شرکت های حمل و نقل

حمل و نقل چند وجهی

ما در این مطلب قصد داریم در رابطه با حمل و نقل چند وجهی با شما گفت و گو نماییم. حمل و نقل چند وجهی روشی است که در آن به جای استفاده از یک روش، از چندین روش استفاده می شود تا کالا به مقصد برسد. به طور مثال اگر در گذشته تنها از یک روش مانند حمل ریلی، حمل هوایی و یا حمل زمینی در تمامی مسیر استفاده می شد، حالا در هر منطقه از روشی که به صرفه تر و کم هزینه تر است ، استفاده می شود تا کالا در کم ترین زمان ممکن و با کم ترین هزینه ممکن، به مقصد برسد.
اگر حمل و نقل به شیوه مناسب انجام شود، بستری خوب برای رشد اقتصادی ایجاد کرده و در نتیجه حمل و نقل از امور زیر بنایی و ابزار مهم در چرخه تولید، محسوب می گردد و حتی پیشرفت های ناگهانی بسیاری از کشورهای توسعه یافته به دلیل، استفاده از روش های کارا در حمل و نقل می باشد. به صورت کلی می توان گفت امروزه کشورهایی که با پدیده جهانی شدن هم راستا نیستند، از قافله پیشرفت عقب خواهند ماند و تنها راه هم سویی با جهانی شدن، استفاده از روش های کارا در حمل و نقل می باشد.

نحوه کارکرد حمل چند وجهی

افرادی که این مسئولیت را بر عهده می گیرند، خود اغلب دارای تجهیزات حمل دریایی هستند؛ اما حالا سوالی که ممکن است برای افراد پیش بیاید این است که اگر کالا در این روش حمل از بین برود و یا خسارت ببیند، چه کسانی و تا چه حد مسئول خواهند بود؟
در هنگام پیش آمدن حادثه، هر گاه متصدی حمل چند شیوه ای بتواند موقعیت مکانی، زمانی و عامل خسارت را شناسایی نماید، مسئولیت ما بین بیمه کالا، مسئولیت بار فرابر و عامل مجری حمل، تقسیم خواهد شد.

حمل و نقل چند وجهی

شرکت های حمل و نقل

پیاده کردن حمل و نقل چند وجهی در ایران
شاید بهترین ارگان برای پیاده سازی حمل و نقل چند وجهی در ایران، شرکت های حمل و نقل بین المللی باشند.
قبل از راه اندازی این روش در حمل و نقل کشور باید یک سری عوامل را در نظر گرفت و آن ها را بررسی کرد که شامل موارد زیر هستند:
شرایط جغرافیایی موثر در حمل و نقل بین المللی
احداث زیر ساخت های فیزیکی:
شکل زمینی( هموار یا کوهستانی)
مکان یابی( از مسیرهایی که کم ترین راه را داشته باشد)
شرایط زیر زمینی
آبراهه ها
وجود صنایع و معادن می تواند برای حمل چند وجهی مناسب باشد؛ زیرا به طور مثال در حمل و نقل مواد خام همواره شرایط ریلی به کار گرفته می شده و برای تولیدات صنعتی، روش آبی و ریلی به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گرفته است.
شرایط سیاسی و اداری در حمل و نقل چند وجهی
شرایط سیاسی را می توانیم در 3 عامل، پایداری، سازماندهی و خط مشی حمل و نقل خلاصه کنیم.
پایداری به معنای توانایی پیاده سازی این سیستم های پیچیده و وجود فرهنگ سرمایه گذاری، در کشور می باشد. سازماندهی نیز شامل برنامه ریزی سیستم حمل و نقل، مالکیت سیستم حمل و نقل، عملکرد سیستم حمل و نقل و تاثیر تصمیم گیری های دولت در این راستا می باشد. خط مشی حمل و نقل هم شامل مواردی هم چون، مالیات، عوارض، یارانه و اثرات سیاست بازار و اثرات سیاست اکولوژیک، خواهد شد.
در آخر هم با توجه به شکل زیر می توانید فرایند، حمل و نقل چند وجهی را تا حدودی متوجه شوید.

از پکیج های تخصصی آموزش صادرات واردات دیدن نمایید