12088
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 08081000 سیب , تازه 1700 95391000 3000
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) کویت 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 47875 423522055 13842
منطقه ازاد اروند(خرمشهر) کویت 08081000 سیب , تازه 172542 1537920442 48705
منطقه ازاد بندر انزلی فدراسیون روسیه 08133000 سیب , خشک کرده 30 3657600 120
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی عمان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 284 60747584 1874
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی هند 08081000 سیب , تازه 45570 369283072 11392
منطقه ویژه اقتصادی شیراز امارات متحده عربی 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 164 21201920 656
منطقه ویژه اقتصادی شیراز عمان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 204 27137762 857
منطقه ویژه اقتصادی شیراز عمان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 1980 11472456 356
منطقه ویژه اقتصادی شیراز عمان 08081000 سیب , تازه 26842 242210616 7516
منطقه ویژه اقتصادی شیراز قطر 08081000 سیب , تازه 4167 35282242 1125
منطقه ویژه بوشهر1 قطر 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 318000 2487062070 78279
منطقه ویژه بوشهر1 قطر 08081000 سیب , تازه 24500 377236320 11760
منطقه ویژه بوشهر1 قطر 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 100480 757543800 23800
منطقه ویژه بوشهر1 کویت 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 60 7620480 240
منطقه ویژه پیام افغانستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 5588 1144886513 36878
منطقه ویژه دوغارون افغانستان 07142000 قلقاس  هندی  شیرین  (سیب زمینی شیرین ) ,تازه  یا خشک  کرده  سردکرده  یا یخ  زده حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده 134503 653710350 20175
منطقه ویژه دوغارون افغانستان 08081000 سیب , تازه 526884 4265820506 131653
منطقه ویژه دوغارون افغانستان 11052000 فلس،دانه های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه از سیب زمینی 2700 577403640 17820
منطقه ویژه نوشهر عراق 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 9000 552222000 18000
منطقه ویژه نوشهر عراق 20041000 سیب زمینی,محفوظ شده به جزدرسرکه یاجوهرسرکه, یخ زده (باستثنای محصولات شماره 2006) 34652 1112333628 34709
منطقه ویژه نوشهر فدراسیون روسیه 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 1488480 51395756832 1637496
مهران عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 26677703 151394176402 4828427
مهران عراق 07101000 سیب زمینی نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده 85738 2822841456 87463
مهران عراق 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 14611 940747560 29222
مهران عراق 84351090 سایر ماشین آلات پرس وفشردن وله کردن میوه, دستگاهها برای ساخت آب میوه یانوشابه های همانند بجز شرا ب و شراب سیب 100 24236800 800
مهران عراق 84359000 ا جزا ءوقطعات ماشین آلات ودستگاههابرا ی تهیه شرا ب, شرا ب سیب, آب میوه, ونوشابه های همانند 1890 349158600 11340
میرجاوه پاکستان 08081000 سیب , تازه 1658767 14981539907 462147
میرجاوه پاکستان 20097900 آب  سیب  با مقیاس  بریکس  بیش  ا ز 20 133777 3816344952 120399
میلک افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 2316552 12539394892 397163
میلک افغانستان 08081000 سیب , تازه 4101851 40070920071 1301164
میلک افغانستان 20052000 ک سیبکزمینی اماده یا محفوظ شده بجز در سرکه یا جوهر سرکه ، یخ نزده 5585 859624599 27609
نوردوز ارمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 42600 381462250 12575
همدان افغانستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 8275663 46922673525 1487680
همدان امارات متحده عربی 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 582000 3377899697 104763
همدان ترکمنستان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 1065525 6048117759 191794
همدان عراق 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 25144770 142790920283 4539809
همدان عمان 07019000 سیب زمینی ، تازه یا سردکرده 10700 59842746 1926
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *