اگر با تجار خارجی که در بسته ها معرفی شدند موفق به عقد قرار داد نشدیم چطور؟

تعداد تجار معرفی شده بسیار زیاد است و شما برای شروع تجارت کافی است فقط با یکی از آنها وارد معامله شوید.اگر احیانا این تعداد کافی نبود به صورت رایگان از هر کشوری و با توجه به هر کالایی که مشترک درخواست کند تجار جدیدی به او معرفی خواهد شد

0 پاسخ

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *